יזהר סלוצקי

תוצאות אחרונות

יזהר סלוצקי

5K

מאי 2017

25:20

תוצאת השנה
10 כללי 1 גיל 9 בגברים

5K

דצמבר 2016
91 כללי 2 גיל 78 בגברים גיל 56

5K

נובמבר 2016
16 כללי 1 גיל 16 בגברים

5K

5K

מאי 2017

25:20

תוצאת השנה
10 כללי 1 גיל 9 בגברים

5K

דצמבר 2016
91 כללי 2 גיל 78 בגברים גיל 56

5K

נובמבר 2016
16 כללי 1 גיל 16 בגברים

5K

אפריל 2016

20:45

תוצאת השנה
8 כללי 1 גיל 8 בגברים

5K

דצמבר 2015

19:59

תוצאת השנה
13 כללי 2 גיל 12 בגברים גיל 55

5K

נובמבר 2015
13 כללי 1 גיל 13 בגברים

5K

דצמבר 2014

20:41

תוצאת השנה
16 כללי 1 גיל 15 בגברים גיל 54

5K

אוקטובר 2014
30 כללי 1 גיל 27 בגברים

5K

דצמבר 2013

20:19

תוצאת השנה
20 כללי 19 בגברים גיל 53

5K

מאי 2013
4 כללי 1 גיל

5K

דצמבר 2012

19:33

תוצאת השנה
11 כללי 11 בגברים גיל 52

5K

אוקטובר 2012
9 כללי גיל 52

5K

יוני 2012
7 כללי 7 גיל

5K

דצמבר 2011

19:21

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2011
7 כללי 7 גיל גיל 11

5K

אוקטובר 2011
10 כללי גיל 51


5K

אוקטובר 2010
11 כללי


5K

מאי 2010

5K

מרץ 2010

18:47

תוצאת השנה

5K

אוקטובר 2009

19:01

תוצאת השנה
3 כללי

5K

דצמבר 2008
16 כללי 1 גיל

5K

אוקטובר 2008

5K

מאי 2008

18:54

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2007

18:40

תוצאת השנה
7 כללי 3 גיל

5K

נובמבר 2006
4 כללי 1 גיל

5K

אוקטובר 2006

17:38

שיא אישי
8 כללי 4 גיל

5K

מאי 2006
3 כללי 1 גיל

5K

נובמבר 2003

18:04

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל

5K

נובמבר 2001

17:59

תוצאת השנה
4 כללי 2 גיל

10K

10K

פברואר 2013
27 כללי 24 בגברים גיל 53

10K

ינואר 2013

39:29

תוצאת השנה
83 כללי גיל 53

10K

פברואר 2011

45:01

תוצאת השנה

10K

מאי 2010

41:54

תוצאת השנה
7 כללי 1 גיל

10K

ינואר 2009

39:12

תוצאת השנה

10K

מאי 2008

10K

אפריל 2008

37:42

תוצאת השנה

10K

מרץ 2008
48 כללי גיל 48

10K

ינואר 2008

10K

פברואר 2006

39:11

תוצאת השנה
24 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2004

39:36

תוצאת השנה
31 כללי גיל 44

10K

מאי 2003
11 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2003

37:44

תוצאת השנה
13 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2002

39:02

תוצאת השנה
22 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2001

37:08

תוצאת השנה
15 כללי 4 גיל

10K

יוני 1999

38:49

תוצאת השנה
17 כללי 4 גיל

10K

פברואר 1998

36:34

תוצאת השנה
6 כללי 4 גיל

10K

פברואר 1997

35:37

תוצאת השנה
9 כללי 7 גיל גיל 37

10K

פברואר 1993

34:29

תוצאת השנה

10K

ינואר 1989

31:07

שיא אישי

15K

15K

נובמבר 2006

59:59

שיא אישי
31 כללי גיל 46

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2007

1:25:44

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2006

1:24:37

תוצאת השנה

21.1K

מאי 2003

1:23:51

תוצאת השנה
4 כללי 2 גיל

21.1K

נובמבר 1988

1:12:29

שיא אישי

מרתון

42.2K

ינואר 2007

3:04:59

שיא אישי

תוצאות נוספות

מאי 2013
7 כללי 2 גיל גיל 53


ספטמבר 2009
41 כללי 9 גיל

מרץ 2009
89 כללי גיל 49

פברואר 2008
28 כללי גיל 48

נובמבר 2007
11 כללי 3 גיל

אפריל 2007
6 כללי 3 גיל

אפריל 2006
28 כללי 3 גיל

אפריל 2003
19 כללי 3 גילמאי 2001
20 כללי 4 גיל

ספטמבר 1999
16 כללי 3 גיל


ספטמבר 1997
51 כללי 2 גיל


יוני 1994
18 כללי 9 גיל גיל 33

אוקטובר 1993
15 כללי 8 גיל גיל 13

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

יזהר סלוצקי