כהן ירון

תוצאות אחרונות

כהן ירון

10K

לפני 10 ימים
1,909 כללי 132 גיל 1,670 בגברים גיל 40

10K

לפני 16 ימים

48:11

תוצאת השנה
227 כללי 64 גיל 205 בגברים גיל 32

2K

לפני 24 ימים

11:18

שיא אישי
92 כללי 8 גיל 70 בגברים גיל 46

2K

2K

לפני 24 ימים

11:18

שיא אישי
92 כללי 8 גיל 70 בגברים גיל 46

2K

יוני 2018

12:39

תוצאת השנה
126 כללי 10 גיל 68 בגברים גיל 40

5K

5K

אפריל 2017
77 כללי 8 גיל 60 בגברים

5K

מרץ 2017

32:51

תוצאת השנה
118 כללי 17 גיל 83 בגברים גיל 46

5K

אוקטובר 2016

25:51

תוצאת השנה
83 כללי 14 גיל 74 בגברים

5K

אוקטובר 2016
262 כללי 217 גיל 217 בגברים גיל 46

5K

נובמבר 2015

30:23

תוצאת השנה
222 כללי 161 בגברים גיל 28

5K

נובמבר 2014

36:11

תוצאת השנה
377 כללי 110 גיל 285 בגברים גיל 32

5K

אוקטובר 2013

26:08

תוצאת השנה
101 כללי גיל 43

5K

אוקטובר 2013

5K

אוקטובר 2011

17:07

תוצאת השנה
1 כללי גיל 49


5K

יוני 2009

17:22

תוצאת השנה

5K

אפריל 2009
2 כללי 1 גיל

5K

אוגוסט 2008

5K

יוני 2008

16:03

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2007
1 כללי 1 גיל

5K

אוקטובר 2007

16:02

שיא אישי

5K

ספטמבר 2007

5K

אוגוסט 2007
1 כללי 1 גיל גיל 455K

נובמבר 2006

16:22

תוצאת השנה
2 כללי 1 גיל

5K

נובמבר 2006
8 כללי גיל 44

5K

נובמבר 2006
1 כללי 1 גיל

5K

ספטמבר 2006
1 כללי 1 גיל


5K

אוגוסט 2005

16:18

תוצאת השנה
4 כללי 1 גיל גיל 43

5K

נובמבר 2004

16:25

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל

5K

אוקטובר 2004
66 כללי 11 גיל

10K

10K

לפני 10 ימים
1,909 כללי 132 גיל 1,670 בגברים גיל 40

10K

לפני 16 ימים

48:11

תוצאת השנה
227 כללי 64 גיל 205 בגברים גיל 32

10K

פברואר 2019
5,045 כללי 266 גיל 4,172 בגברים

10K

נובמבר 2018
3,511 כללי 824 גיל 3,124 בגברים גיל 41

10K

נובמבר 2018
4,564 כללי 1,098 גיל 3,956 בגברים גיל 48

10K

נובמבר 2018
5,685 כללי 1,373 גיל 4,788 בגברים גיל 47

10K

אוקטובר 2018
380 כללי 343 גיל 343 בגברים

10K

אוקטובר 2018
241 כללי 158 גיל 225 בגברים גיל 48

10K

אפריל 2018

52:57

תוצאת השנה
736 כללי 127 גיל 614 בגברים גיל 48

10K

פברואר 2018
3,145 כללי 256 גיל 2,737 בגברים גיל 49

10K

פברואר 2018
11,975 כללי 3,213 גיל 7,377 בגברים

10K

אוקטובר 2017
4,723 כללי 1,111 גיל 4,125 בגברים גיל 46

10K

אוקטובר 2017
12,507 כללי 2,724 גיל 9,027 בגברים גיל 48

10K

מאי 2017
147 כללי 74 גיל 118 בגברים

10K

פברואר 2017
2,912 כללי 227 גיל 2,599 בגברים גיל 48

10K

פברואר 2017
7,484 כללי 651 גיל 5,646 בגברים גיל 48

10K

ינואר 2017

41:51

תוצאת השנה
43 כללי 39 גיל 42 בגברים

10K

נובמבר 2016
8,321 כללי 2,006 גיל 6,756 בגברים גיל 45

10K

נובמבר 2016
9,773 כללי 2,313 גיל 7,625 בגברים גיל 47

10K

נובמבר 2016
16,385 כללי 5,149 גיל 10,722 בגברים גיל 38

10K

יוני 2016
144 כללי 54 גיל 128 בגברים

10K

מאי 2016

42:11

תוצאת השנה
229 כללי 37 גיל 215 בגברים

10K

מרץ 2016
474 כללי 27 גיל 45 בגברים

10K

פברואר 2016
3,695 כללי 292 גיל 3,170 בגברים גיל 47

10K

פברואר 2016
7,631 כללי 800 גיל 5,445 בגברים גיל 41

10K

ינואר 2016
151 כללי 13 גיל 136 בגברים גיל 45

10K

נובמבר 2015

45:08

תוצאת השנה
131 כללי 43 גיל 125 בגברים גיל 44

10K

נובמבר 2015
692 כללי 208 גיל 596 בגברים גיל 46

10K

נובמבר 2015
732 כללי 267 גיל 625 בגברים גיל 28

10K

נובמבר 2015
245 כללי 171 גיל 241 בגברים

10K

אוקטובר 2015
4,461 כללי 2,036 גיל 3,808 בגברים גיל 28

10K

אוקטובר 2015
10,040 כללי 3,347 גיל 6,830 בגברים

10K

יוני 2015
59 כללי 57 גיל 57 בגברים

10K

מרץ 2015
408 כללי 55 גיל 371 בגברים גיל 37

10K

מרץ 2015
407 כללי 53 גיל

10K

מרץ 2015
752 כללי 112 גיל 716 בגברים גיל 19

10K

פברואר 2015
5,460 כללי 451 גיל 4,230 בגברים גיל 46

10K

פברואר 2015
6,097 כללי 652 גיל 4,555 בגברים גיל 40

10K

ינואר 2015
457 כללי 53 גיל 385 בגברים גיל 44

10K

דצמבר 2014
339 כללי 80 גיל 301 בגברים

10K

נובמבר 2014
891 כללי 701 גיל 770 בגברים גיל 44

10K

ספטמבר 2014
279 כללי 70 גיל 262 בגברים גיל 43

10K

מאי 2014
971 כללי 169 גיל 824 בגברים

10K

פברואר 2014
4,862 כללי 549 גיל 4,285 בגברים גיל 44

10K

פברואר 2014
12,177 כללי 517 גיל 8,172 בגברים גיל 50

10K

ינואר 2014

42:13

תוצאת השנה
184 כללי 175 בגברים גיל 43

10K

דצמבר 2013

42:42

תוצאת השנה
115 כללי 21 גיל 436 בגברים

10K

נובמבר 2013
399 כללי 52 גיל 348 בגברים

10K

נובמבר 2013
153 כללי 143 בגברים גיל 42

10K

נובמבר 2013
817 כללי 732 בגברים גיל 26

10K

נובמבר 2013
132 כללי 8 גיל 123 בגברים

10K

אוקטובר 2013
1,601 כללי 275 גיל 1,543 בגברים גיל 45

10K

אוקטובר 2013
16,082 כללי 919 גיל 11,782 בגברים גיל 18


10K

מרץ 2013
7,372 כללי 5,874 בגברים גיל 42


10K

פברואר 2013
292 כללי גיל 42

10K

אוקטובר 2012

10K

מרץ 2012

1:06:47

תוצאת השנה
6,539 כללי גיל 41

10K

מרץ 2012
8,149 כללי גיל 48

10K

נובמבר 2011

50:20

תוצאת השנה

10K

אפריל 2011
1,444 כללי גיל 40

10K

אוקטובר 2010

10K

ספטמבר 2010
7 כללי 1 גיל

10K

ספטמבר 2010
3 כללי 1 גיל


10K

יוני 2010

10K

מאי 2010
327 כללי גיל 33

10K

אפריל 2010

34:32

תוצאת השנה
4 כללי 1 גיל

10K

דצמבר 2009

34:26

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2009

10K

אפריל 2009
575 כללי 552 בגברים גיל 38


10K

ינואר 2009

10K

נובמבר 2008
18 כללי גיל 46

10K

אוקטובר 2008
12 כללי גיל 46

10K

אוקטובר 2008


10K

אפריל 2008

33:06

תוצאת השנה10K

נובמבר 2007
6 כללי גיל 45

10K

נובמבר 2007

10K

נובמבר 2007
1 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2007
11 כללי גיל 45

10K

ספטמבר 2007
1 כללי 1 גיל

10K

יוני 2007

10K

אפריל 2007

32:32

שיא אישי
6 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2007
9 כללי גיל 45

10K

ינואר 2007

10K

נובמבר 2006

33:49

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2006
13 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2006

10K

מרץ 2006
160 כללי 21 גיל

10K

נובמבר 2005
5 כללי 1 גיל גיל 43


10K

מאי 2005
3 כללי גיל 43

10K

אפריל 2005

10K

אפריל 2005

33:20

תוצאת השנה

10K

מרץ 2005
6 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2005
379 כללי 92 גיל

10K

נובמבר 2004

10K

אוקטובר 2004
89 כללי 25 גיל

10K

אוקטובר 2004
2 כללי 1 גיל

10K

אוגוסט 2004

32:50

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל


10K

אפריל 2004
124 כללי 35 גיל

10K

אפריל 2004
291 כללי 79 גיל

10K

מרץ 2004
695 כללי 439 גיל

10K

מרץ 2004
216 כללי 84 גיל

10K

מרץ 2004
376 כללי 137 גיל

10K

פברואר 2004
222 כללי 79 גיל

10K

פברואר 2004
310 כללי גיל 35

10K

מאי 2003
91 כללי 35 גיל

10K

מאי 2003
287 כללי 127 גיל

10K

אפריל 2003

36:21

תוצאת השנה
16 כללי 5 גיל

10K

אפריל 2003
355 כללי 76 גיל

10K

מרץ 2003
721 כללי 420 גיל

10K

פברואר 2003
246 כללי 59 גיל

10K

אוקטובר 2002
310 כללי 124 גיל

10K

אפריל 2002
336 כללי 125 גיל

10K

מרץ 2002
142 כללי 40 גיל

10K

מרץ 2002

35:23

תוצאת השנה
12 כללי 3 גיל

10K

פברואר 2002
528 כללי 154 גיל

10K

אפריל 2000

35:13

תוצאת השנה
26 כללי גיל 38


10K

אפריל 1995

39:42

תוצאת השנה

10K

מאי 1992

36:39

תוצאת השנה
15 כללי 2 גיל

15K

15K

נובמבר 2018

1:15:13

תוצאת השנה
665 כללי 83 גיל 668 בגברים

15K

נובמבר 2016

1:07:35

תוצאת השנה
350 כללי 61 גיל 328 בגברים גיל 45

15K

נובמבר 2015

1:12:12

תוצאת השנה
562 כללי 116 גיל 518 בגברים גיל 44

15K

נובמבר 2014

1:28:33

תוצאת השנה
2,090 כללי 519 גיל 1,754 בגברים גיל 36

15K

נובמבר 2013

1:22:30

תוצאת השנה
1,348 כללי 1,193 בגברים גיל 42

15K

נובמבר 2012

1:28:45

תוצאת השנה
1,718 כללי גיל 34

15K

אפריל 2010

52:56

תוצאת השנה

15K

נובמבר 2008

53:51

תוצאת השנה
15 כללי גיל 46

15K

נובמבר 2007

50:51

שיא אישי
10 כללי גיל 45

15K

נובמבר 2003

1:21:26

תוצאת השנה
226 כללי 54 גיל

15K

נובמבר 2002

1:34:31

תוצאת השנה
362 כללי 362 בגברים גיל 33

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2019

1:43:38

תוצאת השנה
1,320 כללי 190 גיל 1,219 בגברים גיל 48

21.1K

פברואר 2019
4,344 כללי 724 גיל 3,677 בגברים גיל 42

21.1K

נובמבר 2018
368 כללי 141 גיל 299 בגברים גיל 48

21.1K

נובמבר 2018
395 כללי 96 גיל 354 בגברים גיל 41

21.1K

פברואר 2018

1:33:23

תוצאת השנה
274 כללי 44 גיל 260 בגברים גיל 47

21.1K

פברואר 2017

1:31:29

תוצאת השנה
209 כללי 32 גיל 203 בגברים גיל 46

21.1K

פברואר 2017
6,789 כללי 1,092 גיל 5,166 בגברים גיל 41

21.1K

מרץ 2016

1:37:09

תוצאת השנה
1,842 כללי 1,484 בגברים גיל 45

21.1K

דצמבר 2015

1:39:53

תוצאת השנה
531 כללי 106 גיל 499 בגברים גיל 44

21.1K

דצמבר 2015
1,439 כללי 305 גיל 1,295 בגברים גיל 44

21.1K

נובמבר 2015
216 כללי 45 גיל 199 בגברים

21.1K

יוני 2015
182 כללי 163 בגברים גיל 19

21.1K

מרץ 2015
792 כללי 84 גיל 729 בגברים גיל 45

21.1K

פברואר 2015
3,792 כללי 1,708 גיל 3,316 בגברים גיל 33

21.1K

דצמבר 2014
592 כללי 121 גיל 552 בגברים

21.1K

יוני 2014
166 כללי 156 גיל 155 בגברים

21.1K

מרץ 2014
1,180 כללי 154 גיל 1,099 בגברים גיל 44

21.1K

פברואר 2014

1:34:52

תוצאת השנה
340 כללי 79 גיל 325 בגברים גיל 43

21.1K

פברואר 2014
2,907 כללי 565 גיל 2,687 בגברים גיל 43

21.1K

פברואר 2014
6,639 כללי 2,739 גיל 5,431 בגברים גיל 38

21.1K

פברואר 2014
89 כללי 18 גיל 83 בגברים גיל 43

21.1K

דצמבר 2013

1:36:40

תוצאת השנה
458 כללי 442 בגברים גיל 42

21.1K

דצמבר 2013
1,417 כללי 1,312 בגברים גיל 43

21.1K

דצמבר 2013
1,916 כללי 1,731 בגברים גיל 42

21.1K

יולי 2013
242 כללי גיל 42

21.1K

פברואר 2010

1:18:07

תוצאת השנה
2 כללי 1 גיל

21.1K

אוקטובר 2008

1:17:28

תוצאת השנה


21.1K

דצמבר 2004

2:00:13

תוצאת השנה
595 כללי 291 גיל

21.1K

דצמבר 2002

2:14:54

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 1992

1:14:41

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

אפריל 2018

3:19:01

תוצאת השנה
2,971 כללי 2,862 בגברים

42.2K

אפריל 2017

3:36:46

תוצאת השנה
2,817 כללי 573 גיל 2,632 בגברים

42.2K

פברואר 2017
1,414 כללי 266 גיל 1,275 בגברים גיל 47

42.2K

ינואר 2016

4:11:48

תוצאת השנה
1,256 כללי 246 גיל 1,140 בגברים גיל 46

42.2K

אוקטובר 2013

3:30:47

תוצאת השנה
3,044 כללי

42.2K

ינואר 2008

2:41:01

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2006

5:21:51

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2001

2:56:38

תוצאת השנה
19 כללי 13 גיל גיל 38

42.2K

ינואר 2000

2:57:23

תוצאת השנה
38 כללי 23 גיל 34 בגברים גיל 37

42.2K

ינואר 1999

3:10:58

תוצאת השנה
41 כללי 22 גיל גיל 36

42.2K

ינואר 1992

2:54:07

תוצאת השנה
29 כללי גיל 29

42.2K

דצמבר 1989

2:38:15

שיא אישי
24 כללי 21 גיל 24 בגברים גיל 27

42.2K

נובמבר 1988

2:39:45

תוצאת השנה
13 כללי 13 בגברים גיל 1926

42.2K

דצמבר 1986

2:48:18

תוצאת השנה

תוצאות נוספות

אוקטובר 2018
124 כללי 25 גיל 101 בגברים גיל 54

ינואר 2018
60 כללי 12 גיל 60 מגדר

נובמבר 2017
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 55

אוקטובר 2017
212 כללי 134 גיל 195 בגברים גיל 46

מאי 2017
71 כללי 8 גיל 54 בגברים גיל 55

240 כללי 81 גיל 207 בגברים

ינואר 2017
13 כללי 1 גיל 9 בגברים גיל 55

33k
אוקטובר 2016
57 כללי 42 גיל 54 בגברים

אוקטובר 2016
8 כללי 2 גיל 6 בגברים גיל 54

18k
יולי 2016
328 כללי 128 גיל 277 בגברים

מאי 2016
6 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 54

מרץ 2016
1,110 כללי 150 גיל 1,012 בגברים גיל 46

ינואר 2016
107 כללי 104 גיל 104 בגברים גיל 41

אוקטובר 2015
300 כללי 156 גיל 259 בגברים גיל 45

יוני 2015
7 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 53

מאי 2015
132 כללי 108 בגברים גיל 46

מאי 2015
146 כללי 130 בגברים גיל 44

מרץ 2015
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 53

אוקטובר 2014
20 כללי 1 גיל 18 בגברים גיל 52

מאי 2014
78 כללי 11 גיל 57 בגברים גיל 52

אפריל 2014
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 52ספטמבר 2013
173 כללי 10 גיל 6 בגברים

אוגוסט 2013
16 כללי 15 גיל גיל 39

יולי 2013
12 כללי גיל 51

מאי 2013
12 כללי 1 גיל גיל 51

מאי 2013
33 כללי גיל 51

מאי 2013
10 כללי 10 בגברים גיל 51

אפריל 2013
235 כללי גיל 10
נובמבר 2011
3 כללי 1 גיל גיל 49

ספטמבר 2010
27 כללי גיל 48


נובמבר 2009
2 כללי 1 גיל

אוקטובר 2009
8 כללי 1 גילאוקטובר 2008

אוקטובר 2008
5 כללי גיל 46

ספטמבר 2008
13 כללי גיל 46פברואר 2008
12 כללי גיל 46

אוקטובר 2007
1 כללי 1 גיל

אוקטובר 2007
1 כללי 1 גיל

אוקטובר 2007


נובמבר 2006
3 כללי 1 גיל

נובמבר 2006
10 כללי גיל 44
ספטמבר 2005
8 כללי 1 גיל

ספטמבר 2005
2 כללי גיל 43

יולי 2005
102 כללי 22 גיל


יוני 2005
4 כללי 1 גיל


ינואר 2005
11 כללי 1 גיל

ינואר 2005
663 כללי 311 גיל

נובמבר 2004
1 כללי 1 גיל

אוקטובר 2004
77 כללי 77 גיל

אוקטובר 2004
82 כללי 82 גיל

אוקטובר 2004
4 כללי 1 גיל


מאי 2004
243 כללי 78 גיל

אפריל 2004
382 כללי 198 גיל

ינואר 2004
20 כללי 19 גיל

ינואר 2004
561 כללי 526 גיל

נובמבר 2003
208 כללי 70 גיל


אוקטובר 2003
210 כללי 107 גיל

אוקטובר 2003
1 כללי 1 גיל

אוקטובר 2003
2 כללי 1 גיל

ספטמבר 2003
1 כללי 1 גילנובמבר 2002
164 כללי 54 גיל


נובמבר 2002
16 כללי גיל 40


ספטמבר 2002
94 כללי גיל 21

יוני 2002
167 כללי 55 גיל


ינואר 2002
11 כללי 3 גיל

אוקטובר 2001
3 כללי 1 גיל
מאי 1999
18 כללי 3 גיל גיל 44

אפריל 1999
50 כללי 7 גיל גיל 32

מאי 1998

מאי 1997
17 כללי 1 גילאפריל 1992
1 כללי 1 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

כהן ירון