ולדימיר דבוגובסקי

תוצאות אחרונות

ולדימיר דבוגובסקי

21.1K

פברואר 2019
73 כללי 12 גיל 60 בגברים

5K

פברואר 2019

33:07

תוצאת השנה
4 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 54

21.1K

ינואר 2019

2:11:15

תוצאת השנה
110 כללי 20 גיל 98 בגברים

5K

5K

פברואר 2019

33:07

תוצאת השנה
4 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 54

5K

ספטמבר 2018

27:07

תוצאת השנה
101 כללי 11 גיל 87 בגברים גיל 53

5K

יוני 2017
64 כללי 6 גיל 62 בגברים

5K

יוני 2017

26:16

תוצאת השנה
83 כללי 3 גיל 73 בגברים

5K

מרץ 2017

5K

ספטמבר 2016
149 כללי 16 גיל 121 בגברים

5K

מאי 2016

25:40

תוצאת השנה
17 כללי 2 גיל 17 בגברים גיל 51

5K

אפריל 2016
125 כללי 10 גיל 103 בגברים גיל 51

5K

מרץ 2016
22 כללי 5 גיל 21 בגברים

5K

ספטמבר 2015
168 כללי 18 גיל 137 בגברים

5K

יולי 2015
40 כללי 5 גיל 37 בגברים גיל 50

5K

מאי 2015
93 כללי 10 גיל 77 בגברים

5K

מאי 2015
20 כללי 2 גיל

5K

אפריל 2015

25:14

תוצאת השנה
16 כללי 2 גיל

5K

מאי 2014
11 כללי 4 גיל 9 בגברים גיל 49

5K

אפריל 2014

23:53

תוצאת השנה
11 כללי 2 גיל 11 בגברים

5K

פברואר 2014
36 כללי 10 גיל 59 בגברים

5K

פברואר 2014
31 כללי 2 גיל 28 בגברים

5K

דצמבר 2013
43 כללי 9 גיל 36 בגברים גיל 48

5K

נובמבר 2013
205 כללי 162 בגברים

5K

אוקטובר 2013
89 כללי 11 גיל 71 בגברים גיל 48

5K

אוקטובר 2013

5K

יולי 2013
32 כללי 5 גיל גיל 48

5K

יוני 2013

23:51

תוצאת השנה
90 כללי 6 גיל


5K

מאי 2012

26:52

תוצאת השנה
26 כללי 2 גיל

5K

אפריל 2012
78 כללי 10 גיל

5K

פברואר 2012
86 כללי 40 גיל גיל 47

5K

נובמבר 2011
1 כללי 1 גיל גיל 46

5K

אוקטובר 2011
81 כללי גיל 46

5K

אוקטובר 2011
47 כללי 12 גיל גיל 46

5K

אוקטובר 2011

5K

אוקטובר 2011
30 כללי 7 גיל

5K

יוני 2011
346 כללי 81 גיל גיל 46

5K

יוני 2011

22:52

שיא אישי
40 כללי 5 גיל גיל 46

5K

מאי 2011
81 כללי 15 גיל גיל 46

5K

אפריל 2011
28 כללי 5 גיל


5K

נובמבר 2010

30:12

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2010
1 כללי 1 גיל

5K

אוקטובר 2010
76 כללי

5K

אוגוסט 2010
275 כללי 16 גיל

5K

יולי 2010

5K

מרץ 2010

5K

אוגוסט 2009
313 כללי 35 גיל

5K

יוני 2009

5K

מאי 2009
51 כללי 13 גיל

5K

מאי 2009
107 כללי 23 גיל

5K

אפריל 2009

29:15

תוצאת השנה

5K

דצמבר 2008

5K

אוגוסט 2008
276 כללי 30 גיל

5K

יוני 2008

27:43

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2007

31:26

תוצאת השנה
56 כללי 5 גיל

5K

אוקטובר 2007
127 כללי 27 גיל

5K

ספטמבר 2007
99 כללי 46 גיל

5K

ספטמבר 2007

5K

אוגוסט 2007
249 כללי 28 גיל גיל 42

5K

אוגוסט 2006
273 כללי 37 גיל גיל 41

5K

אוגוסט 2006
173 כללי 81 גיל 140 בגברים גיל 41

5K

יוני 2006

0:00

תוצאת השנה

10K

10K

דצמבר 2018
111 כללי 12 גיל 92 בגברים גיל 53

10K

נובמבר 2018
119 כללי 8 גיל 110 בגברים גיל 53

10K

אוקטובר 2018
42 כללי 9 גיל 35 בגברים גיל 53

10K

ספטמבר 2018
74 כללי 12 גיל 70 בגברים גיל 53

10K

ספטמבר 2018
25 כללי 3 גיל 23 בגברים גיל 53

10K

מאי 2018
60 כללי 11 גיל 53 בגברים גיל 58

10K

אפריל 2018
92 כללי 13 גיל 83 בגברים גיל 53

10K

מרץ 2018
57 כללי 7 גיל 50 בגברים גיל 53

10K

מרץ 2018
2 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

מרץ 2018

53:50

תוצאת השנה
41 כללי 7 גיל 35 בגברים גיל 53

10K

פברואר 2018
87 כללי 10 גיל 77 בגברים

10K

דצמבר 2017
88 כללי 8 גיל 72 בגברים

10K

דצמבר 2017
134 כללי 20 גיל 121 בגברים

10K

דצמבר 2017
150 כללי 7 גיל 139 בגברים

10K

נובמבר 2017
115 כללי 11 גיל 100 בגברים

10K

אוקטובר 2017
66 כללי 5 גיל 55 בגברים

10K

אוקטובר 2017
333 כללי 35 גיל 295 בגברים גיל 52

10K

אוקטובר 2017
120 כללי 18 גיל 105 בגברים

10K

אפריל 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

מרץ 2017
67 כללי 15 גיל 62 בגברים

10K

פברואר 2017

51:28

תוצאת השנה
129 כללי 12 גיל 118 בגברים

10K

ינואר 2017
63 כללי 9 גיל 58 בגברים

10K

נובמבר 2016
187 כללי 13 גיל 168 בגברים גיל 51

10K

אוקטובר 2016

52:02

תוצאת השנה
128 כללי 16 גיל 121 בגברים

10K

יוני 2016
205 כללי 17 גיל 189 בגברים

10K

מאי 2016
283 כללי 12 גיל 256 בגברים

10K

מאי 2016
39 כללי 6 גיל 36 בגברים גיל 51

10K

מאי 2016
95 כללי 7 גיל 81 בגברים

10K

אפריל 2016
99 כללי 26 גיל 94 בגברים

10K

אפריל 2016
79 כללי 4 גיל 73 בגברים

10K

אפריל 2016
149 כללי 20 גיל 133 בגברים

10K

מרץ 2016
591 כללי 55 גיל 507 בגברים גיל 51


10K

נובמבר 2015
110 כללי 5 גיל 87 בגברים גיל 50

10K

אוקטובר 2015
234 כללי 23 גיל 212 בגברים

10K

אוקטובר 2015
124 כללי 17 גיל 115 בגברים

10K

יוני 2015
47 כללי 9 גיל 45 בגברים גיל 50

10K

מאי 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

אפריל 2015

52:42

תוצאת השנה
72 כללי 9 גיל 66 בגברים

10K

אפריל 2015
121 כללי 8 גיל 106 בגברים

10K

אפריל 2015
45 כללי 6 גיל 38 בגברים

10K

מרץ 2015
66 כללי 27 גיל 57 בגברים

10K

פברואר 2015
78 כללי 11 גיל 61 בגברים

10K

פברואר 2015
90 כללי 16 גיל 84 בגברים

10K

דצמבר 2014
129 כללי 8 גיל 122 בגברים

10K

נובמבר 2014
215 כללי 20 גיל 193 בגברים גיל 49

10K

נובמבר 2014

51:03

תוצאת השנה
28 כללי 14 גיל 26 בגברים

10K

נובמבר 2014
69 כללי 16 גיל 60 בגברים

10K

יוני 2014
56 כללי 10 גיל 51 בגברים

10K

מאי 2014
312 כללי 31 גיל 283 בגברים

10K

מאי 2014
58 כללי 14 גיל 53 בגברים

10K

אפריל 2014
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

10K

אפריל 2014
92 כללי 20 גיל 84 בגברים

10K

אפריל 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

מרץ 2014
31 כללי 5 גיל 26 בגברים

10K

מרץ 2014
71 כללי 37 גיל 58 בגברים

10K

מרץ 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

פברואר 2014
3 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 49

10K

דצמבר 2013
268 כללי 220 בגברים גיל 48

10K

נובמבר 2013
126 כללי 7 גיל 123 בגברים

10K

נובמבר 2013

10K

אוקטובר 2013
48 כללי 13 גיל 43 בגברים גיל 48

10K

אוקטובר 2013
348 כללי גיל 48

10K

ספטמבר 2013
102 כללי 26 גיל

10K

יוני 2013

49:40

תוצאת השנה
30 כללי 11 גיל


10K

מאי 2013
53 כללי 27 גיל גיל 48


10K

אפריל 2013
126 כללי 25 גיל

10K

אפריל 2013
1 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2012

55:52

תוצאת השנה
84 כללי 10 גיל10K

פברואר 2012
417 כללי גיל 47


10K

דצמבר 2011

10K

דצמבר 2011
191 כללי 9 גיל 182 בגברים

10K

נובמבר 2011
361 כללי גיל 46

10K

נובמבר 2011
120 כללי 43 גיל גיל 46

10K

אוקטובר 2011
201 כללי 18 גיל

10K

אוקטובר 2011
102 כללי 25 גיל גיל 46

10K

יוני 2011
69 כללי גיל 46

10K

מאי 2011
119 כללי 11 גיל גיל 46

10K

מאי 2011
105 כללי 8 גיל גיל 46

10K

מאי 2011
107 כללי 10 גיל גיל 46

10K

מאי 2011
449 כללי 53 גיל גיל 46

10K

אפריל 2011
44 כללי 15 גיל

10K

אפריל 2011
96 כללי 12 גיל

10K

אפריל 2011
39 כללי 5 גיל

10K

מרץ 2011
2 כללי 2 גיל


10K

פברואר 2011
105 כללי 51 גיל

10K

פברואר 2011

10K

ינואר 2011

1:00:31

תוצאת השנה
2 כללי 1 גיל10K

נובמבר 2010
328 כללי גיל 45

10K

ספטמבר 2010
263 כללי 23 גיל

10K

ספטמבר 2010
218 כללי 17 גיל

10K

יוני 2010
150 כללי 36 גיל גיל 43

10K

יוני 2010

1:00:45

תוצאת השנה
174 כללי 21 גיל

10K

מאי 2010
186 כללי 22 גיל

10K

אפריל 2010
981 כללי 123 גיל

10K

ינואר 2010
3 כללי 1 גיל

10K

דצמבר 2009
212 כללי גיל 44

10K

ספטמבר 2009
335 כללי 43 גיל

10K

יוני 2009
186 כללי


10K

אפריל 2009

1:00:04

תוצאת השנה
91 כללי 16 גיל

10K

מרץ 2009
2 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2009
273 כללי 34 גיל


10K

פברואר 2009
478 כללי 78 גיל

10K

נובמבר 2008

10K

נובמבר 2008
78 כללי 6 גיל

10K

אוקטובר 2008
443 כללי גיל 43

10K

אוקטובר 2008

10K

אוקטובר 2008
54 כללי גיל 43
10K

אפריל 2008

10K

אפריל 2008

57:58

תוצאת השנה

10K

אפריל 2008
489 כללי גיל 4310K

נובמבר 2007

1:00:41

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2007
250 כללי 45 גיל

10K

אוקטובר 2007

10K

יוני 2007


10K

פברואר 2007
2 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2006
62 כללי 11 גיל

10K

אוקטובר 2006
577 כללי 67 גיל

10K

אוקטובר 2006

57:23

תוצאת השנה
139 כללי 19 גיל

10K

מאי 2006
237 כללי 35 גיל

10K

אפריל 2006
272 כללי 27 גיל

10K

אפריל 2006

10K

מרץ 2006
983 כללי גיל 41

10K

מרץ 2006
648 כללי 72 גיל

10K

דצמבר 2005

42:36

שיא אישי
60 כללי 5 גיל

10K

נובמבר 2005
222 כללי 41 גיל גיל 40

10K

אוקטובר 2005
112 כללי 12 גיל

10K

מרץ 2005
767 כללי 52 גיל

10K

מרץ 2005
339 כללי 36 גיל

10K

אוקטובר 2004

55:47

תוצאת השנה
371 כללי 204 גיל

10K

מרץ 2003

53:08

תוצאת השנה
596 כללי 381 גיל

10K

מרץ 2003
450 כללי 134 גיל

15K

15K

אוקטובר 2018
29 כללי 5 גיל 27 בגברים

15K

פברואר 2018
57 כללי 16 גיל 46 בגברים

15K

פברואר 2018

1:12:11

שיא אישי
255 כללי 28 גיל 241 בגברים גיל 53

15K

אוקטובר 2017
33 כללי 4 גיל 28 בגברים

15K

יוני 2017
38 כללי 37 גיל 37 בגברים גיל 52

15K

פברואר 2017

1:24:25

תוצאת השנה
500 כללי 49 גיל 442 בגברים גיל 52

15K

אפריל 2016

1:38:49

תוצאת השנה
77 כללי 17 גיל 65 בגברים

15K

אפריל 2015
23 כללי 3 גיל 15 בגברים גיל 50

15K

מרץ 2015

1:28:47

תוצאת השנה
151 כללי 14 גיל 113 בגברים

15K

ינואר 2014

1:39:30

תוצאת השנה
166 כללי 1 גיל 126 בגברים

15K

יוני 2013

1:33:49

תוצאת השנה

15K

יוני 2012

1:47:22

תוצאת השנה
86 כללי 24 גיל

15K

נובמבר 2011
299 כללי גיל 46

15K

פברואר 2011

1:13:19

תוצאת השנה

15K

נובמבר 2010

1:35:08

תוצאת השנה
1,556 כללי גיל 45

15K

נובמבר 2007

1:34:56

תוצאת השנה
883 כללי גיל 42

15K

נובמבר 2005

1:20:42

תוצאת השנה

15K

נובמבר 2004

1:22:50

תוצאת השנה
346 כללי 112 גיל

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2019
73 כללי 12 גיל 60 בגברים

21.1K

ינואר 2019

2:11:15

תוצאת השנה
110 כללי 20 גיל 98 בגברים

21.1K

נובמבר 2017

2:10:52

תוצאת השנה
390 כללי 47 גיל 299 בגברים גיל 52

21.1K

אוקטובר 2016

1:58:31

תוצאת השנה
26 כללי 2 גיל 23 בגברים

21.1K

אוקטובר 2016
134 כללי 20 גיל 111 בגברים גיל 51

21.1K

אוקטובר 2015
101 כללי 8 גיל 90 בגברים גיל 50


21.1K

פברואר 2015

2:07:55

תוצאת השנה
70 כללי 8 גיל 61 בגברים גיל 50

21.1K

נובמבר 2014
301 כללי 95 גיל 226 בגברים גיל 49

21.1K

פברואר 2014

2:12:03

תוצאת השנה
5,862 כללי 643 גיל 4,936 בגברים גיל 49

21.1K

יולי 2013

2:11:25

תוצאת השנה
919 כללי גיל 48

21.1K

ינואר 2012

2:06:32

תוצאת השנה
25 כללי 8 גיל

21.1K

דצמבר 2009

2:16:54

תוצאת השנה


21.1K

נובמבר 2007

2:12:28

תוצאת השנה
1,592 כללי גיל 42

21.1K

דצמבר 2006

2:12:18

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2004

1:56:10

שיא אישי
551 כללי 278 גיל

מרתון

42.2K

נובמבר 2016

5:55:37

תוצאת השנה
348 כללי 52 גיל 298 בגברים גיל 51

42.2K

אפריל 2011

4:45:09

שיא אישי
1,004 כללי גיל 46

42.2K

ינואר 2010

5:17:47

תוצאת השנה
1,138 כללי גיל 45

42.2K

אפריל 2009

5:06:33

תוצאת השנה
903 כללי 822 בגברים גיל 44

42.2K

ינואר 2007

4:55:27

תוצאת השנה

תוצאות נוספות

יולי 2018
114 כללי 16 גיל 108 בגברים גיל 53

יוני 2018
157 כללי 31 גיל 133 בגברים גיל 53

מאי 2018
122 כללי 14 גיל 102 בגברים גיל 53

אפריל 2018
93 כללי 8 גיל 76 בגברים

נובמבר 2017
233 כללי 10 גיל 200 בגברים גיל 52

יולי 2017
22 כללי 20 בגברים

אפריל 2017
64 כללי 8 גיל 58 בגברים גיל 52

57 כללי 6 גיל 44 בגברים

נובמבר 2016
169 כללי 9 גיל 159 בגברים גיל 51

24 כללי 6 גיל 22 בגברים

אוקטובר 2016
31 כללי 14 גיל 26 בגברים גיל 51

ספטמבר 2016
127 כללי 30 גיל 109 בגברים גיל 51

מאי 2016
221 כללי 22 גיל 191 בגברים גיל 51

מאי 2016
115 כללי 21 גיל 101 בגברים גיל 51

אפריל 2016
37 כללי 3 גיל 36 בגברים גיל 51

פברואר 2016
115 כללי 38 גיל 94 בגברים גיל 51

אוגוסט 2015
13 כללי 10 גיל 10 בגברים גיל 50

מאי 2015
59 כללי 51 בגברים גיל 50

מרץ 2015
11 כללי 11 גיל 11 בגברים גיל 50

דצמבר 2014
121 כללי 17 גיל 116 בגברים גיל 49

2 כללי 2 גיל 2 בגברים

71 כללי 17 גיל 59 בגברים

ספטמבר 2014
142 כללי 126 בגברים גיל 49


מאי 2014
37 כללי 6 גיל 31 בגברים


נובמבר 2013
111 כללי 13 גיל 103 בגברים גיל 48


99 כללי 17 גיל גיל 48


מאי 2013
127 כללי 32 גיל גיל 4856 כללי 44 בגברים גיל 48

פברואר 2013
4 כללי 3 בגברים גיל 48


ספטמבר 2012
102 כללי גיל 47


פברואר 2012
3 כללי 1 גיל

נובמבר 2011
85 כללי 34 גיל גיל 46

אפריל 2011אוקטובר 2010

אוקטובר 2010
131 כללי 25 גיל


מאי 2010
73 כללי 40 גיל

פברואר 2010
3 כללי 2 גילנובמבר 2009
916 כללי גיל 44

נובמבר 2009
1 כללי 1 גיל


אוקטובר 2009
312 כללי 98 גיל


מאי 2009
207 כללי 50 גיל

ספטמבר 2008
720 כללי גיל 43

ספטמבר 2008
112 כללי 97 גילינואר 2008
2 כללי 1 גיל


אוקטובר 2007
754 כללי גיל 41

נובמבר 2006
43 כללי 9 גיל

מאי 2006
251 כללי 33 גיל

פברואר 2006
4 כללי 2 גיל


נובמבר 2005
278 כללי 22 גיל

ספטמבר 2005
324 כללי 37 גיל

ינואר 2005
471 כללי 246 גיל

אוקטובר 2003
229 כללי 113 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

ולדימיר דבוגובסקי