זהבה אור

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

זהבה אור

5K

מאי 2018

32:46

תוצאת השנה
132 כללי 35 גיל 35 בנשים גיל 46

5K

נובמבר 2016

31:14

שיא אישי
46 כללי 15 גיל 15 בנשים גיל 44

5K

יוני 2016
65 כללי 16 גיל 16 בנשים

5K

5K

מאי 2018

32:46

תוצאת השנה
132 כללי 35 גיל 35 בנשים גיל 46

5K

נובמבר 2016

31:14

שיא אישי
46 כללי 15 גיל 15 בנשים גיל 44

5K

יוני 2016
65 כללי 16 גיל 16 בנשים