יעקב הלל

תוצאות אחרונות

יעקב הלל

10K

לפני 7 ימים
669 כללי 7 גיל 626 בגברים

10K

לפני 14 ימים
237 כללי 3 גיל 209 בגברים גיל 63

10K

לפני 28 ימים

49:09

תוצאת השנה
1,144 כללי 14 גיל 1,050 בגברים

2K

2K

מאי 2016

11:12

תוצאת השנה
66 כללי 5 גיל 51 בגברים

2K

מאי 2015

11:10

שיא אישי
66 כללי 37 גיל 49 בגברים

5K

5K

דצמבר 2018
90 כללי 12 גיל 76 בגברים גיל 62

5K

דצמבר 2018
30 כללי 1 גיל גיל 62

5K

אוקטובר 2018
60 כללי 2 גיל 57 בגברים גיל 62

5K

ספטמבר 2018
62 כללי 2 גיל 59 בגברים גיל 62

5K

מאי 2018
68 כללי 1 גיל 67 בגברים גיל 62

5K

מאי 2018
9 כללי 1 גיל 9 בגברים גיל 62

5K

פברואר 2018

22:48

תוצאת השנה
25 כללי 1 גיל 23 בגברים

5K

פברואר 2018
96 כללי 3 גיל 86 בגברים גיל 62

5K

נובמבר 2017

5K

אוקטובר 2017
57 כללי 3 גיל 56 בגברים

5K

מאי 2017

23:34

תוצאת השנה
56 כללי 4 גיל 54 בגברים

5K

אוקטובר 2016
30 כללי 1 גיל 30 בגברים

5K

ספטמבר 2016

21:19

תוצאת השנה
28 כללי 3 גיל 26 בגברים גיל 60


5K

יוני 2016
30 כללי 1 גיל 30 בגברים

5K

פברואר 2016
33 כללי 1 גיל 32 בגברים

5K

אוקטובר 2015
27 כללי 5 גיל 27 בגברים

5K

יוני 2015
10 כללי 1 גיל 10 בגברים

5K

מאי 2015
23 כללי 1 גיל 23 בגברים

5K

ינואר 2015

21:34

תוצאת השנה
21 כללי 2 גיל 20 בגברים

5K

דצמבר 2014
6 כללי 1 גיל 6 בגברים

5K

דצמבר 2014
19 כללי 4 גיל 19 בגברים

5K

נובמבר 2014

21:00

תוצאת השנה
78 כללי 8 גיל 78 בגברים גיל 58

5K

נובמבר 2014

5K

נובמבר 2014

5K

יוני 2014
17 כללי 2 גיל 16 בגברים

5K

אפריל 2013

20:36

תוצאת השנה
13 כללי 5 גיל

5K

אפריל 2013
12 כללי 1 גיל5K

יוני 2012

20:46

תוצאת השנה
8 כללי 1 גיל

5K

אפריל 2012
15 כללי 1 גיל

5K

דצמבר 2011
22 כללי 1 גיל

5K

נובמבר 2011

19:45

תוצאת השנה
10 כללי 2 גיל גיל 55

5K

אוקטובר 2011

5K

מאי 2011
24 כללי 1 גיל גיל 555K

יוני 2010

5K

מרץ 2010

19:29

תוצאת השנה

5K

פברואר 2010
14 כללי 3 גיל

5K

דצמבר 2009

5K

אוקטובר 2009
1 כללי 1 גיל

5K

יוני 2009

5K

יוני 2009

19:43

תוצאת השנה

5K

דצמבר 2008

19:25

תוצאת השנה
19 כללי 1 גיל


5K

יוני 2008


5K

מרץ 2008
19 כללי

5K

נובמבר 2007
22 כללי 2 גיל

5K

אוקטובר 2007

19:18

שיא אישי

5K

ספטמבר 2007

10K

10K

לפני 7 ימים
669 כללי 7 גיל 626 בגברים

10K

לפני 14 ימים
237 כללי 3 גיל 209 בגברים גיל 63

10K

לפני 28 ימים

49:09

תוצאת השנה
1,144 כללי 14 גיל 1,050 בגברים

10K

נובמבר 2018
64 כללי 3 גיל 57 בגברים גיל 62

10K

נובמבר 2018
22 כללי 1 גיל 22 בגברים גיל 62

10K

אוקטובר 2018
30 כללי 1 גיל 25 בגברים גיל 62

10K

יולי 2018
78 כללי 2 גיל 72 בגברים גיל 62

10K

מרץ 2018
31 כללי 1 גיל 31 בגברים גיל 62

10K

מרץ 2018
34 כללי 2 גיל 34 בגברים גיל 62

10K

פברואר 2018

48:21

תוצאת השנה
900 כללי 5 גיל 833 בגברים גיל 62

10K

דצמבר 2017

10K

דצמבר 2017
48 כללי 2 גיל 47 בגברים

10K

יולי 2017
119 כללי 2 גיל 114 בגברים גיל 61

10K

יוני 2017
66 כללי 1 גיל 53 בגברים גיל 61

10K

יוני 2017
33 כללי 2 גיל 33 בגברים

10K

מאי 2017
33 כללי 2 גיל 32 בגברים

10K

מאי 2017
17 כללי 1 גיל 17 בגברים

10K

מאי 2017
57 כללי 3 גיל 54 בגברים

10K

אפריל 2017
46 כללי 2 גיל 46 בגברים

10K

מרץ 2017
144 כללי 5 גיל 136 בגברים

10K

מרץ 2017
457 כללי 3 גיל גיל 61

10K

מרץ 2017
43 כללי 3 גיל 40 בגברים

10K

פברואר 2017
24 כללי 1 גיל 24 בגברים

10K

ינואר 2017

46:22

תוצאת השנה
21 כללי 3 גיל 21 בגברים

10K

דצמבר 2016

10K

דצמבר 2016
47 כללי 1 גיל 47 בגברים

10K

יולי 2016
3 כללי 3 גיל 3 בגברים

10K

יוני 2016
59 כללי 2 גיל 53 בגברים גיל 60

10K

מאי 2016
26 כללי 1 גיל 26 בגברים

10K

מאי 2016
29 כללי 1 גיל 28 בגברים גיל 60

10K

מאי 2016
28 כללי 3 גיל 27 בגברים

10K

אפריל 2016
27 כללי 1 גיל 27 בגברים גיל 60

10K

אפריל 2016
42 כללי 1 גיל 40 בגברים גיל 60

10K

אפריל 2016
36 כללי 1 גיל 36 בגברים

10K

מרץ 2016
276 כללי 1 גיל 269 בגברים גיל 60

10K

מרץ 2016

44:57

תוצאת השנה
142 כללי 2 גיל 138 בגברים


10K

ינואר 2016
11 כללי 1 גיל 11 בגברים

10K

נובמבר 2015
33 כללי 2 גיל 32 בגברים

10K

נובמבר 2015
48 כללי 3 גיל 47 בגברים

10K

אוקטובר 2015
21 כללי 1 גיל 20 בגברים

10K

יולי 2015
18 כללי 1 גיל 18 בגברים גיל 59

10K

יוני 2015

45:10

תוצאת השנה
40 כללי 3 גיל 39 בגברים

10K

מאי 2015
24 כללי 1 גיל 22 בגברים

10K

אפריל 2015
13 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2015

10K

מרץ 2015
131 כללי 5 גיל

10K

מרץ 2015
36 כללי 4 גיל 35 בגברים גיל 59

10K

פברואר 2015
8 כללי 2 גיל 8 בגברים

10K

דצמבר 2014
51 כללי 3 גיל 50 בגברים

10K

אוקטובר 2014
113 כללי 110 בגברים

10K

יוני 2014

44:46

תוצאת השנה
49 כללי 3 גיל 48 בגברים

10K

מאי 2014
23 כללי 1 גיל 23 בגברים

10K

אפריל 2014
32 כללי 3 גיל 30 בגברים

10K

אפריל 2014
10 כללי 3 גיל 10 בגברים

10K

אפריל 2014
42 כללי 2 גיל 117 בגברים

10K

מרץ 2014
171 כללי 3 גיל 167 בגברים גיל 58

10K

מרץ 2014
28 כללי 27 בגברים גיל 58

10K

פברואר 2014
7 כללי 1 גיל 7 בגברים

10K

נובמבר 2013

10K

אוקטובר 2013
9 כללי 2 גיל 9 בגברים גיל 57

10K

ספטמבר 2013
22 כללי 1 גיל

10K

יולי 2013
15 כללי 1 גיל גיל 57


10K

יוני 2013
45 כללי 3 גיל


10K

מרץ 2013

42:54

תוצאת השנה
96 כללי גיל 57

10K

דצמבר 2012
110 כללי 5 גיל

10K

דצמבר 2012

10K

אוקטובר 2012
184 כללי גיל 56

10K

אוקטובר 2012
15 כללי 1 גיל

10K

ספטמבר 2012
39 כללי 3 גיל

10K

יולי 2012
18 כללי גיל 5610K

יוני 2012
13 כללי 2 גיל

10K

מאי 2012
15 כללי 1 גיל10K

אפריל 2012
11 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2012

41:20

תוצאת השנה
36 כללי 3 גיל גיל 56


10K

דצמבר 2011
24 כללי 1 גיל 26 בגברים

10K

אוקטובר 2011
7 כללי 2 גיל גיל 55

10K

ספטמבר 2011
11 כללי 1 גיל


10K

יוני 2011
34 כללי 2 גיל גיל 55

10K

מאי 2011
45 כללי 2 גיל גיל 55

10K

מאי 2011

40:02

תוצאת השנה
27 כללי 1 גיל גיל 55

10K

מאי 2011
18 כללי 1 גיל גיל 55

10K

אפריל 2011
30 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2011
7 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2011
44 כללי גיל 55


10K

מרץ 2011
51 כללי 1 גיל


10K

נובמבר 2010
13 כללי 1 גיל גיל 53

10K

מאי 2010
16 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2010

10K

אפריל 2010
13 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2010

10K

ינואר 2010

41:27

תוצאת השנה
222 כללי גיל 54

10K

דצמבר 2009
18 כללי גיל 53

10K

נובמבר 2009
30 כללי 2 גיל

10K

נובמבר 2009
76 כללי גיל 53

10K

ספטמבר 2009
61 כללי 5 גיל


10K

אפריל 2009

40:39

תוצאת השנה
11 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2009

10K

מרץ 2009

10K

פברואר 2009
9 כללי 1 גיל


10K

נובמבר 2008
18 כללי 4 גיל

10K

נובמבר 2008
79 כללי גיל 52

10K

אוגוסט 2008

10K

מאי 2008
32 כללי


10K

מאי 2008
25 כללי 2 גיל

10K

מאי 2008

10K

אפריל 2008

10K

מרץ 2008
119 כללי גיל 52


10K

ינואר 2008

39:57

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2007

10K

נובמבר 2007
75 כללי גיל 51

10K

נובמבר 2007

10K

ספטמבר 2007
15 כללי 2 גיל

10K

יוני 2007

10K

מאי 2007
19 כללי 2 גיל


10K

אפריל 2007
23 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2007

39:17

שיא אישי
39 כללי 3 גיל


10K

ינואר 2007
28 כללי 3 גיל

10K

נובמבר 2006
47 כללי 5 גיל

10K

נובמבר 2006

42:10

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2006
132 כללי 7 גיל

10K

אוקטובר 2006
43 כללי 3 גיל

10K

ספטמבר 2006
39 כללי 4 גיל

10K

מאי 2006
67 כללי 8 גיל

10K

מאי 2006
75 כללי 10 גיל

10K

מאי 2006
62 כללי 6 גיל

15K

15K

פברואר 2016

1:09:14

תוצאת השנה
107 כללי 4 גיל 97 בגברים גיל 60

15K

נובמבר 2012

1:09:12

תוצאת השנה

15K

נובמבר 2011
44 כללי גיל 55

15K

אוקטובר 2011

1:04:06

שיא אישי

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2017

1:45:38

תוצאת השנה
1,316 כללי 16 גיל 1,250 בגברים גיל 61

21.1K

אוגוסט 2016
121 כללי 109 גיל 109 בגברים

21.1K

פברואר 2016

1:41:04

תוצאת השנה
615 כללי 5 גיל 585 בגברים גיל 60

21.1K

מרץ 2015

2:17:36

תוצאת השנה
2,418 כללי 46 גיל 2,007 בגברים גיל 61

21.1K

דצמבר 2014
2,542 כללי 60 גיל 2,074 בגברים

21.1K

פברואר 2014

1:39:42

תוצאת השנה
662 כללי 11 גיל 634 בגברים גיל 58

21.1K

דצמבר 2013
2,902 כללי 2,425 בגברים גיל 59

21.1K

מרץ 2013

1:36:42

תוצאת השנה
345 כללי 336 בגברים גיל 57

21.1K

אוקטובר 2012
26 כללי 3 גיל גיל 56

21.1K

מרץ 2012

1:34:04

תוצאת השנה
224 כללי גיל 5621.1K

אפריל 2011

1:31:53

תוצאת השנה

21.1K

אוגוסט 2010

1:37:41

תוצאת השנה

21.1K

יולי 2009

1:43:35

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2008

1:33:47

תוצאת השנה21.1K

דצמבר 2006

1:33:18

תוצאת השנה

21.1K

אפריל 2006

מרתון

42.2K

פברואר 2015

3:49:00

תוצאת השנה
522 כללי 17 גיל 504 בגברים גיל 59

42.2K

ינואר 2014

3:55:57

תוצאת השנה
999 כללי 936 בגברים גיל 58

42.2K

ינואר 2012

3:38:02

שיא אישי
459 כללי גיל 56

תוצאות נוספות

ספטמבר 2018
22 כללי 1 גיל 21 בגברים גיל 62

10k
אפריל 2018
89 כללי 4 גיל 84 בגברים


נובמבר 2017
98 כללי 1 גיל 90 בגברים גיל 61

אוקטובר 2017
44 כללי 1 גיל 42 בגברים גיל 61

נובמבר 2016
54 כללי 3 גיל 47 בגברים גיל 60

דצמבר 2015
13 כללי 13 גיל גיל 59

מאי 2015
12 כללי 1 גיל 12 בגברים גיל 59

ספטמבר 2014
25 כללי 24 בגברים גיל 58

מאי 2014
31 כללי 2 גיל 30 בגברים

נובמבר 2013
105 כללי 105 מגדר גיל 57


אוגוסט 2013
27 כללי 1 גיל גיל 57

14 כללי 1 גיל גיל 57


מאי 2013
21 כללי 1 גיל גיל 57


ספטמבר 2012


14 כללי 1 גיל גיל 56

נובמבר 2011
111 כללי גיל 55

אוקטובר 2011
21 כללי 2 גיל גיל 55

יולי 2011
11 כללי 2 גיל


אוקטובר 2010


נובמבר 2009
115 כללי גיל 53

ספטמבר 2009
55 כללי 6 גיל


מאי 2009
49 כללי 4 גיל

מאי 2009
5 כללי 5 גיל

מרץ 2009
206 כללי גיל 53


אוקטובר 2008

ספטמבר 2008
129 כללי גיל 52

פברואר 2008
45 כללי גיל 52

אוקטובר 2007
143 כללי גיל 51

אפריל 2007
71 כללי 3 גילנובמבר 2006
148 כללי גיל 50

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

יעקב הלל