לחוביצר יעל

תוצאות אחרונות

לחוביצר יעל
ינואר 2019
14 כללי 14 גיל 14 בנשים גיל 19

2K

אוקטובר 2018

7:46

שיא אישי
11 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 13

אוקטובר 2018
5 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 13

2K

2K

אוקטובר 2018

7:46

שיא אישי
11 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 13

2K

אפריל 2018
22 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 13

2K

ספטמבר 2017

7:59

תוצאת השנה
12 כללי 6 גיל 6 בנשים

2K

אפריל 2017
65 כללי 5 גיל 12 בנשים

2K

יוני 2016

9:06

תוצאת השנה
40 כללי 15 גיל 15 בנשים

5K

5K

דצמבר 2017

23:42

שיא אישי
58 כללי 11 גיל 12 בנשים

תוצאות נוספות

ינואר 2019
14 כללי 14 גיל 14 בנשים גיל 19

אוקטובר 2018
5 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 13

ספטמבר 2018
7 כללי 5 גיל 7 בנשים גיל 13

ספטמבר 2018
2 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 13

ספטמבר 2018
16 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 13


15 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 13

יוני 2018

אפריל 2018
4 כללי 2 גיל 4 בנשים גיל 13

דצמבר 2017
26 כללי 12 גיל 26 בנשים גיל 12

נובמבר 2017
6 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 12

אוקטובר 2017
6 כללי 3 גיל 6 בנשים גיל 12

ספטמבר 2017
24 כללי 3 גיל 7 בנשים גיל 12

יוני 2017
14 כללי 6 גיל 14 בנשים גיל 12

37 כללי 5 גיל 12 בנשים גיל 12

מאי 2017
11 כללי 10 גיל 11 בנשים גיל 12

מאי 2017
8 כללי 8 גיל 8 בנשים גיל 12

אפריל 2017
6 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 12

מרץ 2017
22 כללי 7 גיל 22 בנשים גיל 12

דצמבר 2016
7 כללי 7 גיל 7 בנשים גיל 11

אוקטובר 2016
5 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 11

ספטמבר 2016
13 כללי 4 גיל 6 בנשים גיל 11

יוני 2016
7 כללי 7 גיל 7 בנשים גיל 11

מאי 2016
17 כללי 5 גיל 17 בנשים גיל 11

מאי 2016
5 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 11

דצמבר 2015
23 כללי 7 גיל 23 בנשים גיל 10

אוקטובר 2015
7 כללי 7 גיל 7 בנשים

יוני 2015
14 כללי 14 גיל 14 בנשים גיל 10

דצמבר 2014
32 כללי 12 גיל 16 בגברים

אוקטובר 2014
16 כללי 12 גיל 16 בנשים גיל 9

ספטמבר 2014
31 כללי 13 גיל 17 בנשים גיל 9

יוני 2014
17 כללי 13 גיל 17 בנשים גיל 9

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

לחוביצר יעל