יואב קונשטט

תוצאות אחרונות

יואב קונשטט
אוקטובר 2017
21 כללי 8 גיל 19 בגברים גיל 14

נובמבר 2016
18 כללי 8 גיל 17 בגברים גיל 13

5K

נובמבר 2015

26:12

תוצאת השנה
48 כללי 23 גיל 44 בגברים גיל 12

5K

5K

נובמבר 2015

26:12

תוצאת השנה
48 כללי 23 גיל 44 בגברים גיל 12

5K

נובמבר 2014

25:53

שיא אישי
50 כללי 18 גיל 45 בגברים

תוצאות נוספות

אוקטובר 2017
21 כללי 8 גיל 19 בגברים גיל 14

נובמבר 2016
18 כללי 8 גיל 17 בגברים גיל 13

נובמבר 2013
175 כללי 53 גיל 133 בגברים גיל 10

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

יואב קונשטט