זהר שלם

תוצאות אחרונות

זהר שלם

10K

ינואר 2017

42:18

תוצאת השנה
90 כללי 5 גיל 82 בגברים גיל 50

אוקטובר 2016
111 כללי 105 גיל 105 בגברים גיל 49

10K

ספטמבר 2016

49:23

תוצאת השנה
98 כללי 24 גיל 95 בגברים גיל 49

5K

5K

נובמבר 2013

21:07

שיא אישי
29 כללי 29 בגברים גיל 46

10K

10K

ינואר 2017

42:18

תוצאת השנה
90 כללי 5 גיל 82 בגברים גיל 50

10K

ספטמבר 2016

49:23

תוצאת השנה
98 כללי 24 גיל 95 בגברים גיל 49

10K

דצמבר 2015

39:33

שיא אישי
19 כללי 12 גיל 17 בגברים גיל 18

10K

נובמבר 2015
8 כללי 4 גיל 8 בגברים

10K

ינואר 2015
92 כללי 10 גיל 82 בגברים גיל 48

10K

דצמבר 2014

40:39

תוצאת השנה
70 כללי 8 גיל 65 בגברים


10K

נובמבר 2012

10K

מרץ 2012

42:11

תוצאת השנה
95 כללי גיל 45

10K

אוקטובר 2011

10K

ינואר 2011

40:19

תוצאת השנה
156 כללי 123 גיל גיל 43


10K

יוני 2010

43:13

תוצאת השנה
195 כללי גיל 43

10K

מרץ 2010
192 כללי 19 גיל גיל 42

10K

מרץ 2010

10K

אפריל 2009

41:07

תוצאת השנה
146 כללי 145 בגברים גיל 42


10K

יוני 2008

44:18

תוצאת השנה
164 כללי גיל 41

10K

ינואר 2007

47:51

תוצאת השנה

10K

מאי 2003

49:16

תוצאת השנה
94 כללי 42 גיל

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2016

1:29:30

שיא אישי
109 כללי 15 גיל 103 בגברים גיל 49

21.1K

דצמבר 2015

1:32:22

תוצאת השנה
239 כללי 33 גיל 229 בגברים גיל 48

21.1K

פברואר 2015
205 כללי 29 גיל 199 בגברים גיל 48

21.1K

מרץ 2013
697 כללי 675 בגברים גיל 46

21.1K

מרץ 2013

1:38:55

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2012

1:42:02

תוצאת השנה
253 כללי 249 בגברים גיל 45

21.1K

מרץ 2011

1:37:57

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2009

1:31:26

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2008

1:38:03

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

ינואר 2013

3:09:33

שיא אישי
160 כללי 144 בגברים גיל 46

42.2K

אפריל 2011

3:25:43

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2010

4:10:54

תוצאת השנה
721 כללי גיל 43

תוצאות נוספות

אוקטובר 2016
111 כללי 105 גיל 105 בגברים גיל 49

אוגוסט 2013
30 כללי 2 גיל גיל 46
אוקטובר 2010

נובמבר 2009
159 כללי גיל 42

מרץ 2009
230 כללי גיל 42

אוקטובר 2008
72 כללי גיל 41

ספטמבר 2008
159 כללי גיל 41

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

זהר שלם