יעקב מזרחי

תוצאות אחרונות

יעקב מזרחי

5K

לפני 8 ימים

44:42

תוצאת השנה
679 כללי 398 גיל 503 בגברים גיל 30

21.1K

לפני 11 ימים
1,470 כללי 2 גיל 1,470 בגברים

21.1K

לפני 25 ימים

1:29:52

תוצאת השנה
41 כללי 1 גיל 36 בגברים גיל 65

5K

5K

לפני 8 ימים

44:42

תוצאת השנה
679 כללי 398 גיל 503 בגברים גיל 30

5K

ספטמבר 2018
91 כללי 1 גיל 78 בגברים

5K

מאי 2018
32 כללי 1 גיל 30 בגברים גיל 64

5K

מאי 2018
28 כללי 1 גיל 27 בגברים גיל 64

5K

אפריל 2018

20:24

תוצאת השנה
10 כללי 1 גיל 10 בגברים גיל 64

5K

דצמבר 2017

19:34

תוצאת השנה
26 כללי 2 גיל 24 בגברים

5K

נובמבר 2017
117 כללי 76 גיל 98 בגברים

5K

ספטמבר 2017
23 כללי 1 גיל 22 בגברים

5K

אפריל 2016

20:54

תוצאת השנה
42 כללי 4 גיל 36 בגברים

5K

נובמבר 2015

5K

מאי 2015
18 כללי 2 גיל 17 בגברים

5K

מאי 2015
234 כללי 195 גיל 195 בגברים גיל 54

5K

אפריל 2015

19:02

תוצאת השנה
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 61


5K

אוקטובר 2014

19:02

תוצאת השנה
19 כללי 7 גיל 18 בגברים

5K

יוני 2014

5K

מאי 2014
5 כללי 1 גיל 5 בגברים


5K

נובמבר 2013

19:25

תוצאת השנה

5K

מאי 2013
78 כללי 69 גיל


5K

יוני 2011

18:17

שיא אישי
15 כללי 1 גיל גיל 57

5K

יולי 2010

19:04

תוצאת השנה

5K

דצמבר 2009

5K

אוגוסט 2009

18:20

תוצאת השנה
8 כללי 1 גיל

5K

אוגוסט 2008

5K

אפריל 2008

18:36

תוצאת השנה

5K

אוגוסט 2006

20:32

תוצאת השנה
67 כללי 4 גיל גיל 52

10K

10K

מרץ 2019
63 כללי 1 גיל 60 בגברים גיל 65

10K

פברואר 2019

40:06

תוצאת השנה
123 כללי 1 גיל 120 בגברים

10K

פברואר 2019
89 כללי 1 גיל 87 בגברים גיל 65

10K

ינואר 2019
70 כללי 59 גיל 59 בגברים גיל 65

10K

ינואר 2019
151 כללי 1 גיל 145 בגברים גיל 65

10K

נובמבר 2018
48 כללי 1 גיל 46 בגברים גיל 64

10K

נובמבר 2018
36 כללי 32 גיל 32 בגברים גיל 38

10K

נובמבר 2018
10,890 כללי 195 גיל 7,905 בגברים גיל 64

10K

נובמבר 2018
96 כללי 2 גיל 91 בגברים גיל 64

10K

אוקטובר 2018
22 כללי 1 גיל 20 בגברים גיל 64

10K

ספטמבר 2018
84 כללי 8 גיל 78 בגברים

10K

ספטמבר 2018
19 כללי 1 גיל 19 בגברים גיל 64

10K

יוני 2018
39 כללי 4 גיל 37 בגברים גיל 64

10K

אפריל 2018
329 כללי 5 גיל 298 בגברים גיל 64

10K

מרץ 2018
83 כללי 5 גיל 74 בגברים

10K

פברואר 2018
1,465 כללי 8 גיל 1,333 בגברים גיל 64

10K

פברואר 2018

40:24

תוצאת השנה
64 כללי 2 גיל 62 בגברים

10K

נובמבר 2017
44 כללי 40 גיל 40 בגברים

10K

אוקטובר 2017
3,881 כללי 34 גיל 3,437 בגברים גיל 63

10K

אוקטובר 2017
25 כללי 2 גיל 22 בגברים

10K

אוקטובר 2017
189 כללי 37 גיל 164 בגברים

10K

יוני 2017
15 כללי 1 גיל 15 בגברים

10K

אפריל 2017
205 כללי 1 גיל 194 בגברים

10K

מרץ 2017
2,239 כללי 838 גיל גיל 23

10K

ינואר 2017
56 כללי 53 גיל 54 בגברים

10K

ינואר 2017

40:08

תוצאת השנה
57 כללי 1 גיל 53 בגברים גיל 63

10K

נובמבר 2016
64 כללי 1 גיל 58 בגברים גיל 62

10K

יוני 2016
46 כללי 1 גיל 45 בגברים

10K

מאי 2016
238 כללי 1 גיל 223 בגברים


10K

ינואר 2016

38:08

תוצאת השנה
36 כללי 1 גיל 33 בגברים גיל 62

10K

דצמבר 2015

37:41

תוצאת השנה
32 כללי 1 גיל 30 בגברים

10K

נובמבר 2015
793 כללי 112 גיל 668 בגברים גיל 59

10K

אוקטובר 2015
84 כללי 1 גיל 76 בגברים

10K

אוגוסט 2015
9 כללי 8 גיל 8 בגברים

10K

מרץ 2015
40 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2015
129 כללי 2 גיל 122 בגברים גיל 61

10K

פברואר 2015
8,861 כללי 818 גיל 5,642 בגברים גיל 43

10K

ינואר 2015
46 כללי 1 גיל 42 בגברים גיל 61

10K

דצמבר 2014
71 כללי 1 גיל 66 בגברים

10K

דצמבר 2014
337 כללי 13 גיל 299 בגברים

10K

נובמבר 2014
924 כללי 39 גיל 800 בגברים גיל 58

10K

נובמבר 2014
67 כללי 3 גיל 61 בגברים גיל 60

10K

נובמבר 2014
14 כללי 1 גיל 14 בגברים

10K

ספטמבר 2014
31 כללי 1 גיל 27 בגברים גיל 60

10K

מאי 2014

39:23

תוצאת השנה
21 כללי 2 גיל 20 בגברים

10K

מאי 2014
560 כללי 12 גיל 510 בגברים

10K

אפריל 2014
28 כללי 28 גיל 28 בגברים

10K

מרץ 2014
3,032 כללי 67 גיל 2,667 בגברים גיל 58

10K

מרץ 2014
26 כללי 1 גיל 23 בגברים גיל 60

10K

פברואר 2014
817 כללי 3 גיל 786 בגברים גיל 60

10K

פברואר 2014
311 כללי 21 גיל 245 בגברים גיל 58

10K

נובמבר 2013

10K

אוקטובר 2013

41:37

תוצאת השנה
81 כללי גיל 59

10K

מרץ 2013
4,105 כללי 3,648 בגברים גיל 57


10K

פברואר 2013
43 כללי 38 בגברים גיל 59

10K

פברואר 2013
352 כללי 283 בגברים גיל 57

10K

פברואר 2013
85 כללי 81 גיל

10K

ינואר 2013
403 כללי גיל 59

10K

יוני 2011
32 כללי גיל 57

10K

יוני 2011
12 כללי 1 גיל גיל 57

10K

מאי 2011
34 כללי

10K

מאי 2011
50 כללי 1 גיל גיל 57

10K

אפריל 2011
21 כללי גיל 57


10K

פברואר 2011

10K

פברואר 2011

36:55

שיא אישי

10K

נובמבר 2010
38 כללי גיל 56

10K

ספטמבר 2010
11 כללי 1 גיל

10K

ספטמבר 2010
15 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2010
56 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2010
16 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2010

37:25

תוצאת השנה
21 כללי 2 גיל

10K

ספטמבר 2009

37:28

תוצאת השנה
5 כללי 1 גיל10K

ינואר 2008

38:17

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2006

10K

אוקטובר 2006
90 כללי 4 גיל

10K

מרץ 2006
81 כללי גיל 52

10K

מרץ 2006

38:35

תוצאת השנה
25 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2006
32 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2005

41:55

תוצאת השנה
204 כללי 8 גיל


10K

פברואר 2005
97 כללי 13 גיל

10K

מרץ 2003
188 כללי 10 גיל

10K

פברואר 2003

40:41

תוצאת השנה
25 כללי 3 גיל

10K

אוקטובר 2002

41:08

תוצאת השנה
75 כללי 5 גיל

10K

אפריל 2002
49 כללי 4 גיל

10K

אפריל 2002
112 כללי 16 גיל

10K

מרץ 2002
129 כללי 13 גיל

10K

פברואר 2002
124 כללי 16 גיל

10K

פברואר 2002
215 כללי גיל 48

15K

15K

פברואר 2018

1:17:45

תוצאת השנה
400 כללי 11 גיל 368 בגברים גיל 64

15K

נובמבר 2017
2,489 כללי 59 גיל 1,897 בגברים גיל 61

15K

פברואר 2017

1:05:03

תוצאת השנה
119 כללי 1 גיל 109 בגברים גיל 63

15K

נובמבר 2016
454 כללי 3 גיל 424 בגברים גיל 62

15K

נובמבר 2016
2,405 כללי 52 גיל 1,899 בגברים גיל 60

15K

פברואר 2016

1:04:11

תוצאת השנה
56 כללי 1 גיל 52 בגברים גיל 62

15K

נובמבר 2015

1:03:13

תוצאת השנה
181 כללי 1 גיל 170 בגברים גיל 61

15K

נובמבר 2015
2,071 כללי 99 גיל 1,682 בגברים גיל 59

15K

נובמבר 2014

1:02:13

תוצאת השנה
164 כללי 1 גיל 154 בגברים גיל 60

15K

נובמבר 2014
2,419 כללי 117 גיל 1,953 בגברים גיל 58

15K

נובמבר 2013

1:05:12

תוצאת השנה
232 כללי 216 בגברים גיל 59

15K

נובמבר 2013
2,290 כללי 1,835 בגברים גיל 57

15K

נובמבר 2011

1:02:47

תוצאת השנה
136 כללי גיל 57

15K

נובמבר 2010
72 כללי גיל 56

15K

אפריל 2010

56:45

שיא אישי

15K

נובמבר 2008

1:02:18

תוצאת השנה
94 כללי גיל 54

15K

נובמבר 2006

1:08:40

תוצאת השנה
254 כללי גיל 52

15K

נובמבר 2005

1:01:36

תוצאת השנה

15K

נובמבר 2002

1:01:59

תוצאת השנה
51 כללי 51 בגברים גיל 48

חצי מרתון

21.1K

לפני 11 ימים
1,470 כללי 2 גיל 1,470 בגברים

21.1K

לפני 25 ימים

1:29:52

תוצאת השנה
41 כללי 1 גיל 36 בגברים גיל 65

21.1K

פברואר 2019
4,284 כללי 54 גיל 3,632 בגברים גיל 63

21.1K

אוגוסט 2018
167 כללי 140 גיל 140 בגברים

21.1K

פברואר 2018
6,498 כללי 131 גיל 5,121 בגברים גיל 62

21.1K

ינואר 2018

1:35:09

תוצאת השנה
125 כללי 1 גיל 115 בגברים גיל 63

21.1K

דצמבר 2017

1:28:26

תוצאת השנה
144 כללי 1 גיל 137 בגברים גיל 63

21.1K

נובמבר 2017
52 כללי 1 גיל 49 בגברים גיל 63

21.1K

מרץ 2017
3,606 כללי 66 גיל גיל 61

21.1K

פברואר 2017
133 כללי 1 גיל 129 בגברים גיל 63

21.1K

דצמבר 2016
2,000 כללי 38 גיל 1,652 בגברים גיל 60

21.1K

פברואר 2016
3,302 כללי 44 גיל 2,901 בגברים גיל 62

21.1K

פברואר 2016
4,102 כללי 55 גיל 3,532 בגברים גיל 60

21.1K

ינואר 2016

1:26:20

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2015

1:30:01

תוצאת השנה
58 כללי 1 גיל 54 בגברים

21.1K

מרץ 2015
2,185 כללי 89 גיל 1,838 בגברים גיל 59

21.1K

דצמבר 2014
315 כללי 1 גיל 297 בגברים

21.1K

פברואר 2014

1:30:11

תוצאת השנה
26 כללי 1 גיל 20 בגברים גיל 60

21.1K

דצמבר 2013

1:28:48

תוצאת השנה
154 כללי 150 בגברים גיל 59

21.1K

יולי 2013
155 כללי גיל 59

21.1K

יולי 2013
1,165 כללי גיל 57

21.1K

פברואר 2012

2:25:46

תוצאת השנה
488 כללי גיל 56

21.1K

אפריל 2011

1:20:10

שיא אישי

21.1K

אפריל 2011
3,849 כללי גיל 55


21.1K

פברואר 2011

21.1K

פברואר 2011
1,256 כללי

21.1K

מאי 2010

1:22:07

תוצאת השנה
13 כללי גיל 55


21.1K

יולי 2009

1:24:16

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2008

1:26:53

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2006

1:45:46

תוצאת השנה
234 כללי 37 גיל

21.1K

דצמבר 2005

1:32:32

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2002

1:28:27

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

אפריל 2017

4:00:40

תוצאת השנה
3,502 כללי 69 גיל 2,969 בגברים גיל 62

42.2K

פברואר 2017
1,910 כללי 38 גיל 1,680 בגברים גיל 61

42.2K

ספטמבר 2016

3:11:05

תוצאת השנה
2,510 כללי 11 גיל 2,611 בגברים

42.2K

ינואר 2014

3:06:03

תוצאת השנה
116 כללי 111 בגברים גיל 59

42.2K

ספטמבר 2013

3:15:30

תוצאת השנה
3,489 כללי 3,607 בגברים

42.2K

אוקטובר 2011

2:50:43

תוצאת השנה
252 כללי 2 גיל

42.2K

אוקטובר 2009

2:47:16

שיא אישי
174 כללי 2 גיל

42.2K

ינואר 2005

4:24:12

תוצאת השנה
433 כללי 203 גיל

42.2K

נובמבר 2004

4:52:54

תוצאת השנה
23,337 כללי 6,569 גיל גיל 39

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
247 כללי 2 גיל 233 בגברים גיל 64

30k
מרץ 2018
31 כללי 2 גיל 26 בגברים

יולי 2017
72 כללי 66 גיל 66 בגברים גיל 63

327 כללי 101 גיל 258 בגברים

21k
דצמבר 2016
268 כללי 8 גיל 230 בגברים

נובמבר 2016
24 כללי 2 גיל 22 בגברים גיל 62

21k
אוקטובר 2016
13 כללי 1 גיל 13 בגבריםמרץ 2016
3,312 כללי 57 גיל 2,667 בגברים גיל 60

פברואר 2015
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 61

אוקטובר 2014
424 כללי 2 גיל 413 בגברים

אוקטובר 2014
15,902 כללי 2,797 גיל 10,564 בגברים

יוני 2014
4 כללי 4 גיל 5 בגברים
מאי 2014
37 כללי 1 גיל 35 בגברים גיל 60


נובמבר 2011
13 כללי 1 גיל גיל 57


אוקטובר 2010

דצמבר 2009
3 כללי גיל 49

נובמבר 2006
70 כללי גיל 52דצמבר 2005
23 כללי גיל 40


ספטמבר 2005
52 כללי 2 גילדצמבר 2004
112 כללי גיל 39


הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

יעקב מזרחי