זיו אמר

תוצאות אחרונות

זיו אמר
5k
פברואר 2019
5 כללי 3 גיל 5 בגברים

10K

נובמבר 2018

44:22

שיא אישי
10 כללי 2 גיל 10 בגברים גיל 15

אוקטובר 2018
22 כללי 22 גיל 22 בגברים גיל 15

2K

2K

אפריל 2013

9:38

שיא אישי
46 כללי 4 גיל

5K

5K

פברואר 2018

21:46

שיא אישי
10 כללי 4 גיל 10 בגברים

5K

מאי 2016

23:08

תוצאת השנה
34 כללי 34 גיל 34 בגברים גיל 14

10K

10K

נובמבר 2018

44:22

שיא אישי
10 כללי 2 גיל 10 בגברים גיל 15

תוצאות נוספות

5k
פברואר 2019
5 כללי 3 גיל 5 בגברים

אוקטובר 2018
22 כללי 22 גיל 22 בגברים גיל 15

ספטמבר 2018
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 15

13 כללי 13 גיל 13 בגברים גיל 15

63 כללי 63 גיל 63 בגברים גיל 15

7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 15


מרץ 2018
5 כללי 3 גיל 5 בגברים גיל 15

53 כללי 53 גיל 53 בגברים גיל 14

נובמבר 2017
4 כללי 3 גיל 4 בגברים

אוקטובר 2017
42 כללי 35 גיל 35 בגברים גיל 14

אוקטובר 2017
9 כללי 9 גיל 9 בגברים גיל 14

64 כללי 64 גיל 64 בגברים גיל 14

5km
מאי 2017
63 כללי 61 גיל 61 בגברים

יוני 2015
25 כללי 25 גיל 25 בגברים גיל 12

מאי 2015
56 כללי 49 גיל 54 בגברים גיל 14

אפריל 2015
22 כללי 22 גיל 22 בגברים גיל 12

נובמבר 2014
16 כללי 6 גיל 15 בגברים

18 כללי 18 גיל 18 בגברים

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

זיו אמר