טלי בן-ארצי

תוצאות אחרונות

טלי בן-ארצי

10K

לפני 4 ימים
7,699 כללי 359 גיל 3,224 בנשים

10K

לפני 25 ימים

1:04:13

תוצאת השנה
7,468 כללי 295 גיל 1,867 בנשים

5K

נובמבר 2018

37:17

תוצאת השנה
153 כללי 79 גיל 79 בנשים גיל 40

5K

5K

נובמבר 2018

37:17

תוצאת השנה
153 כללי 79 גיל 79 בנשים גיל 40

5K

מרץ 2018
3,883 כללי 825 גיל 1,781 בנשים גיל 30

5K

מרץ 2017

38:52

תוצאת השנה
1,862 כללי 191 גיל גיל 39

5K

דצמבר 2016

35:38

תוצאת השנה
597 כללי 40 גיל 216 בנשים

5K

יולי 2016
161 כללי 44 גיל 56 בנשים

5K

נובמבר 2015

50:20

תוצאת השנה
648 כללי 196 גיל 248 בנשים

5K

נובמבר 2014

27:12

תוצאת השנה
56 כללי 11 גיל 51 בגברים גיל 40

5K

יולי 2013

29:59

תוצאת השנה
162 כללי 34 גיל

5K

דצמבר 2011
311 כללי 32 גיל

5K

אוקטובר 2011

29:38

תוצאת השנה
75 כללי גיל 50

5K

אוקטובר 2010
72 כללי

5K

יוני 2010

24:42

שיא אישי
43 כללי 1 גיל

5K

אוקטובר 2008

31:57

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2007
237 כללי גיל 46

5K

נובמבר 2007

26:31

תוצאת השנה
39 כללי 1 גיל

5K

אוקטובר 2007

5K

אפריל 2007
77 כללי 4 גיל

5K

נובמבר 2006
94 כללי 10 גיל

5K

נובמבר 2006
168 כללי גיל 45

5K

ספטמבר 2006

26:52

תוצאת השנה
56 כללי 2 גיל

5K

מאי 2006
101 כללי 3 גיל

5K

נובמבר 2005

25:43

תוצאת השנה
77 כללי 2 גיל גיל 44


5K

נובמבר 2004
185 כללי 12 גיל

5K

אוקטובר 2004
53 כללי 1 גיל

5K

אפריל 2004

27:14

תוצאת השנה
45 כללי 1 גיל

5K

נובמבר 2003

26:53

תוצאת השנה
32 כללי 2 גיל

5K

נובמבר 2002

29:22

תוצאת השנה
153 כללי 153 בנשים גיל 41

10K

10K

לפני 4 ימים
7,699 כללי 359 גיל 3,224 בנשים

10K

לפני 25 ימים

1:04:13

תוצאת השנה
7,468 כללי 295 גיל 1,867 בנשים

10K

נובמבר 2018
11,858 כללי 1,047 גיל 3,487 בנשים גיל 42

10K

נובמבר 2018
14,215 כללי 1,482 גיל 4,817 בנשים גיל 40

10K

אוקטובר 2018

1:05:02

תוצאת השנה
711 כללי 97 גיל 125 בנשים גיל 42

10K

פברואר 2018
11,432 כללי 598 גיל 4,239 בנשים

10K

פברואר 2018
13,249 כללי 219 גיל 5,434 בנשים

10K

נובמבר 2017

52:53

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2017
15,367 כללי 2,869 גיל 5,085 בנשים גיל 27

10K

יוני 2017
276 כללי 8 גיל 85 בנשים

10K

מרץ 2017
966 כללי 73 גיל 223 בנשים גיל 39

10K

פברואר 2017
7,536 כללי 259 גיל 1,867 בנשים גיל 39

10K

פברואר 2017
11,790 כללי 781 גיל 4,314 בנשים גיל 42

10K

יוני 2016

54:12

תוצאת השנה
149 כללי 2 גיל 21 בנשים

10K

פברואר 2016
8,422 כללי 146 גיל 2,611 בנשים גיל 53

10K

נובמבר 2015

47:22

תוצאת השנה
215 כללי 1 גיל 14 בנשים גיל 55

10K

אוקטובר 2015
9,778 כללי 207 גיל 3,051 בנשים

10K

מרץ 2015
437 כללי 20 גיל 85 בנשים גיל 33

10K

ינואר 2015
695 כללי 18 גיל 165 בנשים גיל 54

10K

מרץ 2014
5,958 כללי 147 גיל 1,694 בנשים גיל 45

10K

פברואר 2014

1:04:31

תוצאת השנה
8,616 כללי 845 גיל 1,975 בנשים גיל 28

10K

פברואר 2014
10,156 כללי 156 גיל 2,769 בנשים גיל 51

10K

פברואר 2014
567 כללי 39 גיל 207 בנשים גיל 45

10K

אוקטובר 2013
16,312 כללי 1,241 גיל 4,442 בנשים גיל 44

10K

אוקטובר 2013

10K

מרץ 2013

1:02:22

תוצאת השנה
6,293 כללי 5,233 בגברים גיל 30

10K

מרץ 2013
8,890 כללי 2,196 בנשים גיל 50

10K

מרץ 2013
10,287 כללי 2,979 בנשים גיל 27

10K

מרץ 2013
11,904 כללי 3,969 בנשים גיל 44


10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

ספטמבר 2012

48:19

תוצאת השנה
87 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2012
3,132 כללי גיל 40

10K

מרץ 2012
5,123 כללי גיל 29

10K

מרץ 2012
7,974 כללי גיל 43

10K

ינואר 2012
874 כללי 10 גיל גיל 51

10K

דצמבר 2011

51:32

תוצאת השנה
380 כללי 1 גיל


10K

נובמבר 2011

10K

מאי 2011
719 כללי 9 גיל גיל 51

10K

אפריל 2011
223 כללי

10K

ינואר 2011
591 כללי 3 גיל גיל 50

10K

אוקטובר 2010

10K

אפריל 2010

50:21

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2009

1:19:05

תוצאת השנה

10K

ינואר 2008

53:47

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2007
99 כללי 5 גיל

10K

יוני 2007

10K

אפריל 2007
300 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2007

46:33

שיא אישי


10K

ינואר 2007

10K

ינואר 2007

10K

אוקטובר 2006

54:16

תוצאת השנה
452 כללי 4 גיל

10K

אוקטובר 2006
193 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2006
952 כללי גיל 45

10K

מרץ 2006
306 כללי 6 גיל

10K

פברואר 2006
354 כללי 5 גיל

10K

נובמבר 2005


10K

אוקטובר 2005
142 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2005

52:02

תוצאת השנה

10K

מרץ 2005
442 כללי 13 גיל

10K

פברואר 2005
319 כללי 10 גיל

10K

ספטמבר 2004
25 כללי 3 גיל


10K

אוגוסט 2004
12 כללי 1 גיל


10K

אוגוסט 2004

10K

מרץ 2004

56:38

תוצאת השנה
299 כללי 3 גיל

10K

מאי 2003

1:07:31

תוצאת השנה
393 כללי 4 גיל

10K

פברואר 2002

58:54

תוצאת השנה
630 כללי גיל 20

15K

15K

נובמבר 2013

1:09:19

שיא אישי
433 כללי 30 בנשים גיל 53

15K

נובמבר 2012

1:10:42

תוצאת השנה
479 כללי גיל 52

15K

נובמבר 2011

1:13:11

תוצאת השנה
630 כללי גיל 51

15K

נובמבר 2010

1:11:52

תוצאת השנה
406 כללי גיל 50

15K

נובמבר 2009

1:24:29

תוצאת השנה
947 כללי גיל 49

15K

נובמבר 2008

1:14:22

תוצאת השנה
423 כללי גיל 48


15K

נובמבר 2007

1:16:03

תוצאת השנה
538 כללי גיל 47

חצי מרתון

21.1K

ספטמבר 2016
235 כללי 6 גיל 16 בנשים גיל 43

21.1K

יולי 2016

2:02:19

תוצאת השנה
136 כללי 7 גיל 13 בנשים גיל 43

21.1K

מרץ 2015

1:46:15

תוצאת השנה
450 כללי 1 גיל 21 בנשים גיל 55

21.1K

פברואר 2014

2:16:09

תוצאת השנה
6,349 כללי 331 גיל 1,089 בנשים גיל 31

21.1K

דצמבר 2013

1:38:00

שיא אישי
507 כללי 18 בנשים גיל 53

21.1K

מרץ 2012
413 כללי 11 בנשים גיל 52

21.1K

פברואר 2012

1:39:42

תוצאת השנה21.1K

פברואר 2011

1:41:11

תוצאת השנה
243 כללי

21.1K

מאי 2010

1:46:22

תוצאת השנה
473 כללי גיל 50

21.1K

נובמבר 2008

1:49:02

תוצאת השנה
741 כללי 4 גיל גיל 48

21.1K

דצמבר 2007

1:42:13

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2007
823 כללי גיל 47

21.1K

יולי 2005

2:09:32

תוצאת השנה
351 כללי 9 גיל21.1K

דצמבר 2004

2:04:02

תוצאת השנה
629 כללי 7 גיל

21.1K

דצמבר 2002

2:10:23

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

ינואר 2015

3:38:38

תוצאת השנה
605 כללי 1 גיל 36 בנשים גיל 55

42.2K

מרץ 2014
198 כללי 2 גיל 15 בנשים גיל 54

42.2K

פברואר 2014
993 כללי 6 גיל 53 בנשים גיל 54

42.2K

ינואר 2014

3:33:07

תוצאת השנה
502 כללי 24 בנשים גיל 54

42.2K

מרץ 2013
88 כללי 1 גיל גיל 53


42.2K

ינואר 2013

3:29:24

תוצאת השנה
418 כללי 30 בנשים גיל 53

42.2K

מרץ 2012

3:27:07

שיא אישי
186 כללי גיל 52

42.2K

אפריל 2011

3:28:01

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2011
375 כללי 4 גיל גיל 50

42.2K

ינואר 2009

3:51:38

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2006

4:21:58

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2005

4:17:17

תוצאת השנה
408 כללי 8 גיל

חצי איש ברזל

70.3

מאי 2001

7:23:58

שיא אישי
44 כללי 1 גיל גיל 28

תוצאות נוספות

מרץ 2018
1,120 כללי 1,120 גיל 1,120 בנשים גיל 40


אפריל 2017
1,413 כללי 1,413 גיל 1,413 בנשים גיל 42

אפריל 2017
1,259 כללי 1,259 גיל 1,259 בנשים גיל 40


מאי 2016
254 כללי 4 גיל 40 בנשים גיל 55

מאי 2015
69 כללי 18 גיל 69 בנשים גיל 45

מאי 2015
168 כללי 41 בנשים גיל 33

64 כללי 12 גיל 26 בנשים

אוקטובר 2014
8,044 כללי 791 גיל 1,317 בנשים

אוקטובר 2014
9,046 כללי 1,020 גיל 1,694 בנשים

מאי 2014
147 כללי 69 גיל 147 בנשים גיל 41

מאי 2014
86 כללי 27 גיל 86 בנשים גיל 44


ינואר 2014
190 כללי 9 בנשים

אוקטובר 2013
38 כללי 5 בנשים גיל 53
אוקטובר 2012
10 כללי גיל 52


נובמבר 2011
876 כללי גיל 48אוקטובר 2010
30 כללי גיל 50

אוקטובר 2010


מרץ 2010
22 כללי 2 גיל

נובמבר 2009
529 כללי גיל 49

מרץ 2009
17 כללי 1 גיל


נובמבר 2008
45 כללי 5 גיל

אוקטובר 2008

ספטמבר 2008
442 כללי גיל 48
מאי 2007
97 כללי 1 גילנובמבר 2006
54 כללי 3 גילמאי 2006
24 כללי 2 גיל

אפריל 2006
406 כללי 6 גיל


אפריל 2005
334 כללי 6 גיל

נובמבר 2004
39 כללי 1 גיל

נובמבר 2004
83 כללי 4 גיל

אוקטובר 2004
33 כללי 5 גיל
אוקטובר 2003
23 כללי 1 גיל

אוקטובר 2003
85 כללי 3 גילספטמבר 2002
92 כללי גיל 25

יוני 2002
83 כללי גיל 29


הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

טלי בן-ארצי