דרור מנור

תוצאות אחרונות

דרור מנור

10K

לפני 19 ימים
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 33

10K

מרץ 2019
6 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 33

10K

ינואר 2019

32:33

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 33

5K

5K

אוגוסט 2018

16:15

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

5K

יוני 2017
14 כללי

5K

מאי 2017

15:33

תוצאת השנה

5K

יוני 2016
513 כללי 46 גיל 209 בגברים גיל 30

5K

מאי 2016

15:43

תוצאת השנה

5K

פברואר 2016
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 30

5K

מאי 2015

15:33

תוצאת השנה

5K

יולי 2014

15:38

תוצאת השנה

5K

יולי 2013


5K

מאי 2013

15:09

שיא אישי



5K

יוני 2012

15:14

תוצאת השנה


5K

פברואר 2012
2 כללי 2 גיל

5K

יולי 2010

15:36

תוצאת השנה


5K

יוני 2009

15:55

תוצאת השנה

5K

יוני 2008

15:58

תוצאת השנה

10K

10K

לפני 19 ימים
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 33

10K

מרץ 2019
6 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 33

10K

ינואר 2019

32:33

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 33

10K

דצמבר 2018
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 32

10K

דצמבר 2018

31:43

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2018
10 כללי 9 גיל 10 בגברים גיל 32

10K

אוקטובר 2018
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

ספטמבר 2018
6 כללי 6 גיל 6 בגברים

10K

אפריל 2018
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 32


10K

מרץ 2018
7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 32

10K

אוקטובר 2017
4 כללי 3 גיל 4 בגברים


10K

מאי 2017
3 כללי 2 גיל 3 בגברים

10K

אפריל 2017

32:28

תוצאת השנה
6 כללי 1 גיל 6 בגברים


10K

אפריל 2017
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

10K

מרץ 2017
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 31

10K

מרץ 2017
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 31

10K

פברואר 2017
13 כללי 13 גיל 13 בגברים גיל 31

10K

ספטמבר 2016
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 30


10K

מאי 2016
7 כללי 3 גיל 7 בגברים


10K

אפריל 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

אפריל 2016
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 30

10K

מרץ 2016

32:22

תוצאת השנה
8 כללי 5 גיל 8 בגברים גיל 30

10K

פברואר 2016
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 30

10K

ינואר 2016
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 30

10K

מאי 2015

32:25

תוצאת השנה
4 כללי 4 גיל 4 בגברים

10K

אפריל 2015

10K

מרץ 2015
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 29

10K

מרץ 2015
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 29

10K

פברואר 2015
14 כללי 11 גיל 14 בגברים גיל 29

10K

נובמבר 2014
597 כללי 513 גיל 555 בגברים גיל 43

10K

מאי 2014

31:25

שיא אישי

10K

מאי 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים


10K

אפריל 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 28

10K

אפריל 2014
166 כללי 49 גיל 141 בגברים

10K

מרץ 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 28

10K

מרץ 2014
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 28

10K

מרץ 2014
3,228 כללי 230 גיל 2,815 בגברים גיל 43

10K

מרץ 2014
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 28

10K

פברואר 2014
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 28

10K

פברואר 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 28

10K

פברואר 2014
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 28

10K

פברואר 2014
384 כללי 132 גיל 332 בגברים גיל 43

10K

ינואר 2014
634 כללי 556 בגברים גיל 43

10K

נובמבר 2013
515 כללי 485 בגברים

10K

אוקטובר 2013
6 כללי 5 גיל 6 בגברים גיל 28

10K

אוקטובר 2013
15 כללי גיל 27

10K

אוקטובר 2013
680 כללי גיל 42

10K

מאי 2013

31:49

תוצאת השנה


10K

אפריל 2013
3 כללי 3 גיל גיל 27

10K

מרץ 2013
8,101 כללי 6,278 בגברים גיל 42

10K

מרץ 2013
8 כללי גיל 27

10K

פברואר 2013
2 כללי 2 בגברים גיל 27

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012
19 כללי גיל 26




10K

מרץ 2012
5,631 כללי גיל 41

10K

פברואר 2012
5 כללי גיל 26

10K

ינואר 2012

31:37

תוצאת השנה
5 כללי גיל 26

10K

נובמבר 2011

32:22

תוצאת השנה
13 כללי גיל 25

10K

מאי 2011
4 כללי 4 גיל גיל 25


10K

מרץ 2011
3 כללי 2 גיל


10K

פברואר 2011

10K

נובמבר 2010
11 כללי גיל 24

10K

מאי 2010
9 כללי 7 גיל


10K

מרץ 2010

32:54

תוצאת השנה


10K

פברואר 2010
9 כללי 8 גיל

10K

נובמבר 2009
12 כללי גיל 23

10K

מאי 2009
5 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2009

32:50

תוצאת השנה



10K

פברואר 2009
15 כללי 2 גיל

10K

ינואר 2009


10K

אפריל 2008

32:44

תוצאת השנה
2 כללי גיל 22



10K

נובמבר 2007

34:32

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2007
17 כללי גיל 21

10K

יוני 2007

10K

מאי 2007
16 כללי 6 גיל

10K

מרץ 2007


10K

ינואר 2007

10K

אוקטובר 2006
54 כללי 35 גיל

10K

אפריל 2006

10K

מרץ 2006

37:32

תוצאת השנה
18 כללי 4 גיל

10K

מרץ 2006
29 כללי 21 גיל

10K

פברואר 2006
30 כללי 14 גיל

10K

אפריל 2005

38:39

תוצאת השנה

10K

מרץ 2005
126 כללי 100 גיל

10K

מרץ 2005
38 כללי 3 גיל

10K

פברואר 2005
30 כללי 6 גיל

10K

אפריל 2004
10 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2004

34:22

תוצאת השנה
12 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2004
13 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2004
19 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2004
12 כללי גיל 18


10K

אפריל 2003

35:34

תוצאת השנה
12 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2003
24 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2003
24 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2003
16 כללי 4 גיל

10K

פברואר 2003
23 כללי 2 גיל

10K

אוקטובר 2002
56 כללי 14 גיל

10K

מרץ 2002

38:58

תוצאת השנה
45 כללי 5 גיל

10K

פברואר 2002
54 כללי 3 גיל

10K

פברואר 2002
51 כללי 3 גיל

10K

פברואר 2002
137 כללי גיל 16

10K

מרץ 2001

51:16

תוצאת השנה
265 כללי 20 גיל

15K

15K

נובמבר 2017
11 כללי 6 גיל 11 בגברים גיל 31

15K

פברואר 2017

51:30

תוצאת השנה
13 כללי 12 גיל 13 בגברים גיל 31

15K

נובמבר 2016

50:31

תוצאת השנה
10 כללי 3 גיל 10 בגברים גיל 30

15K

נובמבר 2015

51:24

תוצאת השנה
15 כללי 12 גיל 15 בגברים גיל 29

15K

נובמבר 2015
361 כללי 253 גיל 324 בגברים

15K

נובמבר 2014

50:43

תוצאת השנה
13 כללי 11 גיל 13 בגברים גיל 28

15K

נובמבר 2013

49:52

תוצאת השנה
4 כללי 4 בגברים גיל 27

15K

נובמבר 2011

49:33

שיא אישי
7 כללי גיל 25

15K

נובמבר 2010

49:59

תוצאת השנה
5 כללי גיל 24

15K

נובמבר 2009

52:03

תוצאת השנה
13 כללי גיל 23

15K

נובמבר 2008

52:34

תוצאת השנה
11 כללי גיל 22

15K

נובמבר 2007

53:02

תוצאת השנה
16 כללי גיל 29

15K

נובמבר 2006

59:52

תוצאת השנה
28 כללי גיל 20

15K

נובמבר 2003

1:04:01

תוצאת השנה
51 כללי 2 גיל

15K

נובמבר 2002

1:04:55

תוצאת השנה
81 כללי 81 בגברים גיל 16

חצי מרתון

21.1K

ינואר 2019

1:11:39

תוצאת השנה
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 33

21.1K

אפריל 2018

1:12:12

תוצאת השנה
61 כללי 20 גיל 57 בגברים

21.1K

פברואר 2018
7,046 כללי 978 גיל 5,420 בגברים גיל 47

21.1K

דצמבר 2017
13 כללי 11 גיל 13 בגברים גיל 31

21.1K

אוקטובר 2017
13,937 כללי 8,684 גיל 8,615 בגברים

21.1K

אפריל 2017

1:10:47

שיא אישי
46 כללי 20 גיל 43 בגברים

21.1K

דצמבר 2016

1:14:37

תוצאת השנה
16 כללי 14 גיל 16 בגברים גיל 30


21.1K

דצמבר 2015

1:11:15

תוצאת השנה
7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 29

21.1K

פברואר 2015
4,258 כללי 741 גיל 3,645 בגברים גיל 44

21.1K

דצמבר 2014

1:13:58

תוצאת השנה
15 כללי 14 גיל 15 בגברים

21.1K

נובמבר 2014
3 כללי 1 גיל 3 בגברים

21.1K

פברואר 2014
6,444 כללי 1,134 גיל 5,317 בגברים גיל 43

21.1K

דצמבר 2013

1:11:03

תוצאת השנה
8 כללי 8 בגברים גיל 27

21.1K

דצמבר 2011

1:11:29

תוצאת השנה

21.1K

אוגוסט 2010

1:36:01

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2009

1:13:41

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2008

1:15:15

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2007

1:16:17

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

ינואר 2017

2:39:03

תוצאת השנה
10 כללי 9 גיל 9 בגברים גיל 31

42.2K

ספטמבר 2015


42.2K

ינואר 2015

2:30:03

שיא אישי
19 כללי 18 גיל 19 בגברים גיל 29

42.2K

ינואר 2014

2:31:15

תוצאת השנה
20 כללי 20 בגברים גיל 28

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
10 כללי 1 גיל 10 בגברים גיל 32

אוקטובר 2017
535 כללי 326 גיל 460 בגברים גיל 46



מאי 2016
6 כללי 3 גיל 6 בגברים גיל 30

13 כללי 13 גיל 13 בגברים


נובמבר 2014
7 כללי 7 בגברים גיל 28

אוקטובר 2014
3 כללי 2 גיל 3 בגברים

אוקטובר 2014
5,469 כללי 1,137 גיל 4,892 בגברים

אוקטובר 2014
3 כללי 3 בגברים גיל 28





פברואר 2014
10 כללי 10 בגברים גיל 28


נובמבר 2013
7 כללי 7 מגדר גיל 27

נובמבר 2013
463 כללי 463 מגדר גיל 42






















מאי 2007
1 כללי 1 גיל

מאי 2006
2 כללי 1 גיל


ינואר 2004
9 כללי 9 גיל

אוקטובר 2003
29 כללי 4 גיל




הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

דרור מנור