יורם ולד

תוצאות אחרונות

יורם ולד

10K

לפני 5 ימים

45:17

תוצאת השנה
222 כללי 4 גיל 198 בגברים גיל 62

42.2K

לפני 19 ימים
30 כללי 2 גיל 27 בגברים

21.1K

ינואר 2019

1:39:50

תוצאת השנה
18 כללי 1 גיל 16 בגברים

2K

2K

פברואר 2017

8:43

תוצאת השנה
12 כללי 2 גיל 11 בגברים

2K

מאי 2011

7:40

שיא אישי
11 כללי 3 גיל גיל 54

5K

5K

יולי 2018

21:38

תוצאת השנה
21 כללי 2 גיל 20 בגברים גיל 61

5K

יוני 2017

22:34

תוצאת השנה
14 כללי 1 גיל 14 בגברים


5K

מרץ 2016

19:59

תוצאת השנה
9 כללי 1 גיל 9 בגברים

5K

יוני 2011

19:12

תוצאת השנה
32 כללי 4 גיל גיל 54

5K

פברואר 2011

5K

דצמבר 2010
14 כללי 2 גיל


5K

יולי 2010


5K

אפריל 2010

19:01

שיא אישי
11 כללי 2 גיל

5K

פברואר 2010
13 כללי 2 גיל

5K

יוני 2009

19:43

תוצאת השנה

10K

10K

לפני 5 ימים

45:17

תוצאת השנה
222 כללי 4 גיל 198 בגברים גיל 62

10K

דצמבר 2018
63 כללי 2 גיל 57 בגברים גיל 61

10K

נובמבר 2018

44:06

תוצאת השנה
119 כללי 3 גיל 114 בגברים גיל 61

10K

פברואר 2018
23 כללי 1 גיל 23 בגברים

10K

נובמבר 2017

10K

אוקטובר 2017
16 כללי 1 גיל 16 בגברים

10K

מאי 2017

43:00

תוצאת השנה
43 כללי 2 גיל 39 בגברים

10K

מאי 2017
26 כללי 1 גיל 26 בגברים גיל 60

10K

אפריל 2017
24 כללי 1 גיל 24 בגברים

10K

פברואר 2017
48 כללי 2 גיל 45 בגברים

10K

יוני 2016
23 כללי 1 גיל 22 בגברים

10K

אפריל 2016

42:25

תוצאת השנה
16 כללי 2 גיל 16 בגברים

10K

יוני 2015

42:53

תוצאת השנה
28 כללי 2 גיל 27 בגברים

10K

מאי 2015
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 58

10K

מאי 2015
19 כללי 1 גיל 19 בגברים

10K

מרץ 2015
140 כללי 1 גיל 136 בגברים גיל 58

10K

אוקטובר 2014
26 כללי 6 גיל 26 בגברים

10K

יוני 2014
33 כללי 2 גיל 32 בגברים

10K

מאי 2014
19 כללי 19 בגברים גיל 57


10K

אפריל 2014

40:36

תוצאת השנה
37 כללי 3 גיל 37 בגברים

10K

מרץ 2014
109 כללי 1 גיל 102 בגברים גיל 57

10K

פברואר 2014
125 כללי 3 גיל 117 בגברים גיל 57

10K

אוקטובר 2013

42:38

תוצאת השנה
99 כללי גיל 56

10K

יולי 2013
41 כללי גיל 56

10K

דצמבר 2012
20 כללי 20 בגברים גיל 55

10K

אוקטובר 2012
183 כללי גיל 55

10K

פברואר 2012

39:07

תוצאת השנה
20 כללי 2 גיל גיל 55


10K

דצמבר 2011
18 כללי 3 גיל 20 בגברים

10K

נובמבר 2011
5 כללי 2 גיל גיל 54

10K

אוקטובר 2011

39:38

תוצאת השנה
5 כללי 1 גיל גיל 54

10K

אוקטובר 2011

10K

יוני 2011
25 כללי גיל 54

10K

יוני 2011
23 כללי 3 גיל גיל 54

10K

מאי 2011
16 כללי 3 גיל גיל 54

10K

אפריל 2011
10 כללי 1 גיל

10K

ספטמבר 2010
16 כללי 1 גיל

10K

יוני 2010

10K

יוני 2010

39:07

שיא אישי
12 כללי 3 גיל

10K

מאי 2010
8 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2010
33 כללי

10K

פברואר 2010
48 כללי 10 גיל

10K

דצמבר 2009

41:27

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2009
49 כללי 3 גיל

10K

נובמבר 2009

10K

אוקטובר 2009

10K

מאי 2009

10K

מאי 2009
49 כללי 6 גיל

10K

פברואר 2009
60 כללי 7 גיל

10K

דצמבר 2008

41:48

תוצאת השנה
38 כללי 4 גיל

15K

15K

מאי 2018
20 כללי 1 גיל 20 בגברים גיל 61

15K

פברואר 2018

1:08:37

תוצאת השנה
185 כללי 3 גיל 174 בגברים גיל 61

15K

פברואר 2017

1:06:00

תוצאת השנה
126 כללי 2 גיל 116 בגברים גיל 60

15K

אפריל 2016

1:07:38

תוצאת השנה
13 כללי 2 גיל 13 בגברים

15K

אפריל 2016
25 כללי 1 גיל 24 בגברים גיל 59

15K

נובמבר 2012

1:08:13

תוצאת השנה

15K

נובמבר 2011

1:01:22

תוצאת השנה
32 כללי גיל 54

15K

ספטמבר 2010

15K

אפריל 2010

1:01:21

שיא אישי

חצי מרתון

21.1K

ינואר 2019

1:39:50

תוצאת השנה
18 כללי 1 גיל 16 בגברים

21.1K

דצמבר 2018

1:40:46

תוצאת השנה
368 כללי 3 גיל 347 בגברים

21.1K

דצמבר 2017

1:38:47

תוצאת השנה
417 כללי 6 גיל 391 בגברים גיל 60

21.1K

יולי 2017
59 כללי 2 גיל 92 בגברים גיל 60

21.1K

נובמבר 2015

1:33:48

תוצאת השנה
83 כללי 3 גיל 76 בגברים

21.1K

דצמבר 2014

1:32:03

תוצאת השנה
237 כללי 8 גיל 223 בגברים

21.1K

נובמבר 2014
47 כללי 2 גיל 43 בגברים

21.1K

דצמבר 2013

1:32:53

תוצאת השנה
287 כללי 279 בגברים גיל 56

21.1K

דצמבר 2012

21.1K

פברואר 2012

1:26:49

שיא אישי

21.1K

דצמבר 2011

1:27:31

תוצאת השנה21.1K

אוגוסט 2010

1:30:01

תוצאת השנה


21.1K

פברואר 2010
26 כללי 3 גיל

21.1K

דצמבר 2009

1:30:20

תוצאת השנה


21.1K

דצמבר 2008

1:31:32

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2008
271 כללי 10 גיל גיל 51

21.1K

אוקטובר 2008

מרתון

42.2K

לפני 19 ימים
30 כללי 2 גיל 27 בגברים

42.2K

ינואר 2019

3:30:38

תוצאת השנה
260 כללי 6 גיל 248 בגברים גיל 62

42.2K

מרץ 2018
125 כללי 4 גיל 117 בגברים גיל 61

42.2K

ינואר 2018

3:36:01

תוצאת השנה
315 כללי 8 גיל 296 בגברים גיל 61

42.2K

מרץ 2017
175 כללי 4 גיל גיל 60

42.2K

פברואר 2017
302 כללי 5 גיל 288 בגברים גיל 60

42.2K

ינואר 2017

3:19:48

תוצאת השנה
175 כללי 1 גיל 167 בגברים גיל 60

42.2K

פברואר 2016

3:26:28

תוצאת השנה
131 כללי 4 גיל 126 בגברים גיל 59

42.2K

ינואר 2016
417 כללי 9 גיל 399 בגברים גיל 59

42.2K

פברואר 2015
313 כללי 9 גיל 308 בגברים גיל 58

42.2K

ינואר 2015

3:14:37

תוצאת השנה
215 כללי 7 גיל 206 בגברים גיל 58

42.2K

ינואר 2014

3:13:57

תוצאת השנה
179 כללי 170 בגברים גיל 57

42.2K

ינואר 2013

3:19:42

תוצאת השנה
258 כללי 237 בגברים גיל 56

42.2K

מרץ 2012
85 כללי גיל 55

42.2K

מרץ 2012
37 כללי 31 בגברים גיל 55

42.2K

ינואר 2012

2:59:18

שיא אישי
89 כללי גיל 55

42.2K

אפריל 2011

42.2K

ינואר 2011

3:03:29

תוצאת השנה
94 כללי 8 גיל גיל 53

42.2K

מאי 2010

3:09:25

תוצאת השנה
18 כללי גיל 53

42.2K

ינואר 2010
113 כללי גיל 53

42.2K

אפריל 2009
122 כללי 117 בגברים גיל 52

42.2K

ינואר 2009

3:22:57

תוצאת השנה

תוצאות נוספות

50k
אוקטובר 2018
6 כללי 5 גיל 5 בגברים

54 כללי 1 גיל 49 בגברים

61k
אוקטובר 2016
24 כללי 3 גיל 22 בגברים

ספטמבר 2016
6 כללי 4 גיל 6 בגברים גיל 59

11k
יולי 2016
7 כללי 1 גיל 7 בגברים

מאי 2016
45 כללי 1 גיל 42 בגברים גיל 59

מאי 2016
6 כללי 2 גיל 6 בגברים גיל 59

9 כללי 4 גיל 9 בגברים

אפריל 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 59

מאי 2015
35 כללי 35 בגברים גיל 58


22 כללי 2 גיל 22 בגברים

פברואר 2015
16 כללי 2 גיל 16 בגברים גיל 58

מאי 2014
37 כללי 35 בגברים גיל 57

פברואר 2014
31 כללי 31 בגברים גיל 57

פברואר 2014
7 כללי

אוגוסט 2013
18 כללי 1 גיל גיל 56


נובמבר 2011
2 כללי גיל 54

אוקטובר 2011
18 כללי 1 גיל גיל 54


אוקטובר 2010
4 כללי גיל 53

אוקטובר 2010

אוקטובר 2009
51 כללי 5 גיל

ספטמבר 2009
50 כללי 5 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

יורם ולד