יעקב יעקב

תוצאות אחרונות

יעקב יעקב

5K

לפני 5 ימים
43 כללי 2 גיל 28 בגברים גיל 84

לפני 5 ימים
352 כללי 4 גיל 174 בגברים גיל 91

800
לפני 5 ימים
161 כללי 1 גיל 79 בגברים גיל 94

2K

2K

אוקטובר 2018
12 כללי 10 גיל 12 בגברים גיל 10

2K

אוקטובר 2018
27 כללי 18 גיל 21 בגברים גיל 9

2K

מאי 2018
36 כללי 11 גיל 11 בנשים גיל 9

2K

מאי 2018
48 כללי 16 גיל 16 בנשים גיל 11

2K

מאי 2018
45 כללי 2 גיל 28 בגברים גיל 42

2K

מאי 2018
52 כללי 5 גיל 21 בנשים גיל 15

2K

מאי 2018
54 כללי 4 גיל 22 בנשים גיל 10

2K

מאי 2018
124 כללי 5 גיל 69 בגברים גיל 7

2K

מאי 2018
125 כללי 4 גיל 56 בנשים גיל 42

2K

מאי 2018
187 כללי 39 גיל 102 בנשים גיל 13

2K

מאי 2018
56 כללי 7 גיל 34 בגברים

2K

מאי 2018
7 כללי 3 גיל 7 בגברים גיל 11

2K

מאי 2018
25 כללי 1 גיל 25 בגברים גיל 74

2K

מאי 2018
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 11

2K

מאי 2018
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 13

2K

מאי 2018
31 כללי 13 גיל 24 בגברים גיל 10

2K

אפריל 2018
386 כללי 33 גיל 93 בנשים גיל 13

2K

מרץ 2018
200 כללי 80 גיל 80 בנשים גיל 7

2K

מרץ 2018
201 כללי 121 גיל 121 בגברים גיל 48

2K

מרץ 2018
21 כללי 7 גיל 21 בגברים

2K

מרץ 2018
164 כללי 43 גיל 118 בגברים

2K

מרץ 2018
168 כללי 45 גיל 121 בגברים

2K

מרץ 2018
360 כללי 110 גיל 237 בגברים גיל 10

2K

פברואר 2018

7:01

תוצאת השנה
כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 18

2K

אוקטובר 2017
82 כללי 5 גיל 23 בנשים

2K

אוקטובר 2017
93 כללי 16 גיל 67 בגברים

2K

אוקטובר 2017
128 כללי 8 גיל 37 בנשים

2K

יוני 2017

8:54

תוצאת השנה
14 כללי 5 גיל 14 בגברים

2K

יוני 2017
15 כללי 8 גיל 15 בגברים

2K

יוני 2017
31 כללי 22 גיל 31 בגברים

2K

מאי 2017
53 כללי 41 גיל 41 בגברים

2K

מאי 2017
24 כללי 22 גיל 22 בגברים

2K

מאי 2017
29 כללי 3 גיל 4 בנשים

2K

מאי 2017
56 כללי 21 גיל 21 בנשים

2K

מאי 2017
79 כללי 47 גיל 49 בגברים

2K

מאי 2017
124 כללי 62 גיל 62 בגברים

2K

מאי 2017
130 כללי 68 גיל 68 בנשים

2K

אפריל 2017
464 כללי 109 גיל 341 בגברים

2K

אפריל 2017
614 כללי 50 גיל 191 בנשים

2K

אפריל 2017
633 כללי 39 גיל 435 בגברים

2K

מרץ 2017
379 כללי 111 גיל 249 בגברים

2K

מרץ 2017
391 כללי 36 גיל 255 בגברים

2K

מרץ 2017
704 כללי 154 גיל 323 בנשים

2K

מרץ 2017
34 כללי 6 גיל 32 בגברים

2K

מרץ 2017
36 כללי 5 גיל 34 בגברים

2K

מרץ 2017
92 כללי 8 גיל 66 בגברים

2K

דצמבר 2016

7:39

תוצאת השנה
4 כללי 3 גיל 4 בגברים גיל 12

2K

נובמבר 2016
65 כללי 46 גיל 46 בגברים גיל 46

2K

נובמבר 2016
152 כללי 63 גיל 63 בנשים גיל 45

2K

נובמבר 2016
153 כללי 64 גיל 64 בנשים גיל 8

2K

נובמבר 2016
62 כללי 22 גיל 51 בגברים

2K

אוקטובר 2016
132 כללי 71 גיל 93 בגברים

2K

אוקטובר 2016
89 כללי 28 גיל 56 בגברים

2K

יולי 2016
29 כללי 18 גיל 25 בגברים

2K

מאי 2016
15 כללי 8 גיל 11 בגברים

2K

מאי 2016
30 כללי 17 גיל 21 בגברים

2K

מאי 2016
44 כללי 27 גיל 32 בגברים

2K

מאי 2016
66 כללי 5 גיל 51 בגברים

2K

מאי 2016
12 כללי 5 גיל 11 בגברים גיל 11

2K

אפריל 2016
86 כללי 23 גיל 65 בגברים

2K

מרץ 2016
85 כללי 23 גיל 82 בגברים

2K

מרץ 2016
297 כללי 55 גיל 160 בגברים

2K

מרץ 2016
135 כללי 36 גיל 82 בגברים

2K

מרץ 2016
136 כללי 13 גיל 54 בנשים

2K

דצמבר 2015
41 כללי 15 גיל 41 בגברים גיל 12

2K

דצמבר 2015
44 כללי 8 גיל 44 בנשים גיל 9

2K

אוקטובר 2015
110 כללי 57 גיל 83 בגברים

2K

ספטמבר 2015
20 כללי 3 גיל 4 בנשים

2K

יוני 2015

9:00

תוצאת השנה
11 כללי 11 גיל 11 בגברים

2K

מאי 2015
39 כללי 23 גיל 31 בגברים

2K

מאי 2015
66 כללי 37 גיל 49 בגברים

2K

מאי 2015
152 כללי 72 גיל 132 בגברים

2K

מאי 2015
88 כללי 2 גיל 14 בנשים

2K

מאי 2015
95 כללי 8 גיל 79 בגברים

2K

מרץ 2015
96 כללי 48 גיל 76 בגברים גיל 9

2K

מרץ 2015
95 כללי 95 גיל

2K

מרץ 2015
97 כללי 97 גיל

2K

מרץ 2015
96 כללי 96 גיל

2K

מרץ 2015
502 כללי 36 גיל 201 בנשים

2K

מרץ 2015
615 כללי 97 גיל 356 בגברים

2K

מרץ 2015
625 כללי 41 גיל 265 בנשים

2K

נובמבר 2014
338 כללי 94 גיל 231 בגברים גיל 9

2K

נובמבר 2014
448 כללי 57 גיל 282 בגברים גיל 11

2K

אוקטובר 2014

9:51

תוצאת השנה
7 כללי 3 גיל 3 בגברים

2K

אוקטובר 2014
76 כללי 11 גיל 52 בגברים

2K

אוקטובר 2014
81 כללי 22 גיל 54 בגברים

2K

אוקטובר 2014
107 כללי 14 גיל 67 בגברים

2K

אוקטובר 2014
115 כללי 23 גיל 43 בנשים

2K

אוקטובר 2014
125 כללי 48 גיל 78 בגברים

2K

מאי 2014
441 כללי 145 גיל 332 בגברים

2K

מרץ 2014
111 כללי 76 בגברים גיל 9

2K

פברואר 2014
5 כללי 2 גיל 5 בגברים

2K

דצמבר 2013

10:20

תוצאת השנה
99 כללי 79 בגברים גיל 11

2K

אוקטובר 2013
13 כללי 14 גיל גיל 11

2K

אוקטובר 2013
22 כללי 3 גיל גיל 15


2K

מאי 2012

9:34

תוצאת השנה

2K

מאי 2012
354 כללי 27 גיל

2K

נובמבר 2011
149 כללי גיל 14

2K

אוקטובר 2011

6:58

שיא אישי
5 כללי 2 גיל גיל 18

2K

אוקטובר 2011
6 כללי 5 גיל


2K

ספטמבר 2011
21 כללי 5 גיל גיל 9

2K

ספטמבר 2011
29 כללי 3 גיל גיל 63

2K

מאי 2011
13 כללי 12 גיל גיל 13

2K

פברואר 2011

2K

מאי 2010

10:29

תוצאת השנה
18 כללי 2 גיל

2K

אפריל 2010

2K

אוקטובר 2009
77 כללי 21 גיל

2K

מאי 2009
18 כללי 2 גיל

2K

מרץ 2009

10:04

תוצאת השנה

2K

נובמבר 2007
65 כללי גיל 14

2K

נובמבר 2007
98 כללי גיל 10

2K

מרץ 2007

10:26

תוצאת השנה
29 כללי גיל 16

2K

נובמבר 2006

11:48

תוצאת השנה
30 כללי 3 גיל

2K

אוקטובר 2004

8:19

תוצאת השנה
5 כללי 1 גיל

2K

אפריל 2000

11:15

תוצאת השנה
51 כללי גיל 11

5K

5K

לפני 5 ימים
43 כללי 2 גיל 28 בגברים גיל 84

5K

לפני 5 ימים
323 כללי 48 גיל 292 בגברים

5K

לפני 5 ימים
342 כללי 184 גיל 310 בגברים

5K

לפני 5 ימים
385 כללי 203 גיל 344 בגברים

5K

לפני 5 ימים
626 כללי 85 גיל 555 בגברים

5K

לפני 5 ימים
682 כללי 34 גיל 86 בנשים

5K

לפני 5 ימים
708 כללי 96 גיל 618 בגברים

5K

לפני 5 ימים
802 כללי 179 גיל 694 בגברים

5K

לפני 5 ימים
855 כללי 118 גיל 731 בגברים

5K

לפני 5 ימים
1,125 כללי 522 גיל 912 בגברים

5K

לפני 5 ימים
1,257 כללי 577 גיל 991 בגברים

5K

לפני 5 ימים
1,731 כללי 394 גיל 1,272 בגברים

5K

לפני 5 ימים
1,770 כללי 726 גיל 1,295 בגברים

5K

לפני 5 ימים
1,804 כללי 415 גיל 1,312 בגברים

5K

לפני 5 ימים
1,897 כללי 432 גיל 1,362 בגברים

5K

לפני 5 ימים
2,144 כללי 822 גיל 1,493 בגברים

5K

לפני 5 ימים
2,189 כללי 503 גיל 1,512 בגברים

5K

לפני 5 ימים
2,408 כללי 551 גיל 1,616 בגברים

5K

לפני 5 ימים
2,547 כללי 574 גיל 1,673 בגברים

5K

לפני 5 ימים
2,962 כללי 654 גיל 1,861 בגברים

5K

לפני 5 ימים
2,968 כללי 412 גיל 1,105 בנשים

5K

לפני 5 ימים
2,969 כללי 513 גיל 1,106 בנשים

5K

לפני 5 ימים
2,997 כללי 1,018 גיל 1,872 בגברים

5K

לפני 5 ימים
3,055 כללי 1,036 גיל 1,905 בגברים

5K

לפני 5 ימים
3,210 כללי 458 גיל 1,248 בנשים

5K

לפני 5 ימים
3,221 כללי 1,057 גיל 1,964 בגברים

5K

לפני 5 ימים
3,337 כללי 730 גיל 2,014 בגברים

5K

לפני 5 ימים
3,434 כללי 1,106 גיל 2,058 בגברים

5K

לפני 5 ימים
3,454 כללי 1,113 גיל 2,069 בגברים

5K

לפני 5 ימים
3,536 כללי 766 גיל 2,105 בגברים

5K

לפני 5 ימים
3,648 כללי 209 גיל 2,142 בגברים

5K

לפני 5 ימים
3,887 כללי 821 גיל 2,234 בגברים

5K

לפני 5 ימים
3,893 כללי 1,199 גיל 2,236 בגברים

5K

לפני 5 ימים
3,968 כללי 837 גיל 2,269 בגברים

5K

לפני 5 ימים
3,990 כללי 843 גיל 2,277 בגברים

5K

לפני 5 ימים
3,995 כללי 1,216 גיל 2,280 בגברים

5K

לפני 5 ימים
4,582 כללי 1,317 גיל 2,488 בגברים

5K

לפני 5 ימים
5,229 כללי 1,016 גיל 2,680 בגברים

5K

לפני 5 ימים
5,301 כללי 1,201 גיל 2,602 בנשים

5K

לפני 5 ימים
5,313 כללי 1,419 גיל 2,702 בגברים

5K

לפני 5 ימים
5,465 כללי 1,050 גיל 2,754 בגברים

5K

לפני 5 ימים
5,505 כללי 273 גיל 2,769 בגברים

5K

לפני 5 ימים
5,604 כללי 1,455 גיל 2,804 בגברים

5K

לפני 5 ימים
5,795 כללי 1,482 גיל 2,885 בגברים

5K

לפני 5 ימים
5,802 כללי 520 גיל 2,915 בנשים

5K

לפני 5 ימים
5,815 כללי 299 גיל 2,894 בגברים

5K

לפני 5 ימים
5,818 כללי 1,113 גיל 2,896 בגברים

5K

לפני 12 ימים
32 כללי 2 גיל 30 בגברים

5K

לפני 20 ימים
463 כללי 47 גיל 321 בגברים

5K

פברואר 2019
103 כללי 8 גיל 81 בגברים גיל 59

5K

פברואר 2019
128 כללי 6 גיל 65 בגברים

5K

פברואר 2019

19:12

תוצאת השנה
13 כללי 3 גיל 13 בגברים גיל 28

5K

פברואר 2019
207 כללי 25 גיל 69 בנשים גיל 48

5K

פברואר 2019
214 כללי 24 גיל 74 בנשים גיל 28

5K

ינואר 2019
14 כללי 11 גיל 11 בגברים גיל 50

5K

ינואר 2019
63 כללי 1 גיל 7 בנשים

5K

ינואר 2019
229 כללי 33 גיל 136 בגברים

5K

דצמבר 2018
90 כללי 12 גיל 76 בגברים גיל 62

5K

דצמבר 2018
152 כללי 95 גיל 115 בגברים גיל 48

5K

דצמבר 2018
199 כללי 19 גיל 138 בגברים גיל 68

5K

דצמבר 2018
387 כללי 6 גיל 211 בגברים גיל 83

5K

דצמבר 2018
2 כללי 1 גיל גיל 17

5K

דצמבר 2018
30 כללי 1 גיל גיל 62

5K

נובמבר 2018
149 כללי 4 גיל 9 בנשים גיל 16

5K

נובמבר 2018
653 כללי 32 גיל 452 בגברים גיל 57

5K

נובמבר 2018
140 כללי 120 גיל 120 בגברים גיל 48

5K

נובמבר 2018
378 כללי 91 גיל 91 בנשים גיל 27

5K

נובמבר 2018
424 כללי 311 גיל 311 בגברים גיל 12

5K

נובמבר 2018
615 כללי 389 גיל 389 בגברים גיל 50

5K

נובמבר 2018
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 36

5K

נובמבר 2018
140 כללי 70 גיל 70 בגברים גיל 43

5K

נובמבר 2018
185 כללי 83 גיל 114 בגברים גיל 60

5K

נובמבר 2018
231 כללי 99 גיל 133 בגברים גיל 54

5K

נובמבר 2018
133 כללי 89 בגברים

5K

נובמבר 2018
39 כללי 15 גיל 33 בגברים

5K

נובמבר 2018
165 כללי 48 גיל 106 בגברים

5K

נובמבר 2018
249 כללי 63 גיל 145 בגברים

5K

נובמבר 2018
59 כללי 1 גיל 54 בגברים גיל 57

5K

נובמבר 2018
146 כללי 9 גיל 131 בגברים גיל 48

5K

נובמבר 2018
615 כללי 119 גיל 443 בגברים גיל 35

5K

נובמבר 2018
55 כללי 12 גיל 51 בגברים גיל 49

5K

נובמבר 2018
733 כללי 74 גיל 560 בגברים גיל 18

5K

נובמבר 2018
46 כללי 44 גיל 44 בגברים

5K

נובמבר 2018
84 כללי 74 גיל 74 בגברים

5K

אוקטובר 2018
67 כללי 4 גיל 55 בגברים

5K

אוקטובר 2018
217 כללי 25 גיל 138 בגברים

5K

אוקטובר 2018
16 כללי 1 גיל 15 בגברים גיל 57

5K

אוקטובר 2018
69 כללי 11 גיל 48 בגברים גיל 46

5K

אוקטובר 2018
109 כללי 79 גיל 79 בגברים

5K

אוקטובר 2018
181 כללי 113 גיל 113 בגברים

5K

אוקטובר 2018
381 כללי 192 גיל 193 בנשים

5K

אוקטובר 2018
57 כללי 24 גיל 55 בגברים גיל 55

5K

אוקטובר 2018
164 כללי 64 גיל 142 בגברים גיל 31

5K

אוקטובר 2018
236 כללי 8 גיל 192 בגברים גיל 62

5K

אוקטובר 2018
248 כללי 95 גיל 200 בגברים גיל 45

5K

אוקטובר 2018
462 כללי 170 גיל 327 בגברים גיל 47

5K

אוקטובר 2018
756 כללי 40 גיל 431 בגברים גיל 60

5K

אוקטובר 2018
790 כללי 42 גיל 444 בגברים גיל 67

5K

אוקטובר 2018
865 כללי 13 גיל 385 בנשים גיל 62

5K

אוקטובר 2018
29 כללי 1 גיל 28 בגברים גיל 57

5K

אוקטובר 2018
60 כללי 2 גיל 57 בגברים גיל 62

5K

אוקטובר 2018
336 כללי 29 גיל 250 בגברים גיל 44

5K

אוקטובר 2018
390 כללי 52 גיל 272 בגברים גיל 31

5K

אוקטובר 2018
146 כללי 19 גיל 101 בגברים גיל 46

5K

אוקטובר 2018
176 כללי 46 גיל 115 בגברים גיל 13

5K

אוקטובר 2018
12 כללי 8 גיל 14 בגברים

5K

אוקטובר 2018
85 כללי 32 גיל 81 בגברים גיל 44

5K

ספטמבר 2018
32 כללי 2 גיל 31 בגברים גיל 57

5K

ספטמבר 2018
62 כללי 2 גיל 59 בגברים גיל 62

5K

ספטמבר 2018
151 כללי 27 גיל 123 בגברים גיל 16

5K

ספטמבר 2018
197 כללי 19 גיל 149 בגברים גיל 14

5K

ספטמבר 2018
10 כללי 8 גיל 10 בגברים

5K

ספטמבר 2018
91 כללי 1 גיל 78 בגברים

5K

ספטמבר 2018
84 כללי 10 גיל 81 בגברים גיל 14

5K

ספטמבר 2018
173 כללי 11 גיל 29 בנשים גיל 12

5K

ספטמבר 2018
219 כללי 7 גיל 166 בגברים גיל 60

5K

ספטמבר 2018
229 כללי 49 גיל 170 בגברים גיל 34

5K

ספטמבר 2018
233 כללי 8 גיל 171 בגברים גיל 65

5K

ספטמבר 2018
330 כללי 44 גיל 118 בנשים גיל 10

5K

ספטמבר 2018
12 כללי 2 גיל 12 בגברים גיל 27

5K

ספטמבר 2018
127 כללי 32 גיל 115 בגברים גיל 32

5K

ספטמבר 2018
86 כללי 17 גיל 64 בגברים גיל 44

5K

ספטמבר 2018
217 כללי 4 גיל 113 בגברים גיל 27

5K

ספטמבר 2018
13 כללי 2 גיל 12 בגברים גיל 57

5K

ספטמבר 2018
17 כללי 4 גיל 16 בגברים גיל 27

5K

ספטמבר 2018
430 כללי 35 גיל 157 בנשים גיל 24

5K

ספטמבר 2018
782 כללי 118 גיל 404 בנשים גיל 48

5K

ספטמבר 2018
837 כללי 144 גיל 449 בנשים גיל 37

5K

ספטמבר 2018
39 כללי 4 גיל 39 בגברים גיל 57

5K

יולי 2018
53 כללי 11 גיל 39 בגברים גיל 33

5K

יולי 2018
56 כללי 6 גיל 42 בגברים גיל 29

5K

יולי 2018
139 כללי 12 גיל 69 בנשים גיל 27

5K

יולי 2018
144 כללי 14 גיל 99 בגברים גיל 54

5K

יולי 2018
155 כללי 9 גיל 52 בנשים גיל 50

5K

יולי 2018
233 כללי 20 גיל 130 בגברים גיל 57

5K

יולי 2018
401 כללי 35 גיל 179 בגברים גיל 31

5K

יוני 2018
62 כללי 17 גיל 57 בגברים גיל 12

5K

יוני 2018
36 כללי 3 גיל 32 בגברים גיל 57

5K

יוני 2018

15:24

תוצאת השנה

5K

מאי 2018
107 כללי 13 גיל 96 בגברים גיל 55

5K

מאי 2018
213 כללי 20 גיל 160 בגברים גיל 22

5K

מאי 2018
68 כללי 1 גיל 67 בגברים גיל 62

5K

מאי 2018
71 כללי 38 גיל 69 בגברים גיל 17

5K

מאי 2018
146 כללי 7 גיל 136 בגברים גיל 8

5K

מאי 2018
167 כללי 40 גיל 155 בגברים גיל 11

5K

מאי 2018
181 כללי 68 גיל 165 בגברים גיל 15

5K

מאי 2018
223 כללי 4 גיל 28 בנשים גיל 8

5K

מאי 2018
258 כללי 18 גיל 218 בגברים גיל 9

5K

מאי 2018
267 כללי 28 גיל 227 בגברים גיל 34

5K

מאי 2018
320 כללי 25 גיל 255 בגברים גיל 8

5K

מאי 2018
420 כללי 25 גיל 124 בנשים גיל 13

5K

מאי 2018
32 כללי 1 גיל 30 בגברים גיל 64

5K

מאי 2018
39 כללי 3 גיל 36 בגברים גיל 57

5K

מאי 2018
196 כללי 19 גיל 158 בגברים גיל 56

5K

מאי 2018
279 כללי 17 גיל 189 בגברים גיל 60

5K

מאי 2018
301 כללי 28 גיל 198 בגברים גיל 54

5K

מאי 2018
43 כללי 38 גיל 38 בגברים גיל 12

5K

מאי 2018
100 כללי 11 גיל 82 בגברים גיל 44

5K

מאי 2018
60 כללי 53 גיל 53 בגברים גיל 72

5K

מאי 2018
263 כללי 120 גיל 120 בנשים גיל 36

5K

מאי 2018
268 כללי 124 גיל 124 בנשים גיל 24

5K

מאי 2018
40 כללי 19 גיל 36 בגברים גיל 19

5K

מאי 2018
3 כללי 2 גיל 3 בגברים

5K

מאי 2018
367 כללי 88 גיל 88 בנשים גיל 24

5K

מאי 2018
373 כללי 280 גיל 280 בגברים גיל 46

5K

מאי 2018
538 כללי 339 גיל 339 בגברים גיל 14

5K

מאי 2018
28 כללי 1 גיל 27 בגברים גיל 64

5K

מאי 2018
406 כללי 46 גיל 190 בנשים גיל 40

5K

מאי 2018
13 כללי 7 גיל 12 בגברים גיל 12

5K

מאי 2018
288 כללי 20 גיל 215 בגברים גיל 16

5K

מאי 2018
317 כללי 7 גיל 228 בגברים גיל 45

5K

מאי 2018
9 כללי 1 גיל 9 בגברים גיל 62

5K

מאי 2018
10 כללי 3 גיל 10 בגברים גיל 15

5K

מאי 2018
30 כללי 1 גיל 30 בגברים גיל 8

5K

מאי 2018
9 כללי 2 גיל 9 בנשים גיל 10

5K

מאי 2018
26 כללי 10 גיל 26 בגברים גיל 15

5K

מאי 2018
136 כללי 7 גיל 94 בגברים גיל 53

5K

מאי 2018
25 כללי 1 גיל 23 בגברים גיל 65

5K

אפריל 2018
146 כללי 125 בגברים

5K

אפריל 2018
620 כללי 433 בגברים

5K

אפריל 2018
724 כללי 507 בגברים

5K

אפריל 2018
1,083 כללי 417 בנשים

5K

אפריל 2018
1,084 כללי 418 בנשים

5K

אפריל 2018
1,298 כללי 742 בגברים

5K

אפריל 2018
1,446 כללי 777 בגברים

5K

אפריל 2018
29 כללי 27 גיל 27 בגברים גיל 47

5K

אפריל 2018
94 כללי 92 גיל 92 בגברים גיל 29

5K

אפריל 2018
161 כללי 153 גיל 152 בגברים גיל 27

5K

אפריל 2018
17 כללי 2 גיל 15 בגברים

5K

אפריל 2018
113 כללי 23 גיל 33 בנשים

5K

אפריל 2018
10 כללי 1 גיל 10 בגברים גיל 64

5K

אפריל 2018
130 כללי 2 גיל 27 בנשים גיל 57

5K

אפריל 2018
244 כללי 20 גיל 68 בנשים גיל 26

5K

אפריל 2018
26 כללי 10 גיל 25 בגברים גיל 13

5K

אפריל 2018
81 כללי 9 גיל 21 בנשים גיל 16

5K

אפריל 2018
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 47

5K

אפריל 2018
10 כללי 5 גיל 10 בגברים גיל 19

5K

אפריל 2018
16 כללי 7 גיל 16 בגברים גיל 28

5K

אפריל 2018
54 כללי 4 גיל 50 בגברים גיל 30

5K

אפריל 2018
61 כללי 11 גיל 56 בגברים גיל 17

5K

אפריל 2018
81 כללי 31 גיל 69 בגברים גיל 14

5K

אפריל 2018
96 כללי 16 גיל 79 בגברים גיל 28

5K

אפריל 2018
9 כללי 3 גיל 9 בגברים גיל 57

5K

מרץ 2018
211 כללי 133 גיל 184 בגברים גיל 28

5K

מרץ 2018
245 כללי 152 גיל 210 בגברים גיל 28

5K

מרץ 2018
451 כללי 292 גיל 382 בגברים גיל 28

5K

מרץ 2018
623 כללי 4 גיל 473 בגברים גיל 68

5K

מרץ 2018
73 כללי 17 גיל 56 בגברים

5K

מרץ 2018
8 כללי 2 גיל 8 בגברים גיל 57

5K

מרץ 2018
14 כללי 7 גיל 14 בגברים גיל 13

5K

מרץ 2018
88 כללי 12 גיל 26 בנשים גיל 39

5K

מרץ 2018
31 כללי 10 גיל 24 בגברים

5K

מרץ 2018
125 כללי 12 גיל 92 בגברים גיל 51

5K

מרץ 2018
56 כללי 3 גיל 17 בנשים

5K

מרץ 2018
57 כללי 6 גיל 40 בגברים

5K

מרץ 2018
214 כללי 9 גיל 161 בגברים גיל 68

5K

מרץ 2018
9 כללי 2 גיל 9 בגברים גיל 57

5K

מרץ 2018
239 כללי 142 גיל 227 בגברים גיל 13

5K

מרץ 2018
308 כללי 177 גיל 286 בגברים גיל 15

5K

מרץ 2018
462 כללי 266 גיל 421 בגברים גיל 12

5K

מרץ 2018
599 כללי 129 גיל 525 בגברים גיל 38

5K

מרץ 2018
684 כללי 146 גיל 595 בגברים גיל 37

5K

מרץ 2018
1,128 כללי 97 גיל 894 בגברים גיל 18

5K

מרץ 2018
1,137 כללי 561 גיל 899 בגברים גיל 12

5K

מרץ 2018
1,266 כללי 262 גיל 975 בגברים גיל 20

5K

מרץ 2018
1,331 כללי 629 גיל 1,007 בגברים גיל 13

5K

מרץ 2018
1,336 כללי 277 גיל 1,009 בגברים גיל 39

5K

מרץ 2018
1,478 כללי 682 גיל 1,096 בגברים גיל 12

5K

מרץ 2018
1,503 כללי 689 גיל 1,109 בגברים גיל 14

5K

מרץ 2018
1,624 כללי 720 גיל 1,164 בגברים גיל 13

5K

מרץ 2018
2,279 כללי 477 גיל 1,482 בגברים גיל 47

5K

מרץ 2018
2,335 כללי 490 גיל 1,507 בגברים גיל 20

5K

מרץ 2018
2,349 כללי 492 גיל 1,513 בגברים גיל 45

5K

מרץ 2018
2,431 כללי 381 גיל 881 בנשים גיל 17

5K

מרץ 2018
2,668 כללי 552 גיל 1,633 בגברים גיל 71

5K

מרץ 2018
2,871 כללי 142 גיל 1,714 בגברים גיל 19

5K

מרץ 2018
3,051 כללי 622 גיל 1,798 בגברים גיל 71

5K

מרץ 2018
3,136 כללי 160 גיל 1,831 בגברים גיל 18

5K

מרץ 2018
3,175 כללי 1,042 גיל 1,848 בגברים גיל 13

5K

מרץ 2018
3,235 כללי 163 גיל 1,866 בגברים גיל 18

5K

מרץ 2018
3,243 כללי 1,050 גיל 1,869 בגברים גיל 9

5K

מרץ 2018
3,293 כללי 1,061 גיל 1,889 בגברים גיל 14

5K

מרץ 2018
3,299 כללי 658 גיל 1,407 בנשים גיל 35

5K

מרץ 2018
3,675 כללי 738 גיל 2,035 בגברים גיל 58

5K

מרץ 2018
3,697 כללי 167 גיל 2,045 בגברים גיל 18

5K

מרץ 2018
3,908 כללי 169 גיל 2,115 בגברים גיל 19

5K

מרץ 2018
3,920 כללי 783 גיל 1,801 בנשים גיל 13

5K

מרץ 2018
4,140 כללי 823 גיל 2,199 בגברים גיל 33

5K

מרץ 2018
4,203 כללי 831 גיל 2,220 בגברים גיל 56

5K

מרץ 2018
4,248 כללי 844 גיל 2,240 בגברים גיל 38

5K

מרץ 2018
4,641 כללי 967 גיל 2,287 בנשים גיל 15

5K

מרץ 2018
4,801 כללי 1,298 גיל 2,410 בגברים גיל 8

5K

מרץ 2018
4,802 כללי 190 גיל 2,411 בגברים גיל 19

5K

מרץ 2018
5,101 כללי 198 גיל 2,503 בגברים

5K

מרץ 2018
5,118 כללי 1,325 גיל 2,509 בגברים

5K

מרץ 2018
50 כללי 38 בגברים גיל 83

5K

פברואר 2018
כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 18

5K

פברואר 2018
כללי 2 גיל 11 בגברים גיל 11

5K

פברואר 2018
54 כללי 12 גיל 44 בגברים

5K

פברואר 2018
61 כללי 14 גיל 49 בגברים

5K

פברואר 2018
97 כללי 8 גיל 20 בנשים

5K

פברואר 2018
11 כללי 2 גיל 11 בגברים

5K

פברואר 2018
254 כללי 4 גיל 144 בגברים

5K

פברואר 2018
25 כללי 1 גיל 23 בגברים

5K

פברואר 2018
56 כללי 9 גיל 51 בגברים

5K

פברואר 2018
125 כללי 86 גיל 124 בגברים

5K

פברואר 2018
186 כללי 129 גיל 182 בגברים

5K

פברואר 2018
241 כללי 29 גיל 234 בגברים

5K

פברואר 2018
288 כללי 189 גיל 276 בגברים

5K

פברואר 2018
96 כללי 3 גיל 86 בגברים גיל 62

5K

פברואר 2018
307 כללי 50 גיל 220 בגברים גיל 45

5K

פברואר 2018
346 כללי 19 גיל 238 בגברים גיל 60

5K

ינואר 2018
98 כללי 82 גיל 82 בגברים

5K

דצמבר 2017
201 כללי 40 גיל 142 בגברים

5K

דצמבר 2017
26 כללי 2 גיל 24 בגברים

5K

דצמבר 2017
453 כללי 4 גיל 234 בגברים

5K

דצמבר 2017
460 כללי 200 גיל 237 בגברים

5K

דצמבר 2017
12 כללי 8 גיל 12 בגברים

5K

דצמבר 2017
25 כללי 6 גיל 25 בגברים

5K

דצמבר 2017
156 כללי 13 גיל 111 בגברים

5K

דצמבר 2017
222 כללי 28 גיל 81 בנשים

5K

דצמבר 2017
68 כללי 52 גיל 52 בגברים גיל 15

5K

נובמבר 2017
56 כללי 54 גיל 54 בגברים

5K

נובמבר 2017

5K

נובמבר 2017
670 כללי 436 גיל 436 בגברים גיל 49

5K

נובמבר 2017
227 כללי 120 גיל 181 בגברים גיל 66

5K

נובמבר 2017
287 כללי 156 גיל 224 בגברים גיל 20

5K

נובמבר 2017
21 כללי 3 גיל 21 בגברים

5K

נובמבר 2017
329 כללי 98 גיל 217 בגברים

5K

נובמבר 2017
117 כללי 76 גיל 98 בגברים

5K

נובמבר 2017
50 כללי 43 גיל 43 בגברים

5K

נובמבר 2017
56 כללי 48 גיל 48 בגברים

5K

נובמבר 2017
166 כללי 2 גיל 144 בגברים גיל 64

5K

נובמבר 2017
220 כללי 21 גיל 187 בגברים גיל 33

5K

נובמבר 2017
220 כללי 41 גיל 193 בגברים

5K

נובמבר 2017
252 כללי 12 גיל 35 בנשים

5K

נובמבר 2017
436 כללי 89 גיל 330 בגברים

5K

אוקטובר 2017
31 כללי 11 גיל 29 בגברים

5K

אוקטובר 2017
36 כללי 5 גיל 33 בגברים

5K

אוקטובר 2017
146 כללי 23 גיל 62 בנשים

5K

אוקטובר 2017
145 כללי 16 גיל 123 בגברים גיל 55

5K

אוקטובר 2017
254 כללי 14 גיל 170 בגברים גיל 54

5K

אוקטובר 2017
18 כללי 14 גיל 18 בגברים

5K

אוקטובר 2017
164 כללי 19 גיל 129 בגברים

5K

אוקטובר 2017
65 כללי 2 גיל 54 בגברים גיל 61

5K

אוקטובר 2017
57 כללי 3 גיל 56 בגברים

5K

ספטמבר 2017
23 כללי 1 גיל 22 בגברים

5K

ספטמבר 2017
143 כללי 16 גיל 112 בגברים

5K

ספטמבר 2017
351 כללי 59 גיל 131 בנשים

5K

ספטמבר 2017
366 כללי 37 גיל 228 בגברים

5K

יולי 2017
140 כללי 7 גיל 119 בגברים גיל 41

5K

יולי 2017
283 כללי 3 גיל 214 בגברים גיל 58

5K

יולי 2017
323 כללי 115 גיל 236 בגברים גיל 30

5K

יולי 2017
337 כללי 101 גיל 192 בנשים גיל 23

5K

יוני 2017
71 כללי 7 גיל 51 בגברים גיל 54

5K

יוני 2017
12 כללי 7 גיל 12 בגברים

5K

יוני 2017
23 כללי 3 גיל 23 בגברים

5K

יוני 2017
24 כללי 4 גיל 24 בגברים

5K

יוני 2017

5K

יוני 2017

5K

יוני 2017
38 כללי 4 גיל 30 בגברים גיל 37

5K

יוני 2017
67 כללי 4 גיל 52 בגברים גיל 29

5K

יוני 2017
81 כללי 12 גיל 60 בגברים גיל 39

5K

יוני 2017
307 כללי 28 גיל 149 בגברים גיל 45

5K

יוני 2017
15 כללי 6 גיל 15 בגברים

5K

יוני 2017
29 כללי 8 גיל 29 בגברים

5K

יוני 2017
38 כללי 1 גיל 38 בגברים

5K

יוני 2017
85 כללי 27 גיל 75 בגברים

5K

יוני 2017
15 כללי

5K

מאי 2017
12 כללי 12 גיל 12 בגברים

5K

מאי 2017
207 כללי 77 גיל 80 בנשים

5K

מאי 2017
7 כללי 2 גיל 7 בגברים

5K

מאי 2017
87 כללי 10 גיל 79 בגברים


5K

מאי 2017
50 כללי 5 גיל 48 בגברים

5K

מאי 2017
56 כללי 4 גיל 54 בגברים

5K

מאי 2017
37 כללי 1 גיל 32 בגברים גיל 56

5K

מאי 2017
31 כללי 31 גיל 30 בגברים

5K

מאי 2017
41 כללי 39 גיל 38 בגברים

5K

מאי 2017
389 כללי 270 גיל 274 בגברים

5K

מאי 2017
512 כללי 319 גיל 319 בגברים

5K

מאי 2017
364 כללי 19 גיל 275 בגברים

5K

מאי 2017
7 כללי 2 גיל 6 בגברים

5K

מאי 2017
33 כללי 20 גיל 32 בגברים

5K

מאי 2017
83 כללי 20 גיל 74 בגברים

5K

מאי 2017
171 כללי 9 גיל 151 בגברים

5K

מאי 2017
182 כללי 68 גיל 160 בגברים

5K

מאי 2017
260 כללי 81 גיל 213 בגברים

5K

מאי 2017
301 כללי 27 גיל 234 בגברים

5K

מאי 2017
360 כללי 40 גיל 261 בגברים

5K

מאי 2017

15:44

תוצאת השנה

5K

אפריל 2017
145 כללי 118 גיל 116 בגברים

5K

אפריל 2017
49 כללי 19 גיל 48 בגברים גיל 27

5K

אפריל 2017
108 כללי 19 גיל 100 בגברים גיל 42

5K

אפריל 2017
155 כללי 34 גיל 138 בגברים גיל 41

5K

אפריל 2017
165 כללי 17 גיל 145 בגברים גיל 54

5K

אפריל 2017
22 כללי 18 גיל 20 בגברים

5K

אפריל 2017
95 כללי 52 גיל 74 בגברים

5K

אפריל 2017
130 כללי 76 גיל 99 בגברים

5K

אפריל 2017
53 כללי 16 גיל 48 בגברים

5K

אפריל 2017
132 כללי 9 גיל 34 בנשים

5K

אפריל 2017
52 כללי 2 גיל 8 בנשים

5K

אפריל 2017
84 כללי 6 גיל 21 בנשים

5K

אפריל 2017
87 כללי 3 גיל 64 בגברים

5K

אפריל 2017
35 כללי 7 גיל 31 בגברים

5K

אפריל 2017
159 כללי 122 גיל 147 בגברים

5K

אפריל 2017
658 כללי 448 גיל 549 בגברים

5K

אפריל 2017
682 כללי 456 גיל 562 בגברים

5K

מרץ 2017
99 כללי 12 גיל 97 בגברים

5K

מרץ 2017
119 כללי 18 גיל 117 בגברים

5K

מרץ 2017
156 כללי 5 גיל 153 בגברים

5K

מרץ 2017
173 כללי 89 גיל 170 בגברים

5K

מרץ 2017
177 כללי 90 גיל 174 בגברים

5K

מרץ 2017
178 כללי 29 גיל 175 בגברים

5K

מרץ 2017
216 כללי 107 גיל 209 בגברים

5K

מרץ 2017
223 כללי 109 גיל 214 בגברים

5K

מרץ 2017
302 כללי 54 גיל 278 בגברים

5K

מרץ 2017
530 כללי 60 גיל 444 בגברים

5K

מרץ 2017
569 כללי 92 גיל 464 בגברים

5K

מרץ 2017

5K

מרץ 2017


5K

מרץ 2017
76 כללי 10 גיל 76 בגברים

5K

מרץ 2017
91 כללי 15 גיל 91 בגברים

5K

מרץ 2017
120 כללי 2 גיל 119 בגברים

5K

מרץ 2017
129 כללי 81 גיל 128 בגברים

5K

מרץ 2017
131 כללי 82 גיל 130 בגברים

5K

מרץ 2017
133 כללי 23 גיל 132 בגברים

5K

מרץ 2017
156 כללי 99 גיל 153 בגברים

5K

מרץ 2017
161 כללי 101 גיל 157 בגברים

5K

מרץ 2017
339 כללי 62 גיל 301 בגברים

5K

מרץ 2017
9 כללי 4 גיל 9 בגברים גיל 49

5K

מרץ 2017
53 כללי 6 גיל 46 בגברים גיל 51

5K

מרץ 2017
56 כללי 2 גיל 36 בגברים

5K

מרץ 2017
232 כללי 34 גיל גיל 37

5K

מרץ 2017
249 כללי 36 גיל גיל 20

5K

מרץ 2017
283 כללי 39 גיל גיל 26

5K

מרץ 2017
329 כללי 98 גיל גיל 14

5K

מרץ 2017
424 כללי 7 גיל גיל 51

5K

מרץ 2017
674 כללי 9 גיל גיל 11

5K

מרץ 2017
801 כללי 136 גיל גיל 11

5K

מרץ 2017
944 כללי 36 גיל גיל 14

5K

מרץ 2017
1,132 כללי 92 גיל גיל 27

5K

מרץ 2017
1,224 כללי 15 גיל גיל 58

5K

מרץ 2017
1,233 כללי 40 גיל גיל 48

5K

מרץ 2017
1,290 כללי 98 גיל גיל 17

5K

מרץ 2017
1,453 כללי 197 גיל גיל 8

5K

מרץ 2017
1,925 כללי 88 גיל גיל 19

5K

מרץ 2017
2,205 כללי 257 גיל גיל 10

5K

מרץ 2017
2,520 כללי 362 גיל גיל 14

5K

מרץ 2017
2,749 כללי 294 גיל גיל 24

5K

מרץ 2017
37 כללי 9 גיל 36 בגברים

5K

מרץ 2017
155 כללי 30 גיל 127 בגברים

5K

מרץ 2017
14 כללי 1 גיל 2 בנשים

5K

מרץ 2017
6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 28

5K

פברואר 2017
37 כללי 7 גיל 35 בגברים

5K

פברואר 2017
68 כללי 13 גיל 62 בגברים

5K

פברואר 2017
157 כללי 42 גיל 134 בגברים

5K

פברואר 2017
339 כללי 70 גיל 229 בגברים

5K

פברואר 2017
96 כללי 9 גיל 85 בגברים גיל 56

5K

פברואר 2017
245 כללי 19 גיל 184 בגברים גיל 51

5K

פברואר 2017
13 כללי 1 גיל 13 בגברים

5K

פברואר 2017
56 כללי 13 גיל 43 בגברים

5K

פברואר 2017
70 כללי 27 גיל 57 בגברים

5K

ינואר 2017
71 כללי 57 גיל 57 בגברים

5K

ינואר 2017
91 כללי 65 גיל 84 בגברים

5K

ינואר 2017
8 כללי 3 גיל 8 בגברים

5K

ינואר 2017
105 כללי 17 גיל 66 בגברים

5K

דצמבר 2016
14 כללי 14 גיל 14 בגברים גיל 18

5K

דצמבר 2016
73 כללי 51 גיל 51 בגברים גיל 44

5K

דצמבר 2016
201 כללי 19 גיל 181 בגברים

5K

דצמבר 2016
276 כללי 37 גיל 236 בגברים

5K

דצמבר 2016
371 כללי 23 גיל 83 בנשים

5K

דצמבר 2016
183 כללי 167 גיל 167 בגברים גיל 48

5K

דצמבר 2016
265 כללי 237 גיל 237 בגברים גיל 16

5K

דצמבר 2016
344 כללי 280 גיל 280 בגברים גיל 28

5K

דצמבר 2016
426 כללי 327 גיל 327 בגברים גיל 44

5K

דצמבר 2016
449 כללי 337 גיל 337 בגברים גיל 12

5K

נובמבר 2016
177 כללי 63 גיל 145 בגברים גיל 55

5K

נובמבר 2016
250 כללי 96 גיל 202 בגברים גיל 49

5K

נובמבר 2016
297 כללי 124 גיל 232 בגברים גיל 50

5K

נובמבר 2016
602 כללי 220 גיל 350 בגברים גיל 44

5K

נובמבר 2016
627 כללי 228 גיל 360 בגברים גיל 55

5K

נובמבר 2016
636 כללי 230 גיל 363 בגברים גיל 39

5K

נובמבר 2016
32 כללי 29 גיל 29 בגברים

5K

נובמבר 2016
13 כללי 5 גיל 13 בנשים

5K

נובמבר 2016
99 כללי 20 גיל 91 בגברים גיל 54

5K

נובמבר 2016
160 כללי 7 גיל 126 בגברים גיל 67

5K

נובמבר 2016
218 כללי 75 גיל 160 בגברים גיל 17

5K

אוקטובר 2016
21 כללי 2 גיל 21 בגברים

5K

אוקטובר 2016
30 כללי 1 גיל 30 בגברים

5K

אוקטובר 2016
125 כללי 11 גיל 108 בגברים

5K

אוקטובר 2016
36 כללי 8 גיל 34 בגברים

5K

אוקטובר 2016
209 כללי 49 גיל 147 בגברים

5K

אוקטובר 2016
210 כללי 31 גיל 63 בנשים

5K

אוקטובר 2016
132 כללי 21 גיל 84 בגברים

5K

אוקטובר 2016
91 כללי 83 גיל 83 בגברים גיל 40

5K

אוקטובר 2016
133 כללי 120 גיל 120 בגברים גיל 47

5K

אוקטובר 2016
213 כללי 187 גיל 187 בגברים גיל 41

5K

אוקטובר 2016
400 כללי 311 גיל 311 בגברים גיל 60

5K

אוקטובר 2016
582 כללי 405 גיל 405 בגברים גיל 64

5K

אוקטובר 2016
663 כללי 217 גיל 217 בנשים גיל 33

5K

אוקטובר 2016
715 כללי 472 גיל 472 בגברים גיל 59

5K

אוקטובר 2016
831 כללי 516 גיל 516 בגברים גיל 29

5K

ספטמבר 2016
23 כללי 2 גיל 22 בגברים גיל 49

5K

ספטמבר 2016
28 כללי 3 גיל 26 בגברים גיל 60

5K

ספטמבר 2016
142 כללי 13 גיל 130 בגברים גיל 46

5K

ספטמבר 2016
249 כללי 39 גיל 213 בגברים גיל 41

5K

ספטמבר 2016
565 כללי 43 גיל 211 בנשים גיל 48

5K

ספטמבר 2016
566 כללי 57 גיל 355 בגברים גיל 49

5K

ספטמבר 2016
28 כללי 8 גיל 27 בגברים גיל 31

5K

ספטמבר 2016
76 כללי 10 גיל 70 בגברים גיל 45

5K

ספטמבר 2016
119 כללי 38 גיל 109 בגברים גיל 30

5K

ספטמבר 2016
127 כללי 6 גיל 116 בגברים גיל 51

5K

ספטמבר 2016
353 כללי 93 גיל 319 בגברים גיל 36

5K

ספטמבר 2016
629 כללי 126 גיל 486 בגברים גיל 35

5K

ספטמבר 2016
16 כללי 2 גיל 15 בגברים

5K

ספטמבר 2016
254 כללי 8 גיל 23 בנשים

5K

ספטמבר 2016
269 כללי 91 גיל 242 בגברים

5K

ספטמבר 2016
330 כללי 104 גיל 290 בגברים

5K

ספטמבר 2016
108 כללי 13 גיל 89 בגברים

5K

ספטמבר 2016
241 כללי 22 גיל 179 בגברים

5K

ספטמבר 2016
254 כללי 26 גיל 188 בגברים

5K

ספטמבר 2016
274 כללי 30 גיל 196 בגברים

5K

ספטמבר 2016
297 כללי 39 גיל 206 בגברים

5K

אוגוסט 2016
71 כללי 24 גיל 61 בגברים גיל 14

5K

יולי 2016
78 כללי 37 גיל 69 בגברים

5K

יוני 2016
32 כללי 10 גיל 30 בגברים גיל 15

5K

יוני 2016
76 כללי 4 גיל 63 בגברים גיל 62

5K

יוני 2016
85 כללי 12 גיל 68 בגברים גיל 46

5K

יוני 2016
289 כללי 45 גיל 150 בנשים גיל 40


5K

יוני 2016

5K

יוני 2016

5K

יוני 2016

5K

יוני 2016

5K

יוני 2016
14 כללי 13 גיל 13 בגברים

5K

יוני 2016
32 כללי 7 גיל 20 בגברים גיל 50

5K

יוני 2016
30 כללי 1 גיל 30 בגברים

5K

יוני 2016
42 כללי 4 גיל 41 בגברים

5K

יוני 2016
98 כללי 20 גיל 88 בגברים

5K

מאי 2016
42 כללי 15 גיל 41 בגברים

5K

מאי 2016
24 כללי 3 גיל 23 בגברים גיל 26

5K

מאי 2016
346 כללי 82 גיל 82 בנשים גיל 24

5K

מאי 2016
1,060 כללי 552 גיל 552 בגברים גיל 59

5K

מאי 2016
37 כללי 5 גיל 36 בגברים

5K

מאי 2016
71 כללי 22 גיל 63 בגברים

5K

מאי 2016
103 כללי 25 גיל 91 בגברים

5K

מאי 2016
139 כללי 46 גיל 122 בגברים

5K

מאי 2016
348 כללי 39 גיל 270 בגברים

5K

מאי 2016
369 כללי 4 גיל 89 בנשים

5K

מאי 2016
470 כללי 12 גיל 336 בגברים

5K

מאי 2016
35 כללי 12 גיל 30 בגברים גיל 50


5K

מאי 2016
42 כללי 19 גיל 36 בגברים

5K

אפריל 2016
56 כללי 5 גיל 44 בגברים

5K

אפריל 2016
15 כללי 3 גיל 15 בגברים גיל 48

5K

אפריל 2016
71 כללי 5 גיל 57 בגברים גיל 62

5K

אפריל 2016
42 כללי 4 גיל 36 בגברים

5K

אפריל 2016
235 כללי 4 גיל 163 בגברים גיל 70

5K

אפריל 2016
180 כללי 47 גיל 135 בגברים גיל 28