יואב יפה

תוצאות אחרונות

יואב יפה

10K

פברואר 2019

37:47

שיא אישי
66 כללי 9 גיל 64 בגברים

5k
פברואר 2019
2 כללי 1 גיל 2 בגברים

10K

נובמבר 2018
2,449 כללי 18 גיל 2,223 בגברים גיל 63

2K

2K

פברואר 2018

6:58

שיא אישי
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

2K

פברואר 2017

8:17

תוצאת השנה
5 כללי 1 גיל 5 בגברים

5K

5K

אפריל 2018
21 כללי 21 בגברים

5K

מרץ 2018

20:34

שיא אישי
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 14

5K

מרץ 2017

24:17

תוצאת השנה
17 כללי 4 גיל 17 בגברים גיל 13

5K

יוני 2015

24:11

תוצאת השנה
29 כללי 15 גיל 27 בגברים גיל 11

5K

יוני 2013

28:52

תוצאת השנה
47 כללי 20 גיל

10K

10K

פברואר 2019

37:47

שיא אישי
66 כללי 9 גיל 64 בגברים

10K

נובמבר 2018
2,449 כללי 18 גיל 2,223 בגברים גיל 63

10K

פברואר 2018

49:49

תוצאת השנה
1,198 כללי 7 גיל 1,098 בגברים גיל 63

10K

אפריל 2016
80 כללי 3 גיל 74 בגברים גיל 61

10K

מרץ 2016
870 כללי 31 גיל 678 בגברים גיל 61

10K

פברואר 2016

51:11

תוצאת השנה
1,608 כללי 12 גיל 1,491 בגברים גיל 61

10K

אוקטובר 2012

10K

ינואר 2012

50:01

תוצאת השנה
549 כללי 9 גיל גיל 57

10K

נובמבר 2011

52:49

תוצאת השנה


10K

אוקטובר 2010

10K

ינואר 2010

50:21

תוצאת השנה
635 כללי גיל 55

10K

אוקטובר 2009

10K

ינואר 2009

50:31

תוצאת השנה

תוצאות נוספות

5k
פברואר 2019
2 כללי 1 גיל 2 בגברים

נובמבר 2018
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 14

אוקטובר 2018
13 כללי 13 גיל 13 בגברים גיל 14

ספטמבר 2018
7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 14

23 כללי 23 גיל 23 בגברים גיל 14

10 כללי 10 גיל 10 בגברים גיל 14

דצמבר 2017
17 כללי 17 גיל 17 בגברים גיל 13

נובמבר 2017
10 כללי 6 גיל 10 בגברים

אוקטובר 2017
7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 13

33 כללי 33 גיל 33 בגברים גיל 13

דצמבר 2016
59 כללי 59 גיל 59 בגברים גיל 12

יוני 2014
48 כללי 20 גיל 47 בגברים

368 כללי 26 גיל גיל 58


דצמבר 2005
127 כללי גיל 50

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

יואב יפה