לוי יניב

תוצאות אחרונות

לוי יניב

15K

לפני 21 ימים

1:21:58

תוצאת השנה
440 כללי 13 גיל 49 בנשים גיל 43

10K

ינואר 2019

1:12:30

תוצאת השנה
1,255 כללי 332 גיל 871 בגברים גיל 24

10K

נובמבר 2018
4,031 כללי 148 גיל 488 בנשים גיל 42

2K

2K

אפריל 2018

10:04

שיא אישי
47 כללי 2 גיל 47 בגברים גיל 43

2K

מרץ 2018
176 כללי 9 גיל 74 בגברים גיל 48

2K

אוקטובר 2016

11:00

תוצאת השנה
68 כללי 5 גיל 59 בגברים

2K

מרץ 2015

10:24

תוצאת השנה
102 כללי 1 גיל 81 בגברים גיל 27

5K

5K

פברואר 2017

21:11

תוצאת השנה
43 כללי 6 גיל 41 בגברים

5K

נובמבר 2016
322 כללי 136 גיל 249 בגברים גיל 48

5K

נובמבר 2016

23:19

תוצאת השנה
38 כללי 5 גיל 32 בגברים

5K

אוקטובר 2016
151 כללי 46 גיל 127 בגברים גיל 36

5K

מאי 2016
41 כללי 38 גיל 38 בגברים

5K

מאי 2015

22:42

תוצאת השנה
46 כללי 6 גיל 40 בגברים

5K

נובמבר 2013

19:43

שיא אישי
14 כללי 14 בגברים גיל 36

10K

10K

ינואר 2019

1:12:30

תוצאת השנה
1,255 כללי 332 גיל 871 בגברים גיל 24

10K

נובמבר 2018
4,031 כללי 148 גיל 488 בנשים גיל 42

10K

אוקטובר 2018
542 כללי 346 גיל 470 בגברים גיל 33

10K

מאי 2018

54:25

תוצאת השנה
269 כללי 67 גיל 237 בגברים גיל 45

10K

ינואר 2018
677 כללי 56 גיל 446 בגברים גיל 41

10K

אוקטובר 2017

55:27

תוצאת השנה
3,546 כללי 84 גיל 383 בנשים גיל 41

10K

אוקטובר 2017
4,270 כללי 1,001 גיל 3,763 בגברים גיל 42

10K

אוקטובר 2017
421 כללי 113 גיל 346 בגברים גיל 37

10K

מאי 2017
343 כללי 35 גיל 305 בגברים

10K

פברואר 2017
7,812 כללי 2,784 גיל 5,805 בגברים גיל 37

10K

נובמבר 2016
8,844 כללי 3,653 גיל 7,072 בגברים גיל 36

10K

ספטמבר 2016
367 כללי 98 גיל 323 בגברים גיל 36

10K

מאי 2016
198 כללי 23 גיל 184 בגברים

10K

מרץ 2016
679 כללי 39 גיל 96 בנשים גיל 21

10K

פברואר 2016

47:17

תוצאת השנה
797 כללי 141 גיל 746 בגברים גיל 19

10K

פברואר 2016
6,433 כללי 2,385 גיל 4,862 בגברים גיל 36

10K

נובמבר 2015
115 כללי 25 גיל 113 בגברים

10K

אוקטובר 2015
802 כללי 460 גיל 747 בגברים גיל 23

10K

אוקטובר 2015
1,439 כללי 163 גיל 1,323 בגברים גיל 18

10K

אוקטובר 2015
7,042 כללי 881 גיל 1,554 בנשים

10K

אוקטובר 2015
7,821 כללי 2,951 גיל 5,857 בגברים

10K

יוני 2015
209 כללי 183 בגברים גיל 38

10K

מאי 2015
412 כללי 106 גיל 373 בגברים

10K

מרץ 2015

44:59

תוצאת השנה
30 כללי 11 גיל 27 בגברים גיל 40

10K

פברואר 2015
748 כללי 408 גיל 715 בגברים גיל 33

10K

פברואר 2015
7,345 כללי 2,386 גיל 5,072 בגברים גיל 35

10K

נובמבר 2014
20 כללי 19 גיל 19 בגברים גיל 32

10K

אוקטובר 2014
180 כללי 27 גיל 170 בגברים

10K

אפריל 2014
578 כללי 90 גיל 440 בגברים גיל 41

10K

מרץ 2014

40:11

שיא אישי
6 כללי 4 גיל 115 בגברים

10K

מרץ 2014
7,392 כללי 1,856 גיל 4,716 בגברים גיל 31

10K

פברואר 2014
889 כללי 196 גיל 855 בגברים גיל 17

10K

פברואר 2014
11,094 כללי 3,927 גיל 7,782 בגברים גיל 34

10K

נובמבר 2013

40:28

תוצאת השנה
47 כללי 17 גיל 45 בגברים

10K

אוקטובר 2013
2,550 כללי 474 גיל 2,442 בגברים גיל 45

10K

אוקטובר 2013
7,716 כללי 4,122 גיל 6,867 בגברים גיל 33

10K

אוקטובר 2013
18,162 כללי 3,311 גיל 12,614 בגברים גיל 40

10K

אוקטובר 2013
16 כללי 9 גיל גיל 36

10K

ספטמבר 2013
117 כללי 27 גיל

10K

מאי 2013
139 כללי 34 גיל


10K

מרץ 2013
4,808 כללי 4,208 בגברים גיל 35


10K

נובמבר 2012

49:55

תוצאת השנה
56 כללי 26 גיל

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012
107 כללי 44 גיל

10K

מרץ 2012
4,801 כללי גיל 28

10K

נובמבר 2011

44:45

תוצאת השנה

10K

מאי 2011
86 כללי 24 גיל גיל 27


10K

אוקטובר 2010

45:55

תוצאת השנה

10K

מאי 2010
26 כללי 13 גיל

10K

מאי 2010
63 כללי 25 גיל

10K

נובמבר 2009

51:50

תוצאת השנה
84 כללי 24 גיל

10K

אוקטובר 2009

10K

אוקטובר 2009

10K

מאי 2009
97 כללי 29 גיל

10K

דצמבר 2008

47:24

תוצאת השנה
122 כללי 32 גיל

10K

אוגוסט 2008

10K

מאי 2008
62 כללי 23 גיל


10K

נובמבר 2007

45:21

תוצאת השנה
219 כללי גיל 34

15K

15K

לפני 21 ימים

1:21:58

תוצאת השנה
440 כללי 13 גיל 49 בנשים גיל 43

15K

פברואר 2018

1:20:30

תוצאת השנה
473 כללי 9 גיל 46 בנשים גיל 42

15K

פברואר 2017

1:26:43

תוצאת השנה
568 כללי 17 גיל 78 בנשים גיל 41

15K

נובמבר 2014

1:06:27

שיא אישי
307 כללי 112 גיל 293 בגברים גיל 36

15K

נובמבר 2013

1:23:49

תוצאת השנה
1,524 כללי 1,342 בגברים גיל 38

15K

נובמבר 2012

1:16:50

תוצאת השנה
938 כללי גיל 37

15K

נובמבר 2011

1:11:58

תוצאת השנה
573 כללי גיל 33

15K

נובמבר 2010

1:29:08

תוצאת השנה
1,356 כללי גיל 32

חצי מרתון

21.1K

מרץ 2018

1:53:33

תוצאת השנה
891 כללי 135 גיל 840 בגברים גיל 42

21.1K

פברואר 2018
3,750 כללי 622 גיל 3,250 בגברים גיל 43

21.1K

פברואר 2018
6,876 כללי 580 גיל 5,330 בגברים גיל 50

21.1K

יולי 2017
748 כללי 129 גיל 645 בגברים גיל 41

21.1K

פברואר 2017

1:56:35

תוצאת השנה
3,022 כללי 512 גיל 2,707 בגברים גיל 49

21.1K

פברואר 2016

2:14:56

תוצאת השנה
5,170 כללי 750 גיל 4,289 בגברים גיל 48

21.1K

נובמבר 2015

1:32:33

תוצאת השנה
74 כללי 16 גיל 69 בגברים

21.1K

אוקטובר 2015
16 כללי 9 גיל 15 בגברים גיל 38

21.1K

מרץ 2015
1,736 כללי 701 גיל 1,525 בגברים גיל 39

21.1K

נובמבר 2014

1:27:45

שיא אישי
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 39


21.1K

מרץ 2014
2,524 כללי 1,139 גיל 2,212 בגברים גיל 38

21.1K

פברואר 2014
4,133 כללי 100 גיל 438 בנשים גיל 38

21.1K

דצמבר 2013
1,812 כללי 1,652 בגברים גיל 37

21.1K

מרץ 2013

1:40:04

תוצאת השנה
570 כללי 554 בגברים גיל 35

21.1K

מרץ 2013
2,718 כללי 2,490 בגברים גיל 38

21.1K

מרץ 2013
4,459 כללי 3,901 בגברים גיל 45


21.1K

אוגוסט 2012
102 כללי 99 גיל גיל 34


21.1K

פברואר 2012

1:38:52

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2011

21.1K

אוגוסט 2011

1:48:15

תוצאת השנה

21.1K

אפריל 2011
2,655 כללי גיל 33

21.1K

מאי 2010

1:54:13

תוצאת השנה
817 כללי גיל 37

מרתון

42.2K

מאי 2018

4:17:51

תוצאת השנה
3,841 כללי 736 גיל 3,280 בגברים

42.2K

פברואר 2016

3:00:45

תוצאת השנה
27 כללי 7 גיל 24 בגברים גיל 41

42.2K

פברואר 2016
359 כללי 153 גיל 341 בגברים גיל 38

42.2K

ינואר 2016
116 כללי 26 גיל 110 בגברים גיל 41

42.2K

אוקטובר 2015
2,406 כללי 426 גיל 2,269 בגברים

42.2K

אפריל 2015
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 40

42.2K

ינואר 2015

2:56:39

שיא אישי
85 כללי 14 גיל 83 בגברים גיל 40

42.2K

ינואר 2015
272 כללי 129 גיל 260 בגברים גיל 37

42.2K

נובמבר 2014
25 כללי 8 גיל 25 בגברים גיל 36

42.2K

מרץ 2014
115 כללי 56 גיל 106 בגברים גיל 36

42.2K

פברואר 2014

3:02:30

תוצאת השנה
31 כללי 20 גיל 28 בגברים גיל 39

42.2K

פברואר 2014
842 כללי 340 גיל 802 בגברים גיל 36

42.2K

ינואר 2014
135 כללי 129 בגברים גיל 39

42.2K

ינואר 2014
491 כללי 469 בגברים גיל 36

42.2K

מרץ 2013

4:08:48

תוצאת השנה
363 כללי 114 גיל גיל 38

42.2K

אוקטובר 2012
2,936 כללי 802 גיל

42.2K

מרץ 2012

3:12:35

תוצאת השנה
75 כללי גיל 37

42.2K

מרץ 2012
392 כללי גיל 34

42.2K

ינואר 2012
1,108 כללי גיל 39

42.2K

אפריל 2011

3:38:19

תוצאת השנה

חצי איש ברזל

70.3

מאי 2015

4:45:40

שיא אישי
11 כללי 5 גיל 10 בגברים גיל 38

70.3

ינואר 2015
47 כללי 10 גיל 43 בגברים גיל 38

תוצאות נוספות

מאי 2018
29 כללי 7 גיל 25 בגברים גיל 36

מרץ 2018
200 כללי 200 גיל 200 בנשים גיל 42

יוני 2017
79 כללי 18 גיל 64 בגברים גיל 35אוקטובר 2016
100 כללי 74 גיל 91 בגברים

יוני 2016
64 כללי 20 גיל 60 בגברים גיל 34

14 כללי 2 גיל 14 בגברים

אוקטובר 2015
12 כללי 2 גיל 9 בגברים

אוקטובר 2015
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 40

ספטמבר 2015
9 כללי 3 גיל 7 בגברים


21 כללי 6 גיל 21 בגברים גיל 38

אפריל 2015
12 כללי 4 גיל 12 בגברים גיל 38

אפריל 2015
14 כללי 4 גיל 14 בגברים גיל 38

דצמבר 2014
6 כללי 6 גיל 6 בגברים


אוקטובר 2014
364 כללי 222 גיל 355 בגברים

אוקטובר 2014
4,603 כללי 2,454 גיל 4,191 בגברים

אוקטובר 2014
11,614 כללי 2,271 גיל 8,741 בגברים

אוקטובר 2014
14,263 כללי 5,263 גיל 9,939 בגברים

אוקטובר 2014
2 כללי 1 גיל 2 בגברים


אוקטובר 2014
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 39

ספטמבר 2014
12 כללי 4 גיל 11 בגברים גיל 37

ספטמבר 2014
95 כללי 90 בגברים גיל 38

מאי 2014
96 כללי 15 גיל 65 בגברים גיל 41

מאי 2014
222 כללי 192 בגברים גיל 39


ינואר 2014
12 כללי 12 גיל


נובמבר 2013
47 כללי 47 בגברים גיל 36

אוקטובר 2013
20 כללי גיל 38

אוקטובר 2013
4 כללי 4 גיל גיל 36נובמבר 2011
20 כללי גיל 36

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

לוי יניב