יואב פרידמן

תוצאות אחרונות

יואב פרידמן
לפני 17 ימים
93 כללי 29 גיל 93 בגברים גיל 46

21.1K

פברואר 2019
733 כללי 208 גיל 567 בגברים

21.1K

ינואר 2019

1:21:36

שיא אישי
31 כללי 4 גיל 31 בגברים גיל 46

5K

5K

אפריל 2016

31:14

שיא אישי
67 כללי 14 גיל 48 בגברים

10K

10K

אוקטובר 2018
14 כללי 14 גיל 14 בגברים

10K

ספטמבר 2018
38 כללי 35 גיל 35 בגברים

10K

אוגוסט 2018
12 כללי 12 גיל 12 בגברים

10K

אפריל 2018

39:03

שיא אישי
77 כללי 8 גיל 71 בגברים גיל 45

10K

דצמבר 2016

39:57

תוצאת השנה
16 כללי 8 גיל 16 בגברים

10K

אוגוסט 2016
13 כללי 12 גיל 12 בגברים

10K

מאי 2016
89 כללי 18 גיל 82 בגברים

10K

מרץ 2016
1,521 כללי 102 גיל 1,392 בגברים גיל 40

10K

פברואר 2016
4,710 כללי 537 גיל 3,885 בגברים גיל 40

10K

מאי 2015

48:21

תוצאת השנה
188 כללי 26 גיל 173 בגברים

10K

מאי 2014

47:33

תוצאת השנה
110 כללי 22 גיל 104 בגברים

10K

אוקטובר 2012

1:03:37

תוצאת השנה

10K

ינואר 2008

46:00

תוצאת השנה

15K

15K

נובמבר 2016

1:02:45

שיא אישי
180 כללי 39 גיל 167 בגברים גיל 43

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2019
733 כללי 208 גיל 567 בגברים

21.1K

ינואר 2019

1:21:36

שיא אישי
31 כללי 4 גיל 31 בגברים גיל 46

21.1K

דצמבר 2018
1,436 כללי 294 גיל 1,185 בגברים

21.1K

נובמבר 2018

1:25:34

תוצאת השנה
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 45

21.1K

נובמבר 2017

1:26:25

תוצאת השנה
24 כללי 6 גיל 24 בגברים

21.1K

ספטמבר 2017
24 כללי 22 גיל 22 בגברים

21.1K

דצמבר 2016

1:30:01

תוצאת השנה
185 כללי 33 גיל 173 בגברים גיל 43

21.1K

ספטמבר 2016
24 כללי 2 גיל 23 בגברים גיל 43

21.1K

פברואר 2016
4,532 כללי 1,826 גיל 3,851 בגברים גיל 23

21.1K

דצמבר 2014

2:13:59

תוצאת השנה
2,481 כללי 682 גיל 2,039 בגברים


21.1K

מרץ 2013
1,079 כללי 1,028 בגברים גיל 30

21.1K

פברואר 2013

1:42:58

תוצאת השנה
89 כללי גיל 30

מרתון

42.2K

פברואר 2017

3:13:51

שיא אישי
96 כללי 19 גיל 91 בגברים גיל 44

42.2K

ינואר 2016

4:48:54

תוצאת השנה
1,777 כללי 401 גיל 1,553 בגברים גיל 40

תוצאות נוספות

לפני 17 ימים
93 כללי 29 גיל 93 בגברים גיל 46

יוני 2018
30 כללי 23 גיל 29 בגברים גיל 45

יוני 2018
330 כללי 229 גיל 229 בגברים

מאי 2018
32 כללי 11 גיל 32 בגברים גיל 45

אוקטובר 2015
535 כללי 151 גיל 443 בגברים גיל 39

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

יואב פרידמן