יובל גד

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

יובל גד
ינואר 2019
10 כללי 3 גיל 4 בנשים גיל 15

נובמבר 2018
5 כללי 4 גיל 5 בנשים גיל 14

אוקטובר 2018
4 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 14

2K

2K

נובמבר 2017

7:32

שיא אישי
8 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 13

2K

נובמבר 2016
18 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 12

2K

אפריל 2016

7:32

תוצאת השנה
2 כללי 1 גיל 1 בנשים

2K

נובמבר 2015

7:52

תוצאת השנה
13 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 11

2K

מאי 2015

2K

מאי 2015
12 כללי 1 גיל 1 בנשים

2K

נובמבר 2014
18 כללי 1 גיל 4 בנשים

2K

מאי 2014

8:41

תוצאת השנה
67 כללי 1 גיל 12 בנשים

2K

דצמבר 2013

9:39

תוצאת השנה
66 כללי 15 בנשים גיל 9

תוצאות נוספות

ינואר 2019
10 כללי 3 גיל 4 בנשים גיל 15

נובמבר 2018
5 כללי 4 גיל 5 בנשים גיל 14

אוקטובר 2018
4 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 14

דצמבר 2017
2 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 13

אוקטובר 2017
2 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 13

אוקטובר 2017
12 כללי 4 גיל 5 בנשים גיל 13

אוקטובר 2017
2 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 13

ספטמבר 2017
21 כללי 3 גיל 5 בנשים גיל 13

2 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 13

מאי 2017
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 13

אפריל 2017
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 13

מרץ 2017
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 13

מרץ 2017
7 כללי 1 גיל 2 בנשים

דצמבר 2016
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 12

אוקטובר 2016
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 12

ספטמבר 2016
17 כללי 2 גיל 6 בנשים גיל 12

יוני 2016
3 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 12

מאי 2016
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 12


5 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 12

דצמבר 2015
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 11

אוקטובר 2015
1 כללי 1 גיל 1 בנשים

אוקטובר 2015
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 11

ספטמבר 2015
1 כללי 1 גיל 1 בנשים

יוני 2015
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 11

אפריל 2015
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 11

מרץ 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 11


דצמבר 2014
14 כללי 1 גיל 6 בגברים

אוקטובר 2014
7 כללי 1 גיל 7 בנשים גיל 10

אוקטובר 2014
7 כללי 1 גיל 7 בנשים גיל 10

ספטמבר 2014
8 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 10

יוני 2014
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 10

מאי 2014
7 כללי 1 גיל 7 בנשים גיל 10


נובמבר 2013
2 כללי 2 בנשים גיל 9הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

יובל גד