טל כהן

תוצאות אחרונות

טל כהן

21.1K

לפני 6 ימים
54 כללי 34 גיל 52 בגברים

21.1K

לפני 6 ימים
409 כללי 58 גיל 376 בגברים

21.1K

לפני 6 ימים
910 כללי 132 גיל 827 בגברים

2K

2K

לפני 12 ימים

14:26

תוצאת השנה
686 כללי 147 גיל 298 בנשים גיל 11

2K

אוקטובר 2018
70 כללי 52 גיל 52 בגברים גיל 7

2K

יוני 2018
279 כללי 33 גיל 156 בנשים גיל 35

2K

מאי 2018
149 כללי 23 גיל 75 בנשים

2K

אפריל 2018

10:10

תוצאת השנה
52 כללי 13 גיל 52 בגברים גיל 11

2K

מרץ 2018
443 כללי 97 גיל 175 בנשים גיל 10

2K

ספטמבר 2017

10:51

תוצאת השנה
54 כללי 33 גיל 33 בגברים

2K

אפריל 2017
527 כללי 114 גיל 380 בגברים

2K

מרץ 2017
603 כללי 84 גיל 258 בנשים

2K

אוקטובר 2016
63 כללי 15 גיל 44 בגברים גיל 10

2K

פברואר 2016

10:01

שיא אישי
24 כללי 4 גיל 23 בגברים גיל 17

2K

דצמבר 2015

11:42

תוצאת השנה
84 כללי 30 גיל 84 בגברים גיל 9

2K

אוקטובר 2015
70 כללי 3 גיל 47 בגברים גיל 15

2K

פברואר 2012
157 כללי 35 גיל

2K

פברואר 2012

12:32

תוצאת השנה
182 כללי 49 גיל

2K

פברואר 2011

17:22

תוצאת השנה
181 כללי 45 גיל

2K

פברואר 2010

10:23

תוצאת השנה

2K

אפריל 2009

12:24

תוצאת השנה

5K

5K

לפני 6 ימים

36:42

תוצאת השנה
2,028 כללי 793 גיל 1,432 בגברים

5K

לפני 6 ימים
5,373 כללי 1,225 גיל 2,654 בנשים

5K

נובמבר 2018
822 כללי 187 גיל 312 בנשים גיל 17

5K

אפריל 2018
712 כללי 210 בנשים

5K

מרץ 2018

31:25

תוצאת השנה
964 כללי 206 גיל 795 בגברים גיל 44

5K

מרץ 2018
2,044 כללי 815 גיל 1,365 בגברים גיל 9

5K

מרץ 2018
2,831 כללי 542 גיל 1,132 בנשים גיל 29

5K

דצמבר 2017
64 כללי 7 גיל 20 בנשים

5K

נובמבר 2017
224 כללי 74 גיל 74 בנשים

5K

אפריל 2017
131 כללי 100 גיל 120 בגברים

5K

מרץ 2017
5 כללי 2 גיל 5 בגברים גיל 18

5K

פברואר 2017

19:34

שיא אישי
4 כללי 2 גיל 4 בגברים

5K

ינואר 2017
4 כללי 2 גיל 4 בגברים

5K

דצמבר 2016
765 כללי 138 גיל 334 בנשים

5K

יוני 2016

19:53

תוצאת השנה
10 כללי 2 גיל 10 בגברים

5K

מאי 2016
430 כללי 117 גיל 117 בנשים גיל 22

5K

מאי 2016
985 כללי 464 גיל 464 בנשים גיל 46

5K

אפריל 2016
131 כללי 5 גיל 26 בנשים גיל 13

5K

אפריל 2016
140 כללי 121 גיל 120 בגברים גיל 28

5K

אפריל 2016
7 כללי 2 גיל 7 בגברים

5K

מרץ 2016
50 כללי 3 גיל 10 בנשים

5K

נובמבר 2015
200 כללי 59 גיל 59 בנשים

5K

אוקטובר 2015
468 כללי 8 גיל גיל 41

5K

אוקטובר 2015
147 כללי 13 גיל 36 בנשים גיל 15

5K

אפריל 2015
129 כללי 27 בנשים גיל 12

5K

אפריל 2015
230 כללי 76 בנשים גיל 21

5K

אפריל 2015
92 כללי 19 גיל 19 בנשים גיל 20

5K

מרץ 2015
143 כללי 40 גיל 115 בגברים

5K

פברואר 2015

24:21

תוצאת השנה
18 כללי 3 גיל 16 בגברים

5K

נובמבר 2014

20:24

תוצאת השנה

5K

ספטמבר 2014
357 כללי 15 גיל 70 בנשים גיל 40

5K

ספטמבר 2014
134 כללי 11 גיל 134 בנשים

5K

יוני 2014
266 כללי 218 גיל 218 בגברים

5K

מאי 2014
59 כללי 50 בגברים גיל 19

5K

מרץ 2014
155 כללי 45 גיל 120 בגברים

5K

פברואר 2014
113 כללי 18 גיל 96 בגברים גיל 42

5K

אוקטובר 2013
672 כללי גיל 29

5K

ספטמבר 2013
116 כללי 33 גיל 32 בנשים

5K

מרץ 2013
130 כללי 17 גיל

5K

פברואר 2013

31:17

תוצאת השנה

5K

דצמבר 2012
436 כללי 87 גיל

5K

נובמבר 2012
402 כללי גיל 43

5K

נובמבר 2012
416 כללי גיל 38


5K

מאי 2012

24:07

תוצאת השנה

5K

אוקטובר 2011

26:53

תוצאת השנה

5K

מאי 2011
144 כללי 101 גיל גיל 15

5K

נובמבר 2010
392 כללי גיל 33

5K

אוקטובר 2010

23:01

תוצאת השנה
36 כללי

5K

אוגוסט 2010
347 כללי 43 גיל

5K

נובמבר 2009

36:56

תוצאת השנה
354 כללי גיל 32

5K

נובמבר 2008

47:53

תוצאת השנה
407 כללי גיל 44

5K

אוקטובר 2007
84 כללי 6 גיל

5K

יוני 2007

5K

יוני 2007

29:22

תוצאת השנה

10K

10K

לפני 6 ימים
1,221 כללי 472 גיל 1,117 בגברים

10K

לפני 6 ימים
6,171 כללי 257 גיל 2,208 בנשים

10K

לפני 6 ימים
7,675 כללי 1,004 גיל 3,205 בנשים

10K

לפני 6 ימים
7,778 כללי 141 גיל 3,276 בנשים

10K

לפני 13 ימים

38:34

תוצאת השנה
20 כללי 9 גיל 19 בגברים גיל 24

10K

לפני 27 ימים
4,104 כללי 1,864 גיל 3,511 בגברים

10K

לפני 27 ימים
13,444 כללי 207 גיל 5,318 בנשים

10K

נובמבר 2018
530 כללי 78 גיל 425 בגברים גיל 18

10K

נובמבר 2018
92 כללי 10 גיל 77 בגברים גיל 45

10K

נובמבר 2018
13,199 כללי 1,284 גיל 4,214 בנשים גיל 43

10K

נובמבר 2018
14,300 כללי 4,579 גיל 9,422 בגברים גיל 28

10K

נובמבר 2018
15,118 כללי 1,669 גיל 5,361 בנשים גיל 42

10K

נובמבר 2018
15,787 כללי 563 גיל 5,774 בנשים גיל 54

10K

אוגוסט 2018
69 כללי 61 גיל 61 בגברים

10K

מאי 2018
37 כללי 37 גיל 37 בגברים גיל 45

10K

מרץ 2018
77 כללי 12 גיל 24 בנשים גיל 47

10K

מרץ 2018
2,071 כללי 28 גיל 255 בנשים גיל 17

10K

פברואר 2018

43:54

תוצאת השנה
306 כללי 55 גיל 287 בגברים גיל 15

10K

פברואר 2018
2,930 כללי 242 גיל 2,563 בגברים גיל 45

10K

פברואר 2018
6,364 כללי 635 גיל 1,482 בנשים גיל 23

10K

אוקטובר 2017
3,707 כללי 268 גיל 409 בנשים גיל 24

10K

אוקטובר 2017
10,476 כללי 4,133 גיל 7,938 בגברים גיל 36

10K

אוקטובר 2017
13,052 כללי 1,091 גיל 3,758 בנשים גיל 42

10K

אוקטובר 2017
17,237 כללי 3,444 גיל 6,195 בנשים גיל 32

10K

אוקטובר 2017
248 כללי 10 גיל 73 בנשים גיל 53

10K

ספטמבר 2017
316 כללי 316 גיל 316 בנשים

10K

ספטמבר 2017
123 כללי 33 גיל 33 בנשים

10K

יוני 2017

48:45

תוצאת השנה
67 כללי 13 גיל 54 בגברים גיל 44

10K

מרץ 2017
166 כללי 11 גיל 21 בנשים גיל 37

10K

מרץ 2017
136 כללי 40 גיל 105 בגברים גיל 41

10K

מרץ 2017
2,409 כללי 891 גיל גיל 27

10K

מרץ 2017
5,778 כללי 104 גיל גיל 16

10K

מרץ 2017
7,126 כללי 1,158 גיל גיל 20

10K

פברואר 2017
2,061 כללי 1,040 גיל 1,900 בגברים גיל 35

10K

פברואר 2017
12,616 כללי 351 גיל 4,834 בנשים גיל 53

10K

ינואר 2017
907 כללי 20 גיל 209 בנשים גיל 18

10K

נובמבר 2016
212 כללי 26 גיל 110 בגברים גיל 36

10K

נובמבר 2016
1,360 כללי 730 גיל 1,274 בגברים גיל 30

10K

נובמבר 2016
1,898 כללי 442 גיל 1,772 בגברים גיל 43

10K

נובמבר 2016
9,296 כללי 1,148 גיל 1,957 בנשים גיל 22

10K

נובמבר 2016
16,914 כללי 3,274 גיל 6,023 בנשים גיל 37

10K

יוני 2016
388 כללי 28 גיל 97 בנשים גיל 45

10K

מאי 2016
27 כללי 14 גיל 26 בגברים גיל 44

10K

מרץ 2016
1,915 כללי 254 גיל 1,726 בגברים גיל 18

10K

מרץ 2016
3,199 כללי 1,085 גיל 2,658 בגברים גיל 26

10K

מרץ 2016

44:05

תוצאת השנה
66 כללי 46 גיל 127 בגברים

10K

פברואר 2016
2,165 כללי 30 גיל 201 בנשים גיל 17

10K

פברואר 2016
3,192 כללי 446 גיל 2,791 בגברים גיל 18

10K

פברואר 2016
3,316 כללי 1,507 גיל 2,883 בגברים גיל 26

10K

פברואר 2016
6,944 כללי 744 גיל 1,821 בנשים גיל 28

10K

פברואר 2016
7,902 כללי 2,662 גיל 5,586 בגברים גיל 36

10K

נובמבר 2015
190 כללי 46 גיל 176 בגברים

10K

אוקטובר 2015
2,643 כללי 28 גיל 265 בנשים גיל 16

10K

אוקטובר 2015
8,705 כללי 716 גיל 2,448 בנשים

10K

מאי 2015

49:37

תוצאת השנה
32 כללי 8 גיל 32 בגברים

10K

מרץ 2015
382 כללי 65 גיל 322 בגברים גיל 38

10K

מרץ 2015
688 כללי 95 גיל 583 בגברים גיל 38

10K

מרץ 2015
482 כללי 54 גיל

10K

מרץ 2015
2,368 כללי 305 גיל 2,050 בגברים גיל 18

10K

מרץ 2015
3,941 כללי 326 גיל 2,931 בגברים גיל 17

10K

פברואר 2015
7,758 כללי 2,450 גיל 5,227 בגברים גיל 35

10K

דצמבר 2014
136 כללי 12 גיל 132 בגברים

10K

נובמבר 2014
935 כללי 368 גיל 806 בגברים גיל 32

10K

אוגוסט 2014
190 כללי 48 בנשים גיל 51

10K

מאי 2014
15 כללי 7 גיל 15 בגברים

10K

מאי 2014
1,279 כללי 64 גיל 312 בנשים

10K

אפריל 2014
508 כללי 84 גיל 405 בגברים גיל 37

10K

אפריל 2014

42:50

תוצאת השנה
11 כללי 5 גיל 11 בגברים

10K

מרץ 2014
292 כללי 73 גיל 277 בגברים גיל 18

10K

מרץ 2014
4,174 כללי 920 גיל 3,429 בגברים גיל 17

10K

מרץ 2014
5,788 כללי 1,051 גיל 4,204 בגברים גיל 16

10K

פברואר 2014
3,484 כללי 47 גיל 295 בנשים גיל 35

10K

פברואר 2014
4,031 כללי 2,031 גיל 3,633 בגברים גיל 24

10K

פברואר 2014
7,090 כללי 3,063 גיל 5,792 בגברים גיל 30

10K

פברואר 2014
7,347 כללי 620 גיל 1,414 בנשים גיל 28

10K

פברואר 2014
12,254 כללי 1,604 גיל 4,055 בנשים גיל 31

10K

פברואר 2014
13,827 כללי 800 גיל 5,092 בנשים גיל 35

10K

פברואר 2014
51 כללי 6 בנשים גיל 22

10K

ינואר 2014
375 כללי 338 בגברים

10K

אוקטובר 2013
2,166 כללי 1,361 גיל 2,077 בגברים גיל 38

10K

אוקטובר 2013
3,138 כללי 1,913 גיל 2,975 בגברים גיל 23

10K

אוקטובר 2013
4,848 כללי 2,808 גיל 4,506 בגברים גיל 39

10K

אוקטובר 2013
10,719 כללי 1,087 גיל 1,743 בנשים גיל 36

10K

אוקטובר 2013
12,770 כללי 1,600 גיל 2,612 בנשים גיל 27

10K

יולי 2013
227 כללי 28 גיל גיל 39

10K

יוני 2013

48:59

תוצאת השנה

10K

מרץ 2013
2,050 כללי 149 בנשים גיל 21

10K

מרץ 2013
5,823 כללי 4,940 בגברים גיל 28

10K

מרץ 2013
5,865 כללי 4,966 בגברים גיל 31

10K

מרץ 2013
9,620 כללי 2,587 בנשים גיל 39

10K

מרץ 2013
9,691 כללי 2,626 בנשים גיל 27

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

46:40

תוצאת השנה

10K

מרץ 2012
1,274 כללי גיל 38

10K

מרץ 2012
3,664 כללי גיל 33

10K

מרץ 2012
5,394 כללי גיל 30

10K

מרץ 2012
6,553 כללי גיל 38

10K

מרץ 2012
7,633 כללי גיל 35

10K

מרץ 2012
2,882 כללי 638 בנשים גיל 32

10K

נובמבר 201110K

נובמבר 2011

10K

נובמבר 2011

10K

אוקטובר 2011
79 כללי 6 גיל גיל 31

10K

מאי 2011
1,061 כללי 85 גיל גיל 32

10K

אפריל 2011
2,593 כללי גיל 31

10K

אפריל 2011
6,181 כללי גיל 32

10K

מרץ 2011

54:18

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2010

10K

אוקטובר 2010

10K

אוקטובר 2010

10K

אוקטובר 2010

10K

אוקטובר 2010

10K

יוני 2010

45:02

תוצאת השנה
289 כללי גיל 20

10K

אפריל 2010
1,031 כללי 79 גיל10K

ינואר 2010
387 כללי גיל 22

10K

ינואר 2010
1,241 כללי גיל 33

10K

אוקטובר 2009

10K

אוקטובר 2009

10K

אוקטובר 2009

10K

אוקטובר 2009

10K

אוקטובר 2009

10K

אוקטובר 2009

49:34

תוצאת השנה
278 כללי

10K

אפריל 2009
2,462 כללי 247 בנשים גיל 29

10K

אפריל 2009
2,484 כללי 2,233 בגברים גיל 3610K

פברואר 2009
240 כללי 8 גיל10K

יוני 2008
537 כללי גיל 21

10K

מרץ 2008

44:22

תוצאת השנה

10K

אפריל 2007

26:57

שיא אישי10K

פברואר 2006

41:09

תוצאת השנה
40 כללי 7 גיל

10K

פברואר 2005

2:00:17

תוצאת השנה
507 כללי 24 גיל

10K

פברואר 2004

46:22

תוצאת השנה
114 כללי גיל 15

10K

מאי 2003

56:44

תוצאת השנה
161 כללי 31 גיל

15K

15K

מאי 2018

1:21:35

תוצאת השנה
105 כללי 38 גיל 97 בגברים גיל 45

15K

נובמבר 2017

1:19:51

תוצאת השנה
1,169 כללי 251 גיל 1,039 בגברים גיל 44

15K

נובמבר 2017
1,505 כללי 46 גיל 217 בנשים גיל 24

15K

נובמבר 2016

1:16:22

שיא אישי
846 כללי 178 גיל 778 בגברים גיל 44

15K

נובמבר 2016
1,318 כללי 270 גיל 1,157 בגברים גיל 43

15K

נובמבר 2016
1,778 כללי 54 גיל 277 בנשים גיל 23

15K

נובמבר 2015

1:17:04

תוצאת השנה
868 כללי 181 גיל 791 בגברים גיל 43

15K

נובמבר 2015
1,173 כללי 242 גיל 1,042 בגברים גיל 42

15K

נובמבר 2014

1:24:43

תוצאת השנה
1,660 כללי 340 גיל 1,453 בגברים גיל 41

15K

נובמבר 2013

1:51:37

תוצאת השנה
2,603 כללי 643 בנשים גיל 39

15K

נובמבר 2011

1:49:50

תוצאת השנה
1,802 כללי גיל 31

15K

נובמבר 2010

1:29:42

תוצאת השנה
1,363 כללי גיל 37

15K

נובמבר 2009

1:29:00

תוצאת השנה
1,109 כללי גיל 29

15K

נובמבר 2009
1,192 כללי גיל 36

15K

נובמבר 2008

1:35:41

תוצאת השנה
969 כללי גיל 35

חצי מרתון

21.1K

לפני 6 ימים
54 כללי 34 גיל 52 בגברים

21.1K

לפני 6 ימים
409 כללי 58 גיל 376 בגברים

21.1K

לפני 6 ימים
910 כללי 132 גיל 827 בגברים

21.1K

לפני 27 ימים

53:51

שיא אישי
8,923 כללי 1,197 גיל 6,372 בגברים

21.1K

לפני 27 ימים
1,817 כללי 268 גיל 1,669 בגברים גיל 47

21.1K

לפני 27 ימים
8,856 כללי 1,192 גיל 6,316 בגברים גיל 46

21.1K

ינואר 2019
91 כללי 82 גיל 82 בגברים גיל 47

21.1K

ינואר 2019
110 כללי 96 גיל 96 בגברים גיל 46

21.1K

ינואר 2019
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 24

21.1K

ינואר 2019
488 כללי 81 גיל 434 בגברים גיל 46

21.1K

ינואר 2019
1,543 כללי 30 גיל 421 בנשים גיל 55

21.1K

נובמבר 2018

1:53:15

תוצאת השנה
173 כללי 58 גיל 158 בגברים גיל 43

21.1K

מרץ 2018
1,053 כללי 170 גיל 989 בגברים גיל 43

21.1K

פברואר 2018
5,773 כללי 337 גיל 1,103 בנשים גיל 25

21.1K

פברואר 2018
6,033 כללי 2,118 גיל 4,831 בגברים גיל 34

21.1K

פברואר 2018
7,718 כללי 408 גיל 1,959 בנשים גיל 47

21.1K

מרץ 2017
1,110 כללי 165 גיל גיל 42

21.1K

פברואר 2017

1:52:34

תוצאת השנה
2,294 כללי 430 גיל 2,103 בגברים גיל 44

21.1K

פברואר 2017
3,422 כללי 129 גיל 394 בנשים גיל 24

21.1K

פברואר 2017
5,243 כללי 923 גיל 4,293 בגברים גיל 44

21.1K

פברואר 2017
7,671 כללי 256 גיל 2,062 בנשים גיל 38

21.1K

מרץ 2016
31,330 כללי 9,315 בנשים

21.1K

פברואר 2016

1:46:35

תוצאת השנה
1,115 כללי 196 גיל 1,043 בגברים גיל 44

21.1K

פברואר 2016
2,240 כללי 369 גיל 2,038 בגברים גיל 43

21.1K

פברואר 2016
2,648 כללי 1,232 גיל 2,370 בגברים גיל 32

21.1K

נובמבר 2015
689 כללי 48 גיל 233 בנשים

21.1K

מרץ 2015
1,003 כללי 151 גיל 921 בגברים גיל 40

21.1K

מרץ 2015
1,027 כללי 157 גיל 939 בגברים גיל 43

21.1K

פברואר 2015
2,303 כללי 415 גיל 2,121 בגברים גיל 43

21.1K

פברואר 2015
2,644 כללי 481 גיל 2,401 בגברים גיל 42

21.1K

פברואר 2015
5,931 כללי 410 גיל 1,274 בנשים גיל 32

21.1K

פברואר 2015

1:52:48

תוצאת השנה
79 כללי 33 גיל 73 בגברים גיל 43

21.1K

יוני 2014
322 כללי 285 גיל 285 בגברים

21.1K

מרץ 2014

1:41:25

תוצאת השנה
311 כללי 24 גיל 297 בגברים גיל 19

21.1K

מרץ 2014
1,322 כללי 693 גיל 1,225 בגברים גיל 39

21.1K

אוקטובר 2013

1:58:56

תוצאת השנה
6,838 כללי

21.1K

מרץ 2013
3,291 כללי 2,976 בגברים גיל 40


21.1K

מרץ 2012

2:13:48

תוצאת השנה
4,116 כללי גיל 39

21.1K

אפריל 2011

2:08:43

תוצאת השנה
3,084 כללי גיל 38

21.1K

פברואר 2011
1,075 כללי

21.1K

מאי 2010

2:12:27

תוצאת השנה
1,465 כללי גיל 37

21.1K

דצמבר 2004

2:11:04

תוצאת השנה
668 כללי 9,999 גיל

מרתון

42.2K

פברואר 2018

4:27:54

תוצאת השנה
1,530 כללי 268 גיל 1,353 בגברים גיל 45

42.2K

אפריל 2017

3:58:44

שיא אישי
3,329 כללי 539 גיל 3,103 בגברים גיל 44

42.2K

אפריל 2017
6,336 כללי 229 גיל 1,372 בנשים גיל 38

42.2K

מרץ 2017
551 כללי 106 גיל גיל 45

42.2K

פברואר 2017
1,120 כללי 214 גיל 1,031 בגברים גיל 45

42.2K

פברואר 2014

4:49:17

תוצאת השנה
1,827 כללי 407 גיל 1,662 בגברים גיל 41

42.2K

אפריל 2013

5:28:54

תוצאת השנה
36,279 כללי 2,559 גיל

42.2K

מרץ 2010

4:32:56

תוצאת השנה
8,088 כללי 3,164 גיל

חצי איש ברזל

70.3

אוקטובר 2015

6:14:41

שיא אישי
159 כללי 41 גיל 136 בגברים גיל 43

איש ברזל

איש ברזל

יולי 2016

13:50:59

שיא אישי
1,057 כללי 183 גיל

60מ

60מ

ינואר 2019

7.64

שיא אישי
22 כללי גיל 20

תוצאות נוספות

לפני 28 ימים
1 כללי גיל 20

5k
פברואר 2019
305 כללי 30 גיל 135 בנשים

פברואר 2019
12 כללי גיל 20ינואר 2019
3 כללי גיל 20

דצמבר 2018
18 כללי 14 גיל 18 בגברים גיל 23

נובמבר 2018
1,106 כללי 190 גיל 955 בגברים גיל 45

אוקטובר 2018
68 כללי 35 גיל 59 בגברים גיל 46

אוקטובר 2018
63 כללי 24 גיל 63 בגברים גיל 46

ספטמבר 2018
35 כללי 12 גיל 33 בגברים גיל 46

ספטמבר 2018
14 כללי 8 גיל 14 בגברים גיל 46


יוני 2018
61 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 25מרץ 2018
305 כללי 305 גיל 305 בנשים גיל 39

מרץ 2018
1,379 כללי 1,379 גיל 1,379 בנשים גיל 54פברואר 2018
3 כללי


פברואר 2018
10 כללי

נובמבר 2017
3 כללי 1 גיל 3 בגברים

אוקטובר 2017
500 כללי 88 גיל 431 בגברים גיל 26

אוקטובר 2017
602 כללי 357 גיל 501 בגברים גיל 33

ספטמבר 2017
689 כללי 306 גיל 626 בגברים גיל 25

יולי 2017
132 כללי 106 גיל 106 בגברים גיל 15

אפריל 2017
130 כללי 2 גיל 23 בנשים גיל 14

אפריל 2017
1,673 כללי 1,673 גיל 1,673 בנשים גיל 53

אפריל 2017
94 כללי 94 גיל 94 בנשים גיל 38

אפריל 2017
2,157 כללי 2,157 גיל 2,157 בנשים גיל 29

28 כללי 4 גיל 24 בגברים

296 כללי 29 גיל 54 בנשים

דצמבר 2016
6 כללי 2 גיל 5 בגברים גיל 17

נובמבר 2016
596 כללי 21 גיל 96 בנשים גיל 45

נובמבר 2016
14 כללי 5 גיל 14 בגברים גיל 44

אוקטובר 2016
792 כללי 604 גיל 604 בגברים גיל 32

אוקטובר 2016
32 כללי 9 גיל 23 בגברים גיל 44

ספטמבר 2016
56 כללי 9 גיל 43 בגברים גיל 43

יוני 2016
45 כללי 43 גיל 43 בגברים גיל 44


אפריל 2016
530 כללי 530 גיל 530 בנשים גיל 45

אפריל 2016
1,591 כללי 1,591 גיל 1,591 בנשים גיל 52

אפריל 2016
81 כללי 81 גיל 81 בנשים גיל 13

מרץ 2016
368 כללי 66 גיל 351 בגברים גיל 44

מרץ 2016
923 כללי 148 גיל 845 בגברים גיל 41

מרץ 2016
1,102 כללי 49 גיל 148 בנשים גיל 33

פברואר 2016
296 כללי 49 גיל 82 בנשים גיל 50

פברואר 2016
342 כללי 75 גיל 114 בנשים גיל 52

פברואר 2016
14 כללי 6 גיל 14 בגברים

ינואר 2016
3 כללי 1 גיל 2 בנשים

39 כללי 37 גיל 37 בגברים גיל 43

ספטמבר 2015
36 כללי 7 גיל 28 בגברים גיל 43

ספטמבר 2015
134 כללי 20 גיל 95 בגברים

44 כללי 44 גיל 44 בגברים גיל 43

מאי 2015
179 כללי 71 גיל 179 בנשים גיל 40


מאי 2015
48 כללי 29 גיל 48 בגברים גיל 43

מרץ 2015
20 כללי 9 גיל

ינואר 2015
5 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 16


דצמבר 2014
55 כללי 15 גיל 55 בגברים

אוקטובר 2014
5,871 כללי 1,227 גיל 5,210 בגברים

אוקטובר 2014
11,484 כללי 1,625 גיל 2,803 בנשים

אוקטובר 2014
12,791 כללי 4,986 גיל 9,304 בגברים

אוקטובר 2014
13,205 כללי 2,113 גיל 3,708 בנשים

אוקטובר 2014
159 כללי 133 בגברים גיל 40אפריל 2014
399 כללי 398 בנשים גיל 31


פברואר 2014
85 כללי 85 בנשים גיל 14


פברואר 2014
21 כללי 6 גיל 18 בגברים גיל 14נובמבר 2013
10 כללי 10 גיל גיל 19

נובמבר 2013
398 כללי 398 בנשים גיל 16

נובמבר 2013
155 כללי 8 גיל 127 בגברים

יולי 2013
78 כללי גיל 40מאי 2013
1,342 כללי גיל 26


אפריל 2013
128 כללי גיל 10
פברואר 2013
30 כללי גיל 14193 כללי 13 גיל גיל 38

אפריל 2012
44 כללי גיל 9

נובמבר 2011
115 כללי 26 גיל גיל 38
אוקטובר 2010
135 כללי גיל 36

אוקטובר 2010
139 כללי גיל 31


דצמבר 2009
125 כללי גיל 17

דצמבר 2009
49 כללי גיל 11אוקטובר 2009
31 כללי גיל 14

אוקטובר 2009
142 כללי גיל 35

ספטמבר 2009
23 כללי גיל 14

מרץ 2009
102 כללי גיל 20

מרץ 2009
1,265 כללי גיל 29אוקטובר 2008
18 כללי גיל 13

אוקטובר 2008
165 כללי גיל 34

ספטמבר 2008
417 כללי גיל 30

מאי 2008
13 כללי גיל 13
אוקטובר 2007
22 כללי גיל 12

אוקטובר 2007
2 כללי גיל 18

אוקטובר 2007
224 כללי גיל 33אפריל 2007
116 כללי 95 גיל

מרץ 2007
20 כללי גיל 12

נובמבר 2006
40 כללי 16 גיל

אוקטובר 2006
5 כללי גיל 17

אוקטובר 2006
37 כללי גיל 11


ספטמבר 2006


ספטמבר 2006אפריל 2006
14 כללי גיל 11אפריל 2006
18 כללי גיל 11

דצמבר 2005
7 כללי גיל 16


נובמבר 2005
8 כללי גיל 10

יולי 2005
1 כללי גיל 16
דצמבר 2004
3 כללי גיל 15
מרץ 2004
40 כללי גיל 15

דצמבר 2002
26 כללי גיל 13פברואר 2002
16 כללי 2 גיל

פברואר 2002
92 כללי 15 גילפברואר 2001
49 כללי 10 גיל


הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

טל כהן