דורון מאירוביץ

תוצאות אחרונות

דורון מאירוביץ

21.1K

לפני 7 ימים
2,806 כללי 249 גיל 2,317 בגברים

21.1K

לפני 28 ימים

2:02:16

תוצאת השנה
4,769 כללי 410 גיל 3,963 בגברים גיל 53

21.1K

פברואר 2019
75 כללי 13 גיל 61 בגברים

5K

5K

נובמבר 2013
546 כללי 389 בגברים גיל 47

5K

אפריל 2013

33:13

שיא אישי
201 כללי גיל 47

5K

נובמבר 2012

36:32

תוצאת השנה
407 כללי גיל 46

10K

10K

דצמבר 2018

56:39

תוצאת השנה
54 כללי 10 גיל גיל 52

10K

אוקטובר 2017
6,031 כללי 433 גיל 5,129 בגברים גיל 51

10K

אוקטובר 2017

58:47

תוצאת השנה
136 כללי 19 גיל 117 בגברים גיל 51

10K

נובמבר 2016

52:31

תוצאת השנה
2,392 כללי 136 גיל 2,222 בגברים גיל 50

10K

יולי 2016
85 כללי 7 גיל 73 בגברים גיל 50

10K

יוני 2016
133 כללי 11 גיל 114 בגברים גיל 50

10K

יוני 2016
67 כללי 9 גיל 59 בגברים גיל 50

10K

אוקטובר 2010

10K

מרץ 2010

55:53

תוצאת השנה
950 כללי 91 גיל גיל 43

10K

אוקטובר 2009

55:11

תוצאת השנה


10K

מרץ 2008
1,058 כללי גיל 42

10K

מרץ 2008
1,375 כללי גיל 42

10K

ינואר 2008

54:29

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2007
712 כללי גיל 41

10K

יוני 200710K

ינואר 2007

52:02

שיא אישי

10K

מרץ 2005

1:01:43

תוצאת השנה
1,068 כללי 581 גיל

15K

15K

נובמבר 2017

1:26:07

תוצאת השנה
1,503 כללי 152 גיל 1,287 בגברים גיל 51

15K

נובמבר 2016

1:20:18

שיא אישי
1,174 כללי 113 גיל 1,047 בגברים גיל 50

חצי מרתון

21.1K

לפני 7 ימים
2,806 כללי 249 גיל 2,317 בגברים

21.1K

לפני 28 ימים

2:02:16

תוצאת השנה
4,769 כללי 410 גיל 3,963 בגברים גיל 53

21.1K

פברואר 2019
75 כללי 13 גיל 61 בגברים

21.1K

אוקטובר 2018

2:04:23

תוצאת השנה
53 כללי 12 גיל 51 בגברים

21.1K

יוני 2018
480 כללי 65 גיל 389 בגברים גיל 52

21.1K

מרץ 2018
2,884 כללי 241 גיל 2,380 בגברים גיל 52

21.1K

פברואר 2018
4,701 כללי 387 גיל 3,943 בגברים גיל 52

21.1K

דצמבר 2017
1,400 כללי 148 גיל 1,217 בגברים גיל 51

21.1K

יולי 2017
546 כללי 45 גיל 512 בגברים גיל 51

21.1K

מרץ 2017
1,867 כללי 145 גיל גיל 51

21.1K

פברואר 2017

1:52:04

שיא אישי
2,212 כללי 175 גיל 2,035 בגברים גיל 51

21.1K

דצמבר 2016

1:57:09

תוצאת השנה
1,353 כללי 127 גיל 1,193 בגברים גיל 50

21.1K

נובמבר 2016
143 כללי 15 גיל 130 בגברים גיל 50

21.1K

מרץ 2009

1:58:42

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2008

1:59:53

תוצאת השנה
1,314 כללי 198 גיל גיל 42

מרתון

42.2K

ינואר 2019

3:58:46

שיא אישי
574 כללי 78 גיל 521 בגברים גיל 53

42.2K

ינואר 2018

3:59:36

תוצאת השנה
647 כללי 78 גיל 595 בגברים גיל 52

42.2K

ינואר 2011

4:25:26

תוצאת השנה
994 כללי 134 גיל גיל 45

42.2K

אפריל 2009

4:12:32

תוצאת השנה
596 כללי 557 בגברים גיל 43

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
1,457 כללי 140 גיל 1,203 בגברים גיל 52

ספטמבר 2018
84 כללי 33 גיל 67 בגברים גיל 52

אוקטובר 2017
79 כללי 34 גיל 67 בגברים גיל 51

D2S
מאי 2017
88 כללי 24 גיל 81 בגברים

112 כללי 15 גיל 101 בגברים

אוקטובר 2016
202 כללי 189 גיל 189 בגברים גיל 50
אוקטובר 2010

נובמבר 2009
867 כללי גיל 43


מרץ 2009
579 כללי גיל 43

ספטמבר 2008
571 כללי גיל 42


נובמבר 2006
441 כללי גיל 40

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

דורון מאירוביץ