דניאל שאול

תוצאות אחרונות

דניאל שאול
לפני 8 ימים
38 כללי 10 גיל 28 בגברים גיל 14

10K

פברואר 2018

1:10:36

תוצאת השנה
9,886 כללי 712 גיל 6,574 בגברים גיל 15

10K

נובמבר 2017
127 כללי 17 גיל 93 בגברים

5K

5K

נובמבר 2016

25:53

שיא אישי
19 כללי 16 גיל 16 בגברים גיל 12

10K

10K

פברואר 2018

1:10:36

תוצאת השנה
9,886 כללי 712 גיל 6,574 בגברים גיל 15

10K

נובמבר 2017
127 כללי 17 גיל 93 בגברים

10K

מרץ 2017
2,950 כללי 208 גיל גיל 13

10K

מרץ 2017

55:33

שיא אישי
92 כללי 1 גיל 76 בגברים גיל 13

10K

פברואר 2017
4,553 כללי 509 גיל 3,848 בגברים גיל 15

10K

אוגוסט 2016

1:05:03

תוצאת השנה
31 כללי 4 גיל 27 בגברים גיל 47

תוצאות נוספות

לפני 8 ימים
38 כללי 10 גיל 28 בגברים גיל 14

אוקטובר 2017
278 כללי 17 גיל 213 בגברים גיל 13

נובמבר 2016
31 כללי 20 גיל 31 בגברים גיל 12

דצמבר 2013
34 כללי 34 בגברים גיל 9