טלי לוי

תוצאות אחרונות

טלי לוי
לפני 10 ימים
98 כללי 67 גיל 81 בגברים גיל 14

לפני 17 ימים
220 כללי 14 גיל 40 בנשים גיל 41

5K

לפני 24 ימים

38:56

תוצאת השנה
262 כללי 24 גיל 69 בנשים גיל 18

2K

2K

מאי 2015

8:45

שיא אישי
64 כללי 13 גיל 59 בגברים

2K

מאי 2014

9:51

תוצאת השנה
246 כללי 83 גיל 201 בגברים

2K

מאי 2014
312 כללי 105 גיל 241 בגברים

2K

מרץ 2014
275 כללי 27 גיל 199 בגברים

2K

מאי 2013

11:40

תוצאת השנה

2K

נובמבר 2012

13:39

תוצאת השנה
360 כללי גיל 11

2K

פברואר 2012
153 כללי 14 גיל

2K

פברואר 2012
211 כללי 30 גיל

2K

אפריל 2011

14:29

תוצאת השנה

5K

5K

לפני 24 ימים

38:56

תוצאת השנה
262 כללי 24 גיל 69 בנשים גיל 18

5K

דצמבר 2018
135 כללי 40 גיל 110 בגברים גיל 46

5K

נובמבר 2018

20:34

שיא אישי
28 כללי 12 גיל 28 בגברים גיל 98


5K

מרץ 2018
3,849 כללי 766 גיל 1,757 בנשים גיל 16

5K

מרץ 2018
5,174 כללי 317 גיל 2,638 בנשים גיל 18

5K

נובמבר 2017
62 כללי 9 גיל 29 בנשים

5K

נובמבר 2017
470 כללי 129 גיל 151 בנשים גיל 22

5K

אוקטובר 2017

29:33

תוצאת השנה
43 כללי 3 גיל 8 בנשים גיל 40

5K

נובמבר 2016
115 כללי 33 גיל 115 בנשים

5K

נובמבר 2016
273 כללי 87 גיל 184 בגברים גיל 17

5K

אוקטובר 2016
779 כללי 285 גיל 285 בנשים גיל 24

5K

יוני 2016
324 כללי 53 גיל 173 בנשים גיל 43

5K

יוני 2016
159 כללי 6 גיל 25 בנשים

5K

מאי 2016

31:23

תוצאת השנה
196 כללי 65 גיל 64 בנשים

5K

דצמבר 2015

27:20

תוצאת השנה
148 כללי 34 גיל 128 בגברים

5K

נובמבר 2015
255 כללי 17 גיל 43 בנשים

5K

יולי 2015
180 כללי 50 גיל 122 בגברים

5K

דצמבר 2014

27:38

תוצאת השנה
165 כללי 41 גיל 137 בגברים

5K

דצמבר 2013

27:51

תוצאת השנה
188 כללי 36 גיל 131 בגברים

5K

נובמבר 2013
621 כללי 217 בנשים גיל 31

5K

אוקטובר 2013
202 כללי גיל 38

5K

דצמבר 2012

28:05

תוצאת השנה
180 כללי 41 גיל

5K

דצמבר 2011

29:27

תוצאת השנה
198 כללי 26 גיל

5K

נובמבר 2011
418 כללי גיל 16

5K

ספטמבר 2007

27:57

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2006

29:39

תוצאת השנה
105 כללי 18 גיל

5K

אוגוסט 2005

23:52

תוצאת השנה
176 כללי 71 גיל גיל 31

10K

10K

לפני 24 ימים

58:03

תוצאת השנה
260 כללי 16 גיל 38 בנשים גיל 46

10K

מרץ 2019
6,358 כללי 274 גיל 2,315 בנשים גיל 41

10K

פברואר 2019
11,508 כללי 1,546 גיל 4,098 בנשים

10K

פברואר 2019
11,619 כללי 1,563 גיל 4,164 בנשים

10K

פברואר 2019
13,460 כללי 826 גיל 5,324 בנשים

10K

פברואר 2019
428 כללי 54 גיל 163 בנשים

10K

נובמבר 2018

54:39

תוצאת השנה
3,407 כללי 114 גיל 372 בנשים גיל 45

10K

נובמבר 2018
11,221 כללי 2,454 גיל 8,059 בגברים גיל 44

10K

נובמבר 2018
12,796 כללי 4,328 גיל 8,809 בגברים גיל 24

10K

נובמבר 2018
15,978 כללי 3,123 גיל 5,876 בנשים גיל 39

10K

אוקטובר 2018
851 כללי 52 גיל 165 מגדר

10K

מאי 2018
137 כללי 11 גיל 32 בנשים גיל 40

10K

מרץ 2018
5,861 כללי 219 גיל 1,998 בנשים גיל 40

10K

פברואר 2018
12,693 כללי 668 גיל 5,061 בנשים

10K

אוקטובר 2017
5,781 כללי 214 גיל 842 בנשים גיל 44

10K

אוקטובר 2017
6,160 כללי 2,852 גיל 5,223 בגברים גיל 29

10K

אוקטובר 2017
7,448 כללי 3,285 גיל 6,107 בגברים גיל 31

10K

אוקטובר 2017
9,581 כללי 1,279 גיל 2,142 בנשים גיל 32

10K

אוקטובר 2017
12,476 כללי 2,025 גיל 3,468 בנשים גיל 30

10K

אוקטובר 2017
13,153 כללי 2,826 גיל 9,339 בגברים גיל 43

10K

אוקטובר 2017
15,527 כללי 2,927 גיל 5,183 בנשים גיל 38

10K

מאי 2017
515 כללי 151 גיל 434 בגברים

10K

מרץ 2017
5,802 כללי 850 גיל גיל 22

10K

פברואר 2017

54:24

תוצאת השנה
2,724 כללי 1,316 גיל 2,446 בגברים גיל 31

10K

פברואר 2017
11,511 כללי 580 גיל 4,138 בנשים גיל 38

10K

ינואר 2017
569 כללי 390 גיל 422 בגברים

10K

ינואר 2017
1,141 כללי 51 גיל 342 בנשים גיל 46

10K

נובמבר 2016
5,400 כללי 195 גיל 682 בנשים גיל 43

10K

נובמבר 2016
16,414 כללי 3,086 גיל 5,687 בנשים גיל 37

10K

מרץ 2016

47:47

תוצאת השנה
169 כללי 56 גיל 155 בגברים גיל 19

10K

פברואר 2016
3,364 כללי 193 גיל 441 בנשים גיל 23

10K

פברואר 2016
5,964 כללי 561 גיל 1,329 בנשים גיל 23

10K

פברואר 2016
7,431 כללי 370 גיל 2,074 בנשים גיל 43

10K

פברואר 2016
9,771 כללי 1,340 גיל 3,449 בנשים גיל 21

10K

פברואר 2016
10,478 כללי 571 גיל 3,921 בנשים

10K

פברואר 2016
11,423 כללי 629 גיל 4,555 בנשים

10K

ינואר 2016
1,000 כללי 54 גיל 322 בנשים גיל 45

10K

נובמבר 2015
899 כללי 119 גיל 172 בנשים

10K

אוקטובר 2015
3,631 כללי 1,720 גיל 3,189 בגברים גיל 29

10K

אוקטובר 2015
9,649 כללי 881 גיל 2,984 בנשים

10K

פברואר 2015

52:34

תוצאת השנה
1,787 כללי 898 גיל 1,661 בגברים גיל 29

10K

פברואר 2015
2,433 כללי 101 גיל 232 בנשים גיל 22

10K

פברואר 2014

44:26

תוצאת השנה
369 כללי 192 גיל 353 בגברים גיל 26

10K

פברואר 2014
13,077 כללי 4,191 גיל 8,470 בגברים גיל 21

10K

נובמבר 2013

42:16

תוצאת השנה
45 כללי 7 גיל 42 בגברים

10K

נובמבר 2013
173 כללי 42 גיל 159 בגברים

10K

אוקטובר 2013
1,650 כללי 1,049 גיל 1,590 בגברים גיל 25

10K

אוקטובר 2013
2,131 כללי 53 גיל 89 בנשים גיל 31


10K

מרץ 2013
920 כללי 878 בגברים גיל 20

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

מאי 2012

45:23

תוצאת השנה
51 כללי גיל 18

10K

נובמבר 2011

56:07

תוצאת השנה

10K

דצמבר 2009

1:01:21

תוצאת השנה
299 כללי 77 גיל

10K

אוגוסט 2008

50:48

תוצאת השנה


10K

אוקטובר 2007
98 כללי 62 גיל

10K

יוני 2007

10K

מאי 2007

40:44

תוצאת השנה
18 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2007
589 כללי 157 גיל


10K

ינואר 2007

10K

מאי 2005

58:16

תוצאת השנה
230 כללי גיל 31


10K

אפריל 2004

50:52

תוצאת השנה
271 כללי 17 גיל

10K

פברואר 2004
315 כללי גיל 30

10K

מרץ 2003

55:31

תוצאת השנה
434 כללי 13 גיל

10K

אפריל 1998

33:12

שיא אישי
9 כללי 3 גיל

15K

15K

אוקטובר 2018

1:32:05

תוצאת השנה
525 כללי 63 גיל 76 בנשים גיל 45

15K

נובמבר 2007

1:27:47

שיא אישי
813 כללי גיל 39

חצי מרתון

21.1K

נובמבר 2018
284 כללי 10 גיל 35 בנשים גיל 45

21.1K

פברואר 2018

1:54:16

תוצאת השנה
2,573 כללי 1,144 גיל 2,289 בגברים גיל 30

21.1K

דצמבר 2017

1:42:42

תוצאת השנה
17 כללי 16 גיל 16 בגברים גיל 29

21.1K

נובמבר 2017
226 כללי 13 גיל 27 בנשים

21.1K

פברואר 2017
5,933 כללי 340 גיל 1,224 בנשים גיל 44

21.1K

פברואר 2016

2:22:01

תוצאת השנה
5,818 כללי 2,100 גיל 4,669 בגברים גיל 30

21.1K

מרץ 2009

1:37:23

שיא אישי

21.1K

נובמבר 2007

1:53:56

תוצאת השנה
1,084 כללי גיל 36

21.1K

יולי 2005

2:18:44

תוצאת השנה
394 כללי 138 גיל

מרתון

42.2K

פברואר 2018

5:04:33

שיא אישי
2,033 כללי 66 גיל 308 בנשים גיל 45

תוצאות נוספות

לפני 10 ימים
98 כללי 67 גיל 81 בגברים גיל 14

לפני 17 ימים
220 כללי 14 גיל 40 בנשים גיל 41

נובמבר 2018
38 כללי 23 גיל 37 בגברים גיל 15

מרץ 2018
55 כללי 55 גיל 55 בנשים גיל 41

אוקטובר 2017
922 כללי 181 גיל 237 בנשים גיל 38

מאי 2017
1,305 כללי 334 גיל 334 בנשים

10k
דצמבר 2016
692 כללי 56 גיל 242 בנשים

אפריל 2016
88 כללי 88 גיל 88 בנשים גיל 39


991 כללי 469 גיל 476 בגברים

יוני 2015
206 כללי 18 גיל 51 בנשים

מאי 2015
760 כללי 167 גיל 167 בנשים גיל 23

מרץ 2015
167 כללי 15 גילדצמבר 2014
311 כללי 136 גיל 136 בנשים גיל 40

דצמבר 2014
390 כללי 187 גיל 188 בנשים גיל 32

נובמבר 2014
88 כללי 73 גיל 75 בנשים גיל 16

אוקטובר 2014
4,400 כללי 2,374 גיל 4,019 בגברים

אוקטובר 2014
12,877 כללי 1,020 גיל 3,531 בנשים

אוקטובר 2014
15,947 כללי 1,497 גיל 5,367 בנשים

מאי 2014
1,942 כללי 501 גיל 1,457 בגברים גיל 27

372 כללי 64 גיל 341 בגברים גיל 21


נובמבר 2013
250 כללי 250 בנשים גיל 15

69 כללי 35 גיל 65 בגברים

4 כללי 4 גיל 4 בגברים

מאי 2013
1,028 כללי גיל 26


נובמבר 2011
79 כללי גיל 12

נובמבר 2011
50 כללי גיל 42

ספטמבר 2009
94 כללי 15 גיל


ספטמבר 2008
933 כללי גיל 34


פברואר 2008
103 כללי גיל 15אוקטובר 2007
6 כללי גיל 14

אפריל 2007
362 כללי 9 גיל


אוקטובר 2006
3 כללי גיל 13ספטמבר 2006

יוני 2006
10 כללי גיל 13ספטמבר 2005
362 כללי 201 גיל
ינואר 2004
517 כללי 30 גיל

ספטמבר 2002
71 כללי גיל 28


אפריל 2000

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

טלי לוי