ישי דוד

תוצאות אחרונות

ישי דוד

10K

לפני 11 ימים

52:27

תוצאת השנה
39 כללי 4 גיל 37 בגברים גיל 15

5K

לפני 11 ימים
82 כללי 39 גיל 68 בגברים גיל 10

10K

לפני 24 ימים
87 כללי 7 גיל 83 בגברים גיל 15

2K

2K

פברואר 2013

11:49

שיא אישי
128 כללי 100 בגברים גיל 6

5K

5K

לפני 11 ימים
82 כללי 39 גיל 68 בגברים גיל 10

5K

לפני 24 ימים

31:31

תוצאת השנה
50 כללי 10 גיל 47 בגברים גיל 14

5K

מרץ 2019
1,837 כללי 747 גיל 1,333 בגברים גיל 10

5K

מרץ 2019
331 כללי 116 גיל 187 בגברים גיל 12

5K

ספטמבר 2018
198 כללי 88 גיל 157 בגברים גיל 9

5K

מאי 2018
58 כללי 17 גיל 55 בגברים גיל 14

5K

מאי 2018
31 כללי 2 גיל 31 בגברים גיל 9

5K

אפריל 2018
583 כללי 415 בגברים

5K

אפריל 2018
148 כללי 19 גיל 104 בגברים גיל 42

5K

מרץ 2018

22:10

תוצאת השנה
6 כללי 3 גיל 6 בגברים גיל 14

5K

יוני 2017
106 כללי 23 גיל 91 בגברים

5K

אפריל 2017

22:47

תוצאת השנה
18 כללי 4 גיל 18 בגברים

5K

אוקטובר 2015
17 כללי 8 גיל 16 בגברים

5K

יוני 2015
62 כללי 51 בגברים גיל 12

5K

מאי 2015

21:23

שיא אישי
35 כללי 33 גיל 33 בגברים גיל 24

5K

יוני 2014
228 כללי 200 גיל 201 בגברים

5K

יוני 2014
278 כללי 157 בגברים גיל 34

5K

אפריל 2014

26:37

תוצאת השנה
60 כללי 18 גיל 53 בגברים

5K

אפריל 2013

35:59

תוצאת השנה
67 כללי 2 גיל

5K

נובמבר 2011

38:23

תוצאת השנה
388 כללי גיל 38

5K

מרץ 2010

32:09

תוצאת השנה

10K

10K

לפני 11 ימים

52:27

תוצאת השנה
39 כללי 4 גיל 37 בגברים גיל 15

10K

לפני 24 ימים
87 כללי 7 גיל 83 בגברים גיל 15

10K

פברואר 2019
4,499 כללי 405 גיל 3,783 בגברים

10K

מרץ 2018

1:06:44

תוצאת השנה
795 כללי 78 גיל 674 בגברים גיל 49

10K

אוקטובר 2017

44:24

תוצאת השנה
312 כללי 65 גיל 301 בגברים גיל 41

10K

אוקטובר 2017
4,580 כללי 1,079 גיל 4,007 בגברים גיל 43

10K

אוקטובר 2017
6,804 כללי 3,075 גיל 5,654 בגברים גיל 39

10K

פברואר 2017
4,697 כללי 566 גיל 3,948 בגברים גיל 43

10K

דצמבר 2016

44:55

תוצאת השנה
27 כללי 7 גיל 24 בגברים גיל 40

10K

דצמבר 2016
184 כללי 16 גיל 162 בגברים

10K

נובמבר 2016
1,873 כללי 437 גיל 1,750 בגברים גיל 42

10K

אפריל 2016
187 כללי 40 גיל 170 בגברים גיל 41

10K

מרץ 2016
503 כללי 41 גיל 441 בגברים גיל 47

10K

פברואר 2016
5,886 כללי 660 גיל 4,592 בגברים גיל 42

10K

אוקטובר 2015
4,376 כללי 1,044 גיל 3,746 בגברים גיל 46

10K

אוקטובר 2015
5,065 כללי 1,199 גיל 4,255 בגברים גיל 41

10K

מרץ 2015

48:32

תוצאת השנה
286 כללי 50 גיל 276 בגברים גיל 16

10K

נובמבר 2014

49:37

תוצאת השנה
406 כללי 186 גיל 384 בגברים גיל 36

10K

נובמבר 2014
158 כללי 88 גיל 142 בגברים גיל 39

10K

פברואר 2014
11,509 כללי 3,992 גיל 7,948 בגברים גיל 34

10K

אוקטובר 2013
5,806 כללי 537 גיל 5,321 בגברים גיל 19

10K

אוקטובר 2013
10,433 כללי 5,126 גיל 8,798 בגברים גיל 39

10K

אוקטובר 2013
17,390 כללי 1,056 גיל 12,295 בגברים גיל 54


10K

מרץ 2013

40:08

שיא אישי
63 כללי 61 בגברים גיל 17


10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

ספטמבר 2012
239 כללי 116 גיל

10K

מרץ 2012
6,179 כללי גיל 38

10K

מרץ 2012
7,143 כללי גיל 44

10K

מרץ 2012
1,053 כללי גיל 43

10K

מרץ 2012

43:59

תוצאת השנה
61 כללי 57 בגברים גיל 16

10K

מרץ 2012
177 כללי 168 בגברים גיל 17

10K

מרץ 2012
1,015 כללי 935 בגברים גיל 33

10K

ינואר 2012
584 כללי גיל 36


10K

נובמבר 2011


10K

אפריל 2011

42:34

תוצאת השנה

10K

אפריל 2011

10K

אפריל 2011
4,305 כללי גיל 37

10K

אפריל 2011
5,490 כללי גיל 3810K

אוקטובר 2010

10K

מרץ 2010

57:08

תוצאת השנה
1,038 כללי 100 גיל גיל 40

10K

אוקטובר 2009

1:00:09

תוצאת השנה


10K

מרץ 2008

1:06:12

תוצאת השנה
1,443 כללי גיל 39

10K

יוני 2007

49:09

תוצאת השנה

10K

מאי 2007
224 כללי 21 גיל


10K

מרץ 2005

1:16:40

תוצאת השנה
1,304 כללי 626 גיל

10K

ינואר 1989

41:22

תוצאת השנה

15K

15K

אוקטובר 2018

1:30:23

תוצאת השנה
477 כללי 352 גיל 416 בגברים גיל 43

15K

נובמבר 2017
1,498 כללי 319 גיל 1,283 בגברים גיל 42

15K

נובמבר 2017
1,917 כללי 98 גיל 1,578 בגברים גיל 55

15K

אוקטובר 2017

1:11:12

שיא אישי
581 כללי 414 גיל 492 בגברים גיל 42

15K

פברואר 2017
333 כללי 64 גיל 305 בגברים גיל 42

15K

נובמבר 2016

1:25:00

תוצאת השנה
1,513 כללי 309 גיל 1,308 בגברים גיל 41

15K

אפריל 2016
472 כללי 32 גיל 73 בנשים גיל 47

15K

נובמבר 2012

1:47:32

תוצאת השנה

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2019

2:28:22

תוצאת השנה
8,043 כללי 666 גיל 5,923 בגברים גיל 50

21.1K

דצמבר 2018

1:34:56

תוצאת השנה
215 כללי 46 גיל 205 בגברים

21.1K

נובמבר 2018
255 כללי 209 גיל 209 בגברים גיל 49

21.1K

מרץ 2018
1,227 כללי 196 גיל 1,139 בגברים גיל 43

21.1K

פברואר 2018
2,976 כללי 504 גיל 2,627 בגברים גיל 44

21.1K

פברואר 2018
6,047 כללי 874 גיל 4,840 בגברים גיל 49

21.1K

נובמבר 2017
198 כללי 169 גיל 169 בגברים גיל 48

21.1K

ספטמבר 2017
123 כללי 112 גיל 112 בגברים

21.1K

מרץ 2017
2,738 כללי 407 גיל גיל 42

21.1K

מרץ 2017
3,398 כללי 444 גיל גיל 48

21.1K

פברואר 2017

1:41:15

תוצאת השנה
833 כללי 133 גיל 798 בגברים גיל 46

21.1K

פברואר 2017
3,442 כללי 628 גיל 3,041 בגברים גיל 42

21.1K

פברואר 2017
4,960 כללי 774 גיל 4,101 בגברים גיל 48

21.1K

פברואר 2016

2:17:17

תוצאת השנה
5,409 כללי 781 גיל 4,434 בגברים גיל 47

21.1K

דצמבר 2015

1:43:21

תוצאת השנה
667 כללי 285 גיל 628 בגברים גיל 39

21.1K

נובמבר 2015
175 כללי 160 גיל 160 בגברים גיל 46

21.1K

מרץ 2015
2,574 כללי

21.1K

פברואר 2015
1,798 כללי 333 גיל 1,672 בגברים גיל 44

21.1K

פברואר 2015
1,854 כללי 946 גיל 1,725 בגברים גיל 21

21.1K

פברואר 2015
2,143 כללי 1,088 גיל 1,983 בגברים גיל 37

21.1K

דצמבר 2014

1:55:00

תוצאת השנה
1,535 כללי 503 גיל 1,360 בגברים

21.1K

דצמבר 2013
1,787 כללי 1,636 בגברים גיל 27

21.1K

מרץ 2013
3,142 כללי 2,848 בגברים גיל 39

21.1K

פברואר 2013

1:53:34

תוצאת השנה
168 כללי גיל 39

21.1K

פברואר 2013
301 כללי 110 גיל

21.1K

מרץ 2012

1:32:29

שיא אישי
180 כללי גיל 17

21.1K

דצמבר 2011

2:04:22

תוצאת השנה

21.1K

אפריל 2011
3,275 כללי גיל 36

21.1K

פברואר 2010

1:48:40

תוצאת השנה
92 כללי 16 גיל

21.1K

דצמבר 2009

1:50:45

תוצאת השנה

21.1K

מאי 2003

1:54:18

תוצאת השנה
157 כללי 93 גיל

מרתון

42.2K

פברואר 2018

3:26:27

שיא אישי
201 כללי 48 גיל 192 בגברים גיל 42

42.2K

ינואר 2018
1,085 כללי 255 גיל 945 בגברים גיל 43

42.2K

אוקטובר 2017
3,169 כללי 590 גיל 2,559 בגברים גיל 42

42.2K

פברואר 2017

3:29:58

תוצאת השנה
265 כללי 66 גיל 251 בגברים גיל 41

42.2K

פברואר 2017
340 כללי 138 גיל 322 בגברים גיל 39

42.2K

פברואר 2016
577 כללי 237 גיל 539 בגברים גיל 38

42.2K

ינואר 2016

3:53:06

תוצאת השנה
838 כללי 217 גיל 787 בגברים גיל 40

42.2K

פברואר 2015

4:36:35

תוצאת השנה
1,507 כללי 550 גיל 1,354 בגברים גיל 29

42.2K

מרץ 2014
1,153 כללי 351 גיל 1,015 בגברים גיל 20

42.2K

פברואר 2014
1,463 כללי 545 גיל 1,353 בגברים גיל 20

42.2K

ינואר 2014

4:14:42

תוצאת השנה
1,328 כללי 1,214 בגברים גיל 20

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2019

6:04:11

שיא אישי
6 כללי 6 גיל 6 בגברים

70.3

ינואר 2017

9:04:54

תוצאת השנה
637 כללי 131 גיל 528 בגברים

70.3

ינואר 2016

9:07:38

תוצאת השנה
692 כללי 146 גיל 602 בגברים

70.3

ינואר 2015

9:26:10

תוצאת השנה
626 כללי 130 גיל 528 בגברים גיל 46

70.3

מאי 2014

7:29:33

תוצאת השנה
332 כללי 58 גיל 292 בגברים גיל 45

תוצאות נוספות

אוקטובר 2018
279 כללי 39 גיל 220 בגברים גיל 40

ספטמבר 2018
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 42

ספטמבר 2018
78 כללי 24 גיל 68 בגברים גיל 49

יוני 2018
97 כללי 18 גיל 88 בגברים גיל 49

יוני 2018
24 כללי 11 גיל 24 בגברים גיל 42

מאי 2018
117 כללי 26 גיל 107 בגברים גיל 49

אוקטובר 2017
952 כללי 45 גיל 701 בגברים גיל 62

אוקטובר 2017
86 כללי 24 גיל 80 בגברים גיל 48

אוקטובר 2017
91 כללי 5 גיל 62 בגברים גיל 39

ספטמבר 2017
101 כללי 33 גיל 95 בגברים גיל 42

ספטמבר 2017
317 כללי 159 גיל 306 בגברים גיל 27

ספטמבר 2017
112 כללי 66 גיל 105 בגברים גיל 20

D2S
מאי 2017
253 כללי 55 גיל 220 בגברים

55 כללי 25 גיל 54 בגברים

דצמבר 2016
79 כללי 31 גיל 77 בגברים

284 כללי 135 גיל 140 בגברים

אוקטובר 2016
1,212 כללי 918 גיל 918 בגברים גיל 61

אוקטובר 2016
89 כללי 37 גיל 82 בגברים גיל 47

ספטמבר 2016
31 כללי 22 גיל 22 בגברים גיל 47

אפריל 2016
73 כללי 12 גיל 61 בגברים גיל 41

מרץ 2016
2,116 כללי 330 גיל 1,853 בגברים גיל 41

מרץ 2016
2,833 כללי 371 גיל 2,357 בגברים גיל 47

מרץ 2016
1,094 כללי 327 גיל 948 בגברים גיל 22

7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 46

אוקטובר 2015
96 כללי 45 גיל 87 בגברים

אוקטובר 2015
151 כללי 14 גיל גיל 37

אוקטובר 2015
255 כללי 50 גיל גיל 46


אוגוסט 2015
143 כללי 133 בגברים גיל 46

מאי 2015
70 כללי 13 גיל 58 בגברים גיל 46

נובמבר 2014
96 כללי 87 בגברים גיל 23

אוקטובר 2014
12,747 כללי 2,427 גיל 9,284 בגברים

ספטמבר 2014
111 כללי 31 גיל 97 בגברים גיל 45

אפריל 2014
241 כללי 8 גיל 157 בגברים גיל 41פברואר 2013
128 כללי 34 בגברים גיל 6


173 כללי 35 גיל גיל 43

מרץ 2009
875 כללי גיל 40פברואר 2003
18 כללי 2 גיל

יוני 1994
74 כללי 24 גיל גיל 16

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

ישי דוד