טל אשכנזי

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

טל אשכנזי
ינואר 2019
7 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 15

נובמבר 2018
4 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 14

נובמבר 2018
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 14

5K

5K

פברואר 2017

38:06

שיא אישי
395 כללי 38 גיל 159 בנשים גיל 34

תוצאות נוספות

ינואר 2019
7 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 15

נובמבר 2018
4 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 14

נובמבר 2018
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 14

ספטמבר 2018
17 כללי 3 גיל 1 בנשים גיל 14

אפריל 2017
1,534 כללי 1,534 גיל 1,534 בנשים גיל 29

אוקטובר 2016
171 כללי 11 גיל 55 בנשים גיל 40

אפריל 2016
499 כללי 499 גיל 499 בנשים גיל 33

3 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 12

ינואר 2016
37 כללי 37 גיל 37 בגברים גיל 46

מאי 2015
3 כללי 1 גיל 3 בגברים

מאי 2015
6 כללי 6 גיל 6 בגברים

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

טל אשכנזי