יובל ריס

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

יובל ריס

2K

מרץ 2018

9:28

שיא אישי
16 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 11


2K

2K

מרץ 2018

9:28

שיא אישי
16 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 11

תוצאות נוספות