טל שחר

תוצאות אחרונות

טל שחר

21.1K

לפני 7 ימים
893 כללי 127 גיל 810 בגברים

10K

לפני 7 ימים
2,677 כללי 906 גיל 2,215 בגברים

5K

לפני 22 ימים

35:27

תוצאת השנה
204 כללי 12 גיל 176 בגברים

2K

2K

מרץ 2018

18:53

שיא אישי
248 כללי 106 גיל 106 בנשים גיל 40

5K

5K

לפני 22 ימים

35:27

תוצאת השנה
204 כללי 12 גיל 176 בגברים

5K

מרץ 2018

30:19

תוצאת השנה
774 כללי 422 גיל 659 בגברים גיל 16

5K

אוקטובר 2015

29:15

תוצאת השנה
39 כללי 9 גיל 33 בגברים

5K

יוני 2015
101 כללי 14 גיל 23 בנשים

5K

נובמבר 2014

26:03

תוצאת השנה
24 כללי 4 גיל 6 בנשים גיל 36

5K

יוני 2011

21:57

שיא אישי
20 כללי גיל 34

5K

יולי 2009

22:11

תוצאת השנה
29 כללי 19 גיל

5K

נובמבר 2007

23:55

תוצאת השנה
88 כללי גיל 15

10K

10K

לפני 7 ימים
2,677 כללי 906 גיל 2,215 בגברים

10K

לפני 28 ימים

49:50

תוצאת השנה
1,317 כללי 679 גיל 1,205 בגברים

10K

לפני 28 ימים
3,492 כללי 1,638 גיל 3,035 בגברים

10K

לפני 28 ימים
4,724 כללי 97 גיל 777 בנשים

10K

לפני 28 ימים
13,522 כללי 1,897 גיל 5,357 בנשים

10K

ינואר 2019
472 כללי 48 גיל 409 בגברים גיל 46

10K

נובמבר 2018
1,148 כללי 257 גיל 1,064 בגברים גיל 41

10K

נובמבר 2018
4,138 כללי 1,969 גיל 3,619 בגברים גיל 37

10K

נובמבר 2018
10,086 כללי 3,773 גיל 7,508 בגברים גיל 34

10K

מאי 2018
163 כללי 59 גיל 155 בגברים גיל 45

10K

אפריל 2018

48:05

תוצאת השנה
185 כללי 176 בגברים

10K

מרץ 2018
642 כללי 50 גיל 492 בגברים גיל 50

10K

פברואר 2018
6,549 כללי 194 גיל 1,561 בנשים גיל 45

10K

נובמבר 2017
76 כללי 14 גיל 58 בגברים גיל 41

10K

אוקטובר 2017

48:08

תוצאת השנה
860 כללי 190 גיל 801 בגברים גיל 40

10K

אוקטובר 2017
2,763 כללי 1,450 גיל 2,507 בגברים גיל 36

10K

אפריל 2017
633 כללי 15 גיל 60 בנשים

10K

מרץ 2017
5,778 כללי 104 גיל גיל 16

10K

פברואר 2017
8,672 כללי 448 גיל 2,456 בנשים גיל 44

10K

נובמבר 2016
1,546 כללי 831 גיל 1,446 בגברים גיל 39

10K

נובמבר 2016
4,364 כללי 2,161 גיל 3,906 בגברים גיל 35

10K

מאי 2016
249 כללי 237 גיל 237 בגברים גיל 39

10K

מאי 2016

48:11

תוצאת השנה
16 כללי 8 גיל 14 בגברים גיל 39

10K

מרץ 2016
79 כללי 19 גיל 63 בגברים

10K

פברואר 2016
8,466 כללי 1,056 גיל 2,637 בנשים גיל 20

10K

נובמבר 2015
262 כללי 18 גיל 35 בנשים

10K

נובמבר 2015
34 כללי 2 גיל 2 בנשים

10K

אוקטובר 2015
1,859 כללי 187 גיל 1,696 בגברים גיל 19

10K

אוקטובר 2015
2,104 כללי 1,086 גיל 1,909 בגברים גיל 34

10K

אוקטובר 2015
2,773 כללי 1,383 גיל 2,486 בגברים גיל 38

10K

אוקטובר 2015
5,562 כללי 2,379 גיל 4,601 בגברים

10K

מאי 2015
32 כללי 7 גיל 21 בגברים

10K

מאי 2015

48:03

תוצאת השנה
385 כללי 14 גיל 36 בנשים

10K

פברואר 2015
4,087 כללי 115 גיל 672 בנשים גיל 42

10K

פברואר 2015
5,341 כללי 90 גיל 1,170 בנשים גיל 19

10K

פברואר 2015
73 כללי 25 גיל 70 בגברים

10K

ינואר 2015
432 כללי 11 גיל 59 בנשים גיל 37

10K

מאי 2014
207 כללי 34 גיל 202 בגברים

10K

מאי 2014
48 כללי 22 גיל 42 בגברים גיל 41

10K

פברואר 2014
1,273 כללי 704 גיל 1,217 בגברים גיל 37

10K

פברואר 2014
5,550 כללי 124 גיל 750 בנשים גיל 41

10K

פברואר 2014
27 כללי 25 בגברים גיל 40

10K

ינואר 2014

45:50

תוצאת השנה
298 כללי 280 בגברים גיל 19

10K

דצמבר 2013
227 כללי 192 בגברים גיל 34

10K

אוקטובר 2013
2,122 כללי 1,337 גיל 2,034 בגברים גיל 36

10K

אוקטובר 2013
8,458 כללי 1,779 גיל 7,435 בגברים גיל 46

10K

אוקטובר 2013
14,596 כללי 986 גיל 3,492 בנשים גיל 40

10K

אוקטובר 2013
306 כללי 36 בנשים

10K

אפריל 2013

44:23

תוצאת השנה
190 כללי גיל 21

10K

מרץ 2013
1,068 כללי 1,010 בגברים גיל 36

10K

מרץ 2013
1,443 כללי 1,356 בגברים גיל 36

10K

מרץ 2013
5,918 כללי 4,994 בגברים גיל 36

10K

אוקטובר 2012

55:35

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אפריל 2012
344 כללי 313 גיל

10K

נובמבר 2011


10K

נובמבר 2011

10K

אפריל 2011
41 כללי 17 גיל

10K

אפריל 2011
4,138 כללי גיל 30

10K

פברואר 2011

49:08

תוצאת השנה
103 כללי

10K

פברואר 2011
114 כללי

10K

נובמבר 2010

10K

אוקטובר 2010

10K

אוקטובר 2010

10K

מאי 2010
60 כללי 33 גיל

10K

מרץ 2010
1,243 כללי גיל 18


10K

פברואר 2010

46:36

תוצאת השנה
104 כללי 38 גיל

10K

אוקטובר 2009

10K

אוקטובר 2009

10K

אפריל 2009
3,027 כללי 2,644 בגברים גיל 26

10K

אפריל 2009

45:46

תוצאת השנה

10K

מרץ 2009

10K

אוגוסט 2008

10K

פברואר 2008

51:38

תוצאת השנה

10K

אפריל 2003

37:24

שיא אישי
25 כללי 8 גיל

10K

מרץ 2002

38:03

תוצאת השנה
36 כללי 13 גיל

10K

אפריל 2000

39:48

תוצאת השנה
106 כללי גיל 31

15K

15K

נובמבר 2016

1:10:13

תוצאת השנה
525 כללי 96 גיל 489 בגברים גיל 47

15K

נובמבר 2015

1:04:40

תוצאת השנה
284 כללי 45 גיל 266 בגברים גיל 46

15K

נובמבר 2013

1:27:18

תוצאת השנה
1,814 כללי 1,550 בגברים גיל 33

15K

נובמבר 2012

1:04:52

תוצאת השנה
249 כללי גיל 43

15K

נובמבר 2010

1:01:21

תוצאת השנה
91 כללי גיל 41

15K

נובמבר 2009

1:44:09

תוצאת השנה
1,289 כללי גיל 29

15K

נובמבר 2005

1:00:03

שיא אישי

חצי מרתון

21.1K

לפני 7 ימים
893 כללי 127 גיל 810 בגברים

21.1K

לפני 28 ימים

1:24:02

שיא אישי
92 כללי 4 גיל 89 בגברים גיל 50

21.1K

לפני 28 ימים
2,786 כללי 499 גיל 2,477 בגברים גיל 42

21.1K

לפני 28 ימים
8,118 כללי 1,134 גיל 5,958 בגברים גיל 46

21.1K

פברואר 2019
220 כללי 59 גיל 195 בגברים

21.1K

דצמבר 2018
1,200 כללי 223 גיל 1,031 בגברים

21.1K

נובמבר 2018
311 כללי 62 גיל 267 בגברים גיל 41

21.1K

אוקטובר 2018
217 כללי 37 גיל 50 בנשים

21.1K

יולי 2018
80 כללי 33 גיל 71 בגברים גיל 41

21.1K

מרץ 2018
3,514 כללי 144 גיל 763 בנשים גיל 40

21.1K

פברואר 2018
8,762 כללי 1,127 גיל 6,271 בגברים

21.1K

ינואר 2018

1:54:54

תוצאת השנה
528 כללי 84 גיל 440 בגברים גיל 45

21.1K

ינואר 2018
619 כללי 30 גיל 122 בנשים גיל 40

21.1K

ספטמבר 2017
139 כללי 49 גיל 129 בגברים

21.1K

מרץ 2017
1,971 כללי 76 גיל גיל 39

21.1K

פברואר 2017
4,526 כללי 810 גיל 3,805 בגברים גיל 40

21.1K

פברואר 2017

1:43:46

תוצאת השנה

21.1K

ינואר 2017
29 כללי 15 גיל 27 בגברים

21.1K

אפריל 2016

1:31:41

תוצאת השנה
36 כללי 7 גיל 33 בגברים גיל 47

21.1K

פברואר 2016
179 כללי 30 גיל 173 בגברים גיל 47

21.1K

מרץ 2015
2,638 כללי 316 גיל 2,139 בגברים גיל 45

21.1K

פברואר 2015

1:48:18

תוצאת השנה
1,305 כללי 166 גיל 1,228 בגברים גיל 46

21.1K

פברואר 2015
3,308 כללי 1,532 גיל 2,943 בגברים גיל 22

21.1K

פברואר 2015
6,062 כללי 699 גיל 4,710 בגברים גיל 45

21.1K

פברואר 2014

1:25:28

תוצאת השנה
68 כללי 5 גיל 64 בגברים גיל 45

21.1K

פברואר 2014
1,800 כללי 352 גיל 1,692 בגברים גיל 40

21.1K

פברואר 2014
2,015 כללי 1,092 גיל 1,889 בגברים גיל 37

21.1K

פברואר 2014
2,096 כללי 1,137 גיל 1,964 בגברים גיל 35

21.1K

פברואר 2014
30 כללי 4 גיל 24 בגברים גיל 45

21.1K

מרץ 2013

1:33:29

תוצאת השנה
222 כללי 216 בגברים גיל 44

21.1K

מרץ 2013
5,352 כללי 4,530 בגברים גיל 34

21.1K

פברואר 2012

1:49:08

תוצאת השנה
231 כללי גיל 27

21.1K

פברואר 2012
385 כללי 92 גיל

21.1K

אפריל 2011

1:26:39

תוצאת השנה

21.1K

אפריל 2011
1,020 כללי גיל 3421.1K

פברואר 2010

2:02:55

תוצאת השנה
767 כללי 309 גיל

21.1K

פברואר 2007

1:52:14

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2002

1:26:27

תוצאת השנה
31 כללי 19 גיל

21.1K

דצמבר 2001

1:26:01

תוצאת השנה
35 כללי 24 גיל

21.1K

פברואר 2000

1:32:20

תוצאת השנה
72 כללי 39 גיל גיל 31

מרתון

42.2K

מאי 2018

2:59:12

שיא אישי
193 כללי 23 גיל 178 בגברים

42.2K

פברואר 2018
743 כללי 169 גיל 692 בגברים גיל 41

42.2K

פברואר 2017
1,160 כללי 223 גיל 1,067 בגברים גיל 48

42.2K

פברואר 2017
1,198 כללי 287 גיל 1,099 בגברים גיל 40

42.2K

ינואר 2017

3:58:59

תוצאת השנה
687 כללי 13 גיל 69 בנשים גיל 39

42.2K

פברואר 2015

4:18:08

תוצאת השנה
1,119 כללי 442 גיל 1,036 בגברים גיל 38

42.2K

פברואר 2014

4:23:57

תוצאת השנה
1,504 כללי 560 גיל 1,389 בגברים גיל 29

42.2K

נובמבר 2013

3:05:20

תוצאת השנה
1,110 כללי 223 גיל 1,045 בגברים גיל 44

42.2K

נובמבר 2009
1,251 כללי 253 גיל גיל 40

42.2K

אפריל 2009

3:01:57

תוצאת השנה
17 כללי 17 בגברים גיל 40

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2019

5:48:20

תוצאת השנה
3 כללי 3 גיל 3 בגברים

70.3

ינואר 2018

5:54:42

תוצאת השנה
48 כללי 10 גיל 45 בגברים

70.3

ינואר 2016

5:51:43

תוצאת השנה
44 כללי 4 גיל 41 בגברים

70.3

מאי 2015

4:55:01

תוצאת השנה
22 כללי 6 גיל 21 בגברים גיל 46

70.3

ינואר 2015
43 כללי 4 גיל 39 בגברים גיל 46

70.3

מאי 2014

4:54:30

שיא אישי
32 כללי 4 גיל 29 בגברים גיל 45

70.3

ינואר 2013

6:19:37

תוצאת השנה
46 כללי 13 גיל

איש ברזל

איש ברזל

ספטמבר 2017

10:57:16

שיא אישי

איש ברזל

ינואר 2017
31 כללי 8 גיל 28 בגברים

איש ברזל

יולי 2014

11:22:53

תוצאת השנה
931 כללי 153 גיל 853 בגברים

איש ברזל

ינואר 2012

12:20:57

תוצאת השנה
14 כללי 4 גיל גיל 43

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
207 כללי 29 גיל 195 בגברים גיל 49

33k
נובמבר 2018
26 כללי 19 גיל 25 בגברים

33k
נובמבר 2018
283 כללי 158 גיל 224 בגברים

אוקטובר 2018
88 כללי 5 גיל 67 בגברים גיל 37

ספטמבר 2018
64 כללי 3 גיל 51 בגברים גיל 37

יוני 2018
166 כללי 61 גיל 155 בגברים גיל 45

24 כללי 1 גיל 18 בגברים

דצמבר 2017
46 כללי 44 גיל 44 בגברים גיל 41


אוקטובר 2017
13 כללי 4 גיל 13 בגברים

אוקטובר 2017
220 כללי 73 גיל 183 בגברים גיל 41

ספטמבר 2017
41 כללי 1 גיל 34 בגברים גיל 36

ספטמבר 2017
26 כללי 14 גיל 26 בגברים גיל 44

מאי 2017
415 כללי 375 גיל 376 בגברים

מאי 2017
14 כללי 3 גיל 11 בגברים גיל 36

מרץ 2017
32 כללי 30 גיל 30 בגברים גיל 44

נובמבר 2016
21 כללי 4 גיל 19 בגברים גיל 35

אוקטובר 2016
71 כללי 2 גיל 57 בגברים גיל 35

33k
אוקטובר 2016
19 כללי 14 גיל 18 בגברים

אוקטובר 2016
31 כללי 2 גיל 23 בגברים גיל 35

אוקטובר 2016
42 כללי 3 גיל 34 בגברים גיל 35

ספטמבר 2016
16 כללי 1 גיל 13 בגברים גיל 34

מאי 2016
24 כללי 1 גיל 19 בגברים גיל 35

2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 47

מרץ 2016
1,228 כללי 65 גיל 112 בנשים גיל 38

475 כללי 168 גיל 249 בנשים

ספטמבר 2015
92 כללי 11 גיל 78 בגברים גיל 34

ספטמבר 2015
57 כללי 3 גיל 44 בגברים

מאי 2015
165 כללי 187 גיל 160 בגברים גיל 38

אפריל 2015
91 כללי 9 גיל 91 בגברים גיל 23

אוקטובר 2014
3,200 כללי 1,797 גיל 2,992 בגברים

אוקטובר 2014
3,397 כללי 1,906 גיל 3,164 בגברים

אוקטובר 2014
5,627 כללי 2,900 גיל 5,016 בגברים

אוקטובר 2014
9,377 כללי 1,905 גיל 7,549 בגברים

אוקטובר 2014
13,547 כללי 2,531 גיל 9,646 בגברים

פברואר 2014
159 כללי 40 גיל 145 בגברים גיל 29

ינואר 2014
271 כללי 246 בגבריםמאי 2013
1,306 כללי גיל 26

דצמבר 2012
21 כללי גיל 20
אוקטובר 2011
42 כללי גיל 19

אוקטובר 2011
8 כללי גיל 42


ספטמבר 2011
30 כללי 27 בגברים גיל 19
נובמבר 2010
55 כללי 7 גילנובמבר 2009
36 כללי גיל 17


יולי 2009
27 כללי גיל 17


יוני 2008
73 כללי גיל 35

יוני 2008
21 כללי גיל 16אוקטובר 2007
14 כללי גיל 15

ספטמבר 2007אוקטובר 2006
40 כללי גיל 37


דצמבר 2005
38 כללי גיל 36

נובמבר 2005
7 כללי גיל 36אוקטובר 2005
122 כללי גיל 32יולי 2005
16 כללי גיל 36
דצמבר 2004
41 כללי גיל 35מרץ 2004
13 כללי גיל 35

דצמבר 2003
52 כללי גיל 34

נובמבר 2002
12 כללי גיל 33


ספטמבר 2002

אוגוסט 2002
ספטמבר 2001
53 כללי גיל 32

אוגוסט 2001

אוגוסט 2001

אוגוסט 2001

מאי 2001
474 כללי 117 גיל
מרץ 2001
120 כללי 3 גיל


הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

טל שחר