דניאל פלזנשטיין

תוצאות אחרונות

דניאל פלזנשטיין

10K

נובמבר 2018
10 כללי 1 גיל 10 בגברים גיל 61

נובמבר 2018
66 כללי 1 גיל 65 בגברים גיל 61

10K

אוקטובר 2018
15 כללי 1 גיל 15 בגברים

5K

5K

אוקטובר 2018
24 כללי 1 גיל 23 בגברים גיל 61

5K

יולי 2018
17 כללי 1 גיל 16 בגברים גיל 61

5K

יולי 2018
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 61

5K

יוני 2018
16 כללי 1 גיל 15 בגברים גיל 61

5K

פברואר 2018

20:25

תוצאת השנה
51 כללי 2 גיל 49 בגברים גיל 61

5K

ינואר 2018
15 כללי 14 גיל 14 בגברים

5K

ספטמבר 2017
72 כללי 1 גיל 72 בגברים


5K

מרץ 2017

19:51

תוצאת השנה

5K

פברואר 2017
42 כללי 1 גיל 39 בגברים גיל 60

5K

ספטמבר 2016
53 כללי 5 גיל 51 בגברים

5K

יוני 2016
16 כללי 1 גיל 16 בגברים גיל 59

5K

יוני 2016

20:01

תוצאת השנה

5K

יוני 2016
13 כללי 2 גיל 13 בגברים

5K

פברואר 2016
6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 59

5K

אפריל 2015

19:26

תוצאת השנה
39 כללי 1 גיל 39 בגברים גיל 58

5K

מרץ 2015
6 כללי 2 גיל 6 בגברים

5K

ספטמבר 2014

20:03

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2013

5K

יולי 2013

5K

אפריל 2013

18:37

תוצאת השנה

5K

יוני 2012

18:29

תוצאת השנה

5K

יוני 2011

18:33

תוצאת השנה

5K

יוני 2011
31 כללי 3 גיל גיל 54

5K

אפריל 2011
4 כללי 1 גיל


5K

יולי 2010

5K

מרץ 2010

18:18

תוצאת השנה

5K

יוני 2008

18:14

שיא אישי

5K

ספטמבר 2005

19:22

תוצאת השנה

10K

10K

נובמבר 2018
10 כללי 1 גיל 10 בגברים גיל 61

10K

אוקטובר 2018
15 כללי 1 גיל 15 בגברים

10K

ספטמבר 2018
9 כללי 1 גיל 9 בגברים גיל 61

10K

מאי 2018
65 כללי 3 גיל 64 בגברים גיל 61

10K

מאי 2018
81 כללי 2 גיל 78 בגברים גיל 61

10K

מרץ 2018
155 כללי 1 גיל 146 בגברים גיל 61

10K

פברואר 2018

42:44

תוצאת השנה
118 כללי 5 גיל 109 בגברים

10K

דצמבר 2017
15 כללי 1 גיל 15 בגברים

10K

אוקטובר 2017
20 כללי 1 גיל 20 בגברים גיל 60

10K

מאי 2017
42 כללי 1 גיל 39 בגברים

10K

מרץ 2017

40:52

תוצאת השנה
69 כללי 1 גיל 67 בגברים

10K

מרץ 2017
96 כללי 1 גיל גיל 60

10K

פברואר 2017
192 כללי 1 גיל 181 בגברים גיל 60

10K

פברואר 2017
35 כללי 1 גיל 32 בגברים

10K

דצמבר 2016

41:53

תוצאת השנה
77 כללי 5 גיל 74 בגברים

10K

דצמבר 2016
25 כללי 2 גיל 25 בגברים

10K

נובמבר 2016
57 כללי 3 גיל 51 בגברים גיל 59

10K

אוקטובר 2016
14 כללי 1 גיל 14 בגברים

10K

ספטמבר 2016
41 כללי 1 גיל 41 בגברים גיל 59

10K

פברואר 2016
248 כללי 7 גיל 233 בגברים גיל 59


10K

ינואר 2016
90 כללי 3 גיל 84 בגברים גיל 59

10K

מרץ 2015

1:15:17

תוצאת השנה
4,242 כללי 116 גיל 3,046 בגברים גיל 58

10K

דצמבר 2014
19 כללי 1 גיל 19 בגברים

10K

אוקטובר 2014

40:35

תוצאת השנה
17 כללי 3 גיל 17 בגברים

10K

מרץ 2014
5,242 כללי 145 גיל 3,978 בגברים גיל 57

10K

נובמבר 2013
19 כללי 1 גיל 19 בגברים

10K

מאי 2013
17 כללי 1 גיל10K

ינואר 2013

38:38

תוצאת השנה
53 כללי גיל 56

10K

דצמבר 2012
29 כללי 1 גיל10K

אוקטובר 2012
126 כללי גיל 55

10K

אוקטובר 2012
42 כללי גיל 55


10K

מאי 2012
21 כללי 1 גיל10K

מרץ 2012
51 כללי גיל 55

10K

מרץ 2012
35 כללי גיל 55

10K

מרץ 2012
29 כללי 26 בגברים גיל 55

10K

מרץ 2012

37:46

תוצאת השנה


10K

ינואר 2012
106 כללי 2 גיל גיל 55

10K

דצמבר 2011

38:55

תוצאת השנה
25 כללי 2 גיל


10K

דצמבר 2011
15 כללי 2 גיל 17 בגברים

10K

נובמבר 2011
6 כללי 3 גיל גיל 54

10K

ספטמבר 2011
7 כללי 1 גיל10K

דצמבר 2010
27 כללי 4 גיל

10K

נובמבר 2010
19 כללי 3 גיל


10K

אוקטובר 2010
10 כללי 2 גיל


10K

מרץ 2010


10K

פברואר 2010
15 כללי 1 גיל

10K

ינואר 2010

38:51

תוצאת השנה
91 כללי גיל 53

10K

נובמבר 2009
14 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2009

10K

נובמבר 2009
59 כללי גיל 52

10K

אוקטובר 2009
114 כללי

10K

ספטמבר 2009
17 כללי 5 גיל

10K

יוני 2009
16 כללי

10K

מאי 2009
8 כללי 1 גיל

10K

מאי 2009
17 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2009
62 כללי 61 בגברים גיל 52

10K

פברואר 2009
48 כללי 5 גיל

10K

ינואר 2009

37:51

תוצאת השנה

10K

דצמבר 2008
17 כללי 2 גיל


10K

אוקטובר 2008
54 כללי גיל 51

10K

אוקטובר 2008

10K

מאי 2008
17 כללי


10K

מאי 2008
16 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2008

38:31

תוצאת השנה

10K

מרץ 2008
68 כללי גיל 51

10K

ינואר 2008

10K

נובמבר 2007

10K

נובמבר 2007
39 כללי גיל 50

10K

נובמבר 2007

10K

אוקטובר 2007
64 כללי גיל 50

10K

אוקטובר 2007

10K

מאי 2007
10 כללי 1 גיל
10K

ינואר 2007
12 כללי 1 גיל

10K

ינואר 2007

37:01

שיא אישי

10K

נובמבר 2006
10 כללי 2 גיל

10K

נובמבר 2006

10K

אוקטובר 2006
56 כללי 4 גיל

10K

מאי 2006
14 כללי 3 גיל


10K

אפריל 2006

38:12

תוצאת השנה
16 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2006

10K

מרץ 2006
50 כללי גיל 49

10K

נובמבר 2005

37:49

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2005
8 כללי 3 גיל

10K

מאי 2005

10K

מאי 2005
17 כללי גיל 48

10K

אפריל 2005
20 כללי 3 גיל

10K

נובמבר 2004

10K

אפריל 2004
27 כללי 4 גיל

10K

אפריל 2004

38:22

תוצאת השנה
28 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2004
75 כללי 4 גיל

10K

מרץ 2004
21 כללי 3 גיל

15K

15K

נובמבר 2005

59:02

שיא אישי

חצי מרתון

21.1K

אוגוסט 2011

1:31:01

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2009

1:26:52

תוצאת השנה


21.1K

דצמבר 2008

1:33:50

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2007

1:23:38

תוצאת השנה


21.1K

דצמבר 2005

1:26:55

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2004

1:28:34

תוצאת השנה
85 כללי 7 גיל

מרתון

42.2K

דצמבר 1982

2:21:18

שיא אישי

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
66 כללי 1 גיל 65 בגברים גיל 61

יוני 2018
56 כללי 2 גיל 56 בגברים גיל 61


אוקטובר 2017
8 כללי 1 גיל 8 בגברים גיל 60

אפריל 2017
14 כללי 1 גיל 14 בגברים גיל 60

נובמבר 2016
35 כללי 2 גיל 29 בגברים גיל 59

16 כללי 1 גיל 16 בגברים

נובמבר 2013
36 כללי 2 גיל 35 בגברים גיל 56
יולי 2012
18 כללי 17 גיל
נובמבר 2011
82 כללי גיל 54אוקטובר 2010

נובמבר 2009
63 כללי גיל 52פברואר 2008
36 כללי גיל 51

אוקטובר 2007
68 כללי גיל 50

אפריל 2007
30 כללי 1 גילספטמבר 2005
31 כללי 2 גיל

אפריל 2005
31 כללי 3 גיל

מאי 2004
18 כללי 2 גיל


הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

דניאל פלזנשטיין