יותם ורדי

תוצאות אחרונות

יותם ורדי

42.2K

היום
308 כללי 37 גיל 287 בגברים

42.2K

לפני 21 ימים
15 כללי 1 גיל 13 בגברים

42.2K

ינואר 2019

3:04:39

תוצאת השנה
79 כללי 6 גיל 74 בגברים גיל 54

10K

10K

נובמבר 2015

38:33

תוצאת השנה
6 כללי 1 גיל 6 בגברים

10K

נובמבר 2014

38:21

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

נובמבר 2013

37:53

תוצאת השנה
2 כללי 1 גיל 2 בגברים

10K

אוקטובר 2011

37:07

שיא אישי
4 כללי 1 גיל גיל 46

10K

נובמבר 2010
33 כללי גיל 45

10K

יוני 2010

10K

מאי 2010

37:27

תוצאת השנה
8 כללי 2 גיל


10K

נובמבר 2009

38:15

תוצאת השנה
42 כללי גיל 44

10K

אוקטובר 2009
45 כללי

10K

ספטמבר 2009
26 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2009
2,660 כללי 2,373 בגברים גיל 44

10K

אוקטובר 2008

37:46

תוצאת השנה


10K

אפריל 2008
28 כללי גיל 43

10K

מרץ 2008


10K

יוני 2007

10K

אפריל 2007
47 כללי 9 גיל

10K

מרץ 2007

39:16

תוצאת השנה

10K

מאי 2005

52:27

תוצאת השנה
168 כללי גיל 40

15K

15K

נובמבר 2015

58:24

תוצאת השנה
70 כללי 2 גיל 68 בגברים גיל 50

15K

נובמבר 2013

56:54

שיא אישי
43 כללי 41 בגברים גיל 48

15K

נובמבר 2011

57:18

תוצאת השנה
20 כללי גיל 46

15K

נובמבר 2010

58:03

תוצאת השנה
43 כללי גיל 45

15K

נובמבר 2009

59:11

תוצאת השנה
60 כללי גיל 44

חצי מרתון

21.1K

אוגוסט 2015

1:25:53

תוצאת השנה
25 כללי 23 גיל 23 בגברים

21.1K

דצמבר 2013

1:20:29

שיא אישי
30 כללי 30 בגברים גיל 48


21.1K

אוגוסט 2012

1:24:59

תוצאת השנה
15 כללי 15 גיל גיל 47

21.1K

דצמבר 2011

1:21:44

תוצאת השנה21.1K

פברואר 2010

1:22:59

תוצאת השנה
21 כללי 3 גיל

21.1K

פברואר 2010
13 כללי 3 גיל

21.1K

דצמבר 2009

1:22:52

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2008

21.1K

נובמבר 2008

1:25:10

תוצאת השנה
33 כללי 4 גיל גיל 43

21.1K

אוקטובר 2008

21.1K

נובמבר 2007

1:29:08

תוצאת השנה
104 כללי גיל 42


21.1K

דצמבר 2006

1:33:46

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2005

1:42:11

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

היום
308 כללי 37 גיל 287 בגברים

42.2K

לפני 21 ימים
15 כללי 1 גיל 13 בגברים

42.2K

ינואר 2019

3:04:39

תוצאת השנה
79 כללי 6 גיל 74 בגברים גיל 54

42.2K

מרץ 2018
160 כללי 17 גיל 150 בגברים גיל 53

42.2K

פברואר 2018
73 כללי 3 גיל 71 בגברים גיל 53

42.2K

ינואר 2018

3:08:34

תוצאת השנה
90 כללי 5 גיל 84 בגברים גיל 53

42.2K

אפריל 2017
844 כללי 42 גיל 797 בגברים

42.2K

מרץ 2017
113 כללי 11 גיל גיל 52

42.2K

פברואר 2017
152 כללי 11 גיל 143 בגברים גיל 51

42.2K

ינואר 2017

2:57:25

תוצאת השנה
41 כללי 1 גיל 38 בגברים גיל 52

42.2K

נובמבר 2016
8 כללי 2 גיל 8 בגברים גיל 51

42.2K

ינואר 2016

2:58:40

תוצאת השנה
73 כללי 3 גיל 69 בגברים גיל 51

42.2K

אפריל 2015
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

42.2K

מרץ 2015
29 כללי 2 גיל 24 בגברים גיל 50

42.2K

פברואר 2015
34 כללי 2 גיל 33 בגברים גיל 50

42.2K

ינואר 2015

2:58:04

תוצאת השנה
99 כללי 5 גיל 97 בגברים גיל 50

42.2K

אפריל 2014

42.2K

פברואר 2014

3:00:07

תוצאת השנה
27 כללי 4 גיל 24 בגברים גיל 49

42.2K

ינואר 2014
89 כללי 85 בגברים גיל 49

42.2K

מרץ 2013
23 כללי 5 גיל גיל 48


42.2K

ינואר 2013

2:56:03

תוצאת השנה
85 כללי 72 בגברים גיל 48

42.2K

מרץ 2012
153 כללי גיל 47

42.2K

מרץ 2012
335 כללי 301 בגברים גיל 47

42.2K

ינואר 2012

2:51:56

שיא אישי
55 כללי גיל 47

42.2K

אפריל 2011


42.2K

ינואר 2011

2:53:51

תוצאת השנה
54 כללי 4 גיל גיל 45

42.2K

אפריל 2010

2:53:32

תוצאת השנה
155 כללי 28 גיל גיל 45

42.2K

ינואר 2010
47 כללי גיל 45

42.2K

ינואר 2009

3:04:38

תוצאת השנה

42.2K

ספטמבר 2007

3:14:11

תוצאת השנה
2,693 כללי 642 גיל גיל 42

42.2K

ינואר 2006

3:48:41

תוצאת השנה

תוצאות נוספות

מרץ 2016
32 כללי 3 גיל 29 בגברים גיל 51

אוקטובר 2014
6 כללי 4 גיל 6 בגברים

יוני 2012
1,538 כללי 428 גיל 1,471 בגברים


אוקטובר 2010מאי 2006
53 כללי 4 גיל

יוני 2005
91 כללי 17 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

יותם ורדי