יהונתן שרמן

תוצאות אחרונות

יהונתן שרמן

10K

מרץ 2018

46:35

תוצאת השנה
162 כללי 62 גיל 153 בגברים גיל 32

15K

נובמבר 2017

1:05:48

תוצאת השנה
241 כללי 75 גיל 227 בגברים גיל 31

10K

אוקטובר 2017

41:52

תוצאת השנה
57 כללי 46 גיל 53 בגברים

2K

2K

אפריל 2000

9:32

שיא אישי
22 כללי גיל 14

5K

5K

מרץ 2017

21:21

תוצאת השנה
33 כללי 4 גיל גיל 31

5K

אפריל 2016

23:34

תוצאת השנה
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 30

5K

מרץ 2011

19:08

שיא אישי
11 כללי 1 גיל

5K

נובמבר 2007

19:12

תוצאת השנה
18 כללי גיל 21

10K

10K

מרץ 2018

46:35

תוצאת השנה
162 כללי 62 גיל 153 בגברים גיל 32

10K

אוקטובר 2017

41:52

תוצאת השנה
57 כללי 46 גיל 53 בגברים

10K

יולי 2017
69 כללי 33 גיל 68 בגברים גיל 31

10K

מאי 2015

38:56

תוצאת השנה
86 כללי 13 גיל 83 בגברים

10K

אפריל 2015

10K

מרץ 2015

10K

מרץ 2015
54 כללי 27 גיל 51 בגברים גיל 29

10K

יוני 2014
26 כללי 25 בגברים גיל 28

10K

מרץ 2014
204 כללי 101 גיל 193 בגברים גיל 28

10K

מרץ 2014
103 כללי 45 גיל 89 בגברים גיל 28

10K

פברואר 2014

42:04

תוצאת השנה
170 כללי 88 גיל 162 בגברים גיל 28

10K

פברואר 2014
26 כללי 16 גיל 23 בגברים גיל 28

10K

מרץ 2013

59:13

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2012
46 כללי גיל 26

10K

יולי 2012

10K

מאי 2012

40:37

תוצאת השנה

10K

מרץ 2012
744 כללי גיל 16

10K

מרץ 2012
412 כללי 383 בגברים גיל 26

10K

ינואר 2010

38:10

תוצאת השנה
69 כללי גיל 24

10K

מרץ 2009

37:16

תוצאת השנה
10 כללי 7 גיל


10K

ינואר 2008

36:13

שיא אישי

10K

מאי 2007

39:32

תוצאת השנה
20 כללי 8 גיל

10K

פברואר 2006

40:50

תוצאת השנה
38 כללי 19 גיל

10K

אפריל 2004

40:00

תוצאת השנה
57 כללי 4 גיל

10K

פברואר 2004
45 כללי גיל 18

10K

אפריל 2003

37:51

תוצאת השנה
30 כללי 3 גיל

10K

פברואר 2003
33 כללי 7 גיל

10K

מרץ 2002
198 כללי 7 גיל

10K

פברואר 2002

47:13

תוצאת השנה
147 כללי 7 גיל

10K

מאי 2001

47:35

תוצאת השנה
77 כללי 38 גיל

10K

פברואר 2001
214 כללי 15 גיל

15K

15K

נובמבר 2017

1:05:48

תוצאת השנה
241 כללי 75 גיל 227 בגברים גיל 31

15K

נובמבר 2014

1:00:00

תוצאת השנה
111 כללי 33 גיל 106 בגברים גיל 28

15K

נובמבר 2013

1:01:44

תוצאת השנה
123 כללי 116 בגברים גיל 27

15K

נובמבר 2012

1:02:42

תוצאת השנה
145 כללי גיל 26

15K

נובמבר 2011

58:35

שיא אישי
65 כללי גיל 25

15K

נובמבר 2009

59:04

תוצאת השנה
58 כללי גיל 23

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2014

1:23:39

תוצאת השנה
64 כללי 46 גיל 61 בגברים

21.1K

מרץ 2014
1,435 כללי 744 גיל 1,325 בגברים גיל 28

21.1K

דצמבר 2013

1:27:50

תוצאת השנה
135 כללי 131 בגברים גיל 27

21.1K

דצמבר 2012

1:27:53

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2011

1:25:38

תוצאת השנה


21.1K

דצמבר 2009

1:20:52

שיא אישי


21.1K

מרץ 2005
25 כללי 1 גיל

21.1K

פברואר 2005

1:28:43

תוצאת השנה
35 כללי 1 גיל

21.1K

מרץ 2004

1:29:49

תוצאת השנה
26 כללי 1 גיל

מרתון

42.2K

ינואר 2015

2:54:15

שיא אישי
68 כללי 52 גיל 67 בגברים גיל 29

42.2K

ינואר 2014

3:08:13

תוצאת השנה
132 כללי 126 בגברים גיל 28

42.2K

ינואר 2013

3:06:11

תוצאת השנה
145 כללי 129 בגברים גיל 27

42.2K

ינואר 2012

3:12:44

תוצאת השנה
157 כללי גיל 26

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

יהונתן שרמן