ויקה מוסקליוב

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

ויקה מוסקליוב
אוקטובר 2016
42 כללי 2 גיל 2 בנשים

אוקטובר 2015
52 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 13

תוצאות נוספות

אוקטובר 2016
42 כללי 2 גיל 2 בנשים

אוקטובר 2015
52 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 13