יותם שפירא בזרנו

תוצאות אחרונות

יותם שפירא בזרנו
12 כללי 12 גיל 12 בגברים גיל 14

12 כללי 12 גיל 12 בגברים גיל 14

11 כללי 11 גיל 11 בגברים גיל 14

2K

2K

מרץ 2015

8:18

שיא אישי
27 כללי 17 גיל 26 בגברים

2K

מאי 2014

11:09

תוצאת השנה
27 כללי 12 גיל 22 בגברים

2K

מרץ 2014
140 כללי 52 גיל 113 בגברים

2K

פברואר 2012

15:34

תוצאת השנה
163 כללי 38 גיל

5K

5K

מרץ 2017

19:48

תוצאת השנה
12 כללי 3 גיל 12 בגברים

5K

נובמבר 2015

11:03

שיא אישי
15 כללי 5 גיל 14 בגברים גיל 11

תוצאות נוספות

12 כללי 12 גיל 12 בגברים גיל 14

12 כללי 12 גיל 12 בגברים גיל 14

11 כללי 11 גיל 11 בגברים גיל 14

13 כללי 13 גיל 13 בגברים גיל 14


נובמבר 2017
9 כללי 2 גיל 7 בגברים גיל 13

אוקטובר 2017
8 כללי 5 גיל 7 בגברים גיל 13

ספטמבר 2017
4 כללי 3 גיל 4 בגברים גיל 13

יוני 2017
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 13

3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 13

7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 13

מרץ 2017
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 13

דצמבר 2016
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 12

ספטמבר 2016
10 כללי 3 גיל 6 בגברים גיל 12

יוני 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 12

14 כללי 14 גיל 14 בגברים גיל 12

מרץ 2016
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 12

10 כללי 5 גיל 10 בגברים

דצמבר 2015
6 כללי 4 גיל 6 בגברים גיל 11

אוקטובר 2015
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 11

ספטמבר 2015
4 כללי 4 גיל 4 בגברים

ספטמבר 2015
157 כללי 2 גיל 111 בגברים

יוני 2015
9 כללי 9 גיל 9 בגברים גיל 11

אפריל 2015
7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 11

מרץ 2015
12 כללי 8 גיל 12 בגברים גיל 11

דצמבר 2014
32 כללי 11 גיל 22 בגברים

אוקטובר 2014
9 כללי 9 גיל 9 בגברים גיל 10

ספטמבר 2014
11 כללי 10 גיל 10 בגברים גיל 10

יוני 2014
13 כללי 13 גיל 13 בגברים גיל 10


נובמבר 2013
25 כללי 25 בגברים גיל 9

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

יותם שפירא בזרנו