חגי פלכסר

תוצאות אחרונות

חגי פלכסר

42.2K

ינואר 2019

3:56:41

תוצאת השנה
533 כללי 69 גיל 487 בגברים גיל 52

21.1K

דצמבר 2018
902 כללי 76 גיל 809 בגברים

אוקטובר 2018
186 כללי 31 גיל 168 בגברים גיל 51

5K

5K

נובמבר 2013
59 כללי 54 גיל 54 בגברים

5K

פברואר 2013

24:43

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2012

23:52

שיא אישי
10 כללי 10 גיל

5K

מאי 2012
30 כללי 3 גיל

5K

פברואר 2012
139 כללי 11 גיל

10K

10K

אפריל 2016

48:03

תוצאת השנה
128 כללי 16 גיל 117 בגברים גיל 49

10K

נובמבר 2015

48:37

תוצאת השנה
184 כללי 19 גיל 168 בגברים

10K

ינואר 2015
398 כללי 41 גיל 345 בגברים גיל 48

10K

נובמבר 2014

54:22

תוצאת השנה
365 כללי 35 גיל 317 בגברים

10K

מאי 2013

44:25

שיא אישי

10K

מאי 2012

54:33

תוצאת השנה
647 כללי 68 גיל

10K

מאי 2011

45:29

תוצאת השנה
343 כללי 67 גיל גיל 44


10K

אוקטובר 2010

10K

אפריל 2010

47:32

תוצאת השנה
425 כללי 73 גיל


10K

אוקטובר 2009

10K

מרץ 2009

47:23

תוצאת השנה

10K

אוגוסט 2008

52:37

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2006

53:05

תוצאת השנה
206 כללי 59 גיל

10K

אוקטובר 2006
128 כללי 61 גיל

15K

15K

נובמבר 2017

1:13:53

תוצאת השנה
621 כללי 57 גיל 581 בגברים גיל 50

15K

נובמבר 2016

1:14:21

תוצאת השנה
728 כללי 133 גיל 678 בגברים גיל 49

15K

נובמבר 2014

1:11:02

שיא אישי
588 כללי 72 גיל 547 בגברים גיל 47

15K

נובמבר 2013

1:11:27

תוצאת השנה
568 כללי 530 בגברים גיל 46

15K

נובמבר 2012

1:11:34

תוצאת השנה
525 כללי גיל 45

15K

נובמבר 2010

1:12:29

תוצאת השנה
437 כללי גיל 43

15K

נובמבר 2009

1:13:22

תוצאת השנה
484 כללי גיל 42

15K

נובמבר 2007

1:15:39

תוצאת השנה
527 כללי גיל 40

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2018
902 כללי 76 גיל 809 בגברים

21.1K

פברואר 2018

1:49:42

תוצאת השנה
1,845 כללי 129 גיל 1,676 בגברים גיל 51

21.1K

דצמבר 2017
1,239 כללי 130 גיל 1,093 בגברים גיל 50

21.1K

נובמבר 2017

1:43:22

תוצאת השנה
185 כללי 33 גיל 173 בגברים

21.1K

מרץ 2017
712 כללי 55 גיל גיל 50

21.1K

דצמבר 2015

1:43:31

תוצאת השנה
694 כללי 101 גיל 654 בגברים גיל 48

21.1K

דצמבר 2014
776 כללי 137 גיל 719 בגברים

21.1K

מרץ 2014

1:43:58

תוצאת השנה
439 כללי 37 גיל 421 בגברים גיל 47

21.1K

דצמבר 2013
751 כללי 716 בגברים גיל 46

21.1K

מרץ 2013

1:39:26

שיא אישי

21.1K

דצמבר 2012

1:40:32

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2011

1:45:05

תוצאת השנה

21.1K

מאי 2010

1:46:34

תוצאת השנה
484 כללי גיל 43

21.1K

דצמבר 2009

1:42:55

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2008

1:47:00

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2008
750 כללי 111 גיל גיל 41

21.1K

דצמבר 2007

1:44:26

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2007
755 כללי גיל 40

מרתון

42.2K

ינואר 2019

3:56:41

תוצאת השנה
533 כללי 69 גיל 487 בגברים גיל 52

42.2K

פברואר 2017

3:40:01

שיא אישי
417 כללי 40 גיל 393 בגברים גיל 50

42.2K

פברואר 2016

4:09:26

תוצאת השנה
832 כללי 145 גיל 770 בגברים גיל 49

42.2K

מרץ 2015

4:07:13

תוצאת השנה
444 כללי 80 גיל 411 בגברים גיל 48

42.2K

ינואר 2013

3:42:20

תוצאת השנה
650 כללי 605 בגברים גיל 46

42.2K

אפריל 2011

3:44:31

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2011
527 כללי 115 גיל גיל 43

42.2K

ינואר 2010

3:51:20

תוצאת השנה
492 כללי גיל 43

42.2K

ינואר 2009

4:03:19

תוצאת השנה

חצי איש ברזל

70.3

אפריל 2015

5:41:27

שיא אישי
92 כללי 28 גיל 85 בגברים

70.3

מאי 2014

5:53:07

תוצאת השנה
195 כללי 40 גיל 184 בגברים גיל 47

תוצאות נוספות

אוקטובר 2018
186 כללי 31 גיל 168 בגברים גיל 51

מאי 2018
14 כללי 13 גיל 13 בגברים גיל 51

30k
אפריל 2018
70 כללי 65 גיל 65 בגברים

מרץ 2018
34 כללי 10 גיל 32 בגברים גיל 51

מאי 2017
9 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 50

30k
אפריל 2017
37 כללי 37 גיל 37 בגברים

מרץ 2017
21 כללי 3 גיל 19 בגברים גיל 50

אפריל 2016
89 כללי 35 גיל 85 בגברים גיל 49

21 כללי 4 גיל 21 בגברים גיל 48יולי 2013
84 כללי גיל 46

מאי 2013
48 כללי גיל 46נובמבר 2010
27 כללי 8 גיל גיל 42


אוקטובר 2005
51 כללי 15 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

חגי פלכסר