יהודית שפירא

תוצאות אחרונות

יהודית שפירא
אוקטובר 2018
40 כללי 1 גיל 6 בנשים גיל 53

ספטמבר 2018
44 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 53

ספטמבר 2018
17 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 53

5K

5K

דצמבר 2016

21:50

תוצאת השנה
70 כללי 1 גיל 6 בנשים גיל 51

5K

נובמבר 2016
35 כללי 1 גיל 6 בנשים

5K

אוקטובר 2016
40 כללי 2 גיל 5 בנשים גיל 51

5K

אוקטובר 2015

23:20

תוצאת השנה
16 כללי 2 גיל 2 בנשים

5K

מרץ 2015
52 כללי 2 גיל 7 בנשים

5K

דצמבר 2014

23:26

תוצאת השנה
42 כללי 1 גיל 9 בנשים גיל 49

5K

נובמבר 2014
26 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 49

5K

אפריל 2014
59 כללי 8 בנשים גיל 49

5K

מרץ 2014
68 כללי 8 בנשים גיל 49

5K

דצמבר 2013
69 כללי 9 בנשים גיל 48

5K

נובמבר 2013

23:00

תוצאת השנה
25 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 48

5K

דצמבר 2012

23:57

תוצאת השנה
45 כללי 1 בנשים גיל 47

5K

נובמבר 2012

5K

מאי 2012
25 כללי 1 גיל

5K

דצמבר 2011

24:03

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2010
69 כללי גיל 455K

מאי 2010
25 כללי 2 גיל

5K

אפריל 2010

22:11

תוצאת השנה


5K

מאי 2009
28 כללי 2 גיל

5K

אפריל 2009

21:10

תוצאת השנה

5K

דצמבר 2008
52 כללי 2 גיל

5K

נובמבר 2008
97 כללי גיל 43

5K

יוני 2008

21:00

תוצאת השנה


5K

נובמבר 2007
95 כללי גיל 42


5K

מאי 2007
9 כללי 1 גיל

5K

מאי 2007
26 כללי 2 גיל

5K

אפריל 2007

20:30

שיא אישי
25 כללי 1 גיל

5K

נובמבר 2006

21:30

תוצאת השנה
34 כללי 1 גיל


5K

ספטמבר 2005

27:15

תוצאת השנה

10K

10K

דצמבר 2017
133 כללי 1 גיל 11 בנשים

10K

נובמבר 2017

46:55

תוצאת השנה
242 כללי 3 גיל 24 בנשים

10K

אוקטובר 2017
14,129 כללי 312 גיל 4,338 בנשים גיל 55

10K

ינואר 2014

48:21

תוצאת השנה
366 כללי 23 בנשים גיל 49

10K

אוקטובר 2013

49:09

תוצאת השנה
195 כללי גיל 48

10K

מרץ 2013
10,179 כללי 2,918 בנשים גיל 51

10K

אוקטובר 2012

48:52

תוצאת השנה
312 כללי גיל 47

10K

מאי 2012
389 כללי 13 גיל

10K

נובמבר 2011

50:40

תוצאת השנה
253 כללי גיל 46

10K

נובמבר 2010

48:08

תוצאת השנה
162 כללי גיל 45

10K

ספטמבר 2010
111 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2009

46:01

תוצאת השנה


10K

ינואר 2008

44:07

תוצאת השנה

10K

מרץ 2007
126 כללי גיל 42


10K

מרץ 2007

42:38

שיא אישי10K

ינואר 2007

10K

אפריל 2004

45:03

תוצאת השנה
138 כללי 9 גיל

10K

אפריל 2004
111 כללי 4 גיל

10K

מרץ 2004
408 כללי 7 גיל

10K

מרץ 2004
198 כללי 4 גיל

10K

פברואר 2004
131 כללי 3 גיל

10K

אוקטובר 1990

47:16

תוצאת השנה

תוצאות נוספות

אוקטובר 2018
40 כללי 1 גיל 6 בנשים גיל 53

ספטמבר 2018
44 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 53

ספטמבר 2018
17 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 53

יוני 2018
21 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 53

יוני 2018
10 כללי 2 גיל 10 בנשים גיל 53

דצמבר 2017
13 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 52

אוקטובר 2017
36 כללי 2 גיל 5 בנשים גיל 52

אוקטובר 2017
38 כללי 3 גיל 8 בנשים גיל 52

ספטמבר 2017
25 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 52

מרץ 2017
43 כללי 3 גיל 6 בנשים גיל 52

15 כללי 1 גיל 15 בנשים גיל 51

נובמבר 2016
57 כללי 1 גיל 8 בנשים גיל 51

אוקטובר 2016
27 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 50

אוקטובר 2016
30 כללי 3 גיל 9 בנשים גיל 51

9 כללי 1 גיל 9 בנשים גיל 51

ספטמבר 2016
36 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 51

יוני 2016
18 כללי 1 גיל 18 בנשים גיל 51

יוני 2016
23 כללי 3 גיל 23 בנשים גיל 51

36 כללי 2 גיל 6 בנשים גיל 51

47 כללי 2 גיל 7 בנשים גיל 51

אפריל 2016
17 כללי 1 גיל 17 בנשים גיל 51

מרץ 2016
3,934 כללי 53 גיל 921 בנשים גיל 18

29 כללי 3 גיל 6 בנשים גיל 50

19 כללי 1 גיל 19 בנשים גיל 50

אוקטובר 2015
11 כללי 2 גיל 11 בנשים

אוקטובר 2015
29 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 50

ספטמבר 2015
42 כללי 1 גיל 7 בנשים

מאי 2015
17 כללי 1 גיל 17 בנשים גיל 50

41 כללי 5 גיל 9 בנשים גיל 50

מאי 2015
19 כללי 1 גיל 6 בנשים גיל 50

אפריל 2015
51 כללי 3 גיל 7 בנשים גיל 50

36 כללי 3 גיל 10 בנשים גיל 50

דצמבר 2014
15 כללי 4 גיל 15 בנשים

14 כללי 2 גיל 3 בנשים


אוקטובר 2013
49 כללי גיל 48


נובמבר 2012
27 כללי 2 גיל

נובמבר 2012
43 כללי 1 גיל גיל 47

אוקטובר 2012
30 כללי גיל 47


נובמבר 2011
301 כללי גיל 46

אוקטובר 2011
46 כללי 1 גיל גיל 46

אוקטובר 2011
28 כללי גיל 46


ספטמבר 2011
48 כללי 4 בנשים גיל 46


אוקטובר 2010

אוקטובר 2010
68 כללי גיל 45ספטמבר 2009
47 כללי גיל 44
ספטמבר 2008ספטמבר 2007
נובמבר 2006
222 כללי גיל 41

ספטמבר 2006

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

יהודית שפירא