טניה טניה

תוצאות אחרונות

טניה טניה

5K

לפני 7 ימים

24:09

תוצאת השנה
13 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 43

10K

לפני 7 ימים

48:57

תוצאת השנה
258 כללי 1 גיל 13 בנשים

10K

לפני 7 ימים
4,687 כללי 484 גיל 1,366 בנשים

2K

2K

דצמבר 2018

14:02

תוצאת השנה
242 כללי 22 גיל גיל 39

2K

אפריל 2017
645 כללי 11 גיל 204 בנשים

2K

מרץ 2017

11:14

שיא אישי
134 כללי 4 גיל 59 בגברים גיל 38

2K

מאי 2013

15:10

תוצאת השנה

5K

5K

לפני 7 ימים

24:09

תוצאת השנה
13 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 43

5K

לפני 7 ימים
155 כללי 3 גיל 8 בנשים

5K

מאי 2018
132 כללי 9 גיל 52 בנשים

5K

מרץ 2018

25:17

תוצאת השנה
209 כללי 1 גיל 7 בנשים גיל 48

5K

מרץ 2018
1,149 כללי 108 גיל 244 בנשים גיל 32

5K

נובמבר 2017

18:40

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

5K

נובמבר 2017
102 כללי 69 גיל 86 בגברים

5K

יולי 2017
812 כללי 138 גיל 411 בנשים גיל 32

5K

ספטמבר 2016
247 כללי 10 גיל 35 בנשים גיל 42

5K

מאי 2016
292 כללי 57 גיל 57 בנשים גיל 37

5K

אפריל 2016

26:09

תוצאת השנה
267 כללי 12 גיל 14 בנשים

5K

דצמבר 2015
33 כללי 9 גיל 9 בנשים

5K

נובמבר 2015
239 כללי 47 גיל 49 בנשים גיל 32

5K

מאי 2015
133 כללי 16 גיל 28 בנשים

5K

מאי 2015

9:11

שיא אישי
136 כללי 9 גיל 36 בנשים גיל 27

5K

מרץ 2015
98 כללי 14 גיל 16 בנשים גיל 49

5K

דצמבר 2014

25:48

תוצאת השנה
104 כללי 7 גיל 16 בנשים

5K

נובמבר 2014
715 כללי 266 גיל 319 בנשים גיל 36

5K

יוני 2014
769 כללי 335 גיל 335 בנשים

5K

יוני 2014
180 כללי 10 גיל 37 בנשים

5K

מאי 2014
492 כללי 66 גיל 98 בנשים

5K

מאי 2014
665 כללי 133 גיל 165 בנשים גיל 27

5K

דצמבר 2013
401 כללי 31 גיל 10 בנשים

5K

נובמבר 2013

27:44

תוצאת השנה

5K

מאי 2013
382 כללי 164 גיל

5K

מאי 2013
97 כללי גיל 26

5K

אפריל 2013
463 כללי 39 גיל גיל 26

5K

נובמבר 2012
455 כללי 29 גיל

5K

ספטמבר 2012

27:45

תוצאת השנה
92 כללי 34 גיל

5K

מאי 2009

31:57

תוצאת השנה
195 כללי 8 גיל

5K

יוני 2007

23:17

תוצאת השנה

5K

מאי 2007
97 כללי 4 גיל

5K

נובמבר 2006
294 כללי גיל 20

5K

אוגוסט 2006

31:14

תוצאת השנה
166 כללי 18 גיל 32 בנשים גיל 30


5K

נובמבר 2005

34:09

תוצאת השנה
114 כללי 10 גיל גיל 29


5K

נובמבר 2004

22:10

תוצאת השנה
48 כללי 1 גיל

5K

נובמבר 2004
72 כללי 2 גיל

10K

10K

לפני 7 ימים

48:57

תוצאת השנה
258 כללי 1 גיל 13 בנשים

10K

לפני 7 ימים
4,687 כללי 484 גיל 1,366 בנשים

10K

לפני 7 ימים
7,529 כללי 350 גיל 3,110 בנשים

10K

לפני 7 ימים
7,767 כללי 273 גיל 3,269 בנשים

10K

לפני 28 ימים
2,389 כללי 115 גיל 246 בנשים

10K

לפני 28 ימים
8,293 כללי 356 גיל 2,258 בנשים

10K

לפני 28 ימים
11,140 כללי 1,462 גיל 3,866 בנשים

10K

לפני 28 ימים
13,526 כללי 829 גיל 5,361 בנשים

10K

לפני 28 ימים
13,870 כללי 1,950 גיל 5,524 בנשים

10K

נובמבר 2018
5,196 כללי 464 גיל 776 בנשים גיל 35

10K

נובמבר 2018
5,368 כללי 490 גיל 817 בנשים גיל 31

10K

נובמבר 2018
10,972 כללי 1,723 גיל 3,034 בנשים גיל 38

10K

נובמבר 2018
12,755 כללי 1,203 גיל 3,964 בנשים גיל 41

10K

נובמבר 2018
12,884 כללי 2,228 גיל 4,043 בנשים גיל 33

10K

נובמבר 2018
13,170 כללי 2,312 גיל 4,199 בנשים גיל 29

10K

נובמבר 2018
13,293 כללי 1,301 גיל 4,273 בנשים גיל 40

10K

נובמבר 2018
14,274 כללי 2,637 גיל 4,857 בנשים גיל 27

10K

נובמבר 2018
14,770 כללי 2,773 גיל 5,144 בנשים גיל 28

10K

נובמבר 2018
15,814 כללי 1,794 גיל 5,790 בנשים גיל 43

10K

ספטמבר 2018
489 כללי 9 גיל 121 בנשים גיל 19

10K

ספטמבר 2018
459 כללי 22 גיל 60 בנשים גיל 35

10K

מאי 2018
416 כללי 110 גיל 110 בנשים גיל 33

10K

אפריל 2018
1,204 כללי 255 בנשים

10K

אפריל 2018

49:33

תוצאת השנה
566 כללי 18 גיל 77 בנשים גיל 35

10K

אפריל 2018
40 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 35

10K

מרץ 2018
1,104 כללי 4 גיל 90 בנשים גיל 52

10K

מרץ 2018
2,821 כללי 203 גיל 472 בנשים גיל 29

10K

מרץ 2018
2,836 כללי 26 גיל 476 בנשים גיל 52

10K

פברואר 2018
9,554 כללי 1,200 גיל 3,140 בנשים גיל 29

10K

נובמבר 2017
570 כללי 27 גיל 82 בנשים גיל 35

10K

אוקטובר 2017

47:02

תוצאת השנה
643 כללי 28 גיל 42 בנשים גיל 34

10K

אוקטובר 2017
10,984 כללי 1,641 גיל 2,766 בנשים גיל 26

10K

אוקטובר 2017
12,547 כללי 2,047 גיל 3,503 בנשים גיל 27

10K

אוקטובר 2017
15,531 כללי 2,929 גיל 5,185 בנשים גיל 39

10K

אוקטובר 2017
16,276 כללי 3,154 גיל 5,625 בנשים גיל 31

10K

ספטמבר 2017
52 כללי 7 גיל 7 בנשים

10K

מרץ 2017
5,050 כללי 182 גיל גיל 43

10K

מרץ 2017
7,658 כללי 283 גיל גיל 48

10K

פברואר 2017
4,766 כללי 123 גיל 766 בנשים גיל 43

10K

פברואר 2017
6,944 כללי 221 גיל 1,606 בנשים גיל 35

10K

פברואר 2017
8,281 כללי 305 גיל 2,240 בנשים גיל 35

10K

פברואר 2017
12,149 כללי 1,548 גיל 4,532 בנשים גיל 31

10K

נובמבר 2016

56:06

תוצאת השנה
4,130 כללי 246 גיל 414 בנשים גיל 28

10K

נובמבר 2016
8,292 כללי 918 גיל 1,553 בנשים גיל 30

10K

נובמבר 2016
13,656 כללי 2,279 גיל 4,087 בנשים גיל 36

10K

נובמבר 2016
13,700 כללי 2,293 גיל 4,109 בנשים גיל 25

10K

נובמבר 2016
14,823 כללי 2,622 גיל 4,759 בנשים גיל 31

10K

נובמבר 2016
15,706 כללי 2,889 גיל 5,284 בנשים גיל 38

10K

מרץ 2016
1,939 כללי 6 גיל 196 בנשים גיל 50

10K

מרץ 2016
4,835 כללי 76 גיל 1,280 בנשים גיל 17

10K

פברואר 2016
3,966 כללי 259 גיל 591 בנשים גיל 27

10K

פברואר 2016
4,477 כללי 34 גיל 751 בנשים גיל 50

10K

פברואר 2016
10,122 כללי 1,414 גיל 3,682 בנשים גיל 30

10K

פברואר 2016
10,272 כללי 1,454 גיל 3,781 בנשים

10K

פברואר 2016
152 כללי 9 גיל 20 בנשים

10K

פברואר 2016
167 כללי 9 גיל 40 בנשים גיל 18

10K

אוקטובר 2015
143 כללי 7 גיל 18 בנשים גיל 32

10K

אוקטובר 2015
9,846 כללי 1,716 גיל 3,099 בנשים

10K

אוקטובר 2015
10,330 כללי 1,880 גיל 3,381 בנשים

10K

יוני 2015
1,751 כללי 337 גיל 573 בנשים גיל 29

10K

יוני 2015
178 כללי 7 גיל 40 בנשים

10K

מרץ 2015
1,904 כללי 19 גיל 187 בנשים גיל 49

10K

פברואר 2015
4,160 כללי 118 גיל 696 בנשים גיל 39

10K

פברואר 2015
8,784 כללי 459 גיל 3,173 בנשים גיל 37

10K

פברואר 2015

54:51

תוצאת השנה
166 כללי 9 גיל 30 בנשים גיל 32

10K

נובמבר 2014
1,343 כללי 84 גיל 303 בנשים גיל 28

10K

נובמבר 2014

52:41

תוצאת השנה
379 כללי 21 גיל 22 בנשים גיל 44

10K

יוני 2014
297 כללי 31 בנשים גיל 44

10K

אפריל 2014
102 כללי 6 גיל 9 בנשים

10K

מרץ 2014
2,229 כללי 13 גיל 215 בנשים גיל 48

10K

מרץ 2014
3,943 כללי 381 גיל 676 בנשים גיל 25

10K

פברואר 2014
8,522 כללי 201 גיל 1,930 בנשים גיל 46

10K

פברואר 2014
11,861 כללי 1,509 גיל 3,791 בנשים גיל 24

10K

ינואר 2014
425 כללי 51 בנשים

10K

דצמבר 2013

56:34

תוצאת השנה
529 כללי 30 גיל 53 בנשים

10K

דצמבר 2013
585 כללי 38 גיל 38 בנשים

10K

נובמבר 2013
775 כללי 98 בנשים

10K

אוקטובר 2013
9,765 כללי 882 גיל 1,409 בנשים גיל 34

10K

אוקטובר 2013
14,979 כללי 2,221 גיל 3,697 בנשים גיל 2210K

מרץ 2013
4,566 כללי 545 בנשים גיל 40

10K

מרץ 2013
4,640 כללי 562 בנשים גיל 30


10K

דצמבר 2012

56:29

תוצאת השנה
458 כללי 24 גיל

10K

נובמבר 2012
188 כללי 11 גיל

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

ספטמבר 2012
437 כללי 32 גיל

10K

מרץ 2012
7,015 כללי גיל 30

10K

אוקטובר 2010

10K

אפריל 2010

56:41

תוצאת השנה
434 כללי
10K

יוני 2008
600 כללי גיל 22

10K

מרץ 2008
1,335 כללי גיל 22

10K

מרץ 2008
1,404 כללי גיל 18

10K

מרץ 2008
1,532 כללי גיל 30


10K

ינואר 2008

55:03

תוצאת השנה

10K

ספטמבר 2007
94 כללי 4 גיל

10K

יוני 2007

10K

יוני 2007

10K

אפריל 2007
377 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2007
555 כללי גיל 31

10K

מרץ 2007


10K

פברואר 2007

46:06

שיא אישי
72 כללי 2 גיל

10K

נובמבר 2006

46:26

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2006
571 כללי 20 גיל

10K

אפריל 2006

10K

מרץ 2006
366 כללי 17 גיל

10K

מרץ 2006
680 כללי 45 גיל

10K

פברואר 2006
469 כללי 35 גיל

10K

דצמבר 2005

48:26

תוצאת השנה
126 כללי 6 גיל

10K

ספטמבר 2004

54:53

תוצאת השנה
21 כללי 1 גיל


10K

מאי 1992

47:29

תוצאת השנה
94 כללי 5 גיל

15K

15K

אפריל 2018
313 כללי 55 גיל 55 בנשים

15K

מרץ 2018
159 כללי 7 גיל 29 בנשים גיל 52

15K

פברואר 2018

1:15:36

שיא אישי
364 כללי 5 גיל 26 בנשים גיל 35

15K

נובמבר 2017

1:16:52

תוצאת השנה
840 כללי 22 גיל 71 בנשים גיל 34

15K

נובמבר 2015
2,601 כללי 129 גיל 667 בנשים

15K

מרץ 2015

1:33:02

תוצאת השנה
167 כללי 12 גיל 46 בנשים

15K

נובמבר 2013

1:34:13

תוצאת השנה
2,162 כללי 392 בנשים גיל 47

15K

נובמבר 2012

1:34:37

תוצאת השנה
1,904 כללי גיל 46

15K

פברואר 2011

2:34:15

תוצאת השנה

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2018

1:46:37

שיא אישי
1,425 כללי 29 גיל 121 בנשים גיל 35

21.1K

ינואר 2018
1,079 כללי 74 גיל 316 בנשים גיל 44

21.1K

דצמבר 2017
2,246 כללי 46 גיל 462 בנשים גיל 51

21.1K

נובמבר 2017

1:47:42

תוצאת השנה
209 כללי 6 גיל 16 בנשים גיל 34

21.1K

מרץ 2017
1,601 כללי 18 גיל גיל 46

21.1K

דצמבר 2015
1,836 כללי 41 גיל 246 בנשים גיל 49

21.1K

יוני 2015

2:04:22

תוצאת השנה
219 כללי 25 בנשים גיל 45

21.1K

דצמבר 2014
1,568 כללי 43 גיל 183 בנשים

21.1K

ספטמבר 2014
261 כללי 34 גיל 34 בנשים


21.1K

מרץ 2014
2,893 כללי 107 גיל 419 בנשים גיל 43

21.1K

מרץ 2014
3,152 כללי 77 גיל 500 בנשים גיל 48

21.1K

פברואר 2014

1:59:10

תוצאת השנה
3,692 כללי 113 גיל 332 בנשים גיל 31

21.1K

פברואר 2014
6,514 כללי 186 גיל 1,153 בנשים גיל 48

21.1K

פברואר 2014
6,876 כללי 406 גיל 1,310 בנשים גיל 32

21.1K

דצמבר 2013

2:01:48

תוצאת השנה
2,264 כללי 269 בנשים גיל 30

21.1K

דצמבר 2013
2,738 כללי 402 בנשים גיל 47

21.1K

אוקטובר 2013
203 כללי גיל 47

21.1K

יולי 2013
860 כללי גיל 3021.1K

דצמבר 2012

21.1K

מרץ 2012

1:54:08

תוצאת השנה
2,148 כללי גיל 39

21.1K

פברואר 2005

2:04:57

תוצאת השנה
408 כללי 19 גיל

מרתון

42.2K

לפני 28 ימים

4:56:59

תוצאת השנה
2,086 כללי 39 גיל 296 בנשים גיל 35

42.2K

ינואר 2014

4:28:53

שיא אישי
1,489 כללי 149 בנשים גיל 48

42.2K

מרץ 2013

4:38:57

תוצאת השנה
540 כללי 31 גיל גיל 47

תוצאות נוספות

דצמבר 2018
21 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 52

אוקטובר 2018
260 כללי 16 גיל 93 בנשים גיל 52

יוני 2018
260 כללי 213 גיל 213 בגברים גיל 35

מרץ 2018
90 כללי 15 גיל 15 בנשים

מרץ 2018
382 כללי 382 גיל 382 בנשים גיל 36

מרץ 2018
719 כללי 719 גיל 719 בנשים גיל 44

מרץ 2018
891 כללי 891 גיל 891 בנשים גיל 29

מרץ 2018
466 כללי 466 גיל 466 בנשים גיל 39

מרץ 2018
685 כללי 685 גיל 685 בנשים גיל 33

מרץ 2018
768 כללי 768 גיל 768 בנשים גיל 40

מרץ 2018
1,461 כללי 1,461 גיל 1,461 בנשים גיל 17

מרץ 2018
1,793 כללי 1,793 גיל 1,793 בנשים גיל 46

ספטמבר 2017
78 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 34

ספטמבר 2017
438 כללי 5 גיל 22 בנשים גיל 35

אפריל 2017
452 כללי 452 גיל 452 בנשים גיל 43

אפריל 2017
1,448 כללי 1,448 גיל 1,448 בנשים גיל 31

דצמבר 2016
87 כללי 15 גיל 16 בנשים גיל 33

נובמבר 2016
142 כללי 4 גיל 18 בנשים גיל 33

אוקטובר 2016
217 כללי 8 גיל 54 בנשים גיל 50

33k
אוקטובר 2016
314 כללי 43 גיל 46 בנשים

אוקטובר 2016
245 כללי 9 גיל 85 בנשים גיל 50

אוקטובר 2016
54 כללי 5 גיל 11 בנשים גיל 16

אוקטובר 2016
547 כללי 69 גיל 69 בנשים גיל 50

אוקטובר 2016
521 כללי 56 גיל 56 בנשים גיל 28

ספטמבר 2016
53 כללי 7 גיל 53 בנשים גיל 50

22 כללי 6 גיל 22 בנשים גיל 37

מרץ 2016
2,853 כללי 83 גיל 484 בנשים גיל 46

מרץ 2016
3,836 כללי 47 גיל 885 בנשים גיל 18

דצמבר 2015
38 כללי 6 גיל 8 בנשים

נובמבר 2015
151 כללי 2 גיל 15 בנשים גיל 32

664 כללי 311 גיל 333 בנשים

אוקטובר 2015
183 כללי 15 גיל 25 בנשים גיל 44

יוני 2015
42 כללי 5 בנשים גיל 32

מאי 2015
76 כללי 24 גיל 76 בנשים גיל 39

מאי 2015
76 כללי 10 בנשים גיל 17

פברואר 2015
232 כללי 232 גיל 232 בגברים גיל 30

137 כללי 31 גיל 31 בנשים

אוקטובר 2014
8,165 כללי 361 גיל 1,353 בנשים

אוקטובר 2014
14,005 כללי 2,351 גיל 4,160 בנשים

אוקטובר 2014
14,720 כללי 2,614 גיל 4,603 בנשים

אוקטובר 2014
14,929 כללי 2,685 גיל 4,726 בנשים

אוקטובר 2014
193 כללי 20 גיל 35 בנשים

אוקטובר 2014
347 כללי 16 גיל 47 בנשים

אוקטובר 2014
93 כללי 15 גיל 15 בנשים

40 כללי 1 גיל 4 בנשים

יוני 2014
429 כללי 87 גיל 61 בנשים

מאי 2014
187 כללי 26 גיל 77 בנשים

אפריל 2014
222 כללי 222 בנשים גיל 42

39 כללי 1 גיל 5 בנשים

נובמבר 2013
1,294 כללי 24 גיל 126 בנשים

אוקטובר 2013
276 כללי 42 בנשים גיל 30


ספטמבר 2013
99 כללי 11 גיל 11 בנשים גיל 30

אוגוסט 2013
274 כללי 11 גיל גיל 47


89 כללי 8 גיל גיל 42ינואר 2013
68 כללי 8 גיל גיל 26

יולי 2012
383 כללי 42 גיל

יולי 2012
399 כללי 46 גיל

57 כללי 19 גיל גיל 16מרץ 2009
11 כללי 3 גילפברואר 2008
29 כללי גיל 13

פברואר 2008
28 כללי גיל 15
נובמבר 2006
554 כללי גיל 30

אוקטובר 2006
203 כללי גיל 30
מאי 2006
275 כללי 11 גיל


דצמבר 2005
121 כללי גיל 27

אוקטובר 2005
70 כללי 2 גיל

אוקטובר 2005
165 כללי גיל 29

יולי 2005
195 כללי גיל 29

יוני 2005
53 כללי 10 גיל

מאי 2005
117 כללי גיל 29
מאי 2004
168 כללי 6 גיל

פברואר 2002
98 כללי 6 גיל

מרץ 2001
191 כללי 18 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

טניה טניה