יובל מזרחי

תוצאות אחרונות

יובל מזרחי

60מ

פברואר 2019
5 כללי גיל 16

60מ

פברואר 2019

8.18

תוצאת השנה

60מ

פברואר 2019
9 כללי גיל 16

2K

2K

פברואר 2010

13:46

שיא אישי
49 כללי 15 גיל

5K

5K

דצמבר 2016

26:53

תוצאת השנה
185 כללי 92 גיל 167 בגברים

5K

אפריל 2016
183 כללי 64 גיל 115 בגברים גיל 12

5K

יוני 2015
99 כללי 13 גיל 28 בנשים גיל 16

5K

פברואר 2015

14:48

שיא אישי
142 כללי 3 גיל 101 בגברים

5K

מאי 2014
797 כללי 8 גיל 267 בנשים

5K

מרץ 2014

25:37

תוצאת השנה
57 כללי 26 גיל 51 בגברים

5K

אפריל 2012

30:12

תוצאת השנה
126 כללי 20 גיל

10K

10K

מרץ 2018

1:02:46

תוצאת השנה
2,406 כללי 165 גיל 2,058 בגברים גיל 43

10K

פברואר 2016

57:11

תוצאת השנה
3,656 כללי 90 גיל 3,140 בגברים גיל 55

10K

אוקטובר 2015
8,504 כללי 641 גיל 6,173 בגברים

10K

יוני 2015
1,678 כללי 17 גיל 528 בנשים גיל 17

10K

פברואר 2015
1,720 כללי 72 גיל 1,603 בגברים גיל 54

10K

פברואר 2015

51:01

שיא אישי
69 כללי 3 גיל 67 בגברים

10K

מאי 2014
634 כללי 9 גיל 581 בגברים

10K

פברואר 2014

53:41

תוצאת השנה
2,973 כללי 106 גיל 2,760 בגברים גיל 53

10K

מרץ 2012

1:00:09

תוצאת השנה
1,865 כללי 1,640 בגברים גיל 17

10K

מרץ 2007

54:05

תוצאת השנה

10K

מרץ 2005

1:01:43

תוצאת השנה
544 כללי 101 גיל

10K

אפריל 2002

1:02:49

תוצאת השנה
323 כללי 122 גיל

חצי מרתון

21.1K

ינואר 2019

1:42:24

שיא אישי
12 כללי 7 גיל 12 בגברים גיל 24

21.1K

מרץ 2018

1:42:37

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2014

2:15:00

תוצאת השנה
2,795 כללי 1,222 גיל 2,410 בגברים גיל 39

21.1K

דצמבר 2013

1:58:16

תוצאת השנה
2,110 כללי 1,885 בגברים גיל 38

60מ

60מ

פברואר 2019
5 כללי גיל 16

60מ

פברואר 2019

8.18

תוצאת השנה

60מ

פברואר 2019
9 כללי גיל 16

60מ

ינואר 2019
1 כללי גיל 16

60מ

פברואר 2018

8.14

תוצאת השנה

60מ

פברואר 2018
1 כללי

60מ

אפריל 2015
4 כללי גיל 12

60מ

מרץ 2015
3 כללי גיל 12

60מ

פברואר 2015

8.84

שיא אישי


60מ

מאי 2014

8.82

תוצאת השנה

תוצאות נוספות

פברואר 2019
7 כללי גיל 16

ינואר 2019
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 19


פברואר 2018
1 כללי
אפריל 2017
104 כללי 57 גיל 74 בגברים גיל 11

מרץ 2017
42 כללי 12 גיל 40 בגברים גיל 13185 כללי 88 גיל 166 בגברים

דצמבר 2014
70 כללי 9 גיל 13 בגברים גיל 11

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

יובל מזרחי