כרמית בן עזרא

תוצאות אחרונות

כרמית בן עזרא
21k
דצמבר 2018
18 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 118

21.1K

נובמבר 2018
230 כללי 39 גיל 39 בנשים גיל 38

10K

נובמבר 2018
14,218 כללי 2,621 גיל 4,819 בנשים גיל 38

10K

10K

נובמבר 2018
14,218 כללי 2,621 גיל 4,819 בנשים גיל 38

10K

יולי 2018
50 כללי 2 גיל 5 בנשים גיל 38

10K

יוני 2018
75 כללי 3 גיל 7 בנשים גיל 38

10K

מרץ 2018
209 כללי 7 גיל 22 בנשים גיל 38

10K

פברואר 2018

48:46

שיא אישי
221 כללי 8 גיל 25 בנשים

10K

דצמבר 2017
194 כללי 7 גיל 17 בנשים

10K

דצמבר 2017
86 כללי 4 גיל 6 בנשים

10K

אוקטובר 2017
1,895 כללי 98 גיל 141 בנשים גיל 37

10K

יולי 2017
71 כללי 4 גיל 10 בנשים גיל 37

10K

יוני 2017
89 כללי 4 גיל 6 בנשים

10K

אפריל 2017
867 כללי 25 גיל 104 בנשים

10K

מרץ 2017

50:10

תוצאת השנה
357 כללי 13 גיל 34 בנשים גיל 37

10K

פברואר 2017
1,408 כללי 15 גיל 89 בנשים גיל 37

10K

ינואר 2017
220 כללי 17 גיל 17 בנשים

10K

ינואר 2017
422 כללי 5 גיל 57 בנשים גיל 17

10K

מאי 2016
842 כללי 43 גיל 126 בנשים

10K

אפריל 2016
64 כללי 2 גיל 4 בנשים גיל 36

10K

מרץ 2016

50:54

תוצאת השנה
410 כללי 22 גיל 49 בנשים גיל 36

10K

פברואר 2016
1,981 כללי 32 גיל 173 בנשים גיל 36

10K

ינואר 2016
711 כללי 15 גיל 173 בנשים גיל 16

15K

15K

מאי 2018
186 כללי 9 גיל 25 בנשים גיל 38

15K

פברואר 2018

1:18:17

שיא אישי
427 כללי 8 גיל 38 בנשים גיל 38

15K

נובמבר 2017

1:21:11

תוצאת השנה
1,329 כללי 79 גיל 170 בנשים גיל 37

חצי מרתון

21.1K

נובמבר 2018
230 כללי 39 גיל 39 בנשים גיל 38

21.1K

יוני 2018
376 כללי 16 גיל 60 בנשים גיל 38

21.1K

פברואר 2018
2,422 כללי 47 גיל 257 בנשים גיל 38

21.1K

ינואר 2018

1:51:47

שיא אישי
433 כללי 17 גיל 67 בנשים גיל 38

21.1K

דצמבר 2017

1:55:59

תוצאת השנה
1,151 כללי 22 גיל 127 בנשים גיל 37

תוצאות נוספות

21k
דצמבר 2018
18 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 118

יולי 2017
92 כללי 9 גיל 9 בנשים גיל 37

מאי 2017
315 כללי 26 גיל 26 בנשים

פברואר 2016
334 כללי 10 גיל 108 בנשים

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

כרמית בן עזרא