הילה בלוך

תוצאות אחרונות

הילה בלוך

10K

נובמבר 2018

53:20

שיא אישי
2,790 כללי 162 גיל 277 בנשים גיל 38

10K

פברואר 2018
2,631 כללי 37 גיל 307 בנשים גיל 38

10K

אוקטובר 2017
15,329 כללי 2,851 גיל 5,054 בנשים גיל 37

2K

2K

דצמבר 2013

8:22

שיא אישי
19 כללי 2 בנשים גיל 11

10K

10K

נובמבר 2018

53:20

שיא אישי
2,790 כללי 162 גיל 277 בנשים גיל 38

10K

פברואר 2018
2,631 כללי 37 גיל 307 בנשים גיל 38

10K

אוקטובר 2017
15,329 כללי 2,851 גיל 5,054 בנשים גיל 37

10K

יוני 2017

1:16:52

תוצאת השנה
255 כללי 22 גיל 75 בנשים

תוצאות נוספות

דצמבר 2015
9 כללי 5 גיל 9 בנשים גיל 13

אוקטובר 2015
5 כללי 5 גיל 5 בנשים

אוקטובר 2015
8 כללי 3 גיל 8 בנשים גיל 13

ספטמבר 2015
9 כללי 4 גיל 9 בנשים

מאי 2015
6 כללי 6 גיל 6 בגברים

8 כללי 1 גיל 3 בנשים

דצמבר 2014
7 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 12

דצמבר 2014
63 כללי 5 גיל 13 בגברים

יוני 2014
9 כללי 5 גיל 9 בנשים גיל 12

מאי 2014
6 כללי 4 גיל 6 בגברים גיל 12

נובמבר 2013
15 כללי 15 בנשים גיל 11

אוקטובר 2013

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

הילה בלוך