יובל ארצי

תוצאות אחרונות

יובל ארצי
מרץ 2018
1,918 כללי 1,918 גיל 1,918 בנשים גיל 20

10K

פברואר 2018

43:26

שיא אישי
270 כללי 146 גיל 253 בגברים גיל 23

10K

נובמבר 2016
916 כללי 502 גיל 861 בגברים גיל 21

2K

2K

אוקטובר 2008

9:04

שיא אישי

5K

5K

פברואר 2013

20:48

תוצאת השנה

5K

אוקטובר 2012

21:16

תוצאת השנה
27 כללי 13 גיל

5K

פברואר 2012
47 כללי 4 גיל

5K

דצמבר 2011

20:43

שיא אישי
27 כללי 11 גיל

5K

אוקטובר 2009

27:06

תוצאת השנה
65 כללי 10 גיל

10K

10K

פברואר 2018

43:26

שיא אישי
270 כללי 146 גיל 253 בגברים גיל 23

10K

נובמבר 2016
916 כללי 502 גיל 861 בגברים גיל 21

10K

פברואר 2016

45:50

תוצאת השנה
567 כללי 282 גיל 530 בגברים גיל 21

10K

פברואר 2015

46:50

תוצאת השנה
593 כללי 312 גיל 567 בגברים גיל 20

10K

אפריל 2011
4,234 כללי גיל 15

10K

פברואר 2011

55:01

תוצאת השנה
267 כללי

10K

פברואר 2010

58:32

תוצאת השנה
419 כללי 46 גיל

10K

אוקטובר 2006

1:11:03

תוצאת השנה
643 כללי 287 גיל

תוצאות נוספות

מרץ 2018
1,918 כללי 1,918 גיל 1,918 בנשים גיל 20

מאי 2014
108 כללי 6 גיל 104 בגברים גיל 19


פברואר 2013
21 כללי 21 בגברים גיל 18

דצמבר 2012
39 כללי גיל 17

אוקטובר 2012
28 כללי גיל 17


אוקטובר 2011
38 כללי גיל 16


אפריל 2011
27 כללי גיל 16
ספטמבר 2009
38 כללי גיל 14

ספטמבר 2008

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

יובל ארצי