ליאורה ליקר

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

ליאורה ליקר
אוקטובר 2016
81 כללי 24 גיל 24 בנשים גיל 6

תוצאות נוספות

אוקטובר 2016
81 כללי 24 גיל 24 בנשים גיל 6