חי פרחי

תוצאות אחרונות

חי פרחי

10K

מאי 2018
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 38

10K

אפריל 2018

37:44

תוצאת השנה

10K

פברואר 2017
2 כללי 1 גיל 2 בגברים

5K

5K

יוני 2013

17:20

שיא אישי

10K

10K

מאי 2018
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 38

10K

אפריל 2018

37:44

תוצאת השנה

10K

פברואר 2017
2 כללי 1 גיל 2 בגברים

10K

ינואר 2017

35:45

תוצאת השנה
11 כללי 8 גיל 11 בגברים גיל 37

10K

אוקטובר 2016

36:08

תוצאת השנה
13 כללי 9 גיל 13 בגברים

10K

מאי 2013

36:54

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2011

34:20

תוצאת השנה

10K

ספטמבר 2010
6 כללי 2 גיל


10K

מרץ 2010

33:44

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2009

33:11

שיא אישי
2 כללי גיל 29

10K

נובמבר 2005

34:27

תוצאת השנה

10K

אפריל 2003
8 כללי 5 גיל

10K

מרץ 2003

34:14

תוצאת השנה
13 כללי 11 גיל

10K

מרץ 2002
60 כללי 18 גיל

10K

פברואר 2002

35:12

תוצאת השנה
14 כללי גיל 20

10K

מרץ 2001

35:54

תוצאת השנה
24 כללי 20 גיל

15K

15K

פברואר 2016

59:04

תוצאת השנה
29 כללי 17 גיל 26 בגברים גיל 36

15K

נובמבר 2011

53:35

תוצאת השנה
10 כללי גיל 31

15K

נובמבר 2010

51:24

תוצאת השנה
11 כללי גיל 30

15K

נובמבר 2009

51:15

שיא אישי
10 כללי גיל 29

15K

נובמבר 2007

51:45

תוצאת השנה
13 כללי גיל 27

15K

נובמבר 2003

51:39

תוצאת השנה
6 כללי 3 גיל

חצי מרתון

21.1K

מרץ 2014

1:28:08

תוצאת השנה
36 כללי 21 גיל 32 בגברים גיל 34

21.1K

מרץ 2012

1:52:06

תוצאת השנה
1,881 כללי גיל 34

21.1K

פברואר 2006

1:21:16

תוצאת השנה
7 כללי 6 גיל

21.1K

פברואר 2003

1:13:16

שיא אישי
10 כללי 7 גיל

21.1K

דצמבר 2002

1:13:25

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2002
9 כללי 9 גיל

מרתון

42.2K

ינואר 2010

2:30:34

שיא אישי
19 כללי גיל 30

42.2K

ינואר 2003

2:33:58

תוצאת השנה
13 כללי 13 גיל

תוצאות נוספות


נובמבר 2011
1 כללי גיל 31

נובמבר 2011
2 כללי 2 גיל גיל 31


דצמבר 2009
5 כללי 5 גילאפריל 2003
9 כללי 9 גיל


נובמבר 2002
2 כללי 2 גיל


ינואר 2002
7 כללי 4 גילהורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

חי פרחי