יובל כרמי

תוצאות אחרונות

יובל כרמי

10K

לפני 6 ימים
5 כללי 5 גיל 5 בגברים

10K

לפני 12 ימים
471 כללי 88 גיל 404 בגברים גיל 41

10K

לפני 27 ימים
33 כללי 26 גיל 32 בגברים

2K

2K

נובמבר 2013

12:25

תוצאת השנה
299 כללי 94 בנשים גיל 12

2K

נובמבר 2012

11:57

שיא אישי
261 כללי גיל 11

2K

פברואר 2012
156 כללי 9 גיל

5K

5K

נובמבר 2018
833 כללי 192 גיל 320 בנשים גיל 17

5K

ספטמבר 2018

24:50

תוצאת השנה
81 כללי 15 גיל 71 בגברים גיל 40

5K

יולי 2018
19 כללי 4 גיל 17 בגברים גיל 40

5K

מאי 2013

15:07

תוצאת השנה

5K

יוני 2012

14:58

שיא אישי5K

פברואר 2011

15:36

תוצאת השנה

5K

יולי 2010

15:12

תוצאת השנה

5K

יוני 2007

20:18

תוצאת השנה

5K

אוגוסט 2003

18:30

תוצאת השנה
4 כללי 3 גיל

10K

10K

לפני 6 ימים
5 כללי 5 גיל 5 בגברים

10K

לפני 12 ימים
471 כללי 88 גיל 404 בגברים גיל 41

10K

לפני 27 ימים
33 כללי 26 גיל 32 בגברים

10K

ינואר 2019

32:55

תוצאת השנה
9 כללי 9 גיל 9 בגברים גיל 36

10K

נובמבר 2018

32:11

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 35

10K

אוגוסט 2018
3 כללי 3 גיל 3 בגברים

10K

אפריל 2018
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

מרץ 2018
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

10K

מרץ 2018
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 35

10K

פברואר 2018
11 כללי 10 גיל 11 בגברים גיל 35

10K

ינואר 2018
4 כללי 3 גיל 4 בגברים גיל 35

10K

דצמבר 2017

34:09

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

נובמבר 2017
64 כללי 13 גיל 62 בגברים

10K

מרץ 2017
8 כללי 6 גיל גיל 34

10K

נובמבר 2016

33:10

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 33

10K

ספטמבר 2016
19 כללי 6 גיל 17 בגברים גיל 33

10K

ינואר 2016
6 כללי 5 גיל 6 בגברים גיל 33

10K

אוקטובר 2015
24 כללי 16 גיל 24 בגברים

10K

פברואר 2015

32:38

תוצאת השנה
12 כללי 10 גיל 12 בגברים גיל 32

10K

יולי 2013
5 כללי גיל 30

10K

מאי 2013

31:54

תוצאת השנה


10K

אפריל 2013
2 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2013
2 כללי 2 בגברים גיל 30

10K

מרץ 2013
3 כללי גיל 30


10K

אפריל 2012
2 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2012

31:38

שיא אישי
3 כללי גיל 29

10K

מרץ 2012
4 כללי גיל 29

10K

דצמבר 2011
1 כללי גיל 28


10K

אוקטובר 2011
2 כללי 1 גיל גיל 28

10K

יוני 2011
2 כללי 2 גיל גיל 28


10K

אפריל 2011
1 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2011

32:07

תוצאת השנה

10K

אפריל 2011
5 כללי גיל 28


10K

יוני 2010

33:50

תוצאת השנה

10K

מאי 2008

33:39

תוצאת השנה
6 כללי 5 גיל

10K

ינואר 2007

34:45

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2006

33:59

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2006
14 כללי 11 גיל

10K

אוקטובר 2004

39:12

תוצאת השנה
3 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2002

36:46

תוצאת השנה
15 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2002
30 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2002
18 כללי 4 גיל

10K

פברואר 2002
33 כללי גיל 19

10K

מרץ 2001
226 כללי 16 גיל

10K

מרץ 2001
43 כללי גיל 18

10K

פברואר 2001

38:36

תוצאת השנה
29 כללי 4 גיל

10K

אפריל 2000
237 כללי גיל 17

10K

פברואר 2000

43:15

תוצאת השנה
91 כללי 11 גיל גיל 17

15K

15K

נובמבר 2012

51:59

תוצאת השנה
14 כללי גיל 29

15K

נובמבר 2011

50:17

שיא אישי
3 כללי גיל 28

15K

נובמבר 2005

53:40

תוצאת השנה

15K

נובמבר 2004

55:05

תוצאת השנה
10 כללי 4 גיל

חצי מרתון

21.1K

יולי 2009

1:23:39

שיא אישי

21.1K

אפריל 2002

1:26:25

תוצאת השנה
20 כללי 1 גיל

21.1K

מאי 2001

1:28:32

תוצאת השנה
33 כללי 1 גיל

מרתון

42.2K

ינואר 2012

2:28:27

שיא אישי
23 כללי גיל 29

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
54 כללי 50 גיל 50 בגברים גיל 40


יוני 2015
98 כללי 20 גיל 71 בגברים גיל 37

אוקטובר 2014
6 כללי 4 גיל 6 בגבריםדצמבר 2011

נובמבר 2011
1 כללי 1 גיל גיל 28


נובמבר 2006
27 כללי גיל 23

ינואר 2005
15 כללי 9 גיל

אוקטובר 2004
3 כללי 3 גילינואר 2002
31 כללי 6 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

יובל כרמי