יוסי אברהם

תוצאות אחרונות

יוסי אברהם

10K

לפני 14 ימים

1:23:41

תוצאת השנה
995 כללי 94 גיל 758 בגברים גיל 48

21.1K

לפני 28 ימים

1:52:38

תוצאת השנה
2,686 כללי 108 גיל 2,397 בגברים גיל 56

5K

ינואר 2019

21:39

תוצאת השנה
12 כללי 2 גיל 12 בגברים

2K

2K

אוקטובר 2014

14:11

שיא אישי
104 כללי 13 גיל 66 בגברים

5K

5K

ינואר 2019

21:39

תוצאת השנה
12 כללי 2 גיל 12 בגברים

5K

נובמבר 2018
15 כללי 2 גיל 15 בגברים גיל 55

5K

ספטמבר 2018
204 כללי 24 גיל 153 בגברים גיל 47

5K

מאי 2018
15 כללי 4 גיל 15 בגברים גיל 55

5K

אפריל 2018
30 כללי 29 בגברים

5K

אפריל 2018

21:36

תוצאת השנה
6 כללי 2 גיל 6 בגברים גיל 55

5K

מרץ 2018
12 כללי 3 גיל 12 בגברים גיל 55

5K

נובמבר 2017
10 כללי 1 גיל 10 בגברים

5K

אוקטובר 2017

20:45

תוצאת השנה
30 כללי 5 גיל 30 בגברים גיל 54

5K

אוקטובר 2017
23 כללי 2 גיל 22 בגברים

5K

ספטמבר 2017
333 כללי 35 גיל 214 בגברים

5K

מאי 2017
4 כללי 1 גיל 4 בגברים

5K

נובמבר 2016
35 כללי 5 גיל 35 בגברים גיל 53

5K

אוקטובר 2016

20:05

תוצאת השנה
15 כללי 1 גיל 15 בגברים

5K

אוקטובר 2016
12 כללי 12 גיל 12 בגברים גיל 53

5K

ספטמבר 2016
294 כללי 38 גיל 204 בגברים

5K

יולי 2016
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 53

5K

יוני 2016
16 כללי 3 גיל 16 בגברים

5K

מאי 2016
11 כללי 6 גיל 11 בגברים

5K

מרץ 2016
63 כללי 61 גיל 62 בגברים

5K

מרץ 2016
2 כללי 1 גיל 2 בגברים

5K

אוקטובר 2015
12 כללי 2 גיל 12 בגברים

5K

ספטמבר 2015
333 כללי 27 גיל 226 בגברים

5K

יוני 2015
11 כללי 3 גיל 11 בגברים גיל 52

5K

אפריל 2015

19:38

שיא אישי
8 כללי 2 גיל 8 בגברים

5K

מרץ 2015
2 כללי 1 גיל 2 בגברים

5K

פברואר 2015
106 כללי 4 גיל 61 בגברים

5K

פברואר 2015
8 כללי 2 גיל 8 בגברים

5K

פברואר 2015
10 כללי 1 גיל 10 בגברים גיל 52

5K

אוקטובר 2014
134 כללי 67 גיל

5K

יוני 2014
18 כללי 3 גיל 18 בגברים

5K

מאי 2014
37 כללי 1 גיל 35 בגברים

5K

מאי 2014
10 כללי 3 גיל 10 בגברים

5K

מרץ 2014

20:18

תוצאת השנה
6 כללי 1 גיל 99 בגברים

5K

פברואר 2014
8 כללי 2 גיל 86 בגברים

5K

אוקטובר 2013

21:16

תוצאת השנה
28 כללי 3 גיל 28 בגברים

5K

ספטמבר 2013
25 כללי 9 גיל

5K

ספטמבר 2013
17 כללי 15 גיל 15 בגברים

5K

יוני 2013
15 כללי 4 גיל

5K

יוני 2013
116 כללי 6 גיל

5K

מרץ 2013

5K

פברואר 2013
5 כללי 2 גיל גיל 50

5K

אוקטובר 2012
21 כללי 18 גיל

5K

יוני 2012

5K

מאי 2012
18 כללי 5 גיל

5K

אפריל 2012
31 כללי 3 גיל

5K

אפריל 2012

20:33

תוצאת השנה
6 כללי גיל 41

5K

פברואר 2012
41 כללי 8 גיל

5K

אוקטובר 2011

22:55

תוצאת השנה
13 כללי 5 גיל גיל 48

5K

יוני 2011
67 כללי גיל 48

5K

אוגוסט 2010
350 כללי 65 גיל

5K

מאי 2010

21:03

תוצאת השנה

5K

יולי 2009

23:55

תוצאת השנה
44 כללי 27 גיל

10K

10K

לפני 14 ימים

1:23:41

תוצאת השנה
995 כללי 94 גיל 758 בגברים גיל 48

10K

נובמבר 2018
2,901 כללי 1,460 גיל 2,612 בגברים גיל 37

10K

נובמבר 2018
34 כללי 32 גיל 32 בגברים

10K

ספטמבר 2018

52:43

תוצאת השנה
90 כללי 16 גיל 82 בגברים גיל 45

10K

מרץ 2018
979 כללי 89 גיל 781 בגברים גיל 47

10K

מרץ 2017

52:42

תוצאת השנה
415 כללי 32 גיל 389 בגברים גיל 46

10K

נובמבר 2016
12,910 כללי 2,852 גיל 9,231 בגברים גיל 47

10K

יולי 2016
48 כללי 5 גיל 45 בגברים גיל 53

10K

יוני 2016
87 כללי 82 גיל 82 בגברים

10K

מרץ 2016

49:44

תוצאת השנה
166 כללי 10 גיל 152 בגברים גיל 45

10K

אוקטובר 2015
8,135 כללי 1,782 גיל 5,995 בגברים

10K

מאי 2015

42:16

תוצאת השנה
12 כללי 1 גיל 10 בגברים

10K

מרץ 2015
306 כללי 30 גיל 285 בגברים גיל 44

10K

פברואר 2015
4,340 כללי 137 גיל 3,578 בגברים גיל 56

10K

דצמבר 2014
7 כללי 2 גיל 7 בגברים

10K

נובמבר 2014
6 כללי 1 גיל 6 בגברים

10K

נובמבר 2014
22 כללי 12 גיל 21 בגברים גיל 34

10K

אוקטובר 2014

41:02

שיא אישי
20 כללי 4 גיל 20 בגברים

10K

אוגוסט 2014
9 כללי 9 בגברים גיל 51

10K

יוני 2014
10 כללי 4 גיל 10 בגברים

10K

פברואר 2014
5,303 כללי 147 גיל 4,616 בגברים גיל 55

10K

פברואר 2013

45:24

תוצאת השנה
89 כללי גיל 50

10K

אוקטובר 2012

46:09

תוצאת השנה
251 כללי גיל 49

10K

אוקטובר 2012
29 כללי 2 גיל

10K

מאי 2011
1,056 כללי 148 גיל גיל 40

10K

פברואר 2011
100 כללי

10K

ינואר 2011

46:50

תוצאת השנה
60 כללי 4 גיל

10K

אוקטובר 2010
26 כללי 26 גיל

10K

ספטמבר 2010
136 כללי 10 גיל

10K

מאי 2010
43 כללי 7 גיל

10K

מאי 2010
55 כללי 4 גיל

10K

אפריל 2010

43:39

תוצאת השנה
219 כללי 72 גיל

10K

מרץ 2010
287 כללי 187 גיל גיל 38

10K

פברואר 2010
94 כללי 11 גיל

10K

פברואר 2010
12 כללי 1 גיל

10K

ינואר 2010
84 כללי 10 גיל

10K

נובמבר 2009

55:13

תוצאת השנה

10K

אוגוסט 2008

53:54

תוצאת השנה

10K

אפריל 1993

46:06

תוצאת השנה
71 כללי 29 גיל

15K

15K

ינואר 2014

1:08:09

שיא אישי
29 כללי 3 גיל 26 בגברים

15K

אוקטובר 2011

1:09:43

תוצאת השנה

חצי מרתון

21.1K

לפני 28 ימים

1:52:38

תוצאת השנה
2,686 כללי 108 גיל 2,397 בגברים גיל 56

21.1K

ספטמבר 2016
169 כללי 13 גיל 162 בגברים גיל 53

21.1K

ינואר 2016

1:22:57

שיא אישי

21.1K

מרץ 2015

2:02:18

תוצאת השנה
1,506 כללי 628 גיל 1,347 בגברים גיל 37

21.1K

פברואר 2014

1:41:48

תוצאת השנה
98 כללי 10 גיל 92 בגברים גיל 51

21.1K

פברואר 2013

1:52:57

תוצאת השנה
369 כללי 33 גיל 331 בגברים גיל 50

21.1K

דצמבר 2011

1:36:11

תוצאת השנה


21.1K

מאי 2010

2:04:09

תוצאת השנה
1,249 כללי גיל 39

21.1K

נובמבר 2008

2:11:25

תוצאת השנה
1,782 כללי 958 גיל גיל 36

21.1K

נובמבר 2007

2:11:58

תוצאת השנה
1,571 כללי גיל 35

21.1K

מאי 2001

1:51:48

תוצאת השנה
190 כללי 41 גיל

מרתון

42.2K

מרץ 2014
485 כללי 91 גיל 449 בגברים גיל 43

42.2K

פברואר 2014

3:39:56

שיא אישי
458 כללי 103 גיל 443 בגברים גיל 43

42.2K

ינואר 2013

4:29:21

תוצאת השנה
1,385 כללי 1,246 בגברים גיל 50

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2018

7:39:44

שיא אישי
362 כללי 15 גיל 337 בגברים

איש ברזל

איש ברזל

אוקטובר 2018

13:46:09

שיא אישי
2,200 כללי 87 גיל 1,951 בגברים

תוצאות נוספות

מאי 2018
51 כללי 7 גיל 43 בגברים גיל 55

79 כללי 35 גיל 66 בגברים גיל 54

אוקטובר 2017
47 כללי 9 גיל 46 בגברים גיל 54

אוקטובר 2017
32 כללי 4 גיל 32 בגברים גיל 73

יוני 2017
73 כללי 16 גיל 73 בגברים גיל 54

ינואר 2017
74 כללי 6 גיל 50 בגברים גיל 54

נובמבר 2016
39 כללי 10 גיל 39 בגברים גיל 53

21k
אוקטובר 2016
30 כללי 4 גיל 28 בגברים

פברואר 2016
8 כללי 1 גיל 8 בגברים


אוקטובר 2015
278 כללי 144 גיל 241 בגברים גיל 52

מאי 2015
8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 52

4 כללי 1 גיל 4 בגברים

אוקטובר 2014
162 כללי 93 גיל 153 בגברים

ספטמבר 2014
8 כללי 8 בגברים גיל 51

10 כללי 1 גיל 61 בגברים


נובמבר 2013
14 כללי 4 גיל 14 בגברים


דצמבר 2012
1 כללי 1 גיל גיל 49

אוקטובר 2012
45 כללי גיל 41


נובמבר 2011
5 כללי 1 גיל גיל 48


אוקטובר 2007
631 כללי גיל 35

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

יוסי אברהם