יהודה כהן

תוצאות אחרונות

יהודה כהן

5K

מאי 2018

23:14

שיא אישי
21 כללי 7 גיל 21 בגברים גיל 13

2K

פברואר 2018

9:53

שיא אישי
כללי 4 גיל 19 בגברים גיל 16

5K

נובמבר 2017

33:14

תוצאת השנה
438 כללי 169 גיל 321 בגברים גיל 15

2K

2K

פברואר 2018

9:53

שיא אישי
כללי 4 גיל 19 בגברים גיל 16

2K

מאי 2014

16:32

תוצאת השנה
52 כללי 36 גיל 36 בגברים

5K

5K

מאי 2018

23:14

שיא אישי
21 כללי 7 גיל 21 בגברים גיל 13

5K

נובמבר 2017

33:14

תוצאת השנה
438 כללי 169 גיל 321 בגברים גיל 15

5K

יולי 2017
220 כללי 56 גיל 121 בגברים גיל 22

5K

מאי 2016
641 כללי 404 גיל 404 בגברים גיל 26

5K

אפריל 2016

26:42

תוצאת השנה
253 כללי 194 גיל 240 בגברים

5K

אפריל 2015

23:18

תוצאת השנה
97 כללי 57 גיל 88 בגברים

5K

יוני 2014
195 כללי 17 גיל 153 בגברים

5K

מאי 2014

31:57

תוצאת השנה
550 כללי 106 גיל 430 בגברים

5K

יוני 2013

32:03

תוצאת השנה
183 כללי 19 גיל

5K

דצמבר 2011

26:08

תוצאת השנה
81 כללי 75 גיל גיל 16

5K

נובמבר 2009

26:32

תוצאת השנה

5K

יוני 2009


5K

דצמבר 2008

23:47

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2003

25:53

תוצאת השנה
52 כללי 7 גיל

10K

10K

מרץ 2017

57:30

תוצאת השנה
198 כללי 8 גיל 167 בגברים גיל 61

10K

דצמבר 2016

10K

פברואר 2016

54:10

תוצאת השנה
2,495 כללי 1,177 גיל 2,240 בגברים גיל 26

10K

אוקטובר 2015
21 כללי 21 גיל 21 בגברים גיל 18

10K

מרץ 2015
1,776 כללי 93 גיל 1,601 בגברים גיל 47

10K

מרץ 2015
2,069 כללי 760 גיל 1,842 בגברים גיל 32

10K

פברואר 2015

56:42

תוצאת השנה
3,051 כללי 1,366 גיל 2,681 בגברים גיל 32

10K

פברואר 2015
7,077 כללי 334 גיל 4,968 בגברים גיל 54

10K

פברואר 2014

44:31

תוצאת השנה
377 כללי 198 גיל 361 בגברים גיל 25

10K

נובמבר 2013
340 כללי 33 גיל 305 בגברים

10K

אוקטובר 2013
13,449 כללי 5,998 גיל 10,527 בגברים גיל 35

10K

אוקטובר 2013
434 כללי גיל 35

10K

מרץ 2013

53:39

תוצאת השנה
89 כללי 20 גיל

10K

מרץ 2013


10K

אוקטובר 2012

51:08

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2012
505 כללי גיל 34

10K

מרץ 2012
3,043 כללי גיל 50

10K

אפריל 2011

57:02

תוצאת השנה
62 כללי 9 גיל

10K

מרץ 2009

1:07:27

תוצאת השנה10K

ינואר 2008

51:12

תוצאת השנה

10K

מאי 2007
321 כללי 74 גיל

10K

ינואר 2007

49:08

תוצאת השנה

10K

אפריל 2005

44:10

תוצאת השנה


10K

מרץ 2005
373 כללי 12 גיל

10K

מרץ 2005
1,026 כללי 58 גיל

10K

מרץ 2005
227 כללי 15 גיל

10K

נובמבר 2004

10K

אפריל 2004
148 כללי 14 גיל

10K

מרץ 2004
900 כללי 508 גיל

10K

מרץ 2004
89 כללי 8 גיל

10K

מרץ 2004

45:25

תוצאת השנה
205 כללי 19 גיל

10K

מרץ 2004
500 כללי 154 גיל

10K

נובמבר 2003

10K

נובמבר 2003
60 כללי 14 גיל

10K

אפריל 2003

45:22

תוצאת השנה
150 כללי 34 גיל

10K

מרץ 2003
437 כללי 301 גיל

10K

מרץ 2003
706 כללי 46 גיל

10K

מרץ 2003
358 כללי 120 גיל

10K

אפריל 2002
136 כללי 9 גיל

10K

מרץ 2002
70 כללי 38 גיל

10K

פברואר 2002

38:56

שיא אישי
34 כללי 22 גיל

10K

מאי 2001

46:27

תוצאת השנה
65 כללי 8 גיל

10K

מרץ 2001
584 כללי גיל 45

10K

אפריל 2000

41:57

תוצאת השנה
153 כללי גיל 21

10K

מרץ 1997

42:23

תוצאת השנה

חצי מרתון

21.1K

יולי 2017

2:02:20

תוצאת השנה
358 כללי 65 גיל 359 בגברים גיל 41

21.1K

פברואר 2017
5,820 כללי 1,010 גיל 4,651 בגברים גיל 44

21.1K

פברואר 2014

1:53:05

תוצאת השנה
2,598 כללי 18 גיל 2,413 בגברים גיל 64

21.1K

פברואר 2014
268 כללי 7 גיל 233 בגברים גיל 64

21.1K

מרץ 2013

1:52:54

תוצאת השנה
1,980 כללי 1,845 בגברים גיל 23

21.1K

אפריל 2011

2:13:58

תוצאת השנה
3,401 כללי גיל 38

21.1K

דצמבר 2008

1:45:01

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2008
753 כללי 25 גיל גיל 58

21.1K

מרץ 2007

1:43:41

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2006

1:59:25

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2005

1:46:43

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2004

1:41:39

תוצאת השנה
313 כללי 28 גיל

21.1K

דצמבר 2004
350 כללי 41 גיל

21.1K

מרץ 2004
211 כללי 34 גיל

21.1K

פברואר 2004
213 כללי גיל 54

21.1K

דצמבר 2003

1:48:28

תוצאת השנה


21.1K

מאי 2003
165 כללי 13 גיל

21.1K

דצמבר 2002

1:45:12

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2001

1:43:06

תוצאת השנה
146 כללי 25 גיל

21.1K

דצמבר 1996

1:31:46

שיא אישי
75 כללי 10 גיל גיל 23

21.1K

אוקטובר 1994

1:45:06

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

אפריל 2009
580 כללי 545 בגברים גיל 59

42.2K

ינואר 2009

3:43:20

שיא אישי

42.2K

ספטמבר 2008

3:46:58

תוצאת השנה
11,656 כללי 374 גיל גיל 58

42.2K

ינואר 2004

3:57:26

תוצאת השנה
265 כללי 30 גיל

תוצאות נוספות


פברואר 2017
21 כללי 19 גיל 19 בגברים

מרץ 2016
22 כללי 20 גיל 20 בגברים גיל 49

מאי 2015
30 כללי 30 בגברים

מרץ 2015
14 כללי 14 גיל 14 בגברים גיל 48

אוקטובר 2014
15 כללי 13 גיל גיל 19

מאי 2014
99 כללי 33 גיל 96 בגברים גיל 25

מאי 2014
1,040 כללי 62 גיל 903 בגברים גיל 58

פברואר 2014
23 כללי 21 בגברים גיל 47


פברואר 2014

ינואר 2014
5 כללי 5 גיל

12 כללי 11 בגברים גיל 46

מרץ 2013
24 כללי 21 בגברים גיל 46

מרץ 2013
9 כללי גיל 46

מרץ 2013
15 כללי גיל 46נובמבר 2011
17 כללי 16 גיל גיל 22

אפריל 2011
13 כללי גיל 82מאי 2010
11 כללי גיל 43

ספטמבר 2009
103 כללי 17 גיל

אוקטובר 2006
39 כללי גיל 29אפריל 2006
225 כללי 18 גיל

דצמבר 2005
110 כללי גיל 28

אוקטובר 2005

אפריל 2005
171 כללי 8 גיל

דצמבר 2004
14 כללי גיל 27
מאי 2004
14 כללי 7 גילמאי 2001
311 כללי 36 גיל


מאי 1998
63 כללי 7 גיל

מאי 1996
92 כללי 10 גיל גיל 40

מאי 1996
63 כללי 7 גיל

אוקטובר 1993
59 כללי 11 גיל גיל 17


פברואר 1990
89 כללי 41 גיל גיל 33

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

יהודה כהן