חנן כהן

תוצאות אחרונות

חנן כהן

10K

לפני 9 ימים

1:02:24

תוצאת השנה
61 כללי 6 גיל 50 בגברים גיל 53

15K

לפני 9 ימים

1:18:20

תוצאת השנה
3 כללי 3 בגברים

דצמבר 2018
218 כללי 110 גיל 201 בגברים גיל 31

5K

5K

נובמבר 2017

19:21

שיא אישי
4 כללי 4 גיל 4 בגברים

10K

10K

לפני 9 ימים

1:02:24

תוצאת השנה
61 כללי 6 גיל 50 בגברים גיל 53

10K

נובמבר 2018
422 כללי 62 גיל 278 בגברים גיל 52

10K

יוני 2018
41 כללי 26 גיל

10K

יוני 2018
184 כללי 17 גיל 143 בגברים גיל 71

10K

מרץ 2018

43:12

תוצאת השנה
3 כללי 2 גיל 3 בגברים

10K

אוקטובר 2017
7,916 כללי 3,416 גיל 6,400 בגברים גיל 39

10K

יוני 2017
176 כללי 26 גיל 150 בגברים

10K

פברואר 2017

57:09

תוצאת השנה
3,893 כללי 1,755 גיל 3,369 בגברים גיל 39

10K

יוני 2016

46:03

תוצאת השנה
99 כללי 30 גיל 95 בגברים

10K

מאי 2016
320 כללי 301 גיל 301 בגברים גיל 39

10K

אפריל 2016
113 כללי 19 גיל 101 בגברים

10K

מאי 2015
37 כללי 10 גיל 24 בגברים

10K

ינואר 2015

52:30

תוצאת השנה
356 כללי 36 גיל 311 בגברים גיל 49

10K

נובמבר 2014

54:11

תוצאת השנה
355 כללי 34 גיל 310 בגברים

10K

אוקטובר 2013

1:03:19

תוצאת השנה
10,801 כללי 2,262 גיל 9,027 בגברים גיל 44

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

ספטמבר 2012
60 כללי 18 גיל גיל 46


10K

מאי 2012
947 כללי 100 גיל

10K

מרץ 2012

59:04

תוצאת השנה
4,256 כללי גיל 65

10K

נובמבר 2011

43:15

תוצאת השנה

10K

אפריל 2011
4,066 כללי גיל 64

10K

אוקטובר 2010

47:45

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2009

10K

אפריל 2009
2,664 כללי 2,375 בגברים גיל 62

10K

ינואר 2009

52:40

תוצאת השנה

10K

מאי 2008
52 כללי

10K

אפריל 2008

10K

אפריל 2008

43:02

שיא אישי
107 כללי גיל 38


10K

פברואר 2008

10K

ינואר 2008

15K

15K

לפני 9 ימים

1:18:20

תוצאת השנה
3 כללי 3 בגברים

15K

נובמבר 2017

1:23:59

תוצאת השנה
1,409 כללי 316 גיל 1,222 בגברים גיל 39

15K

נובמבר 2017
2,551 כללי 292 גיל 628 בנשים גיל 37

15K

מרץ 2015

1:26:55

תוצאת השנה
134 כללי 16 גיל 103 בגברים

15K

נובמבר 2012

1:05:15

שיא אישי
247 כללי גיל 42

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2018

1:58:05

תוצאת השנה
3,342 כללי 567 גיל 2,921 בגברים גיל 40

21.1K

פברואר 2017

1:35:43

תוצאת השנה
400 כללי 55 גיל 387 בגברים גיל 47

21.1K

אפריל 2011

1:31:46

שיא אישי

מרתון

42.2K

פברואר 2018

3:08:53

שיא אישי
68 כללי 34 גיל 66 בגברים גיל 31

תוצאות נוספות

דצמבר 2018
218 כללי 110 גיל 201 בגברים גיל 31

נובמבר 2018
1,871 כללי 333 גיל 1,444 בגברים גיל 40

118 כללי 27 גיל 104 בגברים גיל 31

מאי 2018
67 כללי 4 גיל 65 בגברים גיל 31


מרץ 2018
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

פברואר 2018
21 כללי 21 גיל 21 בגברים

30k
ספטמבר 2017
4 כללי 4 גיל 4 בגברים

יוני 2017
93 כללי 33 גיל 93 בגברים גיל 48

D2S
מאי 2017
51 כללי 26 גיל 48 בגברים

דצמבר 2016
15 כללי 4 גיל 14 בגברים

61k
אוקטובר 2016
206 כללי 145 גיל 180 בגברים

אוקטובר 2015
122 כללי 67 גיל 100 בגברים גיל 49

מרץ 2009
1,120 כללי גיל 62

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

חנן כהן