יואב יגור

תוצאות אחרונות

יואב יגור
לפני 12 ימים
20 כללי 12 גיל 20 בגברים גיל 17

5K

לפני 20 ימים

19:18

תוצאת השנה
24 כללי 16 גיל 23 בגברים גיל 17

10K

מרץ 2019

42:13

שיא אישי
60 כללי 7 גיל 54 בגברים גיל 17

2K

2K

מרץ 2015

6:48

שיא אישי
3 כללי 3 גיל 3 בגברים

2K

נובמבר 2014

8:03

תוצאת השנה
4 כללי 2 גיל 4 בגברים

2K

מאי 2014
3 כללי 2 גיל 3 בגברים

2K

מרץ 2014
12 כללי 5 גיל 12 בגברים

2K

נובמבר 2013

7:53

תוצאת השנה
3 כללי 3 בגברים גיל 112K

נובמבר 2012

9:42

תוצאת השנה
81 כללי גיל 10


2K

נובמבר 2011

8:45

תוצאת השנה
31 כללי גיל 9


2K

מאי 2011
69 כללי 10 גיל גיל 9

5K

5K

לפני 20 ימים

19:18

תוצאת השנה
24 כללי 16 גיל 23 בגברים גיל 17

5K

דצמבר 2018
20 כללי 12 גיל 19 בגברים גיל 16

5K

אפריל 2018

17:50

תוצאת השנה
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 16

5K

נובמבר 2017
17 כללי 3 גיל 16 בגברים גיל 15

5K

אפריל 2017

18:03

תוצאת השנה
24 כללי 24 גיל 24 בגברים

5K

מרץ 2017
7 כללי 5 גיל 7 בגברים

5K

נובמבר 2016
30 כללי 12 גיל 27 בגברים גיל 14

5K

אפריל 2016

20:00

תוצאת השנה
26 כללי 17 גיל 23 בגברים

5K

מרץ 2016
14 כללי 5 גיל 14 בגברים

5K

נובמבר 2015
96 כללי 42 גיל 82 בגברים גיל 13

5K

מאי 2015
17 כללי 9 גיל 16 בגברים

5K

פברואר 2015

9:28

שיא אישי
2 כללי 1 גיל 3 בגברים

10K

10K

מרץ 2019

42:13

שיא אישי
60 כללי 7 גיל 54 בגברים גיל 17

10K

פברואר 2019
271 כללי 49 גיל 264 בגברים

15K

15K

מרץ 2017
8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 15

15K

פברואר 2017

8:50

שיא אישי

תוצאות נוספות

לפני 12 ימים
20 כללי 12 גיל 20 בגברים גיל 17

אוקטובר 2018
17 כללי 14 גיל 17 בגברים גיל 16

ספטמבר 2018
8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 16

ספטמבר 2018
7 כללי 6 גיל 7 בגברים גיל 16

יוני 2018
15 כללי 15 גיל 15 בגברים גיל 16

14 כללי 14 גיל 14 בגברים גיל 16

7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 16

19 כללי 17 גיל 19 בגברים גיל 16

אפריל 2018
14 כללי 14 גיל 14 בגברים גיל 16


פברואר 2018
76 כללי 76 גיל 76 בגברים

10 כללי 10 גיל 10 בגברים גיל 15

אוקטובר 2017
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 15

אוקטובר 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 15

ספטמבר 2017
8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 15

3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 15

6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 15

6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 15

אפריל 2017
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 15

5 כללי 5 גיל 5 בגברים

פברואר 2017
17 כללי 17 גיל 17 בגברים גיל 15

אוקטובר 2016
15 כללי 15 גיל 15 בגברים גיל 14

אוקטובר 2016
10 כללי 9 גיל 9 בגברים גיל 14

ספטמבר 2016
18 כללי 17 גיל 17 בגברים גיל 14

אפריל 2016
18 כללי 14 גיל 14 בגברים גיל 14


פברואר 2016
16 כללי 5 גיל 16 בגברים גיל 14

דצמבר 2015
10 כללי 9 גיל 10 בגברים גיל 13

אוקטובר 2015
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 13

ספטמבר 2015
3 כללי 3 גיל 3 בגברים

יוני 2015
8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 13

אפריל 2015
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 13

מרץ 2015
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 13

דצמבר 2014
26 כללי 5 גיל 20 בגברים

אוקטובר 2014
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 12

אוקטובר 2014
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 12

יוני 2014
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 12

מאי 2014
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 12


פברואר 2014
5 כללי 4 גיל 5 בגברים גיל 11

נובמבר 2013
8 כללי 8 בגברים גיל 11


דצמבר 2012
16 כללי גיל 10
אוקטובר 2011
11 כללי גיל 9הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

יואב יגור