הוד פרימר

תוצאות אחרונות

הוד פרימר

15K

15K

פברואר 2013

7:21

שיא אישי

קפיצה למרחק5.08

שיא אישי
קפיצה למרחק

אפריל 2015
7 כללי גיל 16

5.07

תוצאת השנה

תוצאות נוספות
אפריל 2015
24 כללי גיל 16
פברואר 2014
20 כללי 20 בנשים גיל 15

פברואר 2013
5 כללי 5 בנשים גיל 14
הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

הוד פרימר