יוסף יוסף

תוצאות אחרונות

יוסף יוסף

10K

אתמול

לפני 2 ימים
3 כללי גיל 12

10K

לפני 13 ימים
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 43

2K

2K

לפני 13 ימים
93 כללי 52 גיל 52 בגברים גיל 7

2K

לפני 20 ימים
98 כללי 26 גיל 61 בגברים גיל 5

2K

לפני 26 ימים
31 כללי 7 גיל 25 בגברים גיל 9

2K

לפני 26 ימים
43 כללי 12 גיל 32 בגברים גיל 11

2K

לפני 27 ימים
318 כללי 37 גיל 167 בגברים גיל 61

2K

לפני 27 ימים
48 כללי 18 גיל 18 בנשים גיל 12

2K

לפני 27 ימים
74 כללי 43 גיל 43 בגברים גיל 11

2K

מרץ 2019
119 כללי 10 גיל 89 בגברים

2K

מרץ 2019

8:34

תוצאת השנה
60 כללי 3 גיל 53 בגברים גיל 61

2K

מרץ 2019
110 כללי 16 גיל 23 בנשים גיל 12

2K

מרץ 2019
267 כללי 23 גיל 192 בגברים גיל 44

2K

פברואר 2019
250 כללי 62 גיל 142 בגברים גיל 29

2K

דצמבר 2018
108 כללי 28 גיל 75 בגברים גיל 10

2K

דצמבר 2018
161 כללי 38 גיל 105 בגברים גיל 10

2K

דצמבר 2018
174 כללי 28 גיל 117 בגברים גיל 6

2K

דצמבר 2018
350 כללי 36 גיל 199 בגברים גיל 12

2K

דצמבר 2018
409 כללי 60 גיל 229 בגברים גיל 4

2K

דצמבר 2018
423 כללי 61 גיל 235 בגברים גיל 7

2K

דצמבר 2018

7:50

תוצאת השנה
23 כללי 4 גיל גיל 30

2K

דצמבר 2018
140 כללי 17 גיל גיל 65

2K

דצמבר 2018
147 כללי 19 גיל גיל 40

2K

דצמבר 2018
186 כללי 36 גיל גיל 9

2K

דצמבר 2018
192 כללי 25 גיל גיל 41

2K

אוקטובר 2018
44 כללי 28 גיל 32 בגברים גיל 10

2K

אוקטובר 2018
42 כללי 36 גיל 36 בגברים גיל 11

2K

ספטמבר 2018
78 כללי 7 גיל 63 בגברים גיל 46

2K

ספטמבר 2018
38 כללי 4 גיל 18 בגברים גיל 43

2K

אוגוסט 2018
29 כללי 11 גיל 21 בגברים גיל 53

2K

אוגוסט 2018
20 כללי 11 גיל 11 בגברים גיל 37

2K

אוגוסט 2018
34 כללי 15 גיל 15 בגברים גיל 22

2K

יוני 2018
164 כללי 14 גיל 82 בגברים גיל 52

2K

מאי 2018
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 42

2K

מאי 2018
8 כללי 4 גיל 7 בגברים גיל 11

2K

אפריל 2018
313 כללי 90 גיל 246 בגברים גיל 13

2K

אפריל 2018
480 כללי 107 גיל 350 בגברים גיל 13

2K

אפריל 2018
564 כללי 130 גיל 400 בגברים גיל 11

2K

אפריל 2018
6 כללי 2 גיל 2 בנשים

2K

אפריל 2018
80 כללי 12 גיל 63 בגברים גיל 47

2K

אפריל 2018
59 כללי 30 גיל 59 בגברים גיל 10

2K

אפריל 2018
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 40

2K

מרץ 2018
223 כללי 132 גיל 132 בגברים גיל 71

2K

מרץ 2018
55 כללי 10 גיל 31 בנשים

2K

מרץ 2018
14 כללי 5 גיל 14 בגברים

2K

מרץ 2018
58 כללי 14 גיל 53 בגברים

2K

מרץ 2018
63 כללי 17 גיל 58 בגברים

2K

מרץ 2018
143 כללי 37 גיל 112 בגברים

2K

מרץ 2018
213 כללי 24 גיל 80 בנשים

2K

מרץ 2018
67 כללי 4 גיל 54 בגברים

2K

מרץ 2018
69 כללי 12 גיל 48 בגברים גיל 9

2K

מרץ 2018
251 כללי 41 גיל 70 בנשים גיל 11

2K

מרץ 2018
23 כללי 3 גיל 17 בגברים גיל 8

2K

פברואר 2018
כללי 5 גיל 15 בגברים גיל 13

2K

דצמבר 2017

6:57

שיא אישי
8 כללי 1 גיל 8 בגברים

2K

נובמבר 2017
24 כללי 8 גיל 22 בגברים גיל 13

2K

נובמבר 2017
404 כללי 51 גיל 147 בנשים גיל 9

2K

אוקטובר 2017
45 כללי 15 גיל 29 בגברים גיל 9

2K

אוקטובר 2017
58 כללי 21 גיל 38 בגברים גיל 8

2K

אוקטובר 2017
107 כללי 2 גיל 30 בנשים גיל 6

2K

אוקטובר 2017
112 כללי 21 גיל גיל 37

2K

אוקטובר 2017
101 כללי 10 גיל 42 בנשים גיל 10

2K

אוקטובר 2017
35 כללי 25 גיל 29 בגברים

2K

אוקטובר 2017
134 כללי 9 גיל 81 בגברים

2K

ספטמבר 2017
24 כללי 20 גיל 23 בגברים

2K

יוני 2017
18 כללי 11 גיל 18 בגברים

2K

מאי 2017
28 כללי 26 גיל 26 בגברים

2K

מאי 2017
32 כללי 29 גיל 29 בגברים

2K

מאי 2017
146 כללי 65 גיל 65 בגברים

2K

מאי 2017
92 כללי 13 גיל 59 בגברים

2K

אפריל 2017
211 כללי 68 גיל 172 בגברים

2K

אפריל 2017
217 כללי 31 גיל 177 בגברים

2K

אפריל 2017
478 כללי 105 גיל 351 בגברים

2K

אפריל 2017
535 כללי 28 גיל 385 בגברים

2K

אפריל 2017
750 כללי 52 גיל 495 בגברים

2K

אפריל 2017
816 כללי 153 גיל 514 בגברים

2K

אפריל 2017
819 כללי 66 גיל 516 בגברים

2K

מרץ 2017
230 כללי 7 גיל 63 בנשים

2K

מרץ 2017
378 כללי 72 גיל 130 בנשים

2K

מרץ 2017
258 כללי 129 גיל 129 בגברים

2K

מרץ 2017
43 כללי 7 גיל 40 בגברים

2K

מרץ 2017
55 כללי 11 גיל 48 בגברים

2K

פברואר 2017
58 כללי 2 גיל 18 בנשים

2K

דצמבר 2016
96 כללי 8 גיל 96 בנשים גיל 13

2K

דצמבר 2016
79 כללי 24 גיל 58 בגברים

2K

דצמבר 2016
115 כללי 31 גיל 73 בגברים

2K

נובמבר 2016
306 כללי 67 גיל 209 בגברים גיל 12

2K

נובמבר 2016
519 כללי 32 גיל 196 בנשים גיל 8

2K

אוקטובר 2016
145 כללי 72 גיל 97 בגברים

2K

אוקטובר 2016
152 כללי 17 גיל 100 בגברים

2K

אוקטובר 2016
25 כללי 2 גיל 25 בגברים גיל 39

2K

אוקטובר 2016
73 כללי 4 גיל 48 בגברים גיל 41

2K

ספטמבר 2016
35 כללי 25 גיל 34 בגברים

2K

מאי 2016
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 10

2K

מאי 2016
30 כללי 9 גיל 9 בנשים גיל 8

2K

מאי 2016
31 כללי 3 גיל 22 בגברים גיל 37

2K

מאי 2016
214 כללי 94 גיל 173 בגברים

2K

מאי 2016
450 כללי 56 גיל 318 בגברים

2K

אפריל 2016
20 כללי 18 גיל 18 בגברים גיל 8

2K

אפריל 2016
52 כללי 15 גיל 15 בנשים גיל 17

2K

אפריל 2016
54 כללי 17 גיל 17 בנשים גיל 8

2K

אפריל 2016
44 כללי 19 גיל 20 בנשים גיל 18

2K

אפריל 2016

7:27

תוצאת השנה
5 כללי 2 גיל 5 בגברים

2K

אפריל 2016
129 כללי 18 גיל 45 בנשים

2K

מרץ 2016
127 כללי 40 גיל 117 בגברים

2K

מרץ 2016
160 כללי 20 גיל 134 בגברים

2K

פברואר 2016
26 כללי 14 גיל 25 בגברים גיל 11

2K

פברואר 2016
118 כללי 74 גיל 96 בגברים גיל 12

2K

פברואר 2016
282 כללי 158 גיל 200 בגברים גיל 9

2K

ינואר 2016
184 כללי 68 גיל 120 בנשים גיל 18

2K

ינואר 2016
189 כללי 72 גיל 125 בנשים גיל 18

2K

דצמבר 2015
7 כללי 4 גיל 7 בגברים גיל 13

2K

נובמבר 2015
170 כללי 37 גיל 120 בגברים גיל 10

2K

נובמבר 2015
293 כללי 68 גיל 208 בגברים גיל 11

2K

נובמבר 2015
474 כללי 50 גיל 189 בנשים גיל 7

2K

נובמבר 2015

8:13

תוצאת השנה
5 כללי 4 גיל 5 בגברים

2K

נובמבר 2015
55 כללי 16 גיל 48 בגברים

2K

אוקטובר 2015
118 כללי 25 גיל גיל 47

2K

אוקטובר 2015
9 כללי 3 גיל 9 בגברים

2K

יוני 2015
181 כללי 38 גיל 89 בנשים

2K

מאי 2015
3 כללי 2 גיל 3 בגברים

2K

מאי 2015
13 כללי 10 גיל 10 בגברים גיל 9

2K

מאי 2015
276 כללי 108 גיל 218 בגברים

2K

מאי 2015
319 כללי 129 גיל 249 בגברים

2K

מאי 2015
26 כללי 3 גיל 27 בגברים

2K

מאי 2015
55 כללי 14 גיל 53 בגברים

2K

מאי 2015
81 כללי 4 גיל 9 בנשים

2K

מאי 2015
90 כללי 21 גיל 75 בגברים

2K

מאי 2015
114 כללי 7 גיל 27 בנשים

2K

אפריל 2015
55 כללי 10 גיל 47 בגברים

2K

מרץ 2015

2K

מרץ 2015
76 כללי 7 גיל 14 בנשים גיל 13

2K

מרץ 2015
92 כללי 26 גיל 74 בגברים גיל 17

2K

מרץ 2015
118 כללי 30 גיל 91 בגברים גיל 16

2K

מרץ 2015
122 כללי 60 גיל 95 בגברים גיל 7

2K

מרץ 2015
121 כללי 31 גיל 94 בגברים גיל 15

2K

מרץ 2015
218 כללי 29 גיל 83 בנשים גיל 17

2K

מרץ 2015
281 כללי 53 גיל 122 בנשים גיל 11

2K

מרץ 2015
295 כללי 1 גיל 162 בגברים גיל 44

2K

מרץ 2015
133 כללי 133 גיל

2K

פברואר 2015
9 כללי 3 גיל 6 בגברים

2K

פברואר 2015
30 כללי 5 גיל 20 בגברים

2K

פברואר 2015
7 כללי 5 גיל 7 בגברים

2K

נובמבר 2014
247 כללי 67 גיל 177 בגברים גיל 10

2K

נובמבר 2014
417 כללי 21 גיל 148 בגברים גיל 6

2K

נובמבר 2014
482 כללי 14 גיל 292 בגברים גיל 56

2K

אוקטובר 2014

9:08

תוצאת השנה
11 כללי 2 גיל 11 בגברים

2K

אוקטובר 2014
45 כללי 7 גיל 39 בגברים

2K

אוקטובר 2014
104 כללי 13 גיל 66 בגברים

2K

מאי 2014
81 כללי 49 בגברים גיל 9


2K

מרץ 2014
34 כללי 6 גיל

2K

מרץ 2014
33 כללי 5 גיל

2K

מרץ 2014
35 כללי 7 גיל

2K

פברואר 2014
10 כללי 4 גיל 10 בגברים

2K

פברואר 2014
112 כללי 6 גיל 22 בנשים גיל 11

2K

ינואר 2014
109 כללי 17 גיל 37 בנשים

2K

ינואר 2014
157 כללי 40 גיל 67 בנשים

2K

ינואר 2014
171 כללי 50 גיל 78 בנשים

2K

ינואר 2014
173 כללי 52 גיל 80 בנשים

2K

נובמבר 2013
454 כללי 298 בגברים גיל 9

2K

מאי 2013
62 כללי גיל 46


2K

אפריל 2013

9:46

תוצאת השנה


2K

פברואר 2013
135 כללי 104 בגברים גיל 7

2K

נובמבר 2012
400 כללי גיל 10

2K

אוקטובר 2012
121 כללי 14 גיל
2K

אפריל 2012
12 כללי גיל 11

2K

פברואר 2012
4 כללי 3 גיל

2K

פברואר 2012
154 כללי 28 גיל

2K

פברואר 2012
8 כללי 2 גיל

2K

פברואר 2012
115 כללי 4 גיל

2K

פברואר 2012
142 כללי 18 גיל

2K

פברואר 2012
73 כללי 2 גיל

2K

פברואר 2012

7:15

תוצאת השנה

2K

נובמבר 2011
323 כללי גיל 7

2K

אוקטובר 2011
30 כללי 8 גיל גיל 16

2K

מאי 2011

7:16

תוצאת השנה
8 כללי 4 גיל גיל 16

2K

מאי 2011
32 כללי 11 גיל גיל 16

2K

מאי 2011
90 כללי 7 גיל גיל 59

2K

מאי 2011
230 כללי 8 גיל גיל 10

2K

פברואר 2011

2K

פברואר 2011

2K

פברואר 2011

2K

ינואר 2011
106 כללי 28 גיל

2K

ינואר 2011
132 כללי 21 גיל

2K

מאי 2010
67 כללי 17 גיל

2K

אפריל 2010

2K

אפריל 2010
209 כללי 9 גיל


2K

ינואר 2010

8:05

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל

2K

ינואר 2010
101 כללי 11 גיל

2K

נובמבר 2009

7:02

תוצאת השנה
2 כללי גיל 13

5K

5K

לפני 13 ימים
12 כללי 4 גיל 12 בגברים גיל 18

5K

לפני 13 ימים
23 כללי 1 גיל 23 בגברים גיל 61

5K

לפני 13 ימים
6 כללי 2 גיל 6 בגברים גיל 45

5K

לפני 13 ימים
46 כללי 8 גיל 38 בגברים גיל 42

5K

לפני 13 ימים
44 כללי 17 גיל 43 בגברים

5K

לפני 13 ימים
68 כללי 10 גיל 67 בגברים

5K

לפני 13 ימים
45 כללי 23 גיל 33 בגברים

5K

לפני 13 ימים
52 כללי 25 גיל 38 בגברים

5K

לפני 13 ימים
37 כללי 12 גיל 12 בנשים גיל 40

5K

לפני 14 ימים
6 כללי 2 גיל 6 בגברים גיל 19

5K

לפני 14 ימים
75 כללי 6 גיל 63 בגברים גיל 39

5K

לפני 14 ימים
7 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 40

5K

לפני 15 ימים
35 כללי 26 גיל 34 בגברים

5K

לפני 15 ימים
103 כללי 79 גיל 100 בגברים

5K

לפני 15 ימים
140 כללי 102 גיל 132 בגברים

5K

לפני 15 ימים
305 כללי 211 גיל 276 בגברים

5K

לפני 15 ימים
318 כללי 220 גיל 286 בגברים

5K

לפני 15 ימים
376 כללי 264 גיל 335 בגברים

5K

לפני 15 ימים
411 כללי 289 גיל 363 בגברים

5K

לפני 15 ימים
501 כללי 338 גיל 419 בגברים

5K

לפני 20 ימים

16:57

תוצאת השנה
34 כללי 1 גיל 32 בגברים גיל 61

5K

לפני 20 ימים
308 כללי 19 גיל 200 בגברים גיל 32

5K

לפני 20 ימים
340 כללי 33 גיל 215 בגברים גיל 45

5K

לפני 20 ימים
371 כללי 39 גיל 139 בנשים גיל 9

5K

לפני 20 ימים
48 כללי 5 גיל 46 בגברים גיל 34

5K

לפני 20 ימים
87 כללי 59 גיל 78 בגברים גיל 8

5K

לפני 20 ימים
290 כללי 154 גיל 213 בגברים גיל 10

5K

לפני 20 ימים
34 כללי 3 גיל 33 בגברים גיל 17

5K

לפני 20 ימים
43 כללי 12 גיל 41 בגברים גיל 33

5K

לפני 20 ימים
274 כללי 24 גיל 230 בגברים גיל 51

5K

לפני 20 ימים
302 כללי 78 גיל 247 בגברים גיל 43

5K

לפני 20 ימים
303 כללי 26 גיל 248 בגברים גיל 56

5K

לפני 20 ימים
313 כללי 77 גיל 255 בגברים גיל 35

5K

לפני 21 ימים
99 כללי 94 גיל 94 בגברים גיל 42

5K

לפני 21 ימים
218 כללי 35 גיל 35 בנשים גיל 47

5K

לפני 21 ימים
268 כללי 213 גיל 213 בגברים גיל 15

5K

לפני 21 ימים
361 כללי 114 גיל 114 בנשים גיל 29

5K

לפני 21 ימים
398 כללי 259 גיל 259 בגברים גיל 51

5K

לפני 21 ימים
412 כללי 261 גיל 261 בגברים גיל 48

5K

לפני 26 ימים
57 כללי 12 גיל 36 בגברים גיל 41

5K

לפני 27 ימים
10 כללי 1 גיל 10 בגברים גיל 9

5K

לפני 27 ימים
53 כללי 15 גיל 49 בגברים גיל 12

5K

לפני 27 ימים
17 כללי 5 גיל 16 בגברים גיל 35

5K

לפני 27 ימים
85 כללי 3 גיל 70 בגברים גיל 61

5K

לפני 27 ימים
86 כללי 4 גיל 71 בגברים גיל 52

5K

לפני 27 ימים
320 כללי 11 גיל 110 בנשים גיל 58

5K

לפני 27 ימים
321 כללי 20 גיל 111 בנשים גיל 34

5K

לפני 27 ימים
325 כללי 49 גיל 115 בנשים גיל 19

5K

לפני 27 ימים
337 כללי 34 גיל 219 בגברים גיל 24

5K

לפני 27 ימים
20 כללי 6 גיל 19 בגברים גיל 59

5K

לפני 27 ימים
95 כללי 20 גיל 91 בגברים גיל 47

5K

לפני 27 ימים
110 כללי 54 גיל 106 בגברים גיל 20

5K

לפני 27 ימים
186 כללי 39 גיל 176 בגברים גיל 33

5K

לפני 27 ימים
260 כללי 143 גיל 236 בגברים גיל 22

5K

לפני 27 ימים
311 כללי 51 גיל 262 בגברים גיל 42

5K

מרץ 2019
50 כללי 25 גיל 47 בגברים גיל 13

5K

מרץ 2019
92 כללי 44 גיל 88 בגברים גיל 16

5K

מרץ 2019
538 כללי 287 גיל 482 בגברים גיל 12

5K

מרץ 2019
641 כללי 337 גיל 568 בגברים גיל 13

5K

מרץ 2019
767 כללי 390 גיל 665 בגברים גיל 13

5K

מרץ 2019
864 כללי 119 גיל 737 בגברים גיל 18

5K

מרץ 2019
926 כללי 452 גיל 784 בגברים גיל 13

5K

מרץ 2019
1,067 כללי 244 גיל 876 בגברים גיל 51

5K

מרץ 2019
1,076 כללי 86 גיל 194 בנשים גיל 40

5K

מרץ 2019
1,110 כללי 517 גיל 905 בגברים גיל 13

5K

מרץ 2019
1,244 כללי 112 גיל 258 בנשים גיל 27

5K

מרץ 2019
1,247 כללי 107 גיל 260 בנשים גיל 16

5K

מרץ 2019
1,311 כללי 590 גיל 1,022 בגברים גיל 11

5K

מרץ 2019
1,344 כללי 299 גיל 1,037 בגברים גיל 57

5K

מרץ 2019
1,399 כללי 620 גיל 1,078 בגברים גיל 14

5K

מרץ 2019
1,410 כללי 315 גיל 1,085 בגברים גיל 39

5K

מרץ 2019
1,618 כללי 686 גיל 1,210 בגברים גיל 11

5K

מרץ 2019
1,704 כללי 387 גיל 1,255 בגברים גיל 56

5K

מרץ 2019
1,711 כללי 389 גיל 1,259 בגברים גיל 49

5K

מרץ 2019
1,753 כללי 213 גיל 470 בנשים גיל 26

5K

מרץ 2019
1,775 כללי 729 גיל 1,299 בגברים גיל 9

5K

מרץ 2019
1,964 כללי 775 גיל 1,393 בגברים גיל 16

5K

מרץ 2019
1,983 כללי 780 גיל 1,405 בגברים גיל 14

5K

מרץ 2019
2,365 כללי 545 גיל 1,600 בגברים גיל 41

5K

מרץ 2019
2,632 כללי 944 גיל 1,720 בגברים גיל 15

5K

מרץ 2019
2,752 כללי 367 גיל 979 בנשים גיל 13

5K

מרץ 2019
2,761 כללי 453 גיל 985 בנשים גיל 22

5K

מרץ 2019
2,843 כללי 631 גיל 1,807 בגברים גיל 78

5K

מרץ 2019
3,142 כללי 1,047 גיל 1,939 בגברים גיל 11

5K

מרץ 2019
3,298 כללי 726 גיל 1,999 בגברים גיל 33

5K

מרץ 2019
3,350 כללי 735 גיל 2,024 בגברים גיל 45

5K

מרץ 2019
3,632 כללי 779 גיל 2,139 בגברים גיל 61

5K

מרץ 2019
3,789 כללי 806 גיל 2,205 בגברים גיל 60

5K

מרץ 2019
4,120 כללי 874 גיל 2,333 בגברים גיל 67

5K

מרץ 2019
4,281 כללי 897 גיל 2,389 בגברים גיל 55

5K

מרץ 2019
4,475 כללי 919 גיל 2,445 בגברים גיל 49

5K

מרץ 2019
4,599 כללי 937 גיל 2,499 בגברים גיל 44

5K

מרץ 2019
4,808 כללי 1,352 גיל 2,562 בגברים גיל 13

5K

מרץ 2019
4,839 כללי 1,360 גיל 2,575 בגברים גיל 10

5K

מרץ 2019
4,843 כללי 972 גיל 2,578 בגברים גיל 25

5K

מרץ 2019
4,845 כללי 1,058 גיל 2,266 בנשים גיל 38

5K

מרץ 2019
4,847 כללי 975 גיל 2,581 בגברים גיל 69

5K

מרץ 2019
4,936 כללי 982 גיל 2,607 בגברים גיל 55

5K

מרץ 2019
5,137 כללי 250 גיל 2,650 בגברים גיל 19

5K

מרץ 2019
5,370 כללי 1,032 גיל 2,719 בגברים גיל 36

5K

מרץ 2019
5,691 כללי 1,468 גיל 2,840 בגברים גיל 13

5K

מרץ 2019
19 כללי גיל 29

5K

מרץ 2019
72 כללי 8 גיל 66 בגברים גיל 37

5K

מרץ 2019
73 כללי 3 גיל 67 בגברים גיל 61

5K

מרץ 2019
43 כללי 1 גיל 39 בגברים

5K

מרץ 2019
157 כללי 18 גיל 93 בגברים

5K

מרץ 2019
87 כללי 41 גיל 67 בגברים גיל 14

5K

מרץ 2019
130 כללי 25 גיל 93 בגברים גיל 44

5K

מרץ 2019
166 כללי 11 גיל 112 בגברים גיל 39

5K

מרץ 2019
179 כללי 23 גיל 59 בנשים גיל 10

5K

מרץ 2019
190 כללי 33 גיל 126 בגברים גיל 49

5K

מרץ 2019
258 כללי 95 גיל 156 בגברים גיל 10

5K

מרץ 2019
299 כללי 60 גיל 122 בנשים גיל 11

5K

פברואר 2019
32 כללי 3 גיל 31 בגברים

5K

פברואר 2019
215 כללי 67 גיל 183 בגברים

5K

פברואר 2019
62 כללי 5 גיל 51 בגברים גיל 61

5K

פברואר 2019
84 כללי 31 גיל 65 בגברים גיל 10

5K

פברואר 2019
102 כללי 40 גיל 80 בגברים גיל 17

5K

פברואר 2019
147 כללי 53 גיל 114 בגברים גיל 16

5K

פברואר 2019
153 כללי 25 גיל 117 בגברים גיל 49

5K

פברואר 2019
19 כללי 5 גיל 18 בגברים גיל 38

5K

פברואר 2019
46 כללי 11 גיל 39 בגברים גיל 37

5K

פברואר 2019
66 כללי 4 גיל 55 בגברים גיל 61

5K

פברואר 2019
115 כללי 23 גיל 88 בגברים גיל 43

5K

פברואר 2019
155 כללי 30 גיל 114 בגברים גיל 33

5K

ינואר 2019
12 כללי 2 גיל 12 בגברים

5K

ינואר 2019
33 כללי 4 גיל 33 בגברים

5K

ינואר 2019
65 כללי 19 גיל 58 בגברים

5K

ינואר 2019
173 כללי 17 גיל 119 בגברים

5K

ינואר 2019
174 כללי 20 גיל 120 בגברים

5K

ינואר 2019
185 כללי 21 גיל 122 בגברים

5K

ינואר 2019
198 כללי 18 גיל 124 בגברים

5K

דצמבר 2018
82 כללי 48 גיל 72 בגברים גיל 18

5K

דצמבר 2018
124 כללי 37 גיל 101 בגברים גיל 39

5K

דצמבר 2018
103 כללי 14 גיל 85 בגברים גיל 55

5K

דצמבר 2018
217 כללי 20 גיל 145 בגברים גיל 56

5K

דצמבר 2018
336 כללי 131 גיל 144 בנשים גיל 41

5K

דצמבר 2018
403 כללי 163 גיל 187 בנשים גיל 15

5K

דצמבר 2018
54 כללי 6 גיל 27 בגברים גיל 54

5K

דצמבר 2018
79 כללי 13 גיל גיל 43

5K

דצמבר 2018
78 כללי 14 גיל גיל 40

5K

דצמבר 2018
152 כללי 9 גיל גיל 51

5K

נובמבר 2018
141 כללי 12 גיל 134 בגברים גיל 34

5K

נובמבר 2018
190 כללי 83 גיל 175 בגברים גיל 15

5K

נובמבר 2018
176 כללי 2 גיל 163 בגברים גיל 25

5K

נובמבר 2018
327 כללי 46 גיל 277 בגברים גיל 44

5K

נובמבר 2018
330 כללי 146 גיל 280 בגברים גיל 12

5K

נובמבר 2018
412 כללי 57 גיל 340 בגברים גיל 46

5K

נובמבר 2018
451 כללי 20 גיל 361 בגברים גיל 50

5K

נובמבר 2018
512 כללי 72 גיל 389 בגברים גיל 44

5K

נובמבר 2018
509 כללי 64 גיל 121 בנשים גיל 11

5K

נובמבר 2018
658 כללי 33 גיל 455 בגברים גיל 50

5K

נובמבר 2018
753 כללי 92 גיל 489 בגברים גיל 49

5K

נובמבר 2018
915 כללי 280 גיל 546 בגברים גיל 18

5K

נובמבר 2018
379 כללי 288 גיל 288 בגברים גיל 45

5K

נובמבר 2018
439 כללי 318 גיל 318 בגברים גיל 43

5K

נובמבר 2018
610 כללי 224 גיל 224 בנשים גיל 12

5K

נובמבר 2018
44 כללי 36 גיל 36 בגברים גיל 48

5K

נובמבר 2018
107 כללי 58 גיל 58 בגברים גיל 59

5K

נובמבר 2018
184 כללי 83 גיל 83 בגברים גיל 39

5K

נובמבר 2018
190 כללי 106 גיל 106 בנשים גיל 33

5K

נובמבר 2018
19 כללי 19 גיל 19 בגברים

5K

נובמבר 2018
72 כללי 64 גיל 64 בגברים

5K

נובמבר 2018
74 כללי 10 גיל 10 בנשים

5K

נובמבר 2018
106 כללי 86 גיל 86 בגברים

5K

נובמבר 2018
187 כללי 58 גיל 58 בנשים

5K

נובמבר 2018
192 כללי 63 גיל 63 בנשים

5K

נובמבר 2018
15 כללי 2 גיל 15 בגברים גיל 55

5K

נובמבר 2018
36 כללי 18 גיל 30 בגברים

5K

נובמבר 2018
139 כללי 42 גיל 90 בגברים

5K

נובמבר 2018
65 כללי 5 גיל 60 בגברים גיל 43

5K

נובמבר 2018
96 כללי 1 גיל 87 בגברים גיל 60

5K

נובמבר 2018
643 כללי 30 גיל 458 בגברים גיל 46

5K

נובמבר 2018
731 כללי 51 גיל 239 בנשים גיל 31

5K

נובמבר 2018

12:51

תוצאת השנה
785 כללי 111 גיל 593 בגברים גיל 38

5K

נובמבר 2018
796 כללי 115 גיל 603 בגברים גיל 39

5K

נובמבר 2018
57 כללי 14 גיל 53 בגברים גיל 41

5K

נובמבר 2018
131 כללי 15 גיל 117 בגברים גיל 15

5K

נובמבר 2018
264 כללי 96 גיל 237 בגברים גיל 27

5K

נובמבר 2018
275 כללי 52 גיל 247 בגברים גיל 31

5K

נובמבר 2018
301 כללי 57 גיל 267 בגברים גיל 45

5K

נובמבר 2018
312 כללי 16 גיל 277 בגברים גיל 50

5K

נובמבר 2018
549 כללי 83 גיל 442 בגברים גיל 38

5K

אוקטובר 2018
8 כללי 5 גיל 8 בגברים

5K

אוקטובר 2018
33 כללי 3 גיל 32 בגברים

5K

אוקטובר 2018
49 כללי 6 גיל 43 בגברים

5K

אוקטובר 2018
46 כללי 4 גיל 39 בגברים

5K

אוקטובר 2018
23 כללי 1 גיל 21 בגברים גיל 60

5K

אוקטובר 2018
31 כללי 27 גיל 27 בגברים

5K

אוקטובר 2018
82 כללי 60 גיל 60 בגברים

5K

אוקטובר 2018
106 כללי 77 גיל 77 בגברים

5K

אוקטובר 2018
152 כללי 103 גיל 103 בגברים

5K

אוקטובר 2018
78 כללי 8 גיל 64 בגברים גיל 56

5K

אוקטובר 2018
15 כללי 2 גיל 15 בגברים גיל 60

5K

אוקטובר 2018
42 כללי 19 גיל 41 בגברים גיל 42

5K

אוקטובר 2018
126 כללי 51 גיל 111 בגברים גיל 52

5K

אוקטובר 2018
155 כללי 6 גיל 135 בגברים גיל 65

5K

אוקטובר 2018
175 כללי 72 גיל 151 בגברים גיל 44

5K

אוקטובר 2018
420 כללי 156 גיל 306 בגברים גיל 51

5K

אוקטובר 2018
527 כללי 184 גיל 353 בגברים גיל 48

5K

אוקטובר 2018
776 כללי 233 גיל 438 בגברים גיל 57

5K

אוקטובר 2018
829 כללי 246 גיל 459 בגברים גיל 47

5K

אוקטובר 2018
858 כללי 89 גיל 477 בגברים גיל 18

5K

אוקטובר 2018
873 כללי 258 גיל 485 בגברים גיל 34

5K

אוקטובר 2018
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 34

5K

אוקטובר 2018
74 כללי 26 גיל 64 בגברים גיל 13

5K

אוקטובר 2018
108 כללי 36 גיל 85 בגברים גיל 13

5K

אוקטובר 2018
115 כללי 6 גיל 28 בנשים גיל 15

5K

אוקטובר 2018
6 כללי 2 גיל 6 בגברים גיל 22

5K

אוקטובר 2018
78 כללי 25 גיל 74 בגברים גיל 36

5K

אוקטובר 2018
83 כללי 3 גיל 79 בגברים גיל 60

5K

אוקטובר 2018
103 כללי 14 גיל 96 בגברים גיל 55

5K

אוקטובר 2018
176 כללי 10 גיל 29 בנשים גיל 38

5K

אוקטובר 2018
183 כללי 71 גיל 151 בגברים גיל 44

5K

אוקטובר 2018
235 כללי 20 גיל 56 בנשים גיל 31

5K

ספטמבר 2018
59 כללי 1 גיל 56 בגברים גיל 60

5K

ספטמבר 2018
81 כללי 14 גיל 78 בגברים גיל 27

5K

ספטמבר 2018
144 כללי 16 גיל 119 בגברים גיל 24

5K

ספטמבר 2018
174 כללי 18 גיל 140 בגברים גיל 14

5K

ספטמבר 2018
37 כללי 22 גיל 35 בגברים

5K

ספטמבר 2018
185 כללי 23 גיל 131 בגברים

5K

ספטמבר 2018
12 כללי 6 גיל 12 בגברים גיל 12

5K

ספטמבר 2018
16 כללי 9 גיל 16 בגברים גיל 13

5K

ספטמבר 2018
37 כללי 6 גיל 37 בגברים גיל 14

5K

ספטמבר 2018
113 כללי 14 גיל 105 בגברים גיל 15

5K

ספטמבר 2018
44 כללי 3 גיל 41 בגברים גיל 60

5K

ספטמבר 2018
123 כללי 28 גיל 111 בגברים גיל 28

5K

ספטמבר 2018
169 כללי 8 גיל 21 בנשים גיל 42

5K

ספטמבר 2018
199 כללי 4 גיל 32 בנשים גיל 54

5K

ספטמבר 2018
310 כללי 56 גיל 224 בגברים גיל 46

5K

ספטמבר 2018
17 כללי 7 גיל 16 בגברים גיל 41

5K

ספטמבר 2018
19 כללי 1 גיל 18 בגברים גיל 60

5K

ספטמבר 2018
56 כללי 12 גיל 46 בגברים גיל 19

5K

ספטמבר 2018
100 כללי 21 גיל 71 בגברים גיל 42

5K

ספטמבר 2018
200 כללי 35 גיל 107 בגברים גיל 45

5K

ספטמבר 2018
11 כללי 2 גיל 11 בגברים גיל 60

5K

ספטמבר 2018
11 כללי 2 גיל 10 בגברים גיל 18

5K

ספטמבר 2018
62 כללי 1 גיל 55 בגברים גיל 60

5K

ספטמבר 2018
132 כללי 24 גיל 116 בגברים גיל 18

5K

ספטמבר 2018
255 כללי 56 גיל 202 בגברים גיל 38

5K

ספטמבר 2018
275 כללי 58 גיל 211 בגברים גיל 30

5K

ספטמבר 2018
596 כללי 96 גיל 335 בגברים גיל 41

5K

ספטמבר 2018
696 כללי 99 גיל 360 בגברים גיל 38

5K

ספטמבר 2018
819 כללי 37 גיל 384 בגברים גיל 50

5K

ספטמבר 2018
835 כללי 132 גיל 447 בנשים גיל 46

5K

ספטמבר 2018
56 כללי 3 גיל 52 בגברים גיל 60

5K

ספטמבר 2018
203 כללי 3 גיל 51 בנשים גיל 17

5K

ספטמבר 2018
204 כללי 24 גיל 153 בגברים גיל 47

5K

ספטמבר 2018
205 כללי 24 גיל 154 בגברים גיל 8

5K

ספטמבר 2018
238 כללי 27 גיל 171 בגברים גיל 12

5K

ספטמבר 2018
249 כללי 40 גיל 72 בנשים גיל 43

5K

אוגוסט 2018
10 כללי 10 גיל 10 בגברים

5K

יולי 2018
24 כללי 1 גיל 21 בגברים גיל 60

5K

יולי 2018
118 כללי 17 גיל 64 בגברים גיל 45

5K

יולי 2018
119 כללי 11 גיל 55 בנשים גיל 45

5K

יולי 2018
35 כללי 3 גיל 28 בגברים גיל 60

5K

יולי 2018
209 כללי 40 גיל 121 בגברים גיל 40

5K

יולי 2018
427 כללי 18 גיל 193 בגברים גיל 60

5K

יולי 2018
16 כללי 2 גיל 15 בגברים גיל 60

5K

יוני 2018
16 כללי 3 גיל 16 בגברים גיל 30

5K

יוני 2018
30 כללי 1 גיל 29 בגברים גיל 60

5K

יוני 2018
65 כללי 10 גיל 58 בגברים גיל 43

5K

יוני 2018
68 כללי 11 גיל 61 בגברים גיל 11

5K

יוני 2018
7 כללי 2 גיל 7 בגברים גיל 20

5K

יוני 2018
68 כללי 17 גיל 68 בנשים גיל 68

5K

מאי 2018
43 כללי 3 גיל 42 בגברים גיל 17

5K

מאי 2018
50 כללי 1 גיל 48 בגברים גיל 60

5K

מאי 2018
87 כללי 10 גיל 82 בגברים גיל 55

5K

מאי 2018
91 כללי 11 גיל 85 בגברים גיל 54

5K

מאי 2018
228 כללי 39 גיל 171 בגברים גיל 30

5K

מאי 2018
229 כללי 7 גיל 58 בנשים גיל 26

5K

מאי 2018
255 כללי 23 גיל 184 בגברים גיל 50

5K

מאי 2018
261 כללי 5 גיל 74 בנשים גיל 50

5K

מאי 2018
15 כללי 6 גיל 15 בגברים גיל 20

5K

מאי 2018
39 כללי 22 גיל 38 בגברים גיל 15

5K

מאי 2018
124 כללי 10 גיל 117 בגברים גיל 49

5K

מאי 2018
126 כללי 11 גיל 119 בגברים גיל 47

5K

מאי 2018
128 כללי 58 גיל 121 בגברים גיל 18

5K

מאי 2018
175 כללי 10 גיל 160 בגברים גיל 50

5K

מאי 2018
233 כללי 52 גיל 202 בגברים גיל 12

5K

מאי 2018
248 כללי 21 גיל 213 בגברים גיל 41

5K

מאי 2018
322 כללי 16 גיל 256 בגברים גיל 55

5K

מאי 2018
334 כללי 86 גיל 263 בגברים גיל 14

5K

מאי 2018
360 כללי 89 גיל 278 בגברים גיל 14

5K

מאי 2018
376 כללי 14 גיל 94 בנשים גיל 46

5K

מאי 2018
581 כללי 25 גיל 345 בגברים גיל 55

5K

מאי 2018
41 כללי 13 גיל 30 בגברים גיל 44

5K

מאי 2018
79 כללי 7 גיל 69 בגברים גיל 60

5K

מאי 2018
175 כללי 42 גיל 143 בגברים גיל 41

5K

מאי 2018
221 כללי 50 גיל 167 בגברים גיל 46

5K

מאי 2018
251 כללי 17 גיל 74 בנשים גיל 32

5K

מאי 2018
61 כללי 46 גיל 46 בגברים גיל 59

5K

מאי 2018
15 כללי 4 גיל 15 בגברים גיל 55

5K

מאי 2018
18 כללי 7 גיל 18 בגברים גיל 58

5K

מאי 2018
29 כללי 14 גיל 29 בגברים גיל 15

5K

מאי 2018
85 כללי 11 גיל 70 בגברים גיל 54

5K

מאי 2018
31 כללי 29 גיל 29 בגברים גיל 43

5K

מאי 2018
46 כללי 40 גיל 40 בגברים גיל 43

5K

מאי 2018
96 כללי 76 גיל 76 בגברים גיל 12

5K

מאי 2018
115 כללי 90 גיל 90 בגברים גיל 28

5K

מאי 2018
175 כללי 115 גיל 115 בגברים גיל 31

5K

מאי 2018
203 כללי 126 גיל 126 בגברים גיל 48

5K

מאי 2018
15 כללי 14 בגברים

5K

מאי 2018
9 כללי 3 גיל 9 בגברים

5K

מאי 2018
77 כללי 12 גיל 69 בגברים

5K

מאי 2018
18 כללי 18 גיל 18 בגברים גיל 19

5K

מאי 2018
83 כללי 75 גיל 75 בגברים גיל 14

5K

מאי 2018
111 כללי 103 גיל 103 בגברים גיל 9

5K

מאי 2018
150 כללי 138 גיל 138 בגברים גיל 39

5K

מאי 2018
6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 20

5K

מאי 2018
66 כללי 9 גיל 62 בגברים גיל 47

5K

מאי 2018
68 כללי 10 גיל 64 בגברים גיל 41

5K

מאי 2018
124 כללי 14 גיל 103 בגברים גיל 49

5K

מאי 2018
220 כללי 60 גיל 150 בגברים גיל 19

5K

מאי 2018
239 כללי 22 גיל 75 בנשים גיל 32

5K

מאי 2018
238 כללי 33 גיל 164 בגברים גיל 32

5K

מאי 2018
306 כללי 39 גיל 185 בגברים גיל 31

5K

מאי 2018
386 כללי 76 גיל 206 בגברים גיל 12

5K

מאי 2018
409 כללי 37 גיל 217 בגברים גיל 41

5K

מאי 2018
29 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 12

5K

מאי 2018
68 כללי 38 גיל 62 בגברים גיל 14

5K

מאי 2018
139 כללי 4 גיל 124 בגברים גיל 33

5K

מאי 2018
339 כללי 8 גיל 242 בגברים גיל 78

5K

מאי 2018
8 כללי 4 גיל 8 בגברים גיל 52

5K

מאי 2018
44 כללי 35 בגברים

5K

מאי 2018
46 כללי 37 בגברים

5K

מאי 2018
50 כללי 38 בגברים

5K

מאי 2018
88 כללי 56 בגברים

5K

מאי 2018
89 כללי 57 בגברים

5K

מאי 2018
45 כללי 17 גיל 39 בגברים גיל 13

5K

מאי 2018
54 כללי 1 גיל 47 בגברים גיל 60

5K

מאי 2018
107 כללי 4 גיל 82 בגברים גיל 54

5K

מאי 2018
114 כללי 7 גיל 84 בגברים גיל 47

5K

מאי 2018
188 כללי 5 גיל 101 בגברים גיל 70

5K

מאי 2018
23 כללי 3 גיל 22 בגברים גיל 43

5K

אפריל 2018
30 כללי 29 בגברים

5K

אפריל 2018
32 כללי 31 בגברים

5K

אפריל 2018
134 כללי 117 בגברים

5K

אפריל 2018
175 כללי 150 בגברים

5K

אפריל 2018
193 כללי 166 בגברים

5K

אפריל 2018
320 כללי 265 בגברים

5K

אפריל 2018
409 כללי 321 בגברים

5K

אפריל 2018
535 כללי 389 בגברים

5K

אפריל 2018
542 כללי 393 בגברים

5K

אפריל 2018
554 כללי 399 בגברים

5K

אפריל 2018
772 כללי 532 בגברים

5K

אפריל 2018
808 כללי 549 בגברים

5K

אפריל 2018
872 כללי 578 בגברים

5K

אפריל 2018
909 כללי 316 בנשים

5K

אפריל 2018
945 כללי 337 בנשים

5K

אפריל 2018
948 כללי 610 בגברים

5K

אפריל 2018
955 כללי 341 בנשים

5K

אפריל 2018
956 כללי 615 בגברים

5K

אפריל 2018
1,221 כללי 712 בגברים

5K

אפריל 2018
1,367 כללי 605 בנשים

5K

אפריל 2018
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 42

5K

אפריל 2018
37 כללי 35 גיל 35 בגברים גיל 30

5K

אפריל 2018
71 כללי 69 גיל 69 בגברים גיל 29

5K

אפריל 2018
157 כללי 149 גיל 149 בגברים גיל 28

5K

אפריל 2018
216 כללי 200 גיל 200 בגברים גיל 23

5K

אפריל 2018
220 כללי 204 גיל 204 בגברים גיל 28

5K

אפריל 2018
232 כללי 212 גיל 212 בגברים גיל 23

5K

אפריל 2018
310 כללי 263 גיל 263 בגברים גיל 28

5K

אפריל 2018
342 כללי 291 גיל 291 בגברים גיל 30

5K

אפריל 2018
362 כללי 300 גיל 300 בגברים גיל 38

5K

אפריל 2018
37 כללי 32 גיל 32 בגברים גיל 14

5K

אפריל 2018
301 כללי 166 גיל 165 בגברים גיל 32

5K

אפריל 2018
102 כללי 44 גיל 84 בגברים גיל 18

5K

אפריל 2018
110 כללי 9 גיל 91 בגברים גיל 41

5K

אפריל 2018
194 כללי 31 גיל 149 בגברים גיל 21

5K

אפריל 2018
291 כללי 6 גיל 195 בגברים גיל 58

5K

אפריל 2018
292 כללי 11 גיל 97 בנשים גיל 57

5K

אפריל 2018
335 כללי 4 גיל 211 בגברים גיל 67

5K

אפריל 2018
359 כללי 36 גיל 139 בנשים גיל 18

5K

אפריל 2018
14 כללי 4 גיל 14 בגברים גיל 8

5K

אפריל 2018
10 כללי 4 גיל 10 בגברים גיל 20

5K

אפריל 2018
90 כללי 1 גיל 77 בגברים גיל 60

5K

אפריל 2018
15 כללי 11 גיל 11 בגברים גיל 49

5K

אפריל 2018
104 כללי 40 גיל 84 בגברים גיל 13

5K

אפריל 2018
6 כללי 2 גיל 6 בגברים גיל 55

5K

אפריל 2018
10 כללי 4 גיל 10 בגברים גיל 58

5K

אפריל 2018
66 כללי 6 גיל 58 בגברים גיל 41

5K

מרץ 2018
54 כללי 28 גיל 48 בגברים גיל 28

5K

מרץ 2018
227 כללי 143 גיל 195 בגברים גיל 28

5K

מרץ 2018
311 כללי 198 גיל 266 בגברים גיל 28

5K

מרץ 2018
377 כללי 241 גיל 320 בגברים גיל 28

5K

מרץ 2018
378 כללי 242 גיל 321 בגברים גיל 28

5K

מרץ 2018
577 כללי 352 גיל 455 בגברים גיל 28

5K

מרץ 2018
689 כללי 383 גיל 496 בגברים גיל 28

5K

מרץ 2018
61 כללי 18 גיל 48 בגברים גיל 52

5K

מרץ 2018
16 כללי 2 גיל 16 בגברים גיל 18

5K

מרץ 2018
22 כללי 12 גיל 21 בגברים גיל 14

5K

מרץ 2018
12 כללי 3 גיל 12 בגברים גיל 55

5K

מרץ 2018
98 כללי 4 גיל 75 בגברים גיל 57

5K

מרץ 2018
108 כללי 17 גיל 81 בגברים גיל 43

5K

מרץ 2018
18 כללי 4 גיל 17 בגברים גיל 57

5K

מרץ 2018
8 כללי 3 גיל 7 בגברים גיל 35

5K

מרץ 2018
38 כללי 1 גיל 36 בגברים גיל 60

5K

מרץ 2018
119 כללי 23 גיל 88 בגברים גיל 46

5K

מרץ 2018
163 כללי 6 גיל 105 בגברים

5K

מרץ 2018
166 כללי 20 גיל 59 בנשים

5K

מרץ 2018
165 כללי 27 גיל 106 בגברים

5K

מרץ 2018
4 כללי 2 גיל 4 בגברים

5K

מרץ 2018
27 כללי 15 גיל 24 בגברים

5K

מרץ 2018
266 כללי 77 גיל 170 בגברים

5K

מרץ 2018
247 כללי 17 גיל 75 בנשים גיל 15

5K

מרץ 2018
22 כללי 4 גיל 21 בגברים גיל 50

5K

מרץ 2018
11 כללי 3 גיל 11 בגברים גיל 20

5K

מרץ 2018
79 כללי 38 גיל 77 בגברים גיל 12

5K

מרץ 2018
173 כללי 32 גיל 168 בגברים גיל 19

5K

מרץ 2018
280 כללי 59 גיל 265 בגברים גיל 68

5K

מרץ 2018
288 כללי 61 גיל 270 בגברים גיל 73

5K

מרץ 2018
374 כללי 216 גיל 346 בגברים גיל 15

5K

מרץ 2018
408 כללי 85 גיל 377 בגברים גיל 24

5K

מרץ 2018
448 כללי 261 גיל 411 בגברים גיל 17

5K

מרץ 2018
632 כללי 357 גיל 555 בגברים גיל 12

5K

מרץ 2018
728 כללי 152 גיל 630 בגברים גיל 66

5K

מרץ 2018
745 כללי 158 גיל 640 בגברים גיל 33

5K

מרץ 2018
817 כללי 448 גיל 698 בגברים גיל 12

5K

מרץ 2018
892 כללי 479 גיל 751 בגברים גיל 14

5K

מרץ 2018
910 כללי 197 גיל 764 בגברים גיל 56

5K

מרץ 2018
927 כללי 201 גיל 776 בגברים גיל 41

5K

מרץ 2018
997 כללי 75 גיל 183 בנשים גיל 41

5K

מרץ 2018
1,080 כללי 234 גיל 867 בגברים גיל 46

5K

מרץ 2018
1,616 כללי 718 גיל 1,160 בגברים גיל 15

5K

מרץ 2018
1,634 כללי 338 גיל 1,168 בגברים גיל 38

5K

מרץ 2018
1,957 כללי 412 גיל 1,328 בגברים גיל 27

5K

מרץ 2018
2,153 כללי 847 גיל 1,422 בגברים גיל 11

5K

מרץ 2018
2,307 כללי 883 גיל 1,495 בגברים גיל 13

5K

מרץ 2018
2,451 כללי 512 גיל 1,558 בגברים גיל 68

5K

מרץ 2018
2,624 כללי 938 גיל 1,615 בגברים גיל 13

5K

מרץ 2018
2,630 כללי 939 גיל 1,618 בגברים גיל 11

5K

מרץ 2018
2,686 כללי 555 גיל 1,641 בגברים גיל 56

5K

מרץ 2018
2,772 כללי 967 גיל 1,679 בגברים גיל 13

5K

מרץ 2018
2,827 כללי 980 גיל 1,699 בגברים גיל 10

5K

מרץ 2018
2,876 כללי 589 גיל 1,718 בגברים גיל 28

5K

מרץ 2018
2,968 כללי 604 גיל 1,754 בגברים גיל 60

5K

מרץ 2018