דורון אמיר

תוצאות אחרונות

דורון אמיר

10K

לפני 7 ימים

46:04

תוצאת השנה
18 כללי 16 גיל 16 בגברים גיל 43

42.2K

מרץ 2019

4:03:26

תוצאת השנה
418 כללי 27 גיל 379 בגברים גיל 57

70.3

ינואר 2019

8:25:22

תוצאת השנה
168 כללי 37 גיל 152 בגברים

5K

5K

ספטמבר 2018

21:11

תוצאת השנה
30 כללי 2 גיל 30 בגברים גיל 56

5K

ספטמבר 2018
6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 56

5K

אוקטובר 2017

21:48

תוצאת השנה
37 כללי 2 גיל 35 בגברים גיל 55

5K

אוקטובר 2016

21:57

תוצאת השנה
29 כללי 2 גיל 26 בגברים גיל 54

5K

אוקטובר 2015

21:56

תוצאת השנה
22 כללי 2 גיל 22 בגברים גיל 53

5K

אוקטובר 2014

20:54

שיא אישי
13 כללי 1 גיל 13 בגברים גיל 52

5K

יוני 2012

21:29

תוצאת השנה
8 כללי 8 גיל

10K

10K

לפני 7 ימים

46:04

תוצאת השנה
18 כללי 16 גיל 16 בגברים גיל 43

10K

נובמבר 2018

59:33

תוצאת השנה
6,145 כללי 500 גיל 5,122 בגברים גיל 57

10K

אפריל 2017

45:42

תוצאת השנה
15 כללי 15 גיל 15 בגברים גיל 41

10K

מרץ 2017
97 כללי 16 גיל 70 בגברים גיל 53

10K

פברואר 2017
11,342 כללי 896 גיל 7,315 בגברים גיל 45

10K

פברואר 2017
205 כללי 15 גיל 180 בגברים

10K

נובמבר 2016
6,493 כללי 470 גיל 5,531 בגברים גיל 55

10K

מרץ 2016

52:30

תוצאת השנה
279 כללי 10 גיל 328 בגברים

10K

מרץ 2015

53:01

תוצאת השנה
313 כללי 40 גיל

10K

מרץ 2014
77 כללי 3 גיל 72 בגברים גיל 52

10K

פברואר 2014

41:23

תוצאת השנה
139 כללי 6 גיל 131 בגברים גיל 52

10K

אוקטובר 2013
14,443 כללי 869 גיל 11,043 בגברים גיל 52

10K

אוקטובר 2013
16,840 כללי 1,023 גיל 12,083 בגברים גיל 51

10K

מרץ 2013
176 כללי 169 בגברים גיל 51

10K

ינואר 2013

40:32

שיא אישי
109 כללי גיל 51


10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012
3 כללי 1 גיל גיל 50

10K

מרץ 2012

41:45

תוצאת השנה
115 כללי גיל 50

10K

מרץ 2012
125 כללי גיל 50

10K

מאי 2011
260 כללי

10K

מאי 2011

46:39

תוצאת השנה
407 כללי 44 גיל גיל 49

10K

אפריל 2011

10K

מאי 2010
1,834 כללי גיל 36

10K

אפריל 2010
396 כללי

10K

אפריל 2010

48:56

תוצאת השנה
508 כללי 65 גיל

10K

נובמבר 2009

49:01

תוצאת השנה
156 כללי גיל 47

10K

אוקטובר 2009

10K

ספטמבר 2009
213 כללי 26 גיל

10K

מאי 2009
152 כללי 73 גיל

10K

אפריל 2009
1,590 כללי 1,488 בגברים גיל 48

10K

נובמבר 2008
154 כללי גיל 46

10K

מאי 2008
260 כללי

10K

אפריל 2008

47:09

תוצאת השנה


10K

נובמבר 2007
624 כללי גיל 46

10K

אוקטובר 2007

52:53

תוצאת השנה
431 כללי גיל 45

10K

מאי 2007
203 כללי 33 גיל

10K

מרץ 2006

53:52

תוצאת השנה
276 כללי 31 גיל

10K

מרץ 2006
514 כללי 58 גיל


10K

מאי 2005
244 כללי גיל 43


10K

מרץ 2005

53:19

תוצאת השנה
419 כללי 43 גיל

10K

פברואר 2005
285 כללי 33 גיל

10K

אוקטובר 2004

1:01:49

תוצאת השנה
115 כללי 39 גיל

15K

15K

נובמבר 2013

1:04:36

שיא אישי
206 כללי 193 בגברים גיל 51

15K

נובמבר 2011

1:24:11

תוצאת השנה
1,333 כללי גיל 50

15K

נובמבר 2011
257 כללי גיל 49

15K

נובמבר 2010

1:18:28

תוצאת השנה
791 כללי גיל 48

15K

נובמבר 2009

1:16:38

תוצאת השנה
628 כללי גיל 47

15K

נובמבר 2008

1:16:14

תוצאת השנה
516 כללי גיל 46

15K

נובמבר 2007

1:16:19

תוצאת השנה
549 כללי גיל 45

15K

נובמבר 2006

1:19:31

תוצאת השנה
603 כללי גיל 44

15K

נובמבר 2004

1:27:17

תוצאת השנה
378 כללי 49 גיל

חצי מרתון

21.1K

מרץ 2018
2,896 כללי 155 גיל 2,383 בגברים גיל 57

21.1K

פברואר 2018

2:08:22

תוצאת השנה
5,335 כללי 205 גיל 4,374 בגברים גיל 56

21.1K

יולי 2017
248 כללי 12 גיל 261 בגברים גיל 55

21.1K

יולי 2017
605 כללי 37 גיל 554 בגברים גיל 55

21.1K

מרץ 2017
953 כללי 31 גיל גיל 55

21.1K

מרץ 2017
3,964 כללי 187 גיל גיל 55

21.1K

פברואר 2017

1:43:06

תוצאת השנה
1,012 כללי 192 גיל 965 בגברים גיל 41

21.1K

פברואר 2017
7,673 כללי 373 גיל 5,610 בגברים גיל 55

21.1K

דצמבר 2016

2:09:13

תוצאת השנה
1,851 כללי 166 גיל 1,559 בגברים גיל 54

21.1K

נובמבר 2016
336 כללי 30 גיל 253 בגברים גיל 54

21.1K

פברואר 2016
5,553 כללי 408 גיל 4,520 בגברים גיל 54

21.1K

מרץ 2014
2,408 כללי 162 גיל 2,125 בגברים גיל 53

21.1K

פברואר 2014

1:54:37

תוצאת השנה
2,854 כללי 187 גיל 2,641 בגברים גיל 52

21.1K

דצמבר 2013

1:34:01

שיא אישי
325 כללי 315 בגברים גיל 51

21.1K

יולי 2013
639 כללי גיל 51


21.1K

מרץ 2013
3,587 כללי 3,222 בגברים גיל 52

21.1K

מרץ 2013
5,590 כללי 4,687 בגברים גיל 51


21.1K

אוגוסט 2012

2:08:29

תוצאת השנה
450 כללי 402 גיל גיל 50

21.1K

דצמבר 2011


21.1K

פברואר 2011

1:44:13

תוצאת השנה
338 כללי

21.1K

פברואר 2011
910 כללי

21.1K

מאי 2010

1:52:51

תוצאת השנה
755 כללי גיל 48

21.1K

מאי 2010
1,429 כללי גיל 49

21.1K

דצמבר 2009

1:43:38

תוצאת השנה21.1K

דצמבר 2008

1:44:26

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2008
1,028 כללי 96 גיל גיל 46

21.1K

נובמבר 2007
1,205 כללי גיל 45

21.1K

פברואר 2007

1:53:47

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2006

1:54:48

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2005

2:01:06

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2004

1:57:05

תוצאת השנה
565 כללי 81 גיל

מרתון

42.2K

מרץ 2019

4:03:26

תוצאת השנה
418 כללי 27 גיל 379 בגברים גיל 57

42.2K

אפריל 2017
11,274 כללי 818 גיל 9,277 בגברים

42.2K

מרץ 2017
869 כללי 47 גיל גיל 56

42.2K

ינואר 2017

3:38:47

תוצאת השנה
377 כללי 18 גיל 353 בגברים גיל 55

42.2K

ינואר 2015

3:22:08

שיא אישי
320 כללי 27 גיל 306 בגברים גיל 53

42.2K

נובמבר 2014
263 כללי 48 גיל 230 בגברים גיל 53

42.2K

ינואר 2014

3:25:56

תוצאת השנה
348 כללי 333 בגברים גיל 52

42.2K

ינואר 2013

4:01:25

תוצאת השנה
1,063 כללי 976 בגברים גיל 51

42.2K

מרץ 2012

4:22:29

תוצאת השנה
1,096 כללי גיל 50

42.2K

מרץ 2012
539 כללי 470 בגברים גיל 50

42.2K

ינואר 2012
1,181 כללי גיל 50

42.2K

ינואר 2012
1,246 כללי גיל 50

42.2K

אפריל 2011

3:44:35

תוצאת השנה

42.2K

אפריל 2011

42.2K

ספטמבר 2010

3:56:25

תוצאת השנה
14,976 כללי 2,546 גיל גיל 48

42.2K

מרץ 2010
4,716 כללי 1,785 גיל

42.2K

ינואר 2010
587 כללי גיל 48

42.2K

אפריל 2009
722 כללי 667 בגברים גיל 47

42.2K

ינואר 2009

3:52:44

תוצאת השנה

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2019

8:25:22

תוצאת השנה
168 כללי 37 גיל 152 בגברים

70.3

ינואר 2012

7:52:27

תוצאת השנה
315 כללי 29 גיל גיל 51

70.3

ינואר 2010

7:35:36

שיא אישי
176 כללי 26 גיל גיל 49

איש ברזל

איש ברזל

יולי 2012

14:57:26

שיא אישי
1,846 כללי 148 גיל גיל 51

תוצאות נוספות

30k
אפריל 2018
229 כללי 204 גיל 204 בגברים

אוקטובר 2017
18 כללי 1 גיל 18 בגברים גיל 55

אפריל 2017
4 כללי 3 בגברים גיל 56

אוקטובר 2014
5,760 כללי 373 גיל 5,121 בגברים

20 כללי 4 גיל 17 בגברים גיל 52

אפריל 2014
60 כללי 40 גיל 54 בגברים גיל 53מאי 2013
18 כללי גיל 51


אוקטובר 2012

יוני 2012
8,880 כללי 2,645 גיל 7,364 בגבריםמאי 2007
120 כללי 24 גיל

מאי 1997
54 כללי 18 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

דורון אמיר