יואב שרעבי

תוצאות אחרונות

יואב שרעבי
נובמבר 2017
89 כללי 38 גיל 74 בגברים גיל 22

אוקטובר 2016
9 כללי 9 גיל 9 בגברים גיל 12

5K

יוני 2015

33:40

שיא אישי
149 כללי 76 גיל 119 בגברים

5K

5K

יוני 2015

33:40

שיא אישי
149 כללי 76 גיל 119 בגברים

10K

10K

נובמבר 2014

51:36

שיא אישי
286 כללי 41 גיל 257 בגברים

תוצאות נוספות

נובמבר 2017
89 כללי 38 גיל 74 בגברים גיל 22

אוקטובר 2016
9 כללי 9 גיל 9 בגברים גיל 12

אפריל 2010
16 כללי גיל 17