חיים זרגרי

תוצאות אחרונות

חיים זרגרי

42.2K

ינואר 2019

2:58:01

תוצאת השנה
48 כללי 2 גיל 44 בגברים גיל 59

21.1K

דצמבר 2018

1:26:38

תוצאת השנה
80 כללי 5 גיל 77 בגברים

נובמבר 2018
129 כללי 3 גיל 121 בגברים גיל 58

5K

5K

יוני 2014

19:45

תוצאת השנה
50 כללי 46 גיל 46 בגברים

5K

מאי 2013

19:24

שיא אישי
38 כללי גיל 53

10K

10K

ספטמבר 2018

40:23

תוצאת השנה
53 כללי 3 גיל 50 בגברים

10K

אוקטובר 2017

41:06

תוצאת השנה
52 כללי 4 גיל 49 בגברים

10K

מרץ 2015

42:28

תוצאת השנה
5 כללי 1 גיל

10K

מאי 2014
50 כללי 3 גיל 48 בגברים

10K

מרץ 2014

37:29

תוצאת השנה
28 כללי 1 גיל 27 בגברים גיל 54

10K

אוקטובר 2013

38:07

תוצאת השנה
30 כללי גיל 53

10K

אוקטובר 2012
103 כללי גיל 52


10K

אפריל 2012

37:58

תוצאת השנה
10 כללי גיל 52

10K

נובמבר 2011

38:10

תוצאת השנה
62 כללי גיל 51

10K

נובמבר 2008

37:36

תוצאת השנה
42 כללי גיל 48

10K

נובמבר 2007

10K

אוקטובר 2007
46 כללי גיל 47

10K

מאי 2007
8 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2007

36:36

תוצאת השנה
18 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2007
9 כללי 1 גיל


10K

נובמבר 2006

10K

מאי 2006

37:20

תוצאת השנה
9 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2005

35:36

תוצאת השנה


10K

מאי 2005
9 כללי גיל 45

10K

נובמבר 2004

35:29

תוצאת השנה

10K

אפריל 2004
11 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2004
17 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2004
11 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2004
29 כללי 2 גיל

10K

נובמבר 2003

10K

מרץ 2003

35:46

תוצאת השנה
19 כללי 2 גיל

10K

אוקטובר 2002
27 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2002

36:09

תוצאת השנה
16 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2001
15 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2001

37:48

תוצאת השנה

10K

מרץ 1999

36:31

תוצאת השנה

10K

נובמבר 1997

34:06

שיא אישי
17 כללי 14 גיל

10K

אפריל 1995

36:28

תוצאת השנה

15K

15K

נובמבר 2016

1:06:13

תוצאת השנה
284 כללי 8 גיל 265 בגברים גיל 56

15K

נובמבר 2015

59:26

תוצאת השנה
89 כללי 1 גיל 86 בגברים גיל 55

15K

נובמבר 2014

1:03:14

תוצאת השנה
197 כללי 8 גיל 186 בגברים גיל 54

15K

נובמבר 2013

57:50

תוצאת השנה
51 כללי 48 בגברים גיל 53

15K

נובמבר 2012

1:00:51

תוצאת השנה
95 כללי גיל 52

15K

נובמבר 2011

59:18

תוצאת השנה
76 כללי גיל 51

15K

נובמבר 2009

1:06:34

תוצאת השנה
206 כללי גיל 49

15K

נובמבר 2008

1:00:27

תוצאת השנה
62 כללי גיל 48

15K

נובמבר 2007

57:17

תוצאת השנה
41 כללי גיל 47

15K

נובמבר 2004

55:37

שיא אישי
12 כללי 1 גיל

15K

נובמבר 2003

56:02

תוצאת השנה
14 כללי 2 גיל

15K

נובמבר 2002

55:55

תוצאת השנה
17 כללי 17 בגברים גיל 42

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2018

1:26:38

תוצאת השנה
80 כללי 5 גיל 77 בגברים

21.1K

אוגוסט 2018
42 כללי 38 גיל 38 בגברים

21.1K

יולי 2017
36 כללי 1 גיל 70 בגברים גיל 57

21.1K

פברואר 2017

1:28:01

תוצאת השנה
109 כללי 3 גיל 105 בגברים גיל 57

21.1K

דצמבר 2015

1:22:18

תוצאת השנה
46 כללי 1 גיל 44 בגברים גיל 55

21.1K

אוגוסט 2015
37 כללי 35 גיל 35 בגברים

21.1K

ינואר 2015
4 כללי 1 גיל 4 בגברים

21.1K

דצמבר 2014
200 כללי 5 גיל 188 בגברים

21.1K

ספטמבר 2014

1:27:23

תוצאת השנה
22 כללי 21 גיל 21 בגברים

21.1K

דצמבר 2013

1:20:55

תוצאת השנה
32 כללי 32 בגברים גיל 53


21.1K

דצמבר 2011

1:23:03

תוצאת השנה


21.1K

דצמבר 2008

1:21:48

תוצאת השנה


21.1K

דצמבר 2007

1:20:41

תוצאת השנה21.1K

אפריל 2006

1:22:13

תוצאת השנה

21.1K

יולי 2005

1:22:56

תוצאת השנה
15 כללי 1 גיל

21.1K

מרץ 2005
10 כללי 1 גיל

21.1K

דצמבר 2004

1:18:57

תוצאת השנה
15 כללי 1 גיל

21.1K

מרץ 2004
11 כללי 2 גיל

21.1K

פברואר 2004
19 כללי גיל 44

21.1K

דצמבר 2003

1:17:47

תוצאת השנה

21.1K

מאי 2003
12 כללי 2 גיל

21.1K

פברואר 2003
12 כללי 3 גיל

21.1K

דצמבר 2002

1:19:00

תוצאת השנה

21.1K

אפריל 2002
11 כללי 1 גיל

21.1K

דצמבר 2001

1:19:01

תוצאת השנה
14 כללי 2 גיל

21.1K

פברואר 2001
38 כללי 5 גיל

21.1K

פברואר 1999

1:24:42

תוצאת השנה
26 כללי 14 גיל גיל 39

21.1K

נובמבר 1997
23 כללי 19 גיל גיל 37

21.1K

פברואר 1997

1:20:07

תוצאת השנה
13 כללי 10 גיל גיל 21

21.1K

דצמבר 1996

1:17:52

תוצאת השנה
22 כללי 21 גיל גיל 22

21.1K

אוקטובר 1994

1:22:12

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 1993

1:17:25

שיא אישי

מרתון

42.2K

ינואר 2019

2:58:01

תוצאת השנה
48 כללי 2 גיל 44 בגברים גיל 59

42.2K

אפריל 2018

2:59:50

תוצאת השנה
298 כללי 6 גיל 275 בגברים

42.2K

אפריל 2017

2:56:26

תוצאת השנה
185 כללי 4 גיל 167 בגברים גיל 57

42.2K

ינואר 2016

2:53:20

תוצאת השנה
30 כללי 1 גיל 29 בגברים גיל 56

42.2K

פברואר 2015

2:52:04

תוצאת השנה
9 כללי 1 גיל 8 בגברים גיל 55

42.2K

ינואר 2015
157 כללי 5 גיל 154 בגברים גיל 55

42.2K

ספטמבר 2014

2:50:08

תוצאת השנה
474 כללי 23 גיל 464 בגברים

42.2K

מרץ 2014
18 כללי 1 גיל 13 בגברים גיל 54


42.2K

ינואר 2013

2:52:01

תוצאת השנה
70 כללי 58 בגברים גיל 53

42.2K

נובמבר 2012
309 כללי 51 גיל

42.2K

מרץ 2012
25 כללי 21 בגברים גיל 52

42.2K

ינואר 2012

2:46:01

תוצאת השנה
35 כללי גיל 52

42.2K

ינואר 2009

2:46:31

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2008

2:44:10

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2007

2:53:32

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2006

2:44:53

תוצאת השנה

42.2K

ספטמבר 2005

2:40:04

תוצאת השנה
162 כללי 10 גיל גיל 45

42.2K

ינואר 2005
20 כללי 2 גיל

42.2K

ינואר 2004

2:42:30

תוצאת השנה
11 כללי 1 גיל

42.2K

ינואר 2003

2:43:34

תוצאת השנה
21 כללי 3 גיל

42.2K

ינואר 2002

2:43:31

תוצאת השנה
16 כללי 3 גיל

42.2K

ינואר 2001

2:50:43

תוצאת השנה
13 כללי 1 גיל גיל 40

42.2K

ינואר 2000

2:41:16

תוצאת השנה
15 כללי 14 גיל 15 בגברים גיל 39

42.2K

ינואר 1999

2:42:20

תוצאת השנה
10 כללי 6 גיל גיל 38

42.2K

ינואר 1998

2:43:01

תוצאת השנה
17 כללי 15 גיל 16 בגברים גיל 38

42.2K

ינואר 1997

2:38:09

תוצאת השנה
14 כללי 13 גיל גיל 37

42.2K

ינואר 1996

2:41:48

תוצאת השנה
12 כללי 11 גיל

42.2K

ינואר 1995

2:35:56

שיא אישי

42.2K

ינואר 1994

2:41:53

תוצאת השנה
13 כללי 12 גיל גיל 34

42.2K

מרץ 1993

2:42:39

תוצאת השנה
6 כללי 4 גיל

42.2K

ינואר 1993

42.2K

אוקטובר 1992

42.2K

ינואר 1992

2:52:57

תוצאת השנה
28 כללי גיל 31

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
129 כללי 3 גיל 121 בגברים גיל 58

יוני 2018
43 כללי 5 גיל 43 בגברים גיל 58

10k
אפריל 2018
26 כללי 4 גיל 25 בגברים

מרץ 2016
17 כללי 1 גיל 14 בגברים גיל 56

נובמבר 2015
20 כללי 19 גיל 19 בגבריםנובמבר 2012
309 כללי 51 גיל 295 בגברים

נובמבר 2012פברואר 2008
40 כללי גיל 48יוני 2002
15 כללי 2 גילפברואר 1992

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

חיים זרגרי